[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderAlle Nieuwskoppen

Feest voor kinderen met interesse in programmeren

Door Johan

Feest voor kinderen met interesse in programmeren

Vandaag, 12 mei 2018, is het feest in de wereld voor kinderen met interesse in programmeren. Scratch Day is een wereldwijd netwerk van bijeenkomsten waar kinderen samen komen om te programmeren en hun creaties te delen met elkaar en andere fans in de online gemeenschap. Wereldwijd zijn er vandaag 861 evenementen waarvan eentje in Vlaanderen: Aalst. Coderdojo en CodeScool (hogeschool Odisee) slaan de handen in elkaar waardoor een 80-tal kinderen en hun ouders hun ervaringen kunnen delen in hogeschool Odisee.

Programmeren is essentieel

“Scratch is een programmeertaal en helpt jonge mensen in het creatief leren denken, systematisch redeneren, samenwerken en essentiële vaardigheden opdoen voor het leven in de 21ste eeuw”, zegt Jo De Pelsmaker van Coderdojo. “Het kunnen programmeren van computerprogramma’s is een belangrijke vaardigheid in de hedendaagse samenleving. Scratch is speciaal ontworpen voor 8- tot 16-jarigen, maar wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden. Miljoenen mensen maken Scratch-projecten in verschillende omgevingen, waaronder scholen, bibliotheken, gemeenschapscentra en ook gewoon van thuis uit. We zijn blij dat we die enthousiastelingen vandaag kunnen samenbrengen in Aalst”.

Programmeerfestival

“We hebben het evenement opgevat als een festivalletje waarbij er in totaal twintig opstellingen zijn waarbij kinderen en jongeren op een speelse manier de mogelijkheden van coderen en programmeren leren kennen, legt Geert Callebaut van Odisee uit. Zo zijn er onder andere dansende robots, een echte arcade uit de jaren ’80 waarbij de kinderen zelf het spel kunnen programmeren en een automatisch sluitend kippenhok. Het is een plezier om zoveel kinderen en jongeren hier vandaag hun passie te zien beleven. Dat ze elkaar daarbij ook vooruithelpen bij uitdagingen, maakt het voor ons alleen maar mooier om te organiseren. Ik merk dat programmeren stilaan een hype wordt bij de jeugd!”, vertelt Geert enthousiast.

“Onze oudste zoon heeft ons ook aangestoken”

“Wij zijn Astertechnics, een Fablab uit Geraardsbergen. Toen we hoorden dat er in Aalst een Scratch event was, waren we er als de kippen bij om ons in te schrijven. We organiseren zelf ook workshops en kampen rond 3d-printen, programmeren, techniek, maar ook bijvoorbeeld lasercutten”, zegt Patricia Vanslambrouck. “Onze oudste zoon, Aster, ging naar een Fablab in Drongen en heeft daardoor ook bij ons de microbe aangewakkerd. We willen kinderen en jongeren op een zeer leuke en creatieve manier laten kennismaken met technologie en wetenschap. We willen daarmee complementair zijn aan het onderwijs. Kinderen ontdekken en ontplooien zo hun talenten waardoor ze later ook een geschikte studierichting kunnen kiezen”, weet Patricia.

Scratch?

Scratch is de gratis codeeromgeving voor kinderen. Scratch is een project van de Lifelong Kindergarten Group van het MIT Media Lab. Het wordt gratis verspreid. Scratch krijgt steun van onder andere: National Science Foundation, Scratch Foundation, Siegel Family Endowment, Google, LEGO Foundation, Intel, Cartoon Network, Lemann Foundation, MacArthur Foundation.

Meer informatie vind je op https://day.scratch.mit.edu/

 

Het bericht Feest voor kinderen met interesse in programmeren verscheen eerst op Belg.be.

Feest voor kinderen met interesse in programmeren

Door Johan

Feest voor kinderen met interesse in programmeren

Vandaag, 12 mei 2018, is het feest in de wereld voor kinderen met interesse in programmeren. Scratch Day is een wereldwijd netwerk van bijeenkomsten waar kinderen samen komen om te programmeren en hun creaties te delen met elkaar en andere fans in de online gemeenschap. Wereldwijd zijn er vandaag 861 evenementen waarvan eentje in Vlaanderen: Aalst. Coderdojo en CodeScool (hogeschool Odisee) slaan de handen in elkaar waardoor een 80-tal kinderen en hun ouders hun ervaringen kunnen delen in hogeschool Odisee.

Programmeren is essentieel

“Scratch is een programmeertaal en helpt jonge mensen in het creatief leren denken, systematisch redeneren, samenwerken en essentiële vaardigheden opdoen voor het leven in de 21ste eeuw”, zegt Jo De Pelsmaker van Coderdojo. “Het kunnen programmeren van computerprogramma’s is een belangrijke vaardigheid in de hedendaagse samenleving. Scratch is speciaal ontworpen voor 8- tot 16-jarigen, maar wordt gebruikt door mensen van alle leeftijden. Miljoenen mensen maken Scratch-projecten in verschillende omgevingen, waaronder scholen, bibliotheken, gemeenschapscentra en ook gewoon van thuis uit. We zijn blij dat we die enthousiastelingen vandaag kunnen samenbrengen in Aalst”.

Programmeerfestival

“We hebben het evenement opgevat als een festivalletje waarbij er in totaal twintig opstellingen zijn waarbij kinderen en jongeren op een speelse manier de mogelijkheden van coderen en programmeren leren kennen, legt Geert Callebaut van Odisee uit. Zo zijn er onder andere dansende robots, een echte arcade uit de jaren ’80 waarbij de kinderen zelf het spel kunnen programmeren en een automatisch sluitend kippenhok. Het is een plezier om zoveel kinderen en jongeren hier vandaag hun passie te zien beleven. Dat ze elkaar daarbij ook vooruithelpen bij uitdagingen, maakt het voor ons alleen maar mooier om te organiseren. Ik merk dat programmeren stilaan een hype wordt bij de jeugd!”, vertelt Geert enthousiast.

“Onze oudste zoon heeft ons ook aangestoken”

“Wij zijn Astertechnics, een Fablab uit Geraardsbergen. Toen we hoorden dat er in Aalst een Scratch event was, waren we er als de kippen bij om ons in te schrijven. We organiseren zelf ook workshops en kampen rond 3d-printen, programmeren, techniek, maar ook bijvoorbeeld lasercutten”, zegt Patricia Vanslambrouck. “Onze oudste zoon, Aster, ging naar een Fablab in Drongen en heeft daardoor ook bij ons de microbe aangewakkerd. We willen kinderen en jongeren op een zeer leuke en creatieve manier laten kennismaken met technologie en wetenschap. We willen daarmee complementair zijn aan het onderwijs. Kinderen ontdekken en ontplooien zo hun talenten waardoor ze later ook een geschikte studierichting kunnen kiezen”, weet Patricia.

Scratch?

Scratch is de gratis codeeromgeving voor kinderen. Scratch is een project van de Lifelong Kindergarten Group van het MIT Media Lab. Het wordt gratis verspreid. Scratch krijgt steun van onder andere: National Science Foundation, Scratch Foundation, Siegel Family Endowment, Google, LEGO Foundation, Intel, Cartoon Network, Lemann Foundation, MacArthur Foundation.

Meer informatie vind je op https://day.scratch.mit.edu/

 

Het bericht Feest voor kinderen met interesse in programmeren verscheen eerst op Belg.be.

Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen

Door Johan
Fernand Van Trimpont
Foto – Fernand Van Trimpont

Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen

Bijna 9 op de 10 inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in onze stad. Dit blijkt uit de Vlaamse stadsmonitor die recent is verschenen. “Een fantastisch resultaat voor Geraardsbergen, dat een belangrijk onderwijscentrum is met 18 scholen en meer dan 6000 leerlingen. Dankzij de kwaliteit en positieve dynamiek van de directies en het personeel, en een goede samenwerking tussen de onderwijs- en welzijnspartners, huis van het kind, CLB, de stad en het ocmw kunnen we mooie resultaten voorleggen. We zijn alle betrokken hier heel dankbaar voor”, zegt schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont.

Recent bracht het Agentschap Binnenlands Bestuur de Vlaamse stadsmonitor uit. Dit is een studie waarbij aan de hand van meer dan 200 indicatoren elke Vlaamse stad en gemeente in beeld wordt gebracht. Wat blijkt? Voor de indicator Onderwijs behaalt Geraardsbergen een goede score.

“Dagelijks zetten vele leerkrachten, opvoedend en ondersteunend personeel, directies en inrichtende machten zich in om onze jongeren een goede start te geven in het leven. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. Onderwijs is de hefboom om onze stad vooruit te helpen. Uitstekende vakmensen en topkunstenaars, ondernemers en hoogleraren van morgen: ze zitten vandaag allemaal op de schoolbanken”, zegt de schepen van onderwijs. “Ook bij de integratie van nieuwkomers en hun participatie aan de samenleving zijn scholen ankerpunten. In het creëren van gelijke leerkansen, maar ook om er kritische en actieve burgers van te maken.”

“Samen met de partners hebben we één gezamenlijk doel: een succesvolle schoolcarrière, een goede start in het leren en in het leven voor iedereen mogelijk maken en op die manier de kansen op tewerkstelling voor onze jongeren verhogen.”

Schoolse vertraging

In Geraardsbergen is het aandeel van kinderen die een schoolse vertraging opliepen in het basisonderwijs de laatste 5 jaar gedaald van 17,8% naar 15%. Schoolse vertraging is het verschil tussen het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar zou moeten ingeschreven zijn en het leerjaar waarin de leerling daadwerkelijk is ingeschreven. Kinderen met schoolse vertraging hebben meer kans om de schoolcarrière niet te voltooien.
Deze duidelijk dalende trend, die wel nog boven het Vlaamse gemiddelde ligt, geeft aan dat de inspanningen van de scholen echt lonen. Ook het secundair onderwijs kan goede cijfers voorleggen. Hier zitten we duidelijk onder het gemiddelde van het Vlaams gewest of voor ons gelijkaardige steden.

Flankerend onderwijsbeleid

“Het onderwijs ondersteunen in haar taak om effectief aan ieder gelijke kansen te bieden, is de missie van het onderwijsbeleid van onze stad en het ocmw” legt schepen Van Trimpont uit.
De aanwerving van een taalcoach die leerkrachten ondersteunt in de manier waarop ze kinderen met taalproblemen in hun klas kunnen opvangen en begeleiden, projecten als “Leren leren” rond het verwerken van grote studiepakketten en het inrichten van studeerruimtes zijn hier slechts voorbeelden van.
Ook het organiseren van het Pop-up beroependorp, waarbij kinderen van het 5de en 6de leerjaar begeleid worden in een studiekeuze op basis van hun talent, wordt goed onthaald en is ondertussen door andere steden overgenomen. Het is fijn om te merken dat innovatieve ideeën als voorbeeld dienen voor anderen, wat nogmaals wijst op een fantastisch partnership op onderwijsvlak.

Het bericht Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen verscheen eerst op Belg.be.

Spijkerjuf geeft kinderen uitdagende opdrachten in Denderleeuw

Door Johan

Spijkerjuf geeft kinderen extra uitdagende opdrachten
Spijkerjuf geeft kinderen extra uitdagende opdrachten
Spijkerjuf geeft kinderen extra uitdagende opdrachten in Denderleeuw

De leerlingen van GO! basisschool Atheneum in Denderleeuw hebben er een klas bij, de spijkerklas. Sommige kinderen komen er een paar uur per week voor extra uitdagende opdrachten, anderen om bepaalde leerstof nog even vast te zetten. “We willen dat alle leerlingen de basisdoelen ruimschoots behalen en dat sterke kinderen excelleren”, stelt directeur Peter Van Hove.

In de klassen van de basisschool van het Atheneum wordt er al heel wat gedifferentieerd. Kinderen gaan op hetzelfde moment niet noodzakelijk met dezelfde leerinhouden aan de slag en volgen hun eigen traject. “Als leerkracht moet je een goede organisator zijn”, zegt juf Ioné van de eerste graad. “Het vraagt heel wat voorbereiding, maar we zien kinderen groeien en daar doen we het voor. Wanneer je tegelijk hetzelfde aanbiedt aan iedereen, kan er frustratie ontstaan. Zwakkere presteerders haken dan af en bollebozen vinden de leerstof veel te gemakkelijk en … haken ook af. Wij doen het anders”

Vlak voor de paasvakantie startte de school met een spijkerklas in Denderleeuw. “Door zo gedifferentieerd te werken, merkten we dat kinderen grotere stappen vooruit zetten. Sterke kinderen mogen niet op hun honger blijven zitten”, vindt directeur Peter Van Hove. “Via projecten kunnen ze zich nog verder verdiepen in specifieke leerinhouden of ze krijgen de kans om zelf eens een presentatie te geven aan hun klasgenoten.” Maar de spijkerklas is er ook om – zoals de naam het zegt – kinderen die extra uitleg nodig hebben – bij te spijkeren. De ene keer komt de spijkerjuf in de klas, een andere keer neemt ze leerlingen uit verschillende klassen samen voor extra uitleg.“

Daarnaast wordt de spijkerjuf ook ingezet om samen met de klasleerkrachten te zoeken naar de juiste uitdagingen in de klas … wanneer de spijkerjuf er niet is. In de school wordt er daarom intensief samengewerkt. Elke week hebben leerkrachten per graad – na de lesuren – een overleg van twee uur. “Alle leerlingen moeten de basisdoelen ruimschoots behalen en sterke kinderen moeten de kans krijgen om te excelleren”, besluit Van Hove. “Om dat te realiseren is een samenwerkend schoolteam ontzettend belangrijk.”

Wie meer te weten wil komen over de spijkerklas kan langskomen tijdens de opendeurdag op zaterdag 2 juni 2018 van 14 uur tot 18 uur in de De Nayerstraat 11a te Denderleeuw.

Het bericht Spijkerjuf geeft kinderen uitdagende opdrachten in Denderleeuw verscheen eerst op Belg.be.

Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing

Door Johan

Sinds 1 oktober 2017 zijn de nieuwe Vlaamse regels voor het halen van het rijbewijs van kracht. Zo moet bijvoorbeeld een ouder die zijn zoon of dochter wil leren rijden, eerst zelf drie uur opleiding gaan volgen. Tenminste volgens de Vlaamse regels, want volgens de federale overheid is er sprake van een bevoegdheidsoverschrijding en blijft alles bij het oude. “Het is het zoveelste dispuut tussen ministers Weyts en Bellot, maar wél de eerste keer dat de jongeren er echt de dupe van zijn. Het is van cruciaal belang dat de mobiliteitsministers samenwerken en eens en voor altijd duidelijkheid verschaffen zodat kandidaat-bestuurders aan hun rij-opleiding kunnen beginnen. Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing.”, aldus CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh die er een vraag over stelde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer.

Het parlementslid had gehoopt om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie, maar die kwam er echter niet. “Geef, na al die tegenstrijdige informatie, een gezamenlijke instructie, zodat niet alleen de jongeren, maar ook de begeleiders, gemeentebesturen, rijscholen en examencentra weten waar ze aan toe zijn.”, aldus CD&V mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh. Hij roept op om samen een oplossing te voorzien, zodat de kandidaat-bestuurders niet langer de dupe zijn van het gekibbel tussen twee ministers.

De vernieuwde Vlaamse rijopleiding omvat onder andere een verlenging van de minimale oefenperiode tot 9 maanden en een verplicht vormingsmoment voor rijbegeleiders van de kandidaat-bestuurders. Vooral rond dat vormingsmoment en de voorwaarden om het voorlopig rijbewijs af te leveren, heerst veel onduidelijkheid. Gezien de federale regering bevoegd is voor het uitreiken van het rijbewijs en de vraag naar een bijkomende opleiding hieronder valt, is er volgens federaal minister Bellot sprake van een bevoegdheidsoverschrijding. De Raad van State gaf hem in haar advies op de Vlaamse hervormingsplannen van de rijopleiding gelijk. Hun voorstel tot oplossing was om de aflevering van het rijbewijs te koppelen aan het praktische examen, wat wel een Vlaamse bevoegdheid is. Vlaanderen ging hier niet op in, zette door en de onduidelijkheid bleef.

Het bericht Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing verscheen eerst op Belg.be.

Jaarlijkse scholencross Ronse

Door Johan

scholencross ronse Vandaag 26/9/2017 vond de jaarlijkse scholencross plaats. Onder een stralende hemel stonden alle leerlingen te popelen om deel te nemen aan deze sportieve activiteit.

“Van klein tot groot kwamen ze aan de beurt tijdens de jaarlijkse scholencross in Ronse, jongens en meisje afzonderlijk om iedereen evenveel kans op een medaille te geven. Je mag bij ons zeker zeggen dat het van klein tot groot is. Waar anderen starten in de tweede kleuterklas, kregen bij ons ook de allerkleinsten de kans om hun beste beentje voor te zetten. De massaal opgekomen ouders zorgden voor extra sfeer. Fier konden telkens drie kinderen het podium bestijgen.”

Meesters Karel en Wesley zorgden voor een prachtige organisatie en tevens een eigen sportieve prestatie. Bij elke loopwedstrijd (18 trajecten) liepen zij twee voor om onze leerlingen te leren hoe je een wedstrijd loopt zonder opgebrand te geraken van bij aanvang. Tevens een woord van dank aan de stad en de sportdienst voor de ondersteuning die we opnieuw mochten ervaren.

“We zijn heel fier op onze sportieve jongeren en hun leerkrachten! Vandaag konden we onze schoolleuze zeker tot leven laten komen: Niet iedereen kan een ster zijn, maar we kunnen ze allen laten schitteren. Dat kon je zo aflezen op de gezichten van onze kinderen, hun leerkrachten, hun ouders en grootouders.” Aldus Henk Dhondt, directeur van de basisschool Glorieux uit Ronse

scholencross ronse

Het bericht Jaarlijkse scholencross Ronse verscheen eerst op Belg.be.

❌