[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderAlle Nieuwskoppen

OESO legt pijnpunten Vlaams onderwijs bloot

Door Axelle Lot

De OESO, een samenwerkingsverband van 30 landen om hun sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren, heeft een rapport uitgebracht over het Vlaamse onderwijs. Het betreft een groepsfoto die ook dit jaar de positieve punten én de pijnpunten van ons onderwijs in beeld brengt.

“Positief is dat we een erg hoge participatiegraad hebben van in het prille begin, in het kleuteronderwijs, en aan het andere uiterste van het spectrum, bij het hoger onderwijs. Pijnpunt is dat we er ondanks zoveel investeringen in het gelijke kansenonderwijs niet in geslaagd zijn om de bepalende rol van de sociale achtergrond van leerlingen af te zwakken.” Dat zegt Dirk Van Damme (foto) van de OESO.

De participatie van 20-jarigen is dus uitzonderlijk hoog in ons land, maar er is toch een groot verschil tussen instroom en uitstroom. «Vele studenten beginnen, maar halen de eindmeet niet», zegt Van Damme.

Achilleshiel 

De gelijke kansen-problematiek blijft de achilleshiel van ons onderwijs, zo stelt Van Damme. “De sociale achtergrond van het gezin waarin een leerling opgroeit, is nog altijd sterk bepalend voor de score in de laatste jaren van het secundair onderwijs. Zijn je ouders hooggeschoold, dan heb je 58% kans om in het ASO te eindigen en slechts 20% om in het TSO of BSO te eindigen.”

To slot blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond meer dan dubbel zoveel kans hebben om NEET (‘not employed and educationally trained’) te zijn. “Het zijn jongeren die tussen wal en schip vallen”, zegt Van Damme. “Ze hebben na de leerplicht afgehaakt, vinden geen werk of zoeken geen werk, maar volgen ook geen enkel onderwijs meer. Die groep groeit op een zorgbarende manier snel aan. En in die groep is vooral het aantal meisjes dat niet studeert en niet werkt groter aan het worden.”

Het bericht OESO legt pijnpunten Vlaams onderwijs bloot verscheen eerst op Metro.


Noteren op computer is even goed als met pen

Door Xavier

Het gebruik van een laptop om notities te nemen in de klas, heeft geen negatieve effecten. Dat besluiten vier studenten aan de Universiteit Antwerpen in hun masterscriptie meertalige professionele communicatie. “Het onderwijs moet niet langer angst hebben voor computers in de klas.”

De vier studenten onderzochten in twee scripties onder leiding van professor Luuk Van Waes de verschillen tussen handgeschreven en getypte notities. Thibault Christiaensen en Cédric Leppens deden een experiment in twee secundaire scholen in Hoogstraten. Zo’n 91 leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar namen notities terwijl ze enkele informatieve filmpjes bekeken. De ene helft deed dat met pen en papier, de andere helft gebruikte de computer. Nadien kregen ze een vragenlijst. Fee De Bock en Chloë De Weerdt voerden een gelijkaardig experiment uit bij 60 studenten van de Universiteit Antwerpen.

In beide experimenten vonden de studenten geen verschillen in de resultaten van studenten die met pen en papier noteerden en zij die een computer gebruikten. “Onze deelnemers waren het niet gewend om te noteren met de computer, en toch behaalden ze vergelijkbare resultaten”, vertellen Christiaensen en Leppens.

Wel leveren beide methoden een ander soort notities op. “Notities met pen en papier zijn korter, maar lenen er zich beter toe om structuur aan te brengen”, besluiten De Bock en De Weerdt. “Ze bevatten ook meer afkortingen en symbolen. Computernotities zijn beduidend langer en bevatten vaak meer kernelementen. Daardoor zijn ze veel vollediger.”

Goede nota’s niet vanzelfsprekend

De vier merkten nog op dat goed noteren voor veel studenten in middelbaar en hoger onderwijs geen vanzelfsprekende vaardigheid is. “Goede notities maken is iets dat lesgevers altijd verwachten van hun studenten, maar wat door veel scholen op geen enkel moment wordt onderricht”, zegt Cédric Leppens.

“Studenten vergeten vaak kernelementen juist aan te duiden en structuur te brengen in hun notities.” Volgens de jonge onderzoekers is het dus belangrijk dat scholen meer aandacht besteden aan het ‘leren noteren’: “Laat de keuze van noteermedium aan de leerlingen zelf en geef gerichte handvatten voor kwaliteitsvolle notities.”

Het bericht Noteren op computer is even goed als met pen verscheen eerst op Metro.Hoofddoek op Gentse scholen is klok terugdraaien

Door Johan

hoofddoek

Verplicht toelaten hoofddoek op Gentse scholen is klok terugdraaien

De Gentse N-VA verzet zich tegen de beslissing van de schepen voor onderwijs, Elke Decruyenaere (Groen), om scholen te verplichten hoofddoeken toe te laten. Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt: “Met deze beslissing draait de schepen de klok terug. Het onderwijs moet een emanciperende kracht zijn in de opvoeding van onze kinderen. De hoofddoek hoort voor ons niet thuis in dit verhaal.”

Voor de N-VA is het finaal de school die moet bepalen of een hoofddoek toegelaten wordt. Dit is ook in lijn met de Europese wetgeving. Van Bossuyt: “Maar hier in Gent vrezen wij voor een te hoge sociale druk om een hoofddoek te dragen wanneer scholen verplicht worden door het stadsbestuur om hoofddoeken toe te laten. Wij willen de zekerheid geven aan jonge moslimmeisjes dat ze op school niet met religieuze dwang geconfronteerd worden. Godsdienstvrijheid is niet absoluut, en al zeker niet als het gaat om discriminerende religieuze leefregels.”

De N-VA betreurt dat Groen alweer regels wil opleggen voor een probleem dat er niet is. Van Bossuyt: “Enkele maanden geleden was er nog het mank lopende centraal inschrijvingssysteem, nu komen er nieuwe regels voor de hoofddoek. Scholen mogen geen eigen beleidskeuzes meer maken van het kartel, zoveel is zeker.”

De N-VA wil in de eerste plaats inzetten op kwaliteitsvol onderwijs. Van Bossuyt: “Spa-groen heeft deze legislatuur een resem voorstellen gedaan waar wij ons vragen bij stellen. Enkele weken geleden waren er de Turkse taallessen gesponsord door Erdogan. Ook de thuistaalexperimenten op school zijn voor ons een brug te ver. Met de verplichting voor het toelaten van hoofddoeken op stadsscholen gaat de schepen helemaal de mist in. Het beleid van het huidige stadsbestuur lijkt uit electoraal gewin gefocust op één bevolkingsgroep in plaats van op kwaliteitsvol onderwijs voor alle Gentse leerlingen. De schepen zou beter inzetten op de aanpak van echte problemen zoals een betere doorstroming naar het hoger onderwijs, met name ook van jongeren met een migratieachtergrond.”

Het bericht Hoofddoek op Gentse scholen is klok terugdraaien verscheen eerst op Belg.be.

Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen

Door Johan
Fernand Van Trimpont
Foto – Fernand Van Trimpont

Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen

Bijna 9 op de 10 inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in onze stad. Dit blijkt uit de Vlaamse stadsmonitor die recent is verschenen. “Een fantastisch resultaat voor Geraardsbergen, dat een belangrijk onderwijscentrum is met 18 scholen en meer dan 6000 leerlingen. Dankzij de kwaliteit en positieve dynamiek van de directies en het personeel, en een goede samenwerking tussen de onderwijs- en welzijnspartners, huis van het kind, CLB, de stad en het ocmw kunnen we mooie resultaten voorleggen. We zijn alle betrokken hier heel dankbaar voor”, zegt schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont.

Recent bracht het Agentschap Binnenlands Bestuur de Vlaamse stadsmonitor uit. Dit is een studie waarbij aan de hand van meer dan 200 indicatoren elke Vlaamse stad en gemeente in beeld wordt gebracht. Wat blijkt? Voor de indicator Onderwijs behaalt Geraardsbergen een goede score.

“Dagelijks zetten vele leerkrachten, opvoedend en ondersteunend personeel, directies en inrichtende machten zich in om onze jongeren een goede start te geven in het leven. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst. Onderwijs is de hefboom om onze stad vooruit te helpen. Uitstekende vakmensen en topkunstenaars, ondernemers en hoogleraren van morgen: ze zitten vandaag allemaal op de schoolbanken”, zegt de schepen van onderwijs. “Ook bij de integratie van nieuwkomers en hun participatie aan de samenleving zijn scholen ankerpunten. In het creëren van gelijke leerkansen, maar ook om er kritische en actieve burgers van te maken.”

“Samen met de partners hebben we één gezamenlijk doel: een succesvolle schoolcarrière, een goede start in het leren en in het leven voor iedereen mogelijk maken en op die manier de kansen op tewerkstelling voor onze jongeren verhogen.”

Schoolse vertraging

In Geraardsbergen is het aandeel van kinderen die een schoolse vertraging opliepen in het basisonderwijs de laatste 5 jaar gedaald van 17,8% naar 15%. Schoolse vertraging is het verschil tussen het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar zou moeten ingeschreven zijn en het leerjaar waarin de leerling daadwerkelijk is ingeschreven. Kinderen met schoolse vertraging hebben meer kans om de schoolcarrière niet te voltooien.
Deze duidelijk dalende trend, die wel nog boven het Vlaamse gemiddelde ligt, geeft aan dat de inspanningen van de scholen echt lonen. Ook het secundair onderwijs kan goede cijfers voorleggen. Hier zitten we duidelijk onder het gemiddelde van het Vlaams gewest of voor ons gelijkaardige steden.

Flankerend onderwijsbeleid

“Het onderwijs ondersteunen in haar taak om effectief aan ieder gelijke kansen te bieden, is de missie van het onderwijsbeleid van onze stad en het ocmw” legt schepen Van Trimpont uit.
De aanwerving van een taalcoach die leerkrachten ondersteunt in de manier waarop ze kinderen met taalproblemen in hun klas kunnen opvangen en begeleiden, projecten als “Leren leren” rond het verwerken van grote studiepakketten en het inrichten van studeerruimtes zijn hier slechts voorbeelden van.
Ook het organiseren van het Pop-up beroependorp, waarbij kinderen van het 5de en 6de leerjaar begeleid worden in een studiekeuze op basis van hun talent, wordt goed onthaald en is ondertussen door andere steden overgenomen. Het is fijn om te merken dat innovatieve ideeën als voorbeeld dienen voor anderen, wat nogmaals wijst op een fantastisch partnership op onderwijsvlak.

Het bericht Een goed rapport voor het onderwijs in Geraardsbergen verscheen eerst op Belg.be.

Spijkerjuf geeft kinderen uitdagende opdrachten in Denderleeuw

Door Johan

Spijkerjuf geeft kinderen extra uitdagende opdrachten
Spijkerjuf geeft kinderen extra uitdagende opdrachten
Spijkerjuf geeft kinderen extra uitdagende opdrachten in Denderleeuw

De leerlingen van GO! basisschool Atheneum in Denderleeuw hebben er een klas bij, de spijkerklas. Sommige kinderen komen er een paar uur per week voor extra uitdagende opdrachten, anderen om bepaalde leerstof nog even vast te zetten. “We willen dat alle leerlingen de basisdoelen ruimschoots behalen en dat sterke kinderen excelleren”, stelt directeur Peter Van Hove.

In de klassen van de basisschool van het Atheneum wordt er al heel wat gedifferentieerd. Kinderen gaan op hetzelfde moment niet noodzakelijk met dezelfde leerinhouden aan de slag en volgen hun eigen traject. “Als leerkracht moet je een goede organisator zijn”, zegt juf Ioné van de eerste graad. “Het vraagt heel wat voorbereiding, maar we zien kinderen groeien en daar doen we het voor. Wanneer je tegelijk hetzelfde aanbiedt aan iedereen, kan er frustratie ontstaan. Zwakkere presteerders haken dan af en bollebozen vinden de leerstof veel te gemakkelijk en … haken ook af. Wij doen het anders”

Vlak voor de paasvakantie startte de school met een spijkerklas in Denderleeuw. “Door zo gedifferentieerd te werken, merkten we dat kinderen grotere stappen vooruit zetten. Sterke kinderen mogen niet op hun honger blijven zitten”, vindt directeur Peter Van Hove. “Via projecten kunnen ze zich nog verder verdiepen in specifieke leerinhouden of ze krijgen de kans om zelf eens een presentatie te geven aan hun klasgenoten.” Maar de spijkerklas is er ook om – zoals de naam het zegt – kinderen die extra uitleg nodig hebben – bij te spijkeren. De ene keer komt de spijkerjuf in de klas, een andere keer neemt ze leerlingen uit verschillende klassen samen voor extra uitleg.“

Daarnaast wordt de spijkerjuf ook ingezet om samen met de klasleerkrachten te zoeken naar de juiste uitdagingen in de klas … wanneer de spijkerjuf er niet is. In de school wordt er daarom intensief samengewerkt. Elke week hebben leerkrachten per graad – na de lesuren – een overleg van twee uur. “Alle leerlingen moeten de basisdoelen ruimschoots behalen en sterke kinderen moeten de kans krijgen om te excelleren”, besluit Van Hove. “Om dat te realiseren is een samenwerkend schoolteam ontzettend belangrijk.”

Wie meer te weten wil komen over de spijkerklas kan langskomen tijdens de opendeurdag op zaterdag 2 juni 2018 van 14 uur tot 18 uur in de De Nayerstraat 11a te Denderleeuw.

Het bericht Spijkerjuf geeft kinderen uitdagende opdrachten in Denderleeuw verscheen eerst op Belg.be.

Leerlingen krijgen les over eerlijke handel in Geraardsbergen

Door Johan

Leerlingen krijgen les over eerlijke handel in Geraardsbergen

Leerlingen uit het basisonderwijs in Geraardsbergen kregen door de stad Geraardsbergen deze week een workshop “De eerlijke fabriek” aangeboden.

“De kinderen mochten zelf een textielfabriek ontwerpen. Als jonge ondernemers bedachten ze creatieve ideeën en ontdekten dat winst niet de enige drijfveer kan zijn. Aandacht voor het milieu en de mensen zijn ook belangrijk. Door in de huid van een ondernemer te kruipen ontdekten ze het verhaal achter de schone kleren campagne” laat schepen van internationale solidariteit Fernand Van Trimpont weten.

De workshops werden gegeven door Djapo, een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en die vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken combineert met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

Dit jaar waren leerlingen van het Sint-Catharinacollege Moerbeke en Basisschool Hunnegem aan de beurt.

Het bericht Leerlingen krijgen les over eerlijke handel in Geraardsbergen verscheen eerst op Belg.be.

Eerste geschonken AED in Dilbeek onthuld

Door PVDBD

-Dilbeek 22 december 2017- Vandaag werd aan de sporthal van de school Jongslag een geschonken AED onthuld. Deze schenking werd gedaan door Club fifty-one een landelijke service club met een plaatselijke afdeling. Net dit jaar blaast deze serviceclub 51 kaarsjes uit. Door de goede samenwerking met het bestuur van Club fifty-one, het gemeentebestuur, en in nauwe samenspraak met het Rode kruis Vlaanderen afdeling Dilbeek werd er beslist deze AED centraal op te hangen tussen de Dilbeekse scholen Jongslag en Sint-Alena. Eén praktisch puntje werd over het hoofd gezien namelijk de AED die voor buiten was voorzien werd door club fifty-one geschonken met een binnenkast.

(foto: PVDBD-www.belg.be)

Aangezien dit toestel voorzien is om op de sporthal te hangen moest de kast echter voorzien zijn van verwarming. De verwarmde buitenkast werd aangekocht door de gemeente bij de vzw hartseaver die ook instond voor de sponsorplaat. Zo Werd dit probleem ook opgelost en kon er gisteren overgegaan worden tot de plechtige onthulling van het toestel op de sporthal van Jongslag. Het waren de kinderen getooid met Kerstmutsen van deze school die al zingend het plechtige moment nog meer luister wisten bij te zetten.

(foto: Joost Van Liefferinge Persinfo)

In zijn korte toespraak had burgemeester Segers het dan ook over het belang van een dergelijk toestel op een openbare plaats en hij dankte dan ook de Club fifty-one voor de schenking. Er aan toe voegend dat hij hoopte dat het toestel nooit zou moeten gebruikt worden! En toen was het moment aangebroken, samen met de voorzitter van Club fifty-one Karel Detandt trok burgemeester Willy Segers de Dilbeekse vlag weg en kon iedereen het nieuwe toestel aanschouwen. Na de onthulling werd er door de gemeente nog een glaasje aangeboden aan alle aanwezigen.

(foto: Joost Van liefferinge persinfo)

Dit is het zesde toestel op een openbare plaats dat ook 24/24u kan gebruikt worden. Ondertussen zijn er reeds plannen voor een zevende toestel en dat zou komen in de welzijnscampus van Groot-Bijgaarden. Dankzij dit zesde en binnenkort zevende toestel zet Dilbeek alweer een serieuze stap richting “Hartveilige gemeente”.

Het bericht Eerste geschonken AED in Dilbeek onthuld verscheen eerst op Belg.be.

Eerste geschonken AED in Dilbeek onthuld

Door PVDBD

-Dilbeek 22 december 2017- Vandaag werd aan de sporthal van de school Jongslag een geschonken AED onthuld. Deze schenking werd gedaan door Club fifty-one een landelijke service club met een plaatselijke afdeling. Net dit jaar blaast deze serviceclub 51 kaarsjes uit. Door de goede samenwerking met het bestuur van Club fifty-one, het gemeentebestuur, en in nauwe samenspraak met het Rode kruis Vlaanderen afdeling Dilbeek werd er beslist deze AED centraal op te hangen tussen de Dilbeekse scholen Jongslag en Sint-Alena. Eén praktisch puntje werd over het hoofd gezien namelijk de AED die voor buiten was voorzien werd door club fifty-one geschonken met een binnenkast.

(foto: PVDBD-www.belg.be)

Aangezien dit toestel voorzien is om op de sporthal te hangen moest de kast echter voorzien zijn van verwarming. De verwarmde buitenkast werd aangekocht door de gemeente bij de vzw hartseaver die ook instond voor de sponsorplaat. Zo Werd dit probleem ook opgelost en kon er gisteren overgegaan worden tot de plechtige onthulling van het toestel op de sporthal van Jongslag. Het waren de kinderen getooid met Kerstmutsen van deze school die al zingend het plechtige moment nog meer luister wisten bij te zetten.

(foto: Joost Van Liefferinge Persinfo)

In zijn korte toespraak had burgemeester Segers het dan ook over het belang van een dergelijk toestel op een openbare plaats en hij dankte dan ook de Club fifty-one voor de schenking. Er aan toe voegend dat hij hoopte dat het toestel nooit zou moeten gebruikt worden! En toen was het moment aangebroken, samen met de voorzitter van Club fifty-one Karel Detandt trok burgemeester Willy Segers de Dilbeekse vlag weg en kon iedereen het nieuwe toestel aanschouwen. Na de onthulling werd er door de gemeente nog een glaasje aangeboden aan alle aanwezigen.

(foto: Joost Van liefferinge persinfo)

Dit is het zesde toestel op een openbare plaats dat ook 24/24u kan gebruikt worden. Ondertussen zijn er reeds plannen voor een zevende toestel en dat zou komen in de welzijnscampus van Groot-Bijgaarden. Dankzij dit zesde en binnenkort zevende toestel zet Dilbeek alweer een serieuze stap richting “Hartveilige gemeente”.

Het bericht Eerste geschonken AED in Dilbeek onthuld verscheen eerst op Belg.be.

Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing

Door Johan

Sinds 1 oktober 2017 zijn de nieuwe Vlaamse regels voor het halen van het rijbewijs van kracht. Zo moet bijvoorbeeld een ouder die zijn zoon of dochter wil leren rijden, eerst zelf drie uur opleiding gaan volgen. Tenminste volgens de Vlaamse regels, want volgens de federale overheid is er sprake van een bevoegdheidsoverschrijding en blijft alles bij het oude. “Het is het zoveelste dispuut tussen ministers Weyts en Bellot, maar wél de eerste keer dat de jongeren er echt de dupe van zijn. Het is van cruciaal belang dat de mobiliteitsministers samenwerken en eens en voor altijd duidelijkheid verschaffen zodat kandidaat-bestuurders aan hun rij-opleiding kunnen beginnen. Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing.”, aldus CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh die er een vraag over stelde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer.

Het parlementslid had gehoopt om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie, maar die kwam er echter niet. “Geef, na al die tegenstrijdige informatie, een gezamenlijke instructie, zodat niet alleen de jongeren, maar ook de begeleiders, gemeentebesturen, rijscholen en examencentra weten waar ze aan toe zijn.”, aldus CD&V mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh. Hij roept op om samen een oplossing te voorzien, zodat de kandidaat-bestuurders niet langer de dupe zijn van het gekibbel tussen twee ministers.

De vernieuwde Vlaamse rijopleiding omvat onder andere een verlenging van de minimale oefenperiode tot 9 maanden en een verplicht vormingsmoment voor rijbegeleiders van de kandidaat-bestuurders. Vooral rond dat vormingsmoment en de voorwaarden om het voorlopig rijbewijs af te leveren, heerst veel onduidelijkheid. Gezien de federale regering bevoegd is voor het uitreiken van het rijbewijs en de vraag naar een bijkomende opleiding hieronder valt, is er volgens federaal minister Bellot sprake van een bevoegdheidsoverschrijding. De Raad van State gaf hem in haar advies op de Vlaamse hervormingsplannen van de rijopleiding gelijk. Hun voorstel tot oplossing was om de aflevering van het rijbewijs te koppelen aan het praktische examen, wat wel een Vlaamse bevoegdheid is. Vlaanderen ging hier niet op in, zette door en de onduidelijkheid bleef.

Het bericht Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing verscheen eerst op Belg.be.

Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing

Door Johan

Sinds 1 oktober 2017 zijn de nieuwe Vlaamse regels voor het halen van het rijbewijs van kracht. Zo moet bijvoorbeeld een ouder die zijn zoon of dochter wil leren rijden, eerst zelf drie uur opleiding gaan volgen. Tenminste volgens de Vlaamse regels, want volgens de federale overheid is er sprake van een bevoegdheidsoverschrijding en blijft alles bij het oude. “Het is het zoveelste dispuut tussen ministers Weyts en Bellot, maar wél de eerste keer dat de jongeren er echt de dupe van zijn. Het is van cruciaal belang dat de mobiliteitsministers samenwerken en eens en voor altijd duidelijkheid verschaffen zodat kandidaat-bestuurders aan hun rij-opleiding kunnen beginnen. Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing.”, aldus CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh die er een vraag over stelde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer.

Het parlementslid had gehoopt om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie, maar die kwam er echter niet. “Geef, na al die tegenstrijdige informatie, een gezamenlijke instructie, zodat niet alleen de jongeren, maar ook de begeleiders, gemeentebesturen, rijscholen en examencentra weten waar ze aan toe zijn.”, aldus CD&V mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh. Hij roept op om samen een oplossing te voorzien, zodat de kandidaat-bestuurders niet langer de dupe zijn van het gekibbel tussen twee ministers.

De vernieuwde Vlaamse rijopleiding omvat onder andere een verlenging van de minimale oefenperiode tot 9 maanden en een verplicht vormingsmoment voor rijbegeleiders van de kandidaat-bestuurders. Vooral rond dat vormingsmoment en de voorwaarden om het voorlopig rijbewijs af te leveren, heerst veel onduidelijkheid. Gezien de federale regering bevoegd is voor het uitreiken van het rijbewijs en de vraag naar een bijkomende opleiding hieronder valt, is er volgens federaal minister Bellot sprake van een bevoegdheidsoverschrijding. De Raad van State gaf hem in haar advies op de Vlaamse hervormingsplannen van de rijopleiding gelijk. Hun voorstel tot oplossing was om de aflevering van het rijbewijs te koppelen aan het praktische examen, wat wel een Vlaamse bevoegdheid is. Vlaanderen ging hier niet op in, zette door en de onduidelijkheid bleef.

Het bericht Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing verscheen eerst op Belg.be.

Scholengroep 19 Dender krijgt nieuw schoolgebouw

Door Johan

GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ krijgt als enige in de regio een nieuw schoolgebouw. Minister Crevits selecteert GO! Scholengroep Dender voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Ook binnen Scholengroep 19 ‘Dender’ werd een project geselecteerd en zal dus de komende jaren een nieuw schoolgebouw gebouwd worden.

In het voorjaar van 2017 werd een nieuwe DBFM-oproep aan schoolbesturen gelanceerd. In totaal werden 52 aanvragen ingediend waarbij ook een aanvraag van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’. Met succes zo blijkt vandaag. Want het project van de scholengroep werd als een van de enige in de ruime regio geselecteerd.

Het nieuwe schoolgebouw zal opgetrokken worden in Haaltert op de terreinen van de huidige GO! Basisschool De Krekel. De geschatte investeringskost bedraagt ruim zevenenhalf miljoen euro en komt integraal van de Vlaamse Overheid. De realisatie van het nieuwe schoolgebouw gebeurt samen met de private sector.

Mevrouw Noëlla Joris, directeur van GO! Basisschool De Krekel en De Grasspriet reageert erg opgetogen. “Deze selectie is tegelijk een erkenning van ons pedagogisch project en een meerwaarde voor de regio. Deze nieuwe fase betekent ook een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten. Naast mooie, duurzame en energiezuinige schoolgebouwen biedt dit de kans om ons onderwijsproject te versterken.”

Net zoals in het vorige bouwprogramma “Scholen van Morgen” dat ook zorgde voor een nieuw schoolgebouw voor GO! BSBO De Brug, wordt opnieuw samengewerkt met de private sector. Hierbij kent de scholengroep als inrichtende macht het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betaalt de scholengroep een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Het bericht Scholengroep 19 Dender krijgt nieuw schoolgebouw verscheen eerst op Belg.be.

Jaarlijkse scholencross Ronse

Door Johan

scholencross ronse Vandaag 26/9/2017 vond de jaarlijkse scholencross plaats. Onder een stralende hemel stonden alle leerlingen te popelen om deel te nemen aan deze sportieve activiteit.

“Van klein tot groot kwamen ze aan de beurt tijdens de jaarlijkse scholencross in Ronse, jongens en meisje afzonderlijk om iedereen evenveel kans op een medaille te geven. Je mag bij ons zeker zeggen dat het van klein tot groot is. Waar anderen starten in de tweede kleuterklas, kregen bij ons ook de allerkleinsten de kans om hun beste beentje voor te zetten. De massaal opgekomen ouders zorgden voor extra sfeer. Fier konden telkens drie kinderen het podium bestijgen.”

Meesters Karel en Wesley zorgden voor een prachtige organisatie en tevens een eigen sportieve prestatie. Bij elke loopwedstrijd (18 trajecten) liepen zij twee voor om onze leerlingen te leren hoe je een wedstrijd loopt zonder opgebrand te geraken van bij aanvang. Tevens een woord van dank aan de stad en de sportdienst voor de ondersteuning die we opnieuw mochten ervaren.

“We zijn heel fier op onze sportieve jongeren en hun leerkrachten! Vandaag konden we onze schoolleuze zeker tot leven laten komen: Niet iedereen kan een ster zijn, maar we kunnen ze allen laten schitteren. Dat kon je zo aflezen op de gezichten van onze kinderen, hun leerkrachten, hun ouders en grootouders.” Aldus Henk Dhondt, directeur van de basisschool Glorieux uit Ronse

scholencross ronse

Het bericht Jaarlijkse scholencross Ronse verscheen eerst op Belg.be.

Jaarlijkse scholencross Ronse

Door Johan

scholencross ronse Vandaag 26/9/2017 vond de jaarlijkse scholencross plaats. Onder een stralende hemel stonden alle leerlingen te popelen om deel te nemen aan deze sportieve activiteit.

“Van klein tot groot kwamen ze aan de beurt tijdens de jaarlijkse scholencross in Ronse, jongens en meisje afzonderlijk om iedereen evenveel kans op een medaille te geven. Je mag bij ons zeker zeggen dat het van klein tot groot is. Waar anderen starten in de tweede kleuterklas, kregen bij ons ook de allerkleinsten de kans om hun beste beentje voor te zetten. De massaal opgekomen ouders zorgden voor extra sfeer. Fier konden telkens drie kinderen het podium bestijgen.”

Meesters Karel en Wesley zorgden voor een prachtige organisatie en tevens een eigen sportieve prestatie. Bij elke loopwedstrijd (18 trajecten) liepen zij twee voor om onze leerlingen te leren hoe je een wedstrijd loopt zonder opgebrand te geraken van bij aanvang. Tevens een woord van dank aan de stad en de sportdienst voor de ondersteuning die we opnieuw mochten ervaren.

“We zijn heel fier op onze sportieve jongeren en hun leerkrachten! Vandaag konden we onze schoolleuze zeker tot leven laten komen: Niet iedereen kan een ster zijn, maar we kunnen ze allen laten schitteren. Dat kon je zo aflezen op de gezichten van onze kinderen, hun leerkrachten, hun ouders en grootouders.” Aldus Henk Dhondt, directeur van de basisschool Glorieux uit Ronse

scholencross ronse

Het bericht Jaarlijkse scholencross Ronse verscheen eerst op Belg.be.

sp.a Aalst vraagt uitbreiding aantal schoolstraten

Door Johan

sam van de putte

sp.a Aalst vraagt uitbreiding aantal schoolstraten

Vorig jaar werd aan Meldert-Dorp het proefproject schoolstraat opgestart. Bij een schoolstraat is het verboden om bij het begin en aan het einde van de schooldag de straat met de auto in te rijden. Na een positieve evaluatie wordt het proefproject nu tijdens het schooljaar 2017-2018 verdergezet.

De bedoeling van schoolstraten is om meer ruimte aan de kinderen te geven en de veiligheid aan de schoolpoort te verhogen. “En dat is ook nodig. Slechts 42% van de Aalsterse gezinnen met inwonende kinderen vindt de schoolomgeving verkeersveilig. Bij Aalstenaars zonder inwonende kinderen is dat 45,3%. Met dit percentage bengelt Aalst onderaan de tevredenheidslijst van de centrumsteden. Dat blijkt alvast uit de cijfers van de stadsmonitor” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.

Volgens een specialist verkeersveiligheid aan de Universiteit Hasselt brengen ‘schoolstraten’ structuur in de chaos aan de schoolpoort wat ouders en leerlingen zou aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. “Uit de evaluatie van vorig schooljaar blijkt dat bijna alle kinderen de schoolstraat willen behouden. Ook net geen 7 op 10 volwassenen wensen de verderzetting van het concept. Daarom besliste het stadsbestuur om het proefproject te verlengen van 1 september 2017 tot en met 29 juni 2018. Die periode wordt gebruikt om de resterende knelpunten weg te werken” legt Sam uit.

“Uit de evaluatie blijkt ook dat 93% van de kinderen de schoolomgeving veiliger vindt dan voor de invoering van de schoolstraat. Bij de volwassenen is dat 52%. Daar is dus nog wat overtuigingskracht nodig. sp.a Aalst pleit ervoor om waar mogelijk het concept uit te breiden en verder werk te maken van veilige schoolomgevingen” besluit Van de Putte.

Het bericht sp.a Aalst vraagt uitbreiding aantal schoolstraten verscheen eerst op Belg.be.

Het kriebelt in VBS Glorieux te Ronse

Door Johan

Het kriebelt in VBS Glorieux te Ronse

Onder het moto ‘groeikriebels’ is basisschool Glorieux zijn schooljaar gestart.

In onze kleuterafdeling zetten we het ‘groeien’ van onze kinderen dit schooljaar extra in de kijker.

Vanuit ons opvoedingsproject met ‘de parabel van de zaaier’ willen we aandacht hebben voor de mogelijkheden en talenten van onze kleuters…en de ongelooflijke groeikracht die ze bezitten. Daarom willen we in basisschool Glorieux zorgvuldige en attente ‘zaaiers’ zijn. Dat er soms een harde wind of een stortbui opdaagt, kan onze school niet tegenhouden. Wij zorgen voor goede, voedselrijke grond en een degelijke verzorging en bescherming.

Om dit te realiseren hebben wij ons traditionele klassensysteem herdacht:
– peuters en kinderen van de 1ste kleuterklas starten voortaan in de kiemklas
– de tweede kleuterklas is nu een groeiklas
– de derde kleuterklas is een bloeiklas
– het groeiproces en ‘extra zorg’ krijgt ondersteuning door het ‘klimopteam’.

In het lager vanaf het tweede leerjaar starten we met techniekklassen. Bij de techniekmeester neemt kunnen lln. prachtige ervaringen opdoen om zich technisch en inzichtelijk goed kunnen ontplooien om zo klaar te zijn voor de toekomst, meer nog om eigen mogelijkheden beter te te laten ontkiemen, groeien en bloeien. Van groeikracht gesproken!

Buiten de schooluren bieden we de jongste kinderen van de lagere school ook de kans om zich creatief te ontwikkelen en te uiten. Ons project ‘Nandi’ is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen onze school, de academie en serviceclub The Lions. Waarbij de laatste zorgt voor de financiële ondersteuning. De Kunstacademie Vlaamse Ardennen brengt drie professionele leerkrachten aan die in onze school de kinderen zullen onderdompelen in beeld, dans en woord. Een prachtkans voor onze kinderen.

Elke leerling van onze school zal _net als een zaadje¬_ de kans krijgen om te kiemen, groeien en bloeien!
Kort samengevat: Wanneer het kriebelt, kom je best naar VBS Glorieux!

Het bericht Het kriebelt in VBS Glorieux te Ronse verscheen eerst op Belg.be.

Taalbubbels doet het dit jaar voor de tiende keer in Aalst

Door Johan

Taalbubbels doet het dit jaar voor de tiende keer in Aalst

Taalbubbels, een initiatief van het team inburgering van de Stad Aalst, is een taalbad voor anderstalige kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Bedoeling van de tweeweekse (31 juli tot 11 augustus) is om op een aangename wijze in de zomervakantie het Nederlands bij te spijkeren zodat men klaar is om begin september het nieuwe schooljaar aan te vatten met een voldoende kennis van onze taal.

“De toenemende immigratie zorgt voor een stijging van het aantal anderstalige kinderen in de Aalsterse scholen,” stelt Aalsters schepen van onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). Het aantal anderstaligen ligt in het basisonderwijs in Groot-Aalst op dit moment rond 24 procent. Anders­talige kinderen spreken tijdens de zomervakantie soms twee maanden lang weinig Nederlands, wat bij de start van het nieuwe schooljaar dan merkbaar is. Met Taalbubbels geven we de kinderen de kans om hun taalkennis te verbeteren. Dat is goed voor het betrokken kind, maar dat is vanzelfsprekend ook goed voor de hele klas. Op die manier kan de leerkracht weer aandacht hebben voor alle kinderen.”

Het is de 10de keer op rij dat de stad Aalst Taalbubbels organiseert. Dit jaar hebben zich 154 kinderen van 21 verschillende nationaliteiten ingeschreven waarvan 110 uit het basisonderwijs en 44 uit het secundair onderwijs. Zij worden omkaderd door vrijwilligers waaronder 18 voor het taalteam, 8 voor het organisatieteam en 2 taalcoaches. “Ten opzichte van de beginjaren is het initiatief sterk uitgebreid. We zitten nu op een niveau dat we willen handhaven. We moeten niet alleen oog hebben voor het aantal kinderen, maar ook voor de kwaliteit die onze ploeg wil leveren,” zegt de schepen.

Het activiteitenpalet van taalbubbels is heel divers. De kinderen krijgen spelenderwijs Nederlands aangeleerd. Er is een workshop animatiefilmpjes maken, muziek, beweging,… Op het programma staan onder andere bezoeken aan de brandweer en aan andere stadsdiensten. Taalbubbels is doelbewust niet gratis. “Wij willen geen gratis kinderopvang spelen,” zegt schepen Karim Van Overmeire. “Als stad leveren wij een inspanning en wij vragen van de ouders ook een engagement. Voor mensen die het minder breed hebben geldt natuurlijk een lager tarief.”

Karim Van Overmeire: “Met Taalbubbels onderstrepen we nog eens het belang voor iedereen die in Aalst woont om Nederlands te begrijpen en te spreken. Een goede taalkennis verhoogt de kansen in het onderwijs en op het werk. Het opent ook deuren naar de vele Aalsterse verenigingen. Kortom: het is een essentiële voorwaarde voor integratie.”

Het bericht Taalbubbels doet het dit jaar voor de tiende keer in Aalst verscheen eerst op Belg.be.

Nacht van de leerkracht steunt goed doel

Door Johan

Nacht van de leerkracht steunt goed doel

In 2016 werd de Nacht van de Leerkracht in Aalst geboren. Een eerste editie ging door in Arty Party, maar door het grote succes breiden de organisatoren het event uit. “Vorig jaar waren we snel volledig uitverkocht en hebben we aan de kassa verschillende mensen moeten weigeren. Dit was niet leuk voor de leerkrachten, maar ook niet voor ons. Het was binnen een geweldig feestje en iedereen moet daarvan kunnen mee genieten!”, zegt Elke Van Neck, één van de organisatoren van het event.

“Met enkele oud-scouts zijn we dit initiatief vorig jaar gestart. De opbrengst gaat integraal naar de bouw van het nieuwe jeugdverblijf op Schotte. Mensen vragen mij soms welke reis ik met dat geld ga maken, maar niets is dus minder waar!”, lacht Elke Van Neck.

Iedereen, ook niet-leerkrachten, is welkom. Het feestje op vrijdag 30/6 gaat door in de Sulbb (voormalig fabriekspand in Hertshage). Het toegangsticket tot een feestzomer kost amper 7 euro en is te verkrijgen bij Freedom, Comar Sport of De Looyerij. Op = op!

Het bericht Nacht van de leerkracht steunt goed doel verscheen eerst op Belg.be.

Tweede cyclus kinderarmoedeproject van start in Aalst

Door Johan

Tweede cyclus kinderarmoedeproject ‘Zet je EP-bril op’ gaat van start

Kinderarmoede bestrijden begint al in de kleuterklas

Op dinsdag 6 maart 2017 gaf schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P) de aftrap voor deel twee van het onderzoeksproject ‘Zet je EP-bril op’. Tijdens het project leren kleuterleiders hoe ze kinderarmoede kunnen aanpakken in de klas. Aalst is de proefstad voor dit project, dat op termijn in alle Vlaamse kleuterscholen zou kunnen worden toegepast.

Bij de start van het project in 2016 werden drie Aalsterse en twee Ninoofse basisscholen betrokken. In de tweede fase van het onderzoek breidt deze groep uit naar zes scholen. Vanmiddag kregen directie en leerkrachten van de drie nieuwe scholen zowel de theoretische als praktische uitleg over het project.

Het belang van executieve functies

EF staat voor ‘executieve functies’ of het zelfstandig kunnen aansturen van je gedrag, emoties en gedachten. Vanaf de leeftijd van drie jaar ontwikkelt het ‘werkgeheugen’ van kinderen zich: ze leren meerdere instructies in één keer onthouden. Op die leeftijd zijn kinderen ook steeds meer in staat om te leren hoe ze met hun gedachten en emoties kunnen omgaan. Belangrijke vaardigheden die je heel je leven lang nodig hebt.

“Sterke executieve functies zijn erg belangrijk bij het leren lezen en rekenen, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind,” legt Sanne Feryn van hogeschool Odisee uit. Als docent kleuteronderwijs trekt ze het project. “Uit onderzoek blijkt dat kleuters die laag scoren op zelfregulering de schoolbanken vaker zonder diploma te verlaten en het financieel moeilijker hebben in hun volwassen leven dan kinderen bij wie de executieve functies wel goed ontwikkeld zijn.”

Kansarmoede aanpakken in de klas

Kansarme kinderen groeien vaak op in een stressvolle omgeving of hebben ouders die de ontwikkeling van hun executieve functies minder nauwgezet ondersteunen, omdat ze nu eenmaal bezig zijn met overleven. Daarom begeleidt Odisee, met de steun van de Stad Aalst, leerkrachten in de kleuterschool bij het ondersteunen en ontwikkelen van deze vaardigheden in de klas. Ze volgen een opleiding, krijgen didactisch materiaal ter beschikking en Sanne komt hen een halve dag per week coachen in de klas.

 Iedereen dezelfde kansen

“Het mooie aan dit project is dat iedereen er beter van wordt,” vertelt schepen van Welzijn Dylan Casaer (SD&P). “Alle kindjes in de klas worden begeleid, zonder onderscheid tussen arm en rijk. Zeker voor de kansarme kleuters is deze steun een belangrijke stap om de vicieuze cirkel te doorbreken. Ieder kind verdient deze kans.”

De Stad steunt het project in kader van het Kinderarmoedeplan dat vorig jaar samen met het OCMW werd opgesteld. Met dit plan wil de Stad de kinderarmoede in Aalst zover mogelijk terugdringen.

Het bericht Tweede cyclus kinderarmoedeproject van start in Aalst verscheen eerst op Belg.be.

Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Door Johan

webcamOverheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Het Europees Parlement keurt morgen nieuwe wetgeving goed die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker toegang zullen hebben tot het internet, en meer bepaald de websites van overheidsdiensten. “Een grote stap voorwaarts”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die medeonderhandelaar van dit dossier was.

Van Bossuyt: “Mensen met een beperking ondervinden vaak moeilijkheden wanneer ze bijvoorbeeld op de gemeentewebsite willen uitzoeken wanneer het vuilnis opgehaald wordt of wanneer ze het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of school willen opzoeken. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om alledaagse noodzakelijke informatie op te zoeken op het internet.”

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA), die zelf doof is, sluit zich hierbij aan: “Vele filmpjes hebben jammer genoeg geen ondertitels. Wie doof is en niet kan liplezen, heeft geen idee wat er gezegd wordt. Minstens voor belangrijke boodschappen lijkt het me logisch dat er dan ondertitels worden voorzien.”

De nieuwe wetgeving vraagt overheidsdiensten inspanningen te leveren om hun websites toegankelijker te maken. Maar naast websites zullen ook applicaties aangepast moeten worden. Van Bossuyt: “Vandaag gebruiken steeds meer mensen hun telefoon of tablet om op het internet te surfen. Vanuit het Europees Parlement heb ik hard gepleit voor deze uitbreiding naar apps.”

Volgens Van Bossuyt heeft de wetgeving een evenwicht kunnen bereiken tussen toegankelijkheid enerzijds en het vermijden van te hoge kosten anderzijds. “Ook toegankelijkheid heeft immers een kostprijs”, waarschuwt Van Bossuyt. “Een kleine dorpsschool kan de hoge kostprijs van het toegankelijk maken van de gehele website vaak niet dragen. Met deze wetgeving zal de school enkel noodzakelijke info zoals adres, contactinfo, inschrijvingsformulieren,… toegankelijk moeten maken.”

Wie toch andere info wil raadplegen, kan beroep doen op een systeem ‘op aanvraag’. Van Bossuyt: “Het zou absurd zijn dat een museum al zijn archieven toegankelijk moet maken. Maar een student geschiedenis met een beperking die toch een bepaald archiefdocument wil raadplegen, kan dat dan steeds aanvragen mits een gegronde rechtvaardiging.”

Het bericht Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking verscheen eerst op Belg.be.

Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Door Johan

webcamOverheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Het Europees Parlement keurt morgen nieuwe wetgeving goed die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker toegang zullen hebben tot het internet, en meer bepaald de websites van overheidsdiensten. “Een grote stap voorwaarts”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die medeonderhandelaar van dit dossier was.

Van Bossuyt: “Mensen met een beperking ondervinden vaak moeilijkheden wanneer ze bijvoorbeeld op de gemeentewebsite willen uitzoeken wanneer het vuilnis opgehaald wordt of wanneer ze het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of school willen opzoeken. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om alledaagse noodzakelijke informatie op te zoeken op het internet.”

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA), die zelf doof is, sluit zich hierbij aan: “Vele filmpjes hebben jammer genoeg geen ondertitels. Wie doof is en niet kan liplezen, heeft geen idee wat er gezegd wordt. Minstens voor belangrijke boodschappen lijkt het me logisch dat er dan ondertitels worden voorzien.”

De nieuwe wetgeving vraagt overheidsdiensten inspanningen te leveren om hun websites toegankelijker te maken. Maar naast websites zullen ook applicaties aangepast moeten worden. Van Bossuyt: “Vandaag gebruiken steeds meer mensen hun telefoon of tablet om op het internet te surfen. Vanuit het Europees Parlement heb ik hard gepleit voor deze uitbreiding naar apps.”

Volgens Van Bossuyt heeft de wetgeving een evenwicht kunnen bereiken tussen toegankelijkheid enerzijds en het vermijden van te hoge kosten anderzijds. “Ook toegankelijkheid heeft immers een kostprijs”, waarschuwt Van Bossuyt. “Een kleine dorpsschool kan de hoge kostprijs van het toegankelijk maken van de gehele website vaak niet dragen. Met deze wetgeving zal de school enkel noodzakelijke info zoals adres, contactinfo, inschrijvingsformulieren,… toegankelijk moeten maken.”

Wie toch andere info wil raadplegen, kan beroep doen op een systeem ‘op aanvraag’. Van Bossuyt: “Het zou absurd zijn dat een museum al zijn archieven toegankelijk moet maken. Maar een student geschiedenis met een beperking die toch een bepaald archiefdocument wil raadplegen, kan dat dan steeds aanvragen mits een gegronde rechtvaardiging.”

Het bericht Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking verscheen eerst op Belg.be.

❌