[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderAlle Nieuwskoppen

Politie Geraardsbergen en Lierde belonen verkeersveilig gedrag

Door Johan

Politie Geraardsbergen/Lierde en dorpsraad Grimminge belonen verkeersveilig gedrag!

Op initiatief van de dorpsraad van Grimminge werd op donderdag 7 september een actie ‘snelheid’ uitgevoerd in samenwerking met het buurtpolitieteam Oost van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde. Doel van deze actie: werken aan een verkeersveilige maand september én belonen van verkeersveilig gedrag!

Traditioneel wordt in de verkeerspraktijk geprobeerd gewenst gedrag te bevorderen door overtredingen van regels te bestraffen. Toch is bekend dat gedrag vaak sneller en duurzamer te veranderen is door gewenst gedrag te belonen dan door ongewenst gedrag te sanctioneren. Met deze theorie in het achterhoofd werkte het buurtpolitieteam (BPT) Oost in samenwerking met de dorpsraad van Grimminge een beloningscampagne uit. De eerste actie vond plaats op donderdag 7 septemer en leverde mooie resultaten op.

In totaal werden 680 voertuigen op het grondgebied van Grimminge onderworpen aan een snelheidscontrole waarvan 51 bestuurders in overtreding waren. 1 voertuig reed 98 km/u in de bebouwde kom en werd onderschept. De bestuurder zag zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

27 voertuigen werden effectief uit het verkeer gehaald voor controle. De bestuurders werden eerst onderworpen aan een ademtest en allen bliezen ‘safe’. Na verdere controle kregen uiteindelijk een 20-tal onder hen een mooi aandenken van de dorpsraad voor hun voorbeeldig verkeersveilig gedrag.

Verder werden nog 5 onmiddellijke inningen opgemaakt voor o.a. slechte staat van de banden, het niet dragen van de gordel en parkeren op het trottoir.

“Met deze campagne willen we vooral het accent leggen op goed en veilig gedrag, vanuit de insteek dat met belonen meer kan worden bereikt dan met afdwingen.” zegt Davy Vander Gucht, hoofd van BPT Oost bij de politie Geraardsbergen/Lierde. “Bestuurders reageerden blij verrast en positief op deze beloningsactie, waarvan het initiatief uitgaat van de dorpsraad van Grimminge. Het belonen op zich moet uiteraard beschouwd worden als aanvulling op traditioneel politietoezicht, niet als een alternatief ervoor” vervolledigt Vander Gucht.

Gezien de positieve resultaten en de goede samenwerking met de dorpsraad zullen er in de toekomst nog gelijkaardige acties op het touw worden gezet.

Het bericht Politie Geraardsbergen en Lierde belonen verkeersveilig gedrag verscheen eerst op Belg.be.

N-VA Geraardsbergen gelooft in gemeentelijke fusie

Door Johan

Filip Schotte nva geraardsbergenN-VA Geraardsbergen gelooft in gemeentelijke fusie

Met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan de conceptnota ‘Stimulering vrijwillige fusie’. Die goedkeuring zet verder in op de vrijwillige fusies en het stimuleren – dus niet verplichten – van gemeentelijke samenvoegingen.

Financiële bonus
Gemeenten die vrijwillig fuseren krijgen een financiële bonus in de vorm van schuldovername. De Vlaamse regering keurde daarvoor de conceptnota van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) goed. “We zetten als Vlaamse overheid in op sterkere lokale besturen die ook in de toekomst een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden aan de burgers”, aldus minister Homans.

Meerdere voordelen
Filip Schotte (raadslid N-VA Geraardsbergen) ziet meerdere voordelen aan een fusie. “Ik denk dan aan:
•besparingen door schaalvergroting voor wat betreft inzet van mensen en materialen,
•kwaliteitsvollere dienstverlening en grotere bestuurskracht door ruimere mogelijkheden op domeinen zoals de digitalisering en IT, HR, mobiliteit, ontwikkeling van KMO…”

Lierde en Brakel
Een studie van Vives van de KU Leuven heeft aangetoond dat een logische fusie in Zuid-Oost-Vlaanderen deze kan zijn van Geraardsbergen, Lierde en Brakel. Deze nieuwe gemeente zou dan 54.100 inwoners tellen. (33.000 Geraardsbergenaren, 6.600 inwoners in Lierde en nog eens 14.500 mensen in Brakel)

Injectie van 27 miljoen euro.
In lijn met het regeerakkoord zal een financiële bonus worden toegekend aan de fuserende gemeenten. “Enerzijds ter ondersteuning van de transitiekosten die een fusieoperatie onvermijdelijk met zich meebrengt. Anderzijds om extra investeringsruimte te creëren voor de nieuwe fusiegemeente”, zegt minister Homans.
De fuserende gemeenten kunnen genieten van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over maar liefst 500 euro schuld per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor Geraardsbergen-Lierde-Brakel komt dit neer op een mooie bonus van 27.050.000 euro, becijferde Schotte.
Verkennende gesprekken.

Op de jongste gemeenteraadszitting nodigde raadslid Filip Schotte dan ook het Geraardsbergse stadsbestuur uit om pijnpunten en opportuniteiten van een fusie te bekijken en het gesprek met de voornoemde gemeenten aan te knopen.

Foto: n-va Geraardsbergen

Het bericht N-VA Geraardsbergen gelooft in gemeentelijke fusie verscheen eerst op Belg.be.

❌