[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderAlle Nieuwskoppen

CD&V en Open Vld zetten licht op groen voor Vlaamse formatie

Door Xavier

Zowel Open Vld als CD&V starten de Vlaamse formatiegesprekken op basis van de startnota van formateur Bart De Wever die de fakkel officieel doorgeeft aan Jan Jambon. Beide partijen zijn karig met commentaar en noemen de startnota een eerste aanzet voor onderhandelingen voor een Zweedse coalitie, een verderzetting van de coalitie van de vorige legislatuur. Opvallend: De Wever heeft de link met de federale formatie losgelaten.

De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Vlaanderen moet ook een “wereldreferentie” worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet “meer dan ooit een investeringsregering” zijn. Maar er komt ook een strengere inburgering en hogere drempels voor nieuwkomers die van de sociale bescherming willen genieten.

Bouwshift

De Wever (foto links) spreekt voorts van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij de woonbonus zal uitdoven). Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een “bouwshift”. De provinciebesturen kunnen vanaf 2024 ophouden te bestaan. En er moeten vier nationale parken komen. Er zijn ook extra investeringen voorzien voor het basisonderwijs, welzijn en het Vlaams Audiovisueel Fonds.

ACOD Overheidsdiensten is alvast niet te spreken over de plannen. “Hij spreekt over een slanke en tegelijk performante overheid. Meer nog, hij stelt dat de contractuele aanwerving de regel wordt op alle bestuursniveaus. Hij wil opnieuw het verschil tussen ambtenaren en contractuelen inzake ziekteverlof wegwerken”, werpt de socialistische overheidsvakbond op. “Er komen opnieuw acties indien hij weer in dezelfde val trapt.”

Coalitie van verliezers

Zowel bij Open Vld als CD&V is men voorlopig voorzichtig. “Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar”, klinkt bij Open Vld. Ook CD&V-kopstuk Hilde Crevits wil geen inhoudelijke reactie kwijt om de gesprekken niet te bemoeilijken. “De voorbije weken is het vertrouwen onderling tussen de partijen gegroeid en we willen voortgaan op deze constructieve en serene wijze”, aldus Crevits.

Het Vlaams Belang reageerde vrijwel meteen na de publicatie van de startnota De Wever bijzonder ontgoocheld. “Het oorverdovende signaal van de kiezer wordt niet gehoord. Dit is de coalitie van de verliezers”, aldus VB-voorzitter Tom Van Grieken. “Blijkbaar heeft de formateur twee maanden toneel gespeeld.”

Jan Jambon (N-VA, rechts) neemt de leiding van de onderhandelingen over van Bart De Wever. Zo ligt hij in de polepositie om de nieuwe Vlaamse minister-president te worden.

Het bericht CD&V en Open Vld zetten licht op groen voor Vlaamse formatie verscheen eerst op Metro.Bart De Wever kiest voor Open Vld en CD&V, Jambon neemt onderhandeling over

Door Belga

N-VA, Open Vld en CD&V werken met zijn drieën verder aan een nieuwe Vlaamse regering. Informateur Bart De Wever (N-VA) heeft vanochtend een startnota voorgesteld en de liberalen en christendemocraten zijn bereid om daarmee aan de slag te gaan. Jan Jambon werd aangeduid als formateur en ligt in de polepositie om Vlaams minister-president te worden.

Informateur Bart De Wever heeft maandagochtend een startnota voor de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering vrijgegeven. Het partijbestuur van Open Vld is ingegaan op de uitnodiging van Vlaams informateur Bart De Wever om deel te nemen aan formatiegesprekken met de tekst als leidraad. “Wij willen deze formatie alle kansen geven en onthouden ons dus van verdere commentaar”, klinkt het deze middag in een kort persbericht. De partij geeft verder nog aan dat ze de afgelopen weken constructieve gesprekken heeft gevoerd met Vlaams informateur Bart De Wever. Voor CD&V was het Hilde Crevits die zei dat het “licht op groen” staat voor de gesprekken.

“Voor wat hoort wat”

Vlaanderen moet zich volgens de nota meten met de Scandinavische toplanden. De Vlaamse regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Vlaanderen moet ook een “wereldreferentie” worden inzake innovatie, digitale transformatie en technologie, en de Vlaamse regering moet “meer dan ooit een investeringsregering” zijn.

In de startnota worden verantwoordelijkheid en solidariteit leidende principes genoemd. “Maar voor wat hoort wat. (…) Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf.”

De Wever spreekt voorts onder andere van een Vlaamse belastinghervorming (waarbij bijvoorbeeld de woonbonus zal uitdoven). Van een betonstop is geen sprake meer, wel van een “bouwshift”. Er moeten meer gemeenten fusioneren en de provinciebesturen kunnen volgens de startnota vanaf 2024 ophouden te bestaan. En er moeten vier nationale parken komen.

Jambon verhuist naar Vlaams niveau

Eerder op de dag werd al duidelijk dat Jan Jambon het van Bart De Wever overneemt als formateur. Hij heeft daarvoor het vertrouwen gekregen van het hele partijbureau van de N-VA, aangevuld met de parlementsleden. Als de onderhandeling met Open Vld en CD&V tot een goed einde komen, dat is Jambon de logische kandidaat om het ambt van Vlaams minister-president op te nemen. Hij zou dan de opvolger zijn van partijgenoot Geert Bourgeois. Jambon was eerder minister van Binnenlandse Zaken onder premier Charles Michel (MR). Bart De Wever zou in dat geval Antwerps burgemeester blijven. De N-VA-voorzitter leidt ook nog de federale regeringsvorming voor de partij.

Het bericht Bart De Wever kiest voor Open Vld en CD&V, Jambon neemt onderhandeling over verscheen eerst op Metro.Veerle Baeyens stelt slimste beleidsploeg voor in Haaltert

Door Johan

bestuur haaltertVeerle Baeyens stelt “slimste” beleidsploeg voor in Haaltert

In de stijl van Eric Van Looy stelde burgemeester Baeyens in Hof ten Eede de nieuwe beleidsploeg voor. Met een aantal ludieke zinnen en een passend rijmpje kwamen in volgorde van aanstelling de nieuwe schepenen aan het woord.

Phaedra Van KeymolenEerste schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) beet met veel enthousiasme de spits af. Met ruimtelijke ordening, milieu en onderwijs kan Van Keymolen zich uitleven op bevoegdheden die nauw aansluiten bij haar professionele bezigheden. Haar kerntaken worden nog aangevuld met stedenbouw, energie, gemeentelijk structuurplan, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, huisvuil, hinderlijke inrichtingen en land- en tuinbouw. Van Keymolen krijgt bevoegdheden die nu worden uitgeoefend door Lisa Houtman en zal voor sociale woningbouw nog dicht moeten samenwerken met deze laatste.

Voor Laurent Volckaert (N-VA) komt begraafplaatsen, autopark en verzekeringen, kerkbesturen, sport en de belangrijke bevoegdheid van financiën in de mand.

Derde schepen Bart Ottoy (CD&V) nam uitgebreider het woord om stuk voor stuk zijn takenpakket toe te lichten. Met feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatiebeleid en tewerkstelling krijgt Ottoy zijn droombevoegdheden toebedeeld.

Bart WellemanNieuwkomer Bart Welleman (N-VA) moet aan de slag op de moeilijke thema’s openbare werken, verkeer en mobiliteit, groenvoorzieningen, openbare verlichting en nutsvoorzieningen. Welleman had duidelijk al nagedacht over zijn bevoegdheden en sprak al over herinrichting van straten en beheersen van verkeersstromen.

Tenslotte mocht Lisa Houtman (SP.a) de rij sluiten. Houtman mag de vroegere functie van OCMW-voorzitter een nieuwe invulling geven als schepen van sociale zaken en welzijnsbeleid. Daarnaast gaat gezin en kinderopvang en senioren naar de socialiste. Lisa Houtman trok een streep onder het verleden van de voorbije twee jaar en keek vooruit en mocht al vaststellen dat de bedeling van sociale maaltijden in december en januari in het gedrang zou komen. Meteen werk aan de winkel voor schepen Houtman om crisismanagement toe passen en een oplossing te zoeken voor de minst bedeelden in de samenleving.

Alle leden van de nieuwe meerderheid mochten één voor één zichzelf kort voorstellen.

Paulette LoozeHeel bijzonder – Kervers gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze gaf meteen een primeur en kondigde aan dat er na de openbare zitting van de gemeenteraad een vragenhalfuurtje van de burger komt. Burgers zullen aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen. De weg naar participatie wordt ingeslagen door de nieuwe meerderheid.

Huidig burgemeester Veerle Baeyens komt opnieuw aan het hoofd van het college van burgemeester en schepenen. Naast haar evidente bevoegdheden (burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, militie, veiligheid, personeel) neemt zij participatie en communicatie voor haar rekening. Jubilea, jeugd, speelpleinwerking en IT maken haar pakket volledig. Burgemeester Baeyens wil haar ploeg activeren en laten samenwerken in toekomstige projecten.

De meerderheid van N-VA, CD&V en SP.a durfde al verder kijken dan de komende zes jaar nu ze elkaar gevonden hebben in een nieuwe coalitie.

Met hun voorstelling plaatsten de toekomstige schepenen hun accenten en gaven ze een aanzet voor het toekomstige bestuursakkoord. Burgemeester Baeyens verklaarde dat ze zal rekening houden met de memoranda van Unizo, Natuurpunt en andere middenveldorganisatie om vorm te geven aan het bestuursakkoord.

persvoorstelling haaltert 2018

Het bericht Veerle Baeyens stelt slimste beleidsploeg voor in Haaltert verscheen eerst op Belg.be.

Veerle Baeyens stelt slimste beleidsploeg voor in Haaltert

Door Johan

bestuur haaltertVeerle Baeyens stelt “slimste” beleidsploeg voor in Haaltert

In de stijl van Eric Van Looy stelde burgemeester Baeyens in Hof ten Eede de nieuwe beleidsploeg voor. Met een aantal ludieke zinnen en een passend rijmpje kwamen in volgorde van aanstelling de nieuwe schepenen aan het woord.

Phaedra Van KeymolenEerste schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) beet met veel enthousiasme de spits af. Met ruimtelijke ordening, milieu en onderwijs kan Van Keymolen zich uitleven op bevoegdheden die nauw aansluiten bij haar professionele bezigheden. Haar kerntaken worden nog aangevuld met stedenbouw, energie, gemeentelijk structuurplan, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, huisvuil, hinderlijke inrichtingen en land- en tuinbouw. Van Keymolen krijgt bevoegdheden die nu worden uitgeoefend door Lisa Houtman en zal voor sociale woningbouw nog dicht moeten samenwerken met deze laatste.

Voor Laurent Volckaert (N-VA) komt begraafplaatsen, autopark en verzekeringen, kerkbesturen, sport en de belangrijke bevoegdheid van financiën in de mand.

Derde schepen Bart Ottoy (CD&V) nam uitgebreider het woord om stuk voor stuk zijn takenpakket toe te lichten. Met feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatiebeleid en tewerkstelling krijgt Ottoy zijn droombevoegdheden toebedeeld.

Bart WellemanNieuwkomer Bart Welleman (N-VA) moet aan de slag op de moeilijke thema’s openbare werken, verkeer en mobiliteit, groenvoorzieningen, openbare verlichting en nutsvoorzieningen. Welleman had duidelijk al nagedacht over zijn bevoegdheden en sprak al over herinrichting van straten en beheersen van verkeersstromen.

Tenslotte mocht Lisa Houtman (SP.a) de rij sluiten. Houtman mag de vroegere functie van OCMW-voorzitter een nieuwe invulling geven als schepen van sociale zaken en welzijnsbeleid. Daarnaast gaat gezin en kinderopvang en senioren naar de socialiste. Lisa Houtman trok een streep onder het verleden van de voorbije twee jaar en keek vooruit en mocht al vaststellen dat de bedeling van sociale maaltijden in december en januari in het gedrang zou komen. Meteen werk aan de winkel voor schepen Houtman om crisismanagement toe passen en een oplossing te zoeken voor de minst bedeelden in de samenleving.

Alle leden van de nieuwe meerderheid mochten één voor één zichzelf kort voorstellen.

Paulette LoozeHeel bijzonder – Kervers gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze gaf meteen een primeur en kondigde aan dat er na de openbare zitting van de gemeenteraad een vragenhalfuurtje van de burger komt. Burgers zullen aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen. De weg naar participatie wordt ingeslagen door de nieuwe meerderheid.

Huidig burgemeester Veerle Baeyens komt opnieuw aan het hoofd van het college van burgemeester en schepenen. Naast haar evidente bevoegdheden (burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, militie, veiligheid, personeel) neemt zij participatie en communicatie voor haar rekening. Jubilea, jeugd, speelpleinwerking en IT maken haar pakket volledig. Burgemeester Baeyens wil haar ploeg activeren en laten samenwerken in toekomstige projecten.

De meerderheid van N-VA, CD&V en SP.a durfde al verder kijken dan de komende zes jaar nu ze elkaar gevonden hebben in een nieuwe coalitie.

Met hun voorstelling plaatsten de toekomstige schepenen hun accenten en gaven ze een aanzet voor het toekomstige bestuursakkoord. Burgemeester Baeyens verklaarde dat ze zal rekening houden met de memoranda van Unizo, Natuurpunt en andere middenveldorganisatie om vorm te geven aan het bestuursakkoord.

persvoorstelling haaltert 2018

Het bericht Veerle Baeyens stelt slimste beleidsploeg voor in Haaltert verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed CD&V het in Haaltert?

Door Johan

Hoe deed CD&V het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
De mooiste campagne – en ongetwijfeld ook de duurste – werd gebracht door CD&V. De glossy magazines met veel foto’s en weinig tekst zullen een ferm gat in de partijkas hebben geslagen. De verjongde ploeg straalde eenheid en gezelligheid uit en vooral de goesting om deel te nemen aan de macht. CD&V stond er voor het sinds lang als team.
De lijsttrekster en de jonge voorzitter hadden de regie strak in handen genomen om elke misstap uit te sluiten. De facebookpagina werd opgeleukt. De website kreeg inhoud met een uitgewerkt partijprogramma. Het viel wel op dat CD&V, in vergelijking met pakweg N-VA of Centrumlijst, minder straatborden had. Toen al een teken aan de wand?

Phaedra Van Keymolen bracht het er goed vanaf op het debat met gevatte tussenkomsten. Ze zoog de aandacht naar zich toe en sprak ongegeneerd de ambitie uit om Veerle Baeyens van de troon te stoten.

Liep dat even anders af…

De cijfers
CD&V verliest op alle fronten. De volkspartij van weleer wordt de kiezer gereduceerd tot een derderangspartij met nog maar slechts 16% van de stemmen. Ze zag 21% van haar kiezers andere oorden opzoeken. Met amper vier zetels in de gemeenteraad zakt CD&V tot een historisch dieptepunt.

De kiezers van CD&V kleuren graag rode bolletjes. In meer dan 86% van de gevallen wordt er een naamstem uitgebracht, maar lijsttrekster Van Keymolen kreeg weinig vertrouwen van haar eigen publiek. Slechts 52% van de CD&V-kiezers schaarde zich achter de kopvrouw en daarmee doorbreekt ze niet de symbolische grens van meer dan 1000 naamstemmen.

De fractie
De vernieuwing en verjonging van de lijst voltrok zich niet in de uitslag van de verkiezingen. De christendemocraten brengen amper vernieuwing in de gemeenteraad. Drie van de vier raadsleden zien we terug uit de lopende legislatuur en het vierde raadslid, Daniël Vandendriessche, keert terug van lang weggeweest.

Haaltert Daniel VandendriesscheVandendriessche zou plaatsvervangend gemeenteraadsvoorzitter worden bij afwezigheid van Paulette Looze. Hij brengt alleszins kennis en ervaring mee. Raadslid Nancy Van Landuyt zal beter moeten doen vanaf januari 2019 dan haar historisch optreden op de gemeenteraad met het sprookjesverhaal over de bomen in het Warandepark. Zeer geschikt voor Ketnet Junior, net iets minder voor een gemeenteraad. Durft de partij haar fractievoorzitterschap toekennen?

Eindelijk, na de barre tocht door de woestijn. Eindelijk, een bestuursmandaat voor Phaedra Van Keymolen. Niet dé droomjob, maar wel bevoegdheden die dicht bij haar interessesfeer liggen. Ze krijgt, onder meer, milieu, ruimtelijke ordening en duurzaamheid om zich de komende zes jaar in uit te leven als schepen.

Naast schepen van cultuur en bibliotheek mag Bart Ottoy zich voortaan feestschepen noemen. Zou dit ook binnen zijn interessesfeer liggen?

Toch kan CD&V niet tevreden zijn met louter deelname aan de macht want de partij deed het echt niet goed in vergelijking de voorgaande verkiezingen. Er zal heel wat “soul searching” nodig zijn om te leren uit dit débacle. Uitkijken of de partij de rug kan rechten de komende zes jaar en kan standhouden tegenover het overwicht van N-VA en orkaan Veerle.

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed CD&V het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed CD&V het in Haaltert?

Door Johan

Hoe deed CD&V het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
De mooiste campagne – en ongetwijfeld ook de duurste – werd gebracht door CD&V. De glossy magazines met veel foto’s en weinig tekst zullen een ferm gat in de partijkas hebben geslagen. De verjongde ploeg straalde eenheid en gezelligheid uit en vooral de goesting om deel te nemen aan de macht. CD&V stond er voor het sinds lang als team.
De lijsttrekster en de jonge voorzitter hadden de regie strak in handen genomen om elke misstap uit te sluiten. De facebookpagina werd opgeleukt. De website kreeg inhoud met een uitgewerkt partijprogramma. Het viel wel op dat CD&V, in vergelijking met pakweg N-VA of Centrumlijst, minder straatborden had. Toen al een teken aan de wand?

Phaedra Van Keymolen bracht het er goed vanaf op het debat met gevatte tussenkomsten. Ze zoog de aandacht naar zich toe en sprak ongegeneerd de ambitie uit om Veerle Baeyens van de troon te stoten.

Liep dat even anders af…

De cijfers
CD&V verliest op alle fronten. De volkspartij van weleer wordt de kiezer gereduceerd tot een derderangspartij met nog maar slechts 16% van de stemmen. Ze zag 21% van haar kiezers andere oorden opzoeken. Met amper vier zetels in de gemeenteraad zakt CD&V tot een historisch dieptepunt.

De kiezers van CD&V kleuren graag rode bolletjes. In meer dan 86% van de gevallen wordt er een naamstem uitgebracht, maar lijsttrekster Van Keymolen kreeg weinig vertrouwen van haar eigen publiek. Slechts 52% van de CD&V-kiezers schaarde zich achter de kopvrouw en daarmee doorbreekt ze niet de symbolische grens van meer dan 1000 naamstemmen.

De fractie
De vernieuwing en verjonging van de lijst voltrok zich niet in de uitslag van de verkiezingen. De christendemocraten brengen amper vernieuwing in de gemeenteraad. Drie van de vier raadsleden zien we terug uit de lopende legislatuur en het vierde raadslid, Daniël Vandendriessche, keert terug van lang weggeweest.

Haaltert Daniel VandendriesscheVandendriessche zou plaatsvervangend gemeenteraadsvoorzitter worden bij afwezigheid van Paulette Looze. Hij brengt alleszins kennis en ervaring mee. Raadslid Nancy Van Landuyt zal beter moeten doen vanaf januari 2019 dan haar historisch optreden op de gemeenteraad met het sprookjesverhaal over de bomen in het Warandepark. Zeer geschikt voor Ketnet Junior, net iets minder voor een gemeenteraad. Durft de partij haar fractievoorzitterschap toekennen?

Eindelijk, na de barre tocht door de woestijn. Eindelijk, een bestuursmandaat voor Phaedra Van Keymolen. Niet dé droomjob, maar wel bevoegdheden die dicht bij haar interessesfeer liggen. Ze krijgt, onder meer, milieu, ruimtelijke ordening en duurzaamheid om zich de komende zes jaar in uit te leven als schepen.

Naast schepen van cultuur en bibliotheek mag Bart Ottoy zich voortaan feestschepen noemen. Zou dit ook binnen zijn interessesfeer liggen?

Toch kan CD&V niet tevreden zijn met louter deelname aan de macht want de partij deed het echt niet goed in vergelijking de voorgaande verkiezingen. Er zal heel wat “soul searching” nodig zijn om te leren uit dit débacle. Uitkijken of de partij de rug kan rechten de komende zes jaar en kan standhouden tegenover het overwicht van N-VA en orkaan Veerle.

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed CD&V het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen – Waar komen die zetels vandaan?

Door Johan

haaltert gemeentehuisHaaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Waar komen die zetels toch vandaan? Communicerende vaten? Ja, maar dan wel in alle richtingen.

Eén hardnekkige mythe blijft circuleren als het gaat om interpretatie van de verkiezingsuitslagen. De allesomvattende theorie van de communicerende vaten tussen Vlaams Belang en N-VA lekt langs alle kanten. Men gaat er met spreekwoordelijk gemak van uit dat een kiezer die N-VA vaarwel zegt automatisch bij Vlaams Belang terecht komt en vice versa. Ergens schuilt er een grond van waarheid in deze theorie, maar minstens twee gemeenten bewijzen dat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. In Haaltert en Aalst winnen zowel Vlaams Belang als N-VA.

In de jaren 90 toonde professor Swyngedouw (KUL) al aan dat het verloop van kiezers van de ene partij naar de andere een veel complexer gegeven is. Alle partijen verliezen kiezers aan elkaar en snoepen er van elkaar af. Het nettoresultaat van die talrijke bewegingen is dan de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Swyngedouw deed zijn onderzoek traditioneel aan de hand van exit polls en kiezersbevragingen om uit te vissen hoe de migratie tussen kiezers tot stand kwam. Zonder dit instrumentarium varen we blind om kiezersverloop te duiden en te interpreteren. Blijft dus de loutere vaststelling over dat er zich in Haaltert een gigantische kiezersmigratie voltrok.

Wat nu met de voorkeurstemmen?
Met een voorkeursstem geeft de kiezer, in de eerste plaats, aan dat die specifieke kandidaat zijn voorkeur geniet boven andere kandidaten en een zitje verdient in de gemeenteraad voor die ene partij. De vastgelegde volgorde van kandidaten, na veel wikken en wegen tot stand gebracht door de partijleiding, komt met de voorkeurstem onder druk te staan. Paulette Looze werd door de N-VA op plaats drie gezet, maar wordt door de kiezer naar plaats zeven verwezen. Daniël Vandendriessche komt vanop de laatste plaats op de lijst als vierde verkozene voor CD&V de gemeenteraad binnen. Schrijnender wordt het voor Dany Van den Steene die vanop plaats drie niet verkozen raakt bij Centrumlijst. Een duidelijk statement van de kiezers van Centrumlijst dat Van den Steene niet gewenst was op hun lijst.

Een partij zonder veel naamstemmen kan gerust de verkiezingen winnen. Pieter De Spiegeleer haalt relatief weinig naamstemmen binnen omdat er 52% van de Vlaams Belangkiezers een kopstem uitbrachten met als gevolg dat de partij toch 3 gemeenteraadsleden kan uitsturen.

Politologen gebruiken de personificatiegraad om identificatie van een kiezer met een kandidaat te kunnen weergeven. De personificatiegraad geeft de verhouding weer tussen de behaalde voorkeurstemmen en het aantal stembiljetten waarop een voorkeurstem werd uitgebracht voor die ene partij.

personificatiegraad

Opvallend resultaat dat de naamstemmen in een ander perspectief plaatst.
SP.a-kiezers delen opvallend weinig naamstemmen uit – 30,7% van de stemmen op de lijst komen van kopstemmen – maar als een SP.a’er een naamstem uitbrengt, gaat die stem in 72,7% van de gevallen naar Lisa Houtman.

Helemaal onderaan bengelt Peter De Smet met een personificatiegraad van 44,6%. De kiezer van Centrumlijst kan zich dus in minder dan de helft van de gevallen identificeren met Peter De Smet.

De pervert Imperiali en de kleine partijen
De zetels in de gemeenteraad worden toegewezen op basis van een verdeelsleutel. In tegenstelling tot de federale en Vlaamse verkiezingen, waarbij men het systeem D’Hondt gebruikt, koos de wetgever er destijds voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen het stelsel van Imperiali te gebruiken. Dit stelsel kent minstens één pervers neveneffect en legt een hypotheek op de democratische vertegenwoordiging in de gemeenteraad omdat – door de gehanteerde verdeelsleutel – grote partijen disproportioneel veel zetels krijgen toegewezen zodat werkbare meerderheden kunnen worden gevormd.

Kleine partijen komen er bij de toewijzing van zetels heel bekaaid vanaf. De Vlaamse en federale kiesdrempel bestaat niet expliciet bij lokale verkiezingen, maar impliciet moesten de Haaltertse partijen toch over een drempel wippen om een zetel binnen te rijven. GLG flirtte met de 5%-drempel en mistte ei zo na een zitje in de gemeenteraad. Voor PAT en Jeannine was het vooraf haast een uitgemaakte zaak dat zij niet verkozen zouden geraken. Hebben ze dan helemaal geen invloed gehad op het verloop van de telling? Zeker wel, want ze hebben stemmen weggehaald bij anderen partijen. Voor kleine partijen die wel over de kiesdrempel wipten heeft dit een negatief effect gehad, maar de grote partijen konden buitensporig profiteren van de grote mate van verdeeldheid.

Enkele voorbeelden illustreren dit. N-VA en Centrumlijst wisselen van positie. Met minder absolute stemmen dan Centrumlijst in 2012 behaalt N-VA toch 1 zetel meer dan Centrumlijst destijds. Ondanks het verlies in kiezers behoudt Centrumlijst nog steeds 7 zetels en dat heeft alles te maken met het onevenwicht tussen de weging van de kiezer en de weging in de gemeenteraad.

N-VA Haaltert haalt met 26% van de stemmen 32% van de zetels binnen en Centrumlijst rijft met 21% van de stemmen 28% van de zetels binnen. Dat N-VA de verkiezingen won, is hun verdienste. Het binnenhalen van de achtste zetel hebben ze niet aan zichzelf te danken – want slechter resultaat dan VLD-CL in 2012 – maar wel aan de grote mate van verdeeldheid.

VLD-CL werd in 2012 nog benadeeld door Imperiali omdat er toen nog drie grote partijen waren, maar nu mogen ze – ondanks duidelijk verlies – op hun blote knieën het kiesstelsel danken dat ervoor zorgt dat ze toch op 7 zetels blijven hangen.

Bij CD&V, Vlaams Belang en SP.a valt het kiesresultaat ongeveer samen met het zetelaantal.
Open&Liberaal en GLG worden echt gestraft door het gebruik van Imperiali.

Het effect van de verdeeldheid – negen partijen die deelnamen aan de verkiezingen – mag zeker niet worden onderschat en heeft een duidelijke invloed gehad op resultaat en dan vooral in het voordeel van N-VA en Centrumlijst en in het nadeel van Open&Liberaal en GLG.
Uit de verkiezingsresultaten vallen er voor de partijen veel meer lessen te trekken dan “winst” of “verlies”. De analyse per partij verschijnt de komende dagen ook op deze pagina.

Het bericht Haaltert verkiezingen – Waar komen die zetels vandaan? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen – Waar komen die zetels vandaan?

Door Johan

haaltert gemeentehuisHaaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Waar komen die zetels toch vandaan? Communicerende vaten? Ja, maar dan wel in alle richtingen.

Eén hardnekkige mythe blijft circuleren als het gaat om interpretatie van de verkiezingsuitslagen. De allesomvattende theorie van de communicerende vaten tussen Vlaams Belang en N-VA lekt langs alle kanten. Men gaat er met spreekwoordelijk gemak van uit dat een kiezer die N-VA vaarwel zegt automatisch bij Vlaams Belang terecht komt en vice versa. Ergens schuilt er een grond van waarheid in deze theorie, maar minstens twee gemeenten bewijzen dat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. In Haaltert en Aalst winnen zowel Vlaams Belang als N-VA.

In de jaren 90 toonde professor Swyngedouw (KUL) al aan dat het verloop van kiezers van de ene partij naar de andere een veel complexer gegeven is. Alle partijen verliezen kiezers aan elkaar en snoepen er van elkaar af. Het nettoresultaat van die talrijke bewegingen is dan de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Swyngedouw deed zijn onderzoek traditioneel aan de hand van exit polls en kiezersbevragingen om uit te vissen hoe de migratie tussen kiezers tot stand kwam. Zonder dit instrumentarium varen we blind om kiezersverloop te duiden en te interpreteren. Blijft dus de loutere vaststelling over dat er zich in Haaltert een gigantische kiezersmigratie voltrok.

Wat nu met de voorkeurstemmen?
Met een voorkeursstem geeft de kiezer, in de eerste plaats, aan dat die specifieke kandidaat zijn voorkeur geniet boven andere kandidaten en een zitje verdient in de gemeenteraad voor die ene partij. De vastgelegde volgorde van kandidaten, na veel wikken en wegen tot stand gebracht door de partijleiding, komt met de voorkeurstem onder druk te staan. Paulette Looze werd door de N-VA op plaats drie gezet, maar wordt door de kiezer naar plaats zeven verwezen. Daniël Vandendriessche komt vanop de laatste plaats op de lijst als vierde verkozene voor CD&V de gemeenteraad binnen. Schrijnender wordt het voor Dany Van den Steene die vanop plaats drie niet verkozen raakt bij Centrumlijst. Een duidelijk statement van de kiezers van Centrumlijst dat Van den Steene niet gewenst was op hun lijst.

Een partij zonder veel naamstemmen kan gerust de verkiezingen winnen. Pieter De Spiegeleer haalt relatief weinig naamstemmen binnen omdat er 52% van de Vlaams Belangkiezers een kopstem uitbrachten met als gevolg dat de partij toch 3 gemeenteraadsleden kan uitsturen.

Politologen gebruiken de personificatiegraad om identificatie van een kiezer met een kandidaat te kunnen weergeven. De personificatiegraad geeft de verhouding weer tussen de behaalde voorkeurstemmen en het aantal stembiljetten waarop een voorkeurstem werd uitgebracht voor die ene partij.

personificatiegraad

Opvallend resultaat dat de naamstemmen in een ander perspectief plaatst.
SP.a-kiezers delen opvallend weinig naamstemmen uit – 30,7% van de stemmen op de lijst komen van kopstemmen – maar als een SP.a’er een naamstem uitbrengt, gaat die stem in 72,7% van de gevallen naar Lisa Houtman.

Helemaal onderaan bengelt Peter De Smet met een personificatiegraad van 44,6%. De kiezer van Centrumlijst kan zich dus in minder dan de helft van de gevallen identificeren met Peter De Smet.

De pervert Imperiali en de kleine partijen
De zetels in de gemeenteraad worden toegewezen op basis van een verdeelsleutel. In tegenstelling tot de federale en Vlaamse verkiezingen, waarbij men het systeem D’Hondt gebruikt, koos de wetgever er destijds voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen het stelsel van Imperiali te gebruiken. Dit stelsel kent minstens één pervers neveneffect en legt een hypotheek op de democratische vertegenwoordiging in de gemeenteraad omdat – door de gehanteerde verdeelsleutel – grote partijen disproportioneel veel zetels krijgen toegewezen zodat werkbare meerderheden kunnen worden gevormd.

Kleine partijen komen er bij de toewijzing van zetels heel bekaaid vanaf. De Vlaamse en federale kiesdrempel bestaat niet expliciet bij lokale verkiezingen, maar impliciet moesten de Haaltertse partijen toch over een drempel wippen om een zetel binnen te rijven. GLG flirtte met de 5%-drempel en mistte ei zo na een zitje in de gemeenteraad. Voor PAT en Jeannine was het vooraf haast een uitgemaakte zaak dat zij niet verkozen zouden geraken. Hebben ze dan helemaal geen invloed gehad op het verloop van de telling? Zeker wel, want ze hebben stemmen weggehaald bij anderen partijen. Voor kleine partijen die wel over de kiesdrempel wipten heeft dit een negatief effect gehad, maar de grote partijen konden buitensporig profiteren van de grote mate van verdeeldheid.

Enkele voorbeelden illustreren dit. N-VA en Centrumlijst wisselen van positie. Met minder absolute stemmen dan Centrumlijst in 2012 behaalt N-VA toch 1 zetel meer dan Centrumlijst destijds. Ondanks het verlies in kiezers behoudt Centrumlijst nog steeds 7 zetels en dat heeft alles te maken met het onevenwicht tussen de weging van de kiezer en de weging in de gemeenteraad.

N-VA Haaltert haalt met 26% van de stemmen 32% van de zetels binnen en Centrumlijst rijft met 21% van de stemmen 28% van de zetels binnen. Dat N-VA de verkiezingen won, is hun verdienste. Het binnenhalen van de achtste zetel hebben ze niet aan zichzelf te danken – want slechter resultaat dan VLD-CL in 2012 – maar wel aan de grote mate van verdeeldheid.

VLD-CL werd in 2012 nog benadeeld door Imperiali omdat er toen nog drie grote partijen waren, maar nu mogen ze – ondanks duidelijk verlies – op hun blote knieën het kiesstelsel danken dat ervoor zorgt dat ze toch op 7 zetels blijven hangen.

Bij CD&V, Vlaams Belang en SP.a valt het kiesresultaat ongeveer samen met het zetelaantal.
Open&Liberaal en GLG worden echt gestraft door het gebruik van Imperiali.

Het effect van de verdeeldheid – negen partijen die deelnamen aan de verkiezingen – mag zeker niet worden onderschat en heeft een duidelijke invloed gehad op resultaat en dan vooral in het voordeel van N-VA en Centrumlijst en in het nadeel van Open&Liberaal en GLG.
Uit de verkiezingsresultaten vallen er voor de partijen veel meer lessen te trekken dan “winst” of “verlies”. De analyse per partij verschijnt de komende dagen ook op deze pagina.

Het bericht Haaltert verkiezingen – Waar komen die zetels vandaan? verscheen eerst op Belg.be.

Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek

Door PVDBD

Dilbeek 18 januari 2018- De CD&V afdeling Dilbeek hield vanavond hun traditionele nieuwjaarsreceptie in het kasteel De Viron, anders gezegd het gemeentehuis. Het was Jan Margot, voorzitter van CD&V Dilbeek die vrijwillig de taak van portier op zich nam en iedereen begroette. En het mag gezegd worden, Jan deed het met stijl. De dames werden door hem bedacht met drie kussen, de heren kregen een stevige handdruk. Omstreeks 20.10u nam dezelfde Jan het woord om iedereen welkom te heten en een gelukkig nieuwjaar te wensen.

De eerste spreker die Jan mocht aankondigen was schepen en toekomstig lijsttrekker Jef Vanderoost. Nadat Jef op zijn beurt iedereen een gelukkig nieuwjaar had gewenst stak hij van wal met de talrijke verwezenlijkingen die CD&V samen met de huidige coalitie al  had verwezenlijkt. Denken we maar zo ging Jef verder aan de masterplannen voor Keperenberg en Caerenbergveld, het parochiekerkenplan, de herinrichting van de dorpskern in Kapelle,… Paradoxaal genoeg zorgt onze openheid die we invoerden bij projecten vaak ook voor hevige reacties van inwoners. Die door desinformatie op het verkeerde been worden gezet. Of door kwatongen die niet tevreden zijn dat hun persoonlijke idee en persoonlijke belang niet primeert.

Ook de perikelen door de overloop van Jos Crabbe raakte hij even aan: Het kiezersbedrog dat ons de meerderheid kostte in de gemeenteraad heeft onze gemeente en de geloofwaardigheid van het lokale politiek geen goed gedaan. De belangen van enkele dik gevulde portefeuilles kregen na enkele jaren van ommekeer weer de bovenhand. Duurzame toekomstprojecten werden afgeknot. Maar onze ploeg is ondanks alles hard blijven doorwerken en is blijven strijden net zoals zovele CD&V en CVP-mandatarissen dat voor ons hebben gedaan.

Afronden deed hij met te zeggen dat hij fier was om samen met Elke Zelderloo als tandem de lijst van CD&V Dilbeek te mogen trekken. We willen samen de trekkers zijn van een groep die als één ploeg naar de verkiezingen trekt met ons toekomstplan voor Dilbeek. Ons Dilbeeks Wij-verhaal, onze Dilbeekse weg vooruit. De weg vooruit naar een Dilbeek waar iedereen mee is. hij sloot af met te zeggen dat iedereen daarvoor moest samenwerken. De volgende maanden werken we voort aan onze inhoudelijke speerpunten voor de volgende legislatuur en brengen we de ploeg bij elkaar die dit moet realiseren. We rijken de hand naar iedereen die dit verhaal mee wil schrijven of ondersteunen. En met uw steun, maken we van 2018 een fantastisch jaar: niet enkel voor onszelf maar vooral voor onze gemeente.

Daarna was het opnieuw de beurt aan Jan Margot om de gast van de avond voor te stellen, niemand minder dan Europees commissaris Marianne Thyssen. Marianne had het uiteraard over Europa en hoe goed het daar wel gaat. Iedereen was al op het graf van de EU aan het dansen zei ze maar we zijn sterker en meer verbonden dan ooit zo ging ze verder. Ook raakte ze de Brexit aan en vond dat dat niet goed was niet voor de Britten maar ook zeker niet voor Europa. Haar toegekende bevoegdheid sociale zaken daar was zij ook enorm blij mee niet tegenstaande sommigen zeiden is het dat maar.

Nee Marianne voelt zich goed in haar vel met haar toegekende bevoegdheid en gaf een voorbeeld van een realisatie van haar. Het stoppen van de sociale dumping. Iedereen die nu in een land dat lid is van de EU moet er aan dezelfde voorwaarden werken en hetzelfde verdienen als in dat land van toepassing is. Ook wat sociale zekerheid betreft ging ze verder. Ze vertelde er terloops nog bij dat ze heel wat tegenwind kreeg voor haar voorstel. Zo stond ze helemaal alleen in Krakow tegen een aantal dissidenten en tegenstanders maar toch haalde ze haar slag thuis. 22 van de 27 lidstaten steunden tenslotte haar voorstel.

Ook haalde ze nog even het probleem van de vluchtelingen aan en zei dat Europa daar nog meer initiatief moest voor nemen om meer vluchtelingen op te nemen. Daarvoor gaf ze voorbeelden van de omliggende landen in die regio en hoeveel vluchtelingen die mensen opnamen. Tegelijkertijd gaf ze ook toe dat Europa niet alle vluchtelingen kon opnemen. Marianne wist ook nog te vertellen dat er nog heel wat andere maatregelen in de pijplijn zaten om Europa te verbeteren. Tenslotte zei ze nogmaals dat CD&V niet kiest voor links, ook niet voor rechts maar de weg vooruit! Marianne werd voor haar komst en toespraak beloond met mooie Orchideeën.

Na deze nationale CD&V slogan sloot ze af en werd iedereen nog beloond met lekkere oliebollen. Onder het verorberen van deze lekkernij konden de aanwezigen nog rustig een praatje maken met vrienden en kennissen. Naar onze mening gaat er nog één bijzondere erkenning naar één man voor uithoudingsvermogen. Namelijk naar kandidaat gemeenteraadslid Gino Roesems die al de toespraken live op facebook doorstuurde. Ik denk dat deze man na een uur blij was dat het erop zat. En nu aftellen naar de verkiezingen van oktober 2018.

Voor meer foto’s klik hier

Het bericht Succesvolle Nieuwjaarsreceptie CDenV Dilbeek verscheen eerst op Belg.be.

Lisa Houtman vraag aan oppositie om hun verantwoordelijkheid op te nemen

Door Johan

lisa_houtmanLisa Houtman doet een oproep aan CD&V en liberalen om terug hun verantwoordelijkheid op te nemen

Op de gemeenteraad van 24 juli ’17 stond opnieuw de installatie van een nieuw schepencollege van CL-VLD, CD&V en Open&Liberaal geagendeerd.

Ook deze tweede keer verklaarde de Raad van State de aanstelling van een nieuw schepencollege onwettig. De Raad verwijst hierbij opnieuw naar de kunstmatig gecreëerde façade uit haar eerste arrest. De situatie in Haaltert is immers ernstig, maar betreft geen onbestuurbaarheid zoals CD&V en de liberalen graag doen geloven, ze is enkel het gevolg van de wens van CD&V, CL-VLD en mandatarissen van Open en Liberaal om een nieuw schepencollege te vormen.

Als sp.a vragen we aan CD&V en de liberalen om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. Na onze gemeente een jaar lang te saboteren, wordt het tijd dat het terug over de inhoud gaat. Mandatarissen zijn immers verkozen om hun mandaat waarvoor ze verkozen zijn, uit te oefenen. De Raad van State oordeelt dat een gemeente louter gijzelen voor het eigenbelang, niet beantwoordt aan structurele onbestuurbaarheid.

Schepen Verbestel, die dit hele jaar in gang zette met haar ondemocratische “droom”, verklaarde al aan de gouverneur dat de liberalen en CD&V vanaf oktober 2017 opnieuw punten op de gemeenteraad zullen goedkeuren (vanaf oktober kan er immers geen onbestuurbaarheid meer worden uitgeroepen).

Als sp.a vragen wij CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal om hun taak waarvoor ze verkozen werden nu opnieuw uit te voeren, uit respect voor onze inwoners, en niet te wachten tot oktober, toevallig 1 jaar voor de verkiezingen.

Als sp.a vragen wij CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal voor de tweede keer om ook de gerechtskosten zelf te betalen, en niet onze inwoners hiervoor te laten opdraaien.

We zijn het als verkozenen aan onze bevolking verplicht om het algemeen belang te laten primeren boven politieke spelletjes en eigen belang. Laat ons daar dan ook àllemaal naar handelen, nu graag.

Het bericht Lisa Houtman vraag aan oppositie om hun verantwoordelijkheid op te nemen verscheen eerst op Belg.be.

Lisa Houtman vraag aan oppositie om hun verantwoordelijkheid op te nemen

Door Johan

lisa_houtmanLisa Houtman doet een oproep aan CD&V en liberalen om terug hun verantwoordelijkheid op te nemen

Op de gemeenteraad van 24 juli ’17 stond opnieuw de installatie van een nieuw schepencollege van CL-VLD, CD&V en Open&Liberaal geagendeerd.

Ook deze tweede keer verklaarde de Raad van State de aanstelling van een nieuw schepencollege onwettig. De Raad verwijst hierbij opnieuw naar de kunstmatig gecreëerde façade uit haar eerste arrest. De situatie in Haaltert is immers ernstig, maar betreft geen onbestuurbaarheid zoals CD&V en de liberalen graag doen geloven, ze is enkel het gevolg van de wens van CD&V, CL-VLD en mandatarissen van Open en Liberaal om een nieuw schepencollege te vormen.

Als sp.a vragen we aan CD&V en de liberalen om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. Na onze gemeente een jaar lang te saboteren, wordt het tijd dat het terug over de inhoud gaat. Mandatarissen zijn immers verkozen om hun mandaat waarvoor ze verkozen zijn, uit te oefenen. De Raad van State oordeelt dat een gemeente louter gijzelen voor het eigenbelang, niet beantwoordt aan structurele onbestuurbaarheid.

Schepen Verbestel, die dit hele jaar in gang zette met haar ondemocratische “droom”, verklaarde al aan de gouverneur dat de liberalen en CD&V vanaf oktober 2017 opnieuw punten op de gemeenteraad zullen goedkeuren (vanaf oktober kan er immers geen onbestuurbaarheid meer worden uitgeroepen).

Als sp.a vragen wij CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal om hun taak waarvoor ze verkozen werden nu opnieuw uit te voeren, uit respect voor onze inwoners, en niet te wachten tot oktober, toevallig 1 jaar voor de verkiezingen.

Als sp.a vragen wij CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal voor de tweede keer om ook de gerechtskosten zelf te betalen, en niet onze inwoners hiervoor te laten opdraaien.

We zijn het als verkozenen aan onze bevolking verplicht om het algemeen belang te laten primeren boven politieke spelletjes en eigen belang. Laat ons daar dan ook àllemaal naar handelen, nu graag.

Het bericht Lisa Houtman vraag aan oppositie om hun verantwoordelijkheid op te nemen verscheen eerst op Belg.be.

Notarissen versus onbestuurbaarheid Haaltert

Door Johan

notaris

Notarissen versus onbestuurbaarheid

In een brief van 24 november 2016 maken de notarissen Bauwens, Van Oudenhove en Soutaer, kantoorhoudende notarissen in Haaltert, hun bezorgdheid over aan de gemeenteraad omdat de nodige verkavelingsvergunningen niet worden afgeleverd omdat de vrijwillige grondafstand – om later een voetpad te kunnen aanleggen door de gemeente – telkens wordt weggestemd in de gemeenteraad. Zij schrijven dat hun cliënten hiervoor geen begrip kunnen opbrengen en stellen tegelijkertijd de politieke impasse in de gemeente vast zonder er zich te willen over uitspreken.

De reactie van VLD-CL liet niet lang op zich wachten en er kwam snel een voorstel van Nathalie Meganck om de zaak te depolitiseren zodat de gemeenteraad dit niet in de huidige omstandigheden hoeft weg stemmen. Een oplossing voor enkele burgers, maar onvoldoende voor alle andere inwoners en verenigingen van Haaltert. En ook nog lekker cynisch want zij reikt de oplossing aan voor een probleem dat ze zelf mee heeft veroorzaakt.

Bovendien neigt dit sterk naar elitaire besluitvorming waarbij men elite dan moet definiëren als diegenen die een machts- of gezagsfunctie bekleden. De elite reikt in dit geval de hand aan de elite omdat de particuliere belangen in het gedrang komen. Het algemeen belang van de bevolking mag verder worden geknecht.

Het misprijzen voor het volk is een evolutie die al veel langer aan de gang is dan vandaag. In zijn artikelenreeks “Opstand tegen de elites” in De Standaard ging Marc Reynebeau hier dieper op in. Hij trekt de lijn door vanaf Zwarte Zondag, intussen 25 jaar geleden, naar de Brexit en Trump. Aan dit rijtje valt intussen de pijnlijke afgang van Sarkozy toe te voegen en de verpletterende overwinning van Fillon. Telkens bestond er onder de elite een gevoel van onoverwinnelijkheid, dat nog werd gevoed door de peilingen. De selectieve doofheid binnen het elitaire denken voor de stem van het volk zorgt ervoor dat ze de verbondenheid verliezen met de basis. Het is handig om elke oppositie te framen als de vertolkers van het lied van de politieke tegenstander en als geruis in het struikgewas. Men heeft zich opgesloten in het eigen gelijk om elke dialoog uit de weg te moeten gaan. Men zoekt de polarisatie om het compromis te moeten vermijden.

Vier jaar geleden al ontkende Willy Michiels zegedronken deze realiteit door een voorakkoord te sluiten met CD&V en nu negeert CD&V de “silent majority” door te stellen dat binnen twee jaar de mensen dit toch al lang zijn vergeten. Hierin schuilde ook de monumentale vergissing van Clinton, Sarkozy en de voorstanders van de Brexit. Sociale media en het onvermogen van de politieke elite om oplossingen aan te reiken beroeren de stilzwijgende meerderheid meer dan ooit.

Het misprijzen voor de bevolking zit zo diep ingebakken in de elitaire cultuur dat zij kotsen op het plebs dat anders durft te denken dan zij. De silent majority heeft wel een geheugen en presenteert de afrekening aan de elite op de momenten waarop de elite denkt dat gelijk hebben een evidentie is.

En daarom is het voorstel van Meganck ruim onvoldoende omdat de gemeente dreigt €275.000 te mislopen voor de verenigingen – het sociaal weefsel van de gemeente – die volgend jaar zelf nog dieper in de buidel zullen moeten tasten, omdat men blijft weigeren een toelage van €1500 toe te kennen aan het speelplein in Heldergem zodat volgend jaar misschien 120 kinderen en nog meer ouders niet kunnen genieten van zomerse opvang, omdat men de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen in het gedrang brengt, omdat men een verkeersinfarct dreigt te veroorzaken in Ede en de lijst wordt steeds langer en langer. Ettelijke nutteloze gemeenteraden vonden intussen plaats met behoorlijk wat bijkomende kosten voor de gemeente Haaltert. Een aantal van de weggestemde maatregelen konden hiermee – zonder enige twijfel – worden gefinancierd.

Eind december 2016 moet het gemeentelijk budget 2017 worden goedgekeurd. Een gevoelig punt is het budget voor jeugd waar €300.000 extra wordt gereserveerd om te voorzien in de nieuwbouw van lokalen voor de jeugdbewegingen. De huidige lokalen van KSA in Haaltert staan te verkommeren en zijn dringend aan vervanging toe. Voor het lokaal in Ede dreigt zelfs de afbraak. Hoe kan men nog langer volhouden dat de bevolking geen nadeel ondervindt van de onbestuurbaarheid?

CD&V en VLD-CL keurden wel goed dat ze zich mogen laten bijstaan door een advocaat op kosten van de gemeente in deze hele procedure. De gespecialiseerde raadsheren in administratief recht zijn dungezaaid en dus duurbetaald. Wettelijk perfect in orde, maar is het alsof men de echtscheiding aanvraagt en men de kinderen doet betalen voor de advocaat. De bevolking draait andermaal op voor de lasten van de onbestuurbaarheid.

Men probeert met de nieuwe onbestuurbaarheid dezelfde slappe kost een tweede maal lauw op te dienen. CD&V, VLD-CL, Gina Verbestel en Dany Van den Steene serveren de inwoners van Haaltert oude wijn in nieuwe zakken bij het feestmenu. Het omgekeerde, nieuwe wijn en oude zakken, is trouwens evenzeer nefast voor de feestvreugde.

De onbezonnenheid waarmee VLD-CL en CD&V hebben meegedroomd met Gina Verbestel kan nog altijd worden rechtgezet door deze onbestuurbaarheid finaal in te trekken. Juridisch is het een puinhoop geworden, de gemeentelijke ambtenaren zitten met de handen in het haar en de inwoners van Haaltert zijn deze situatie intussen meer dan moe. De elite zal dit natuurlijk volledig ontkennen.
Koen De Court

atomtv

Het bericht Notarissen versus onbestuurbaarheid Haaltert verscheen eerst op Belg.be.

❌