[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderAlle Nieuwskoppen

Steeds meer senioren ‘bingedrinken’

Door Silke Vandenbroeck

Uit onderzoek blijkt dat senioren steeds vaker naar de fles grijpen. Ruim 10% zou ‘bingedrinken’, dat is het hoogste resultaat in 10 jaar.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de New York University tussen 2015 en 2017 en 10.927 Amerikanen ouder dan 65 jaar namen eraan deel. Bingedrinken werd door de wetenschappers gedefinieerd als “meer dan vier drankjes in een zitting.”

Eenzaamheid

Het aantal Amerikanen ouder dan 65 jaar is sinds 2005 explosief gestegen (van 36 miljoen naar 49 miljoen), maar behoorlijk alarmerend is dat in datzelfde jaar het aantal bingedrinkers nog maar 8% was. Een verklaring voor de toename kunnen de onderzoekers niet geven. Volgens de website Quartz is de toename te wijten aan sociale angststoornissen en eenzaamheid. Vooral het laatste komt vaak voor bij ouderen.

“Drinken kan een middel zijn om om te gaan met een sociale angststoornis”, zegt Susan Messina, adjunt-directeur van het DC’s Iona Senior Services in Washington, aan Quartz.

Drinken én roken

Quartz geeft aan dat, door de toename van de oudere populatie, nu 5 miljoen Amerikaanse senioren bingedrinken, terwijl dat er 3 miljoen waren in 2005. Uit de studie blijkt dat mannen meer drinken en roken dan vrouwen.

Het bericht Steeds meer senioren ‘bingedrinken’ verscheen eerst op Metro.


Aalst – Resultaten Actie Drugs en Alcohol + voertuigencontrole marktkramers

Door Johan

Aalst – Resultaten Actie Drugs & Alcohol in het verkeer + voertuigencontrole marktkramers.

Op zaterdag 09 februari 2019 tussen 09:00 uur en 17:00 uur heeft de lokale politie van Aalst een verkeerscontrole gehouden met het oog op het opsporen van bestuurders die deelnemen aan het wegverkeer terwijl zij rijden onder invloed van drugs of van alcohol. Tijdens de verkeerscontrole is gewerkt met twee controleteams, dewelke op in totaal zes locaties controles hebben uitgevoerd. Dit met volgend resultaat :

1090 bestuurders kregen een samplingtest (pre-test) opgelegd

Bij 22 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd. – uiteindelijk bleken 8 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (2,02 %) :

• Vier bestuurders zullen een boete ontvangen van 179 euro en drie uur rijverbod. Onder hen iemand die “voorrang van rechtsmacht” geniet, hij zal zich later voor de Procureur-Generaal moeten verantwoorden. • Vier bestuurders hebben een ademanalyse van >=0,35mg/L afgelegd met een rijverbod van 6 uur, alsook een geldelijke boete tussen 200 euro en 2000 euro tot gevolg. Eén bestuurder moet – gelet op het resultaat van de ademanalyse – zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen (topresultaat – 1,15mg/UAL of 2,64 promille). Deze bestuurders zullen zich op een later tijdstip moeten verantwoorden voor de politierechter. • In het kader van drugs in het verkeer zijn er vijf drugtesten afgenomen, drie bestuurders legden een negatieve speekseltest af. Van twee bestuurders werd hun rijbewijs onmiddellijk voor een periode van 15 dagen ingetrokken ingevolge een positieve speekseltest. Het voertuig van één bestuurder werd geïmmobiliseerd wegens het niet drager zijn van zijn rijbewijs en de andere betrof een jong bestuurder met een voorlopig rijbewijs van 18 maand. • Eén bestuurder ontving een proces-verbaal onmiddellijke inning voor het gebruik van de gsm tijdens het besturen van een voertuig. • Vijf bestuurders zullen een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. • Eén bestuurder zal een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het negeren van het verkeersbord Fig. D1. • Vijf bestuurders zullen een GAS-boete ontvangen wegens foutief parkeren. • Eén bestuurder was op de baan met een niet ingeschreven en niet verzekerd voertuig terwijl hijzelf niet houder was van een geldig rijbewijs. Betrokkene zijn voertuig werd eveneens geïmmobiliseerd.

Met betrekking tot de gerichte voertuigencontrole van de marktkramers zijn volgende vaststellingen verricht :

• Eén marktkramer zal een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel. Betrokkene kon ook geen vrijstelling van de gordelplicht voorleggen. • Eén marktkramer zal een Administratieve Inning ontvangen van 400 euro ingevolge overlading. • Eén marktkramer zal een Onmiddellijke Inning ontvangen wegens het ontbreken van een losbreekrem. • Eén marktkramer zal een proces-verbaal ontvangen omdat hij houder was van een ongeldig rijbewijs categorie C. Betrokkene dient zich zo snel mogelijk in orde te stellen en zijn proeven voor de medische schifting af te leggen. • Eén marktkramer zal een proces-verbaal ontvangen wegens het plegen van fraude met de bestuurderskaart. Aan deze inbreuk hangt een kostenplaatje van 2640 euro.

Vanuit de Verkeersdienst wordt een preventieve actie ondernomen waarbij de marktkramers tijdens een wekelijkse marktdag bezocht zullen worden en waarbij hen de nodige informatie verstrekt zal worden inzake deze specifieke materie in de verkeerswetgeving.

Bron Lokale Politie Aalst – Beekveldstraat 29 – 9300 Aalst 2

Het bericht Aalst – Resultaten Actie Drugs en Alcohol + voertuigencontrole marktkramers verscheen eerst op Belg.be.

Resultaten drugs en alcohol in het verkeer in Aalst

Door Johan

Resultaten actie drugs / alcohol in het verkeer in Aalst

Op 26 januari 2019 tussen 18.00 en 23.00 uur heeft de lokale politie van Aalst een alcoholcontrole georganiseerd. Wij wensen de bestuurders attent te maken op het feit dat alcoholcontroles het ganse jaar doorgaan en niet enkel tijdens de BOB campagnes.
Uit de resultaten blijkt dat te veel bestuurders onder invloed blijven sturen. Het vroege uur van de controle in aanmerking genomen is dit een verontrustend gegeven.

Hieronder de resultaten :

– 589 bestuurders kregen een samplingtest (pre-test) opgelegd
– bij 35 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd.
– uiteindelijk bleken 14 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (2,3 %) :

* zeven bestuurders zullen een boete ontvangen van 179 euro en drie uur rijverbod.
* zes bestuurders moeten het rijbewijs voor een periode van 6 uur inleveren en zullen een boete tussen 420 en 1260 euro ontvangen.
* één bestuurder legde een ademtest af die een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen rechtvaardigt. Tijdens de controle bleek echter dat hij stuurde terwijl hij een rijverbod had en diens theoretisch en praktisch rijexamen moet herdoen ingevolge een eerdere straf. Het voertuig werd ingehouden met het oog op inbeslagname en mogelijks verbeurdverklaring.
* één bestuurders bleek positief inzake drugs in het verkeer. (speed en cannabis). Hij mag zich verantwoorden voor de politierechter. Het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

– drie bestuurders ontvingen een proces-verbaal van waarschuwing omdat de lichten van hun voertuig defect waren. Zij dienen zich binnen een gestelde termijn in regel te stellen.
– één bestuurder werd geverbaliseerd voor het overschrijden van een doorlopende witte streep, een gevaarlijke overtreding waarop een boete staat van 174 euro.
– één voertuig was niet gekeurd
– één bestuurder reed zonder veiligheidsgordel en nog een andere maakte gebruik van zijn GSM tijdens het rijden.
– voorts moet één bestuurder een nieuw rijbewijs aanvragen omdat de foto niet meer gelijkend is en de gegevens quasi onleesbaar zijn
– tot slot kreeg één persoon een boete van 58 euro omdat de trekhaak van het voertuig voor de kentekenplaat hing, met onleesbaarheid tot gevolg.

Het bericht Resultaten drugs en alcohol in het verkeer in Aalst verscheen eerst op Belg.be.

Resultaten drugs en alcohol in het verkeer in Aalst

Door Johan

Resultaten actie drugs / alcohol in het verkeer in Aalst

Op 26 januari 2019 tussen 18.00 en 23.00 uur heeft de lokale politie van Aalst een alcoholcontrole georganiseerd. Wij wensen de bestuurders attent te maken op het feit dat alcoholcontroles het ganse jaar doorgaan en niet enkel tijdens de BOB campagnes.
Uit de resultaten blijkt dat te veel bestuurders onder invloed blijven sturen. Het vroege uur van de controle in aanmerking genomen is dit een verontrustend gegeven.

Hieronder de resultaten :

– 589 bestuurders kregen een samplingtest (pre-test) opgelegd
– bij 35 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd.
– uiteindelijk bleken 14 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (2,3 %) :

* zeven bestuurders zullen een boete ontvangen van 179 euro en drie uur rijverbod.
* zes bestuurders moeten het rijbewijs voor een periode van 6 uur inleveren en zullen een boete tussen 420 en 1260 euro ontvangen.
* één bestuurder legde een ademtest af die een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen rechtvaardigt. Tijdens de controle bleek echter dat hij stuurde terwijl hij een rijverbod had en diens theoretisch en praktisch rijexamen moet herdoen ingevolge een eerdere straf. Het voertuig werd ingehouden met het oog op inbeslagname en mogelijks verbeurdverklaring.
* één bestuurders bleek positief inzake drugs in het verkeer. (speed en cannabis). Hij mag zich verantwoorden voor de politierechter. Het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

– drie bestuurders ontvingen een proces-verbaal van waarschuwing omdat de lichten van hun voertuig defect waren. Zij dienen zich binnen een gestelde termijn in regel te stellen.
– één bestuurder werd geverbaliseerd voor het overschrijden van een doorlopende witte streep, een gevaarlijke overtreding waarop een boete staat van 174 euro.
– één voertuig was niet gekeurd
– één bestuurder reed zonder veiligheidsgordel en nog een andere maakte gebruik van zijn GSM tijdens het rijden.
– voorts moet één bestuurder een nieuw rijbewijs aanvragen omdat de foto niet meer gelijkend is en de gegevens quasi onleesbaar zijn
– tot slot kreeg één persoon een boete van 58 euro omdat de trekhaak van het voertuig voor de kentekenplaat hing, met onleesbaarheid tot gevolg.

Het bericht Resultaten drugs en alcohol in het verkeer in Aalst verscheen eerst op Belg.be.

E-commerce bij webshops buiten EU, let op de invoerrechten, btw en accijnzen

Door Johan
kerstboom foto pixabay
Foto Pixabay

E-commerce bij webshops buiten EU, let op de invoerrechten, btw en accijnzen

Online aankopen zijn steeds populairder, maar men moet opletten voor valkuilen of mogelijke problemen. Waakzaamheid is geboden wanneer men producten buiten de EU koopt die onderworpen kunnen zijn aan invoerrechten en btw en voor wat betreft zogenaamde accijnsproducten zoals tabak aan accijnzen. Men koopt beter met kennis van zaken.

Een product gekocht buiten de EU

De onaangename verrassing bestaat er immers in dat u bovenop de betaalde prijs nog invoerrechten en btw moet betalen bij het binnenkomen van de producten in de Europese Unie.

Als je aankopen doet via een webshop van een in België gevestigde winkel is er geen probleem. U betaalt dan automatisch de btw aan de verkoper.

Accijnsgoederen buiten tabak

Het aankopen van accijnsgoederen (alcohol, alcoholhoudende dranken thee, koffie en andere alcoholvrije dranken) via een webwinkel gevestigd in een andere EU-lidstaat kan ook voor bijkomende kosten zorgen. Als de aangekochte dranken in België worden verbruikt, ontstaat in België een schuld inzake accijnzen, verpakkingsheffing en btw, dus een bijkomende kost.

Het vrije verkeer van goederen binnen de EU is voor accijnsgoederen en webshops niet toepasbaar en de accijnzen moeten steeds betaald worden in de lidstaat waar de goederen worden verbruikt. De enige uitzondering hierop is wanneer het vervoer vanuit de andere lidstaat door de koper zelf gebeurt en de aangekochte goederen voor eigen verbruik zijn.

Tabak

De aankoop en verkoop van tabaksfabricaten (sigaretten sigaren, rooktabak, waterpijptabak,…) via webwinkels of web-platforms is verboden in België.

Alle webwinkels, ook deze uit EU-lidstaten of landen die niet tot de EU behoren, die in België online tabaksfabricaten verkopen zijn dus illegaal bezig. De koper kan in België ook worden bestraft.

Meer info : https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren

Het bericht E-commerce bij webshops buiten EU, let op de invoerrechten, btw en accijnzen verscheen eerst op Belg.be.

Aalst – Resultaten actie drugs en alcohol in het verkeer

Door Johan

Aalst – Resultaten actie drugs en alcohol in het verkeer.

Op 11 november 2018 tussen 11:00 uur en 19:00 uur heeft de lokale politie van Aalst een verkeerscontrole gehouden die specifiek gericht was naar het opsporen van bestuurders die rijden onder invloed van drugs of van alcohol. Deze actie viel samen met de Jaarmarkt ter gelegenheid van het Sint Maartenfeest.

Tijdens de actie is gewerkt met één controleteam op drie verschillende locaties binnen Groot Aalst. Dit met volgend resultaat :

– 1037 bestuurders kregen een samplingtest (pre-test) opgelegd. – bij 33 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd. – uiteindelijk bleken 3 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (0,29 % !!!!!) :

* twee bestuurder hebben hun boete van 179 euro onmiddellijk betaald, zij kregen een rijverbod van drie uur opgelegd. * één bestuurder diende zijn rijbewijs voor een periode 6 uur in te leveren, hij zal een boete tussen 420 euro en 1260 euro ontvangen.

– één bestuurder zal een proces-verbaal Verkeersinbreuk ontvangen ingevolge het vermoeden van het niet verzekerd zijn van zijn voertuig. Het voertuig van betrokkene werd geïmmobiliseerd door middel van wielklemmen. – één bestuurder was niet in orde met betrekking de wetgeving inzake de veiligheidsvoorwaarden inzake kinderzitjes, betrokkene heeft zijn boete van 174 euro onmiddellijk betaald.

Wij kunnen stellen dat er vandaag in Aalst duidelijk geen “stoute kinderen” op de baan waren. Alle gecontroleerde weggebruikers hebben zich duidelijk aan de regels gehouden. Of Sint Maarten hier voor iets tussen zat, laten wij in het midden.

Bron: Politie Aalst

Het bericht Aalst – Resultaten actie drugs en alcohol in het verkeer verscheen eerst op Belg.be.

Aalst – Resultaten actie alcohol in het verkeer

Door Johan

Aalst – Resultaten actie alcohol in het verkeer. – ZOMERBOB

In de nacht van 22 op 23 juni 2018 tussen 20.00 uur en 04.00 uur heeft de lokale politie van Aalst een verkeerscontrole gehouden die specifiek gericht was naar het opsporen van bestuurders die rijden onder invloed van alcohol.

Tijdens de actie is gewerkt met twee controleteams op twee verschillende locaties binnen Groot Aalst. Dit met volgend resultaat :

– 644 bestuurders kregen een samplingtest (snuffelaar) opgelegd
– bij 63 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd.
– uiteindelijk bleken 23 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (4,20 % !!!!!) :

* tien bestuurders ontvangen een boete van 179 euro en drie uur rijverbod
* tien bestuurders dienden het rijbewijs 6 uur in te leveren en zullen een boete tussen
420 en 1260 euro ontvangen
* drie bestuurders dienden hun rijbewijs onmiddellijk in te leveren voor 15 dagen.
Deze zullen zich later verantwoorden bij de politierechter.

– twee bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen. Ook hun rijbewijs
werd ingetrokken voor 15 dagen.
– één chauffeur bestuurde zijn wagen terwijl hij vervallen verklaard was uit het recht
tot sturen.
– één proces-verbaal inzake drugsbezit werd opgesteld
– één bestuurder kreeg een ontzetting uit het recht tot sturen betekend
Voorts één wagen niet gekeurd, reed een fietser zonder enige verlichting en kregen twee bestuurders een boete wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel.

Bron: Politie Aalst

Het bericht Aalst – Resultaten actie alcohol in het verkeer verscheen eerst op Belg.be.

❌