[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderWegen & Verkeer

VIADUCT VILVOORDE: Wegen en Verkeer herstelt brugvoeg van 24 tot 27 mei. Binnenring overdag op twee rijstroken, ‘s nachts op één rijstrook.

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer herstelt tijdens het weekend van 25 en 26 mei 2019 één van de vier grote brugvoegen van het viaduct van Vilvoorde. Tijdens de renovatiewerken aan het viaduct in 2011 werden alle brugvoegen vernieuwd, maar door de zware belasting van de rechtse rijstroken moet er nu onderhoud gebeuren. Overdag wordt de wegcapaciteit teruggevoerd tot twee rijstroken, ‘s nachts tot één rijstrook. De werken starten op de avond van vrijdag 24 mei (om 21u).

 

 

Minder rijstroken beschikbaar tijdens herstellingswerken

Wegen en Verkeer herstelt de voeg tijdens het weekend van 25 en 26 mei. De werken starten op vrijdagavond 24 mei om 21.00 uur en duren tot maandagochtend 27 mei tot 5.00 uur. Tijdens de werken beschikt het verkeer op de binnenring overdag over twee in plaats van drie rijstroken en ‘s nachts over één rijstrook. De toegelaten maximumsnelheid wordt verlaagd tot 70 km/u.

 • 23 Mei 2019 om 16:09

GEVLEUGELDE ZEBRAPADEN VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID: uitrol in 2019 in Vlaanderen

Door Peggy Lambrecht

Uit een proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid van voetgangers verhogen. De eerste resultaten van het proefproject dat afgelopen zomer werd gelanceerd zijn positief. De gevleugelde zebrapaden zullen nu in 2019 in Vlaanderen worden geïnstalleerd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatste afgelopen zomer, binnen het kader van een proefproject, op twee locaties gevleugelde zebrapaden. Gevleugelde zebrapaden zijn tegen de richting verlengde zebrapaden die zorgen dat voertuigen vroeger aan een oversteekplaats stoppen om een beter overzicht van de verkeerssituatie te krijgen. Het proefproject had als doel het gedrag van bestuurders en de reactie van voetgangers bij het gebruik van gevleugelde zebrapaden te onderzoeken om na te gaan of ze dodehoekongevallen kunnen verminderen en de verkeersveiligheid verhogen.

“De eerste resultaten van het proefproject zijn gunstig”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We zien dat gevleugelde zebrapaden, mits aanwezigheid van een middenberm, ervoor zorgen dat bestuurders defensiever rijden, er minder potentiële conflictsituaties zijn en voertuigen effectief voor het zebrapad stoppen. We kunnen dus besluiten dat gevleugelde zebrapaden de verkeersveiligheid voor voetgangers verbeteren.“ De gevleugelde zebrapaden zullen nu in 2019 in Vlaanderen worden geïnstalleerd.

Verbeterde verkeersveiligheid door gevleugelde zebrapaden 

De twee proeflocaties, de Gistelsesteenweg (N367) in Brugge en de Geraardsbergsesteenweg (N465) in Melle, werden op basis van gedragsobservaties aan de hand van camerabeelden op vier criteria beoordeeld: het gedrag tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer, het aantal potentiële conflictsituaties, de looplijnen tijdens het oversteken en het stop- en vertrekgedrag van gemotoriseerd verkeer. 

Gegevens uit Brugge, een oversteekplaats met centraal verkeerseiland, tonen dat bestuurders defensiever rijden, er zich minder potentiële conflictsituaties voordoen, er gelijkaardige looplijnen zijn en voertuigen op een grotere afstand stoppen en een gelijkaardig vertrekgedrag vertonen. 

In Melle, een oversteekplaats zonder centraal verkeerseiland, zijn de verschillen tussen de voor- en nastudie minder groot. Uit het onderzoek blijkt dat er geen duidelijke gedragswijzigingen, een beperkt aantal interacties en een grote spreiding van looplijnen zijn. 

Een centraal verkeerseiland die de voetgangers de juiste weg op stuurt en aanwezigheid van beugels langs de weg blijken belangrijk te zijn om de juiste gedragsverandering te krijgen.

Gevleugeld zebrapad in Zottegem

Vandaag werd op de Smissenhoek (N462) te Zottegem, ter hoogte van basisschool De Smidse, het derde gevleugeld zebrapad geplaatst. Een gevleugeld zebrapad kan niet overal worden geïnstalleerd. In deze eerste uitrol werd gekozen om zich te focussen op locaties in de nabijheid van een kleuter- of lagere school. Langs gewestwegen zijn een tiental locaties geselecteerd die de komende maanden zullen worden uitgevoerd.

“Zo kunnen we de veiligheid van schoolomgevingen voor de allerkleinsten alvast verbeteren via een eenvoudige maatregel,” verduidelijkt Matthias Diependaele, schepen van mobiliteit van de stad Zottegem. “Wij gaan als stadsbestuur bekijken of we ook gevleugelde zebrapaden in de andere schoolomgevingen kunnen aanleggen, die niet langs gewestwegen liggen en raden ook andere gemeentebesturen aan van deze innovatieve maatregel gebruik te maken.”

“Een gevleugeld zebrapad kost gemiddeld 5.000 euro, voor plaatsing van de omega-beugels en de markeringen”, besluit minister Weyts. “Een relatief lage prijs voor een simpele ingreep die de verkeersveiligheid voor voetgangers drastisch kan verbeteren.”

Criteria voor gevleugelde zebrapaden

De criteria waaraan een locatie moet voldoen om een gevleugeld zebrapad te krijgen zijn:

 • enkel in de onmiddellijke nabijheid van een kleuterschool of lagere school en dit binnen de zone 30 schoolomgeving (perimeter 150 m van de schoolpoort max.)
 • enkel indien er een verhoogd verkeerseiland (middenberm) is
 • enkel indien er aan beide zijden voldoende brede voetpaden aanwezig zijn. Een vrije breedte van bij voorkeur 180 cm (minimaal 150 cm)
 • er worden altijd beugels of een andere fysieke afscheiding geplaatst, deze mag de looproute en vrije breedte van het voetpad niet hinderen en mag niet te dicht bij het fietspad staan
 • enkel indien er geen aanpalende fietsoversteek aanwezig is (dus fietspad naast het zebrapad mag niet)
 • bij voorkeur enkel op 2x1 wegen
 • kan ook in een enkelrichtingsstraat (hier is geen middenberm aanwezig). De verlening van de banden wordt dan enkel aangebracht tegen de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer in
 • niet ter hoogte van een kruispunt
 • enkel wanneer de verlening op beide rijstroken kan worden aangebracht

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be/gevleugelde-zebrapaden 

 • 23 Mei 2019 om 14:43

Kruispunt R13/N19 in 2020 volledig conflictvrij

Door Peggy Lambrecht

Het kruispunt van de Turnhoutse ring met de N19 zal vanaf volgend jaar een stuk veiliger worden. Het kruispunt krijgt niet alleen een nieuwe conflictvrije lichtenregeling maar zal ook grondig heringericht worden voor meer veiligheid. Omdat de werken op dit kruispunt relatief ingrijpend zullen zijn, zal de herinrichting wel wat meer tijd in beslag nemen. Eerst moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden voordat de werken in 2020 van start kunnen gaan. De aanpak van het kruispunt past in het actieplan van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om alle kruispunten op de Turnhoutse ring systematisch veiliger te maken.
 

Nieuwe regeling

Het kruispunt van de Ring rond Turnhout (R13) met de Steenweg op Zevendonk (N19) is één van de zwartste kruispunten in Vlaanderen. Het is ook een zeer druk kruispunt waardoor het apart regelen van alle conflicten zonder een volledige stilstand te veroorzaken een grote uitdaging is. Om tot een evenwichtige en efficiënte oplossing te komen is er het afgelopen jaar uitgebreid gestudeerd. Er zijn verkeerskundige analyses en verkeerssimulaties uitgevoerd die het effect van verschillende lichtenregelingen en kruispuntinrichtingen onderzocht hebben. Op basis hiervan hebben AWV en de Stad Turnhout samen beslist het kruispunt volledig conflictvrij te regelen maar ook het aantal afslagstroken en de opstelruimte voor wagens uit te breiden.
 

Wat verandert er?

Het kruispunt vandaag telt heel wat conflictsituaties. Alle conflicten worden nu uit de regeling verwijderd. Een voorbeeld van zo’n conflict is de dubbele linksafbeweging op de ring (R13) die in conflict is met verkeer uit de tegengestelde richting en rechtdoor rijdende voetgangers en fietsers. Dit zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn.
Om die conflictvrije regelingen mogelijk te maken moet het kruispunt grondig worden aangepast. Er komt een extra rechtsafslagstrook op de N19 zodat er meer verkeer ineens deze beweging kan maken. Daarnaast worden beide linksafslagstroken van de ring komende van het oosten maximaal verlengd. En tot slot komt er een lichtengeregelde doorsteek van de ring naar de Carrefour-site zodat het kruispunt niet meer gebruikt wordt om keerbewegingen te maken die hinderlijk en onveilig zijn.
 

Weloverwogen keuze voor veiligheid

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Turnhout trekken met de aanpak van het kruispunt resoluut de kaart van de veiligheid. Alle weggebruikers, maar in het bijzonder voetgangers en fietsers, zullen dit kruispunt veel veiliger kunnen passeren. Dit heeft echter ook een keerzijde. Het apart regelen van alle verkeersstromen betekent ook dat de doorstroming minder vlot zal lopen. De beschikbare tijd in de lichtenregeling zal onder meerdere verkeersdeelnemers verdeeld worden. Dit betekent dat automobilisten maar ook fietsers langer zullen moeten wachten voordat ze groen krijgen. Sommige verkeersstromen zullen bovendien ook korter groen krijgen. Wanneer men groen krijgt zal men wel steeds volledig ongehinderd en veel veiliger het kruispunt kunnen oversteken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal bij de invoering van de nieuwe regeling de verkeerssituatie wel nauw monitoren zodat snel bijgestuurd kan worden om doorstromingsproblemen te milderen. Het is echter niet mogelijk om langere wachttijden door de nieuwe regeling te vermijden.
 

Timing

Gezien de omvang van het project en de relatief ingrijpende aanpassingen aan het kruispunt zal er voor de aanpassing van dit kruispunt een omgevingsvergunning nodig zijn. De vergunning wordt nog dit jaar aangevraagd. In de loop van 2020 wil het agentschap starten met de werken.
 

 • 23 Mei 2019 om 08:46

Lokale asfaltherstelling op de Wolvertemsesteenweg (N211) richting Vilvoorde

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf 27 tot 29 mei op de Wolvertemsesteenweg (N211) in het centrum van Grimbergen ter hoogte van Garage Mertens aan een lokale herstelling van de rijweg in de richting van Vilvoorde. Lokaal verkeer op de Wolvertemsesteenweg kan tijdens de werken enkel richting Vilvoorde doorrijden.  Voor het verkeer richting Meise zijn twee omleidingen voorzien voor lokaal verkeer en vrachtverkeer boven 3,5 ton. Fietsers kunnen in beide richtingen doorrijden en alle handelaars blijven bereikbaar. De werken worden gespreid over maximum 3 werkdagen tussen 7u. en 17u.

Lokale omleiding voor verkeer richting Meise en omleiding +3,5t

 

Het verkeer op de Wolvertemsesteenweg kan enkel in de richting van Vilvoorde doorrijden.

Voor het verkeer richting Meise voorzien wij twee omleidingen:

 • 1ste omleiding voor lokaal verkeer en bus: 
  via een korte omleiding langs de Keienberglaan, Stationsstraat en de Beigemsesteenweg.
   
 • 2de omleiding voor +3,5t:
  via de Veldkantstraat > Humbeeksesteenweg/Benedenstraat > Kerkstraat/Kruisstraat > Beigemsesteenweg
 • 22 Mei 2019 om 08:45

2 dagen herstellingswerken aan oprit naar N424 (Vliegtuiglaan) in Gent vanaf 22 mei

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf woensdag 22 mei herstellingswerken uit aan de oprit van de Motorstraat naar de Vliegtuiglaan (N424) richting R4 in Gent. De oprit gaat dicht op woensdag 22 mei na de ochtendspits tot en met 23 mei. De oprit wordt grondig vernieuwd. Het verkeer dat van de Motorstraat naar de R4 wil, volgt een omleiding. Deze werken duren enkele dagen. Asfaltwerken zijn sterk weersafhankelijk en de planning kan nog wijzigen.
 

Wat houden de werken in?

Er is sterke spoorvorming vastgesteld op de oprit van de Motorstraat naar de Vliegtuiglaan (N424) richting R4. De oprit wordt grondig vernieuwd en krijgt een nieuwe grondlaag en toplaag in asfalt. De aannemer start op woensdag 22 mei na de ochtendspits en de werken zijn klaar op vrijdag 24 mei voor de ochtendspits. De timing is afhankelijk van het weer en kan nog wijzigen.

Hoe rijdt het verkeer?

Het verkeer dat naar de R4 richting Zelzate wil, rijdt verder door en rijdt via de Singel, Vliegtuiglaan (N424) naar de rotonde Port Arthurlaan en kan zo keren en zo verder de R4 richting Zelzate volgen. 

Alle info op www.wegenenverkeer.be/Gent

 • 21 Mei 2019 om 12:49

Nieuwe carpoolparking langs N445 in Destelbergen Dendermondesteenweg (N445) één week dicht

Door Peggy Lambrecht

Op maandag 3 juni gaat de Dendermondesteenweg (N445) ter hoogte van de nieuwe carpoolparking in Destelbergen één week dicht. Sinds november vorig jaar bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe carpoolparking met 173 nieuwe parkeerplaatsen in de lus van de oprit van de R4 naar Merelbeke. Dit is de laatste fase van de werken aan carpoolparking in Destelbergen. Tegen de zomer van 2019 zullen de werken klaar zijn.
 

Wat houden de werken in?

Het einde van de werken in in zicht. Op maandag 3 juni start de aannemer met het openmaken van de middenberm om de parking ook toegankelijk te maken vanuit de richting van Destelbergen-centrum. Hiervoor gaat de Dendermondesteenweg (N445) tussen de op- en afritten van de R4 één week dicht. Vanaf maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni. 
 

Verkeerssituatie 

De Dendermondesteenweg (N445) tussen de op- en afritten van de R4 gaat één week dicht voor alle weggebruikers. Het verkeer richting Gent neemt de oprit naar de R4 richting Zelzate en keert terug via het complex R4/Oostakker en de afrit Destelbergen naar de Dendermondesteenweg. Wie richting Overmere wil, neemt de oprit naar de R4 richting Merelbeke en keert terug via het complex R4/Laarne en neemt de afrit Destelbergen. Wie van de R4 uit Oostakker komt en naar Overmere wil, rijdt om via de R4/Laarne. Wie van R4-Laarne komt en naar het centrum van Destelbergen wil, rijdt om via R4/Oostakker. Fietsers richting Gent en richting Overmere moeten omrijden via de Damstraat, Kouterstraat en Sint-Pietershofstraat en omgekeerd. 

Goed uitgeruste nieuwe carpoolparking

De gloednieuwe carpoolparking zal vanaf juli plaats bieden aan 161 wagens, waaronder 6 parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Er komt een beveiligde parking voor 12 vrachtwagens. Daarnaast is er een laadpaal voor elektrische wagens en een overdekte fietsenstalling voorzien. Voor de goede afwatering komt er ook een bufferbekken
 

Carpoolen, een must

Met de nieuwe carpoolparking werkt het agentschap de onveilige situatie van wild geparkeerde auto’s op en langs de N445 weg. AWV wil het gemeenschappelijk vervoer blijven bevorderen met  carpoolparkings en P&R's. Zo zet het agentschap concrete stappen om de verkeersdruk op de Vlaamse wegen te verminderen.  

Alle info over deze werken en het plan van de nieuwe carpoolparking vindt u op www.wegenenverkeer.be/Destelbergen

 • 21 Mei 2019 om 12:48

Mechelsesteenweg (N26) Herent: 5 dagen werken tijdens volledig Hemelvaartweekend. Richting Mechelen blijft afgesloten voor verkeer.

Door Peggy Lambrecht

Het wegdek van de Mechelsesteenweg tussen de Acacialaan en de Weggevoerdenstraat wordt volledig heraangelegd om de rijweg te versterken voor het vele en zware verkeer dat er dagelijks rijdt. De aannemer zal de bestaande verharding uitfrezen en asfaltwapening toevoegen om het wegdek sterker te maken dan voorheen. Nadien worden nieuwe onderlagen en toplagen in asfalt aangelegd en krijgt de weg ook nieuwe markeringen.

In overleg met de gemeente Herent wordt er gewerkt tijdens het verlengde weekend van O.L.H. Hemelvaart. Dit van woensdagavond 29 mei om 20u. tot en met dinsdag 4 juni 6u. Om de hinder te beperken wordt er vijf dagen lang dag en nacht gewerkt en zijn de werken gefaseerd per rijrichting. Wie richting Mechelen wil rijden zal dat hele weekend via de snelwegen (E314, E40, R0, E19) moeten omrijden. Aansluitende winkels en zijstraten op de Mechelsesteenweg (N26) binnen dit traject zijn dan afwisselend bereikbaar. Fietsers kunnen - met de nodige voorzichtigheid - het fietspad blijven gebruiken. Info over aangepaste haltes voor De Lijn wordt aan de bushalte zelf voorzien en kan men opvragen via www.delijn.be.

Ten laatste dinsdag 4 juni om 6u. zijn de asfalteringswerken beëindigd. In dezelfde week zal een mobiele werf per locatie nieuwe detectielussen inslijpen om de verkeerslichten goed te laten functioneren. De hinder blijft hierna een tijdje uit tot de voorbereidende werken van augustus.

 
 
Voorbereidende werken nutsmaatschappijen en AWV starten in augustus 2019

Begin augustus 2019 starten de nutsmaatschappijen met het vervangen en verplaatsen van nutsleidingen in het kader van de herinrichting van een gedeelte van de Mechelsesteenweg (N26) in Herent. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer voert in die periode voorbereidende werken uit op het domein waar het nieuwe bedrijvenpark en de nieuwe Tildonksesteenweg komt. Om de herinrichting te kunnen realiseren worden hier een aantal oude districtsgebouwen van Wegen en Verkeer afgebroken en worden er ongeveer 30 bomen gerooid langsheen de Mechelsesteenweg. Later worden binnen dit traject een 20-tal bomen opnieuw aangeplant. Deze werken van het agentschap bevinden zich naast de rijweg en geven een beperkte hinder.

 • 21 Mei 2019 om 12:47

Gevleugelde zebrapaden voor meer verkeersveiligheid - uitrol start in Zottegem

Door Peggy Lambrecht

Uit een proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat gevleugelde zebrapaden in bepaalde omstandigheden de verkeersveiligheid van voetgangers verhogen. Vanaf dit jaar zullen er dan ook een aantal in Vlaanderen worden geïnstalleerd. 

Op donderdag 23 mei 2019 om 10 uur wordt een gevleugeld zebrapad aangelegd ter hoogte van de basisschool De Smidse in Zottegem (Adres: Smissenhoek 103).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts, en schepen van Mobiliteit, Matthias Diependaele, geven ter plaatse tekst en uitleg en steken een handje toe bij het aanbrengen van de markeringen. 

 • 20 Mei 2019 om 14:00

Vernieuwing wegdek Antwerpsesteenweg/Oscar Van Kesbeeckstraat (N1) in Mechelen

Door Peggy Lambrecht

Vanaf maandag 20 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende een week onderhoudswerken uit op de Antwerpsesteenweg/Oscar Van Kesbeeckstraat (N1) in Mechelen. Het wegdek krijgt er een nieuwe laag asfalt. Van de werken wordt gebruik gemaakt om een bijzonder overrijdbare bedding voor de bus te voorzien. De werken zijn opgedeeld in twee fases en zullen hoofdzakelijk ’s nachts plaatsvinden om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. ’s Nachts wordt het verkeer in beide richtingen omgeleid via de Liersesteenweg (N14). 
 

Vernieuwing wegdek en nieuwe bijzonder overrijdbare bedding

Het wegdek van de Antwerpsesteenweg/Oscar Van Kesbeeckstraat is over een afstand van ongeveer 1,3 km versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. De werfzone situeert zich tussen de Vrouwvliet en het kruispunt met de Edgard Tinellaan (R12). Het nieuwe wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid verbeteren.
AWV en De Lijn zullen van de werken ook gebruik maken om een bijzonder overrijdbare bedding (BOB) aan te leggen op de Antwerpsesteenweg tussen de Netestraat en de Oude Antwerpsebaan. De rechtse rijstrook wordt voorbehouden voor de bus. De middenste rijstrook zal ingenomen worden door het verkeer richting Antwerpen. De aparte rijstrook voor de bus moet de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren. Na de werken zal de BOB geëvalueerd worden en indien de effecten positief zijn behouden blijven.
 

Nachtwerk voor minder hinder

De werken vinden plaats van maandag 20 tot en met vrijdag 24 mei. Om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken met hinder (frezen en asfalteren) ‘s avonds en ’s nachts uitgevoerd tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Overdag gebeuren er enkel kleinere werken zoals het slijpen van lussen in het wegdek of het aanbrengen van de nieuwe wegmarkeringen.
 
De werken worden ook opgedeeld in twee fases:

 • Fase 1: maandagnacht 20 en dinsdagnacht 21 mei
  Werken op Antwerpsesteenweg/Oscar Van Kesbeeckstraat tussen de Vrouwvliet en het kruispunt met de Maurits Sabbestraat.
   
 • Fase 2: woensdagnacht 22 en donderdagnacht 23 mei
  Werken op Oscar van Kesbeeckstraat tussen het kruispunt met de Maurits Sabbestraat en het kruispunt met de Edgard Tinellaan (R12).

 

Verkeerssituatie tijdens werken

Tijdens de nachtelijke werken is de Antwerpsesteenweg/Oscar Van Kesbeeckstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Liersesteenweg (N14). Overdag blijft de omleiding gelden voor doorgaand verkeer. Enkel plaatselijk verkeer kan overdag over de werfzone passeren tegen verlaagde snelheid. Aan de fiets- en voetpaden wordt niet gewerkt, fietsers en voetgangers kunnen dus steeds door. De bussen van De Lijn blijven overdag over de Antwerpsesteenweg/O. Van Kesbeeckstraat rijden, maar volgen ’s avonds en ’s nachts een omleiding.
 

Weersgevoelig

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/mechelen.

 • 17 Mei 2019 om 17:22

Heraanleg E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen start op 17 juni

Door Peggy Lambrecht

Op maandag 17 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met de grondige heraanleg van de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. In totaal wordt 8 km E17 volledig vernieuwd om het wegcomfort te verbeteren. Het verkeer in de Gentse regio moet tot eind augustus rekening houden met stevige hinder. Door in verschillende fasen, tijdens de zomermaanden en 24u op 24u te werken, stelt AWV alles in het werk om de hinder toch zo veel mogelijk te beperken. 
 

Wat houden de werken in?

In de richting van Antwerpen loopt de werfzone van de brug over de Ringvaart en de R4 tot net voorbij de verkeerswisselaar in Destelbergen. De afrit naar het UZ Gent van de E17 richting Antwerpen wordt ook volledig heraangelegd. In de richting van Gent werkt de aannemer vanaf de brug boven de N447 tot na de afrit UZ Gent. Ook de afrit krijgt een nieuwe toplaag. In totaal vernieuwen we 8 km snelweg voor meer veiligheid en rijcomfort. 

Wanneer voeren we de werken uit?

Van 17 juni tot 18 juli wordt de rijrichting Antwerpen aangepakt. In de maand juni rijdt het verkeer op twee versmalde rijstroken en gaat de afrit naar de R4 in Destelbergen dicht. Vanaf juli gaan verschillende op- en afritten in de richting van Antwerpen dicht. In deze periodes wordt er 24/24 gewerkt en ook tijdens het weekend. Tijdens de Gentse feesten wordt er niet gewerkt en is de weg terug vrij. De rijrichting Kortrijk krijgt een opknapbeurt van begin augustus tot eind augustus. Het viaduct van Gentbrugge, dat de komende twee jaar gesaneerd wordt, is niet opgenomen in de werfzone.
 

Verkeerssituatie per fase  

De werken worden in een 10-tal fasen uitgevoerd. Dit betekent dat er gedurende meer dan twee maand veel nieuwe verkeerssituaties zullen zijn. Per fase gaan ook verschillende tussenliggende op- en afritten en de aansluitingen met B401 en met knooppunt Zwijnaarde dicht. AWV raadt de weggebruiker aan om zich zo goed mogelijk te infomeren. Dat kan via www.wegenenverkeer.be/gent. Op deze webpagina kunnen geïnteresseerden zich abonneren op de digitale nieuwsbrief en alle werfinfo in hun mailbox ontvangen. 

Meer info en de laatste stand van zaken is steeds te vinden op www.wegenenverkeer.be/gent

 • 17 Mei 2019 om 17:21

MOW/AWV/2019/4

Door Christophe Fahy
Datum: 
vr, 17 mei 2019
Omschrijving: 
Toepassing Standaardbestek 250 versie 4.1
 • 17 Mei 2019 om 14:39

AANPASSING HALTEHAVEN: Werken op Tiensesteenweg (N3): aanpassen van bushalte ter hoogte van winkel FACQ

Door Peggy Lambrecht

Maandag 20 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met werkzaamheden aan de bushalte op de Tiensesteenweg (N3) in Korbeek-Lo ter hoogte van de winkel FACQ. De bushalte, rijrichting Leuven, zal worden omgevormd naar een haltehaven met een verhoogd perron. Het fietspad achter het perron kan daardoor verder doorgetrokken worden, wat de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers veiliger maakt. De bus zal na de werken nog steeds halteren op de rijbaan. Volgens de huidige planning duren de werken 10 dagen en beperkt de hinder zich vooral tot de ochtendspits.

Verkeer op Tiensesteenweg geregeld via tijdelijke verkeerslichten
Het verkeer op de Tiensesteenweg zal tijdens de werken beurtelings de werfzone kunnen passeren door middel van tijdelijke verkeerslichten. Indien de werfsituatie het toelaat, zal Wegen en Verkeer de verkeerslichten tijdens de avondspits aan de kant zetten zodat het verkeer er vlotter kan doorstromen. Voor fietsers blijft doorgang langs de werken steeds mogelijk tussen de bakens op de afgesloten rijweg richting Leuven. Nabijgelegen winkels zijn ook steeds bereikbaar.

 
 
 
 • 17 Mei 2019 om 13:37

AWV test ‘groen’ asfalt bij vernieuwing N123 tussen Kasterlee en Retie

Door Peggy Lambrecht
Op maandag 20 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met vernieuwingswerken op de Retiesebaan/Pontfort/Kasteelstraat (N123) tussen Kasterlee en Retie. Het wegdek wordt er over een afstand van ongeveer zeven kilometer vernieuwd. Er worden ook drie proefvakken aangelegd die kaderen in een onderzoek rond het gebruik van asfalt met een kleinere ecologische voetafdruk. De werken zullen twee weken duren. Het doorgaand verkeer tussen Kasterlee en Retie volgt een omleiding via de E34.
 

Vernieuwing wegdek N123

Vanaf maandag 20 mei vernieuwt AWV op de N123 in Retie en Kasterlee het asfalt van de rijweg. De werfzone strekt zich uit over ongeveer zeven kilometer tussen de twee dorpskernen. De oude toplaag van het wegdek wordt afgefreesd en terug aangelegd met nieuw asfalt. Daarna worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Het vernieuwde wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.
 

Proefvakken: asfalt met kleinere ecologische voetafdruk

In samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) zal AWV in dit project ook drie proefvakken met verschillende soorten asfalt aanleggen. Dit kadert in een onderzoek naar nieuwe asfaltvarianten waarin gerecycleerde materialen verwerkt zitten, om zo de ecologische voetafdruk te verkleinen. De Vlaamse overheid wil op die manier ook in de aanleg van wegen duurzamer gaan werken. 
In de Kasteelstraat in Retie zal over een afstand van 3 x 150 meter het verschil in materiaalgebruik visueel zichtbaar zijn voor de weggebruiker. De proefvakken zullen op maandag 20 mei als eerste aangebracht worden.
 

Werken in fases – omleiding via E34

De werken worden in fases van één dag uitgevoerd om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Per werkdag wordt een gedeelte volledig vernieuwd, te beginnen vanaf Retie tot in Kasterlee. De werken starten aan de Kasteelstraat in Retie, ter hoogte van het kruispunt met de R18. Elke dag wordt een stuk van ongeveer één kilometer volledig uitgevoerd, en zo schuiven we op richting Kasterlee. Daar eindigen de werken ter hoogte van het begin van de vrijliggende fietspaden op de Retiesebaan (een stukje voor het kruispunt met de Schuttersstraat).
Tijdens de werkuren (7u – 17u) is de werkzone afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dan geldt een omleiding tussen Retie en Kasterlee via de E34. Buiten deze uren en tijdens het weekend wordt de weg steeds terug opengesteld voor verkeer.
De fietspaden blijven steeds toegankelijk in beide richtingen.
 

 

Weersgevoelig

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weergevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/kasterleeof www.wegenenverkeer.be/retie.
 

Persmoment

Journalisten die een kijkje willen komen nemen of meer uitleg willen over het proefproject zijn welkom op maandag 20 mei vanaf 9u op de N123 in Retie. Afspraak op de kruising Kasteelstraat-Pijlstraat (N123, Retie).
Gelieve vooraf in te schrijven via https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rejuvebit/proefvakken/inschrijven-proefvakken/ en de woordvoerder Geert Jacobs (0493/59.52.98) te contacteren. Bij slecht weer kan de aanleg van het proefvak immers uitgesteld worden.

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'
 • 16 Mei 2019 om 15:56

E314, Heusden-Zolder - vernieuwing en aanleg derde rijstrook Werken richting Nederland starten, op- en afrit 27 vanaf volgende week afgesloten

Door Peggy Lambrecht
Op de E314 in Heusden-Zolder start volgende week de laatste fase, met de aanleg van de extra rijstrook en vernieuwing van de snelweg in de richting Nederland. Vanaf maandagavond 20 mei wordt de verkeerssituatie stapsgewijs gewijzigd. Vanaf woensdagochtend 22 mei zal al het verkeer dan op twee versmalde rijstroken in elke richting rijden op de noordelijke weghelft. De op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ in de richting van Nederland is dan ook een tweetal maanden afgesloten tot het einde van de werken.

Op de E314 ter hoogte van Zolder legt het Agentschap Wegen en Verkeer een derde rijstrook aan in beide richtingen over een afstand van zo’n 3,5km. Meteen wordt de snelweg er over de volledige breedte grondig vernieuwd. De voorbije maanden heeft de aannemer de E314 richting Leuven en de brede middenberm al aangepakt.
 

Verkeer over versmalde rijstroken langs werfzone

Op woensdag 22 mei start ook de uitvoering op de zijde richting Nederland gedurende een tweetal maanden. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden op de zijde richting Leuven, via doorsteken door de middenberm. 
Er geldt ook een snelheidsbeperking aan de werfzone.
Die omzetting van het verkeer gebeurt enkele nachten op voorhand, vanaf maandagavond 20 mei om 20u. 


 

Lokale omleidingen naar snelweg 

Tijdens deze werken worden de op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ in de richting van Nederland afgesloten. Deze liggen pal in de werfzone. Verkeer op de autosnelweg dient de voorgaande of eerstvolgende afrit te nemen. De op- en afrit 27 in de richting van Leuven blijven wel open. 

Vanaf half juni zal in de omgeving de gewestweg N729 Stokrooieweg een maand afgesloten zijn ter hoogte van de brug van Stokrooie. Dit door werken van De Vlaamse Waterweg in kader van de verhoging van de brug over het Albertkanaal. Via de E314 richting Nederland volg je dan de omleiding via afrit 28 ‘Zolder’ om Viversel en Bolderberg te bereiken.

www.wegenenverkeer.be/heusden-zolder
 

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'
 • 16 Mei 2019 om 13:14

ONDERHOUDSWERKEN BINNENRING BRUSSEL: Asfalt- en betonherstellingen op oostelijk deel van de binnenring rond Brussel (R0) net voor de verkeerswisselaar met de E40

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in de week van 20 mei twee nachten aan asfaltherstellingen op de binnenring van de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van de verkeerswisselaar met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe in de rijrichting van Bergen/Charleroi/Namen. Ook de week erop, tijdens het Hemelvaartweekend, wordt van 29 mei tot 2 juni - vier nachten op dezelfde locatie 300m verderop - gewerkt aan betonherstellingen. Een mobiele werf en tijdelijke markeringen begeleiden het verkeer in de goede richting.

 

De werken zijn opgesplitst in twee werfzones met een verschillend tijdstip. Een mobiele werf zorgt voor lokale asfaltherstellingen. Bij de betonherstelling wordt er met vaste signalisatie en tijdelijke markering gewerkt. De aannemer zal het doorlopend gewapend beton over de volledige dikte uitbreken en voorzien van een nieuwe wapening en verankering. De herstelde vakken krijgen een nieuwe betonverharding door gebruik van snelverhardend wegenisbeton. Deze werken liggen in het verlengde van herstellingswerken die tijdens de Paasvakantie op deze locatie werden aangepakt.

De werken worden ‘s avonds/’s nachts, in twee zones en op verschillende data uitgevoerd:

 • Zone 1 Asfaltherstelling (mobiele werf) op 2e en 3e rijstrook > start maandagavond 20/05/19 vanaf 24u. tot 5u. en opnieuw dinsdagavond vanaf 24u. tot. woensdagochtend 22/05/19 5u in de rijrichting van Bergen/Charleroi/Namen

Hinder 20 tot 22 mei: overdag alle rijstroken beschikbaar | na 24u. tot 5u. zijn 3 rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over 2 rijstroken van de oprit naar de E40 Leuven en Evere.

 • Zone 2 Betonherstelling (vaste signalisatie) start woensdagavond 29/05/19 vanaf 20u. tot zondagavond 02/06/19 23u. in dezelfde rijrichting van Bergen/Charleroi/Namen, maar dan een kleine 300 m verder op de R0  

Hinder tijdens Hemelvaartweekend: overdag blijven de linker- en de middenrijstrook beschikbaar, de rechterrijstrook blijft continue afgesloten | na 20u. tot 5u. zijn enkel 1 linker en 1 rechter rijstrook beschikbaar.

Tijdens deze werken wordt er met vaste signalisatie en tijdelijke markering gewerkt. Wanneer er ‘s nachts gewerkt wordt, zal er links en rechts van de werfzone één extra rijstrook ingenomen worden. De finale betonlaag moet minstens twee dagen uitharden, daarom blijft in de tweede zone de signalisatie staan tot zondagavond 2 juni 23u.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht tijdens deze werkzaamheden beperkte hinder voor het doorgaand verkeer op de R0 richting Bergen/Charleroi/Namen en voor het verkeer dat de afrit E40 richting Luik/Leuven wil nemen.

 

 
Actuele informatie: www.wegenenverkeer.be/zaventem
 • 16 Mei 2019 om 13:14

ONDERHOUDSWERKEN BUITENRING BRUSSEL: 5 nachten mobiele werf op noordelijk deel van de buitenring rond Brussel (R0) ter hoogte van verkeerswisselaar met de E40

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt met een mobiele werf vanaf 20 tot 25 mei 5 nachten aan structureel onderhoud op de buitenring van de Ring rond Brussel (R0) ter hoogte van de verkeerswisselaar met de E40 Strombeek-Bever in de rijrichting van Jette. De werken liggen in verschillende werfzones achter elkaar en in totaal voert de aannemer over een lengte van 3 km asfaltherstellingen op de rechterrijstrook uit. In de laatste 300m wordt ook de middelste rijstrook aangepakt. Wegen en Verkeer werkt vooral ‘s avonds en ‘s nachts en stelt de rijweg telkens vanaf 5u. ‘s ochtends terug open voor verkeer.

 

Snelweg overdag open, ‘s nachts 1 rijstrook links beschikbaar

Overdag blijft de snelweg gewoon open voor verkeer. De werken worden verspreid over 5 nachten waar voor het doorgaand verkeer hoofdzakelijk 1 rijstrook links beschikbaar is.
Vanaf 21u. tot 22u. is enkel het rechterrijvak ingenomen in de rijrichting van Bergen/Charleroi/Namen en kan er nog op de andere rijvakken gereden worden.
Een uur later wordt dan ook het middenvak ingenomen en rijdt men gedurende de rest van de nacht tot 5u. ‘s ochtends op het linker rijvak.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht tijdens deze werkzaamheden beperkte hinder voor het doorgaand verkeer op de R0 richting Bergen/Charleroi/Namen.

 
Actuele informatie: www.wegenenverkeer.be/grimbergen
 • 16 Mei 2019 om 12:36

Onderhoudswerken op N436 in Assenede (Bassevelde) vanaf 20 mei

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 20 mei met asfalteringswerken op de Beekstraat/Assenedestraat/Haantjen (N436) in Assenede (Bassevelde). Voor een beter wegcomfort wordt het wegdek en de fietspaden heraangelegd in asfalt. De gewestweg gaat volledig dicht tijdens de werken. Het verkeer volgt een omleiding in beide richtingen. De werken zijn weersafhankelijk en duren tot 29 mei (hemelvaartsweekend).

Asfaltwerken vanaf 20 mei

De eerste werfzone loopt in de Beekstraat (N436) van voorbij de Wauterstraat tot aan de Kraaigemstraat in Assenede. De tweede werfzone is op de Assenedestraat/Haantjen (N436) vanaf het kruispunt Heulken tot aan Dorp in Assenede (Bassevelde). Ruim 2 km wegdek wordt vernieuwd in asfalt voor een beter wegcomfort. Ook de fietspaden langs beide zijden van de weg krijgen een nieuwe asfaltlaag. De werken starten op maandag 20 mei en zullen klaar zijn voor het hemelvaartsweekend.  

Verkeerssituatie

De Beekstraat/Assenedestraat/Haantjen (N436) gaat dicht vanaf het kruispunt 'Haantjen' tot aan de Wauterstraat. Het verkeer rijdt om in de beide richtingen vanaf Haantjen (N458) via Oosthoek, N49 tot Kaprijke en via de Vaartstraat terug naar de N436, Fietsers rijden om via de Nieuwe Boekhoutestraat en Heulken of via de Wauterstraat, Ooststraat, Kaprijkestraat en Eendrachtstraat. Voetgangers kunnen langs de werfzone.

Meer info over deze beide werken op www.wegenenverkeer.be/Assenede

 • 16 Mei 2019 om 12:35

Laatste weekend werken aan brugvoegen E313

Door Peggy Lambrecht

Dit weekend worden de werken aan de brugvoegen op de E313 in Laakdal, Geel en Westerlo afgerond. De laatste werken vinden plaats op de brug over de Nieuwe Baan (N174) in Laakdal. Voor het verkeer op de E313 is er geen hinder, alle rijstroken blijven beschikbaar. De oprit Geel-Oost (nr. 24) richting Antwerpen gaat wel tijdelijk dicht.

Vorig jaar is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gestart met het vernieuwen van brugvoegen op de E313 in Laakdal, Geel en Westerlo. Dit weekend worden de voegen van de brug over de Nieuwe Baan in Laakdal volledig afgewerkt. Voor het verkeer op de E313 is er geen hinder. De oprit Geel-Oost (nr. 24) gaat wel dicht van vrijdagavond 17 mei (20u) tot maandagochtend 20 mei (05u). Het verkeer wordt via de Bell-Telephonelaan/Janssen-Pharmaceuticalaan/Amocolaan omgeleid naar de oprit Geel-West (nr. 23).
 

Weersgevoelig

Werken aan brugvoegen zijn zeer weersgevoelig. In geval van regenweer kan de planning nog wijzigen. De meest recente info is steeds terug te vinden op: www.wegenenverkeer.be/laakdal.

 • 16 Mei 2019 om 11:20

Leuvensteenweg (N2) in Tielt-Winge: vervangen beschadigde betonplaten vanaf maandag 20 mei

Door Peggy Lambrecht
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen, start op maandag 20 mei 2019 met werken op de Leuvensesteenweg (N2) in Tielt-Winge. Wegen en Verkeer zal beschadigde betonplaten vervangen op verschillende plekken op de Leuvensesteenweg, tussen de gemeentegrens met Lubbeek en de rotonde ter hoogte van Gouden Kruispunt. Ter hoogte van de Oude Tiensebaan wordt ook een middeneiland verwijderd. Volgens de huidige planning zullen de werken ongeveer drie maanden duren. Tijdens de werken blijft het verkeer op de Leuvensesteenweg steeds mogelijk in beide richtingen.
 

Meer comfort voor de weggebruiker

Op de Leuvensesteenweg tussen de gemeentegrens met Lubbeek en de rotonde met Gouden Kruispunt zijn op verschillende plekken betonplaten beschadigd. Om het comfort voor de weggebruiker te verhogen zal Wegen en Verkeer de beschadigde betonplaten vervangen. Wegen en Verkeer verwijdert ook een middeneiland ter hoogte van de Oude Tiensebaan.
 

Aanleg van de busbaan volgt later dit jaar

Het verwijderen van het middeneiland is noodzakelijk om de aanleg van een busbaan op de Leuvensesteenweg mogelijk te maken. Met de aanleg van de busbaan moet de doorstroming van het openbaar vervoer op de Leuvensesteenweg richting Sint-Joris-Winge vlotter verlopen. De werken aan de busbaan starten later dit jaar. Zodra de exacte timing van de werken bekend is, zullen we hierover communiceren. 
 

Beperkte hinder 

Het herstellen van de betonplaten op de Leuvensesteenweg zal volgens de huidige planning ongeveer drie maanden duren. Tijdens de werken zal er beperkte hinder zijn voor het verkeer op de Leuvensesteenweg. Het verkeer in beide richtingen blijft steeds mogelijk op twee rijstroken. Waar nodig zal het verkeer op versmalde rijstroken worden gebracht. Bedrijven en woningen blijven steeds bereikbaar. Ook de fietspaden blijven steeds toegankelijk.

Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/tielt-winge

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'
 • 16 Mei 2019 om 10:41

Nieuwe fietspadverharding op de Brusselsesteenweg (N209) in Merchtem

Door Peggy Lambrecht

STRUCTUREEL ONDERHOUD FIETSPADEN

   
 
COMFORTABELER FIETSEN TUSSEN KRUISPUNT KALKHOVEN EN ROTONDE DOOREN
Nieuwe fietspadverharding op de Brusselsesteenweg (N209) in Merchtem 

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 20 mei 3 weken lang aan het fietspad op de Brusselsesteenweg (N290) in Merchtem tussen kruispunt Kalkhoven en de rotonde Dooren. De aannemer vormt in beide rijrichtingen over een lengte van 400m de klinkerverharding van het fietspad om naar asfaltverharding.

Om veilig te kunnen werken wordt er om de beurt een rijstrook ingenomen en wordt het verkeer tijdens de werkuren ter hoogte van de werfzone geregeld via mobiele werflichten. Fietsers gebruiken tijdens de werken telkens het fietspad in de andere rijrichting. Voor omwonenden blijft de oprit naar de woning toegankelijk. Er wordt enkel op werkdagen gewerkt tussen 7u. en 16u.

Voor de laatste informatie over deze werkzaamheden kan u terecht op wegenenverkeer.be/merchtem

 • 15 Mei 2019 om 08:37
❌