[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren — 22 Juli 2019Wegen & Verkeer

Wegenwerken op Kestersesteenweg (N272) in Pepingen en Gooik vanaf 2 september: vernieuwing rijweg en heraanleg fietspaden

Door melanie.lacambra@mow.vlaanderen.be

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 2 september uitgebreide onderhoudswerken uit op de Kestersesteenweg/Molenstraat (N272) in Pepingen en Gooik. Over een afstand van 1,3 kilometer tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N28) en de Ter Mollekensstraat worden in beide rijrichtingen de rijweg en de aanliggende fietspaden heraangelegd in asfalt. De weg blijft steeds open voor verkeer dat in de richting van Kester rijdt. Voor verkeer dat vanuit Kester richting de Ninoofsesteenweg wil rijden, is er een omleiding voorzien via de Edingsesteenweg (N285). Volgens de huidige planning duren de werken tot eind november.

 

Heraanleg rijweg en fietspaden in asfalt

De huidige betonverharding van de rijweg, inclusief fundering, zal in beide rijrichtingen volledig worden opgebroken. In plaats daarvan legt Wegen en Verkeer nieuwe asfaltverharding aan. Door deze ingreep zal er in de toekomst minder geluidshinder voor de omwonenden en de directe omgeving zijn. Ook de bestaande beklinkerde fietspaden worden over dezelfde zone van 1,3 kilometer aan beide kanten opgebroken en heraangelegd in asfalt. 

Werkzaamheden opgesplitst in twee fasen

Om de hinder zo lokaal mogelijk te houden worden de werken opgesplitst in twee fasen waarbij telkens één rijvak (en het fietspad aan die zijde van de rijweg) over de volledige lengte van 1,3 kilometer wordt hersteld. Op dit moment ligt nog niet vast in welke rijrichting Wegen en Verkeer eerst zal werken. Dat wordt de komende weken in samenspraak met de aannemer bepaald. 

Verkeer richting Ninoofsesteenweg omgeleid via Edingsesteenweg

Verkeer dat richting de Ninoofsesteenweg (N28) wil rijden vanuit Kester zal tijdens de werken worden omgeleid via de Edingsesteenweg (N285) en het kruispunt Leerbeek. Verkeer dat van de Ninoofsesteenweg komt, kan steeds de werfzone passeren om richting Kester en de Edingsesteenweg (N285) te rijden.

Alle actuele informatie over deze werken kan u steeds terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/pepingen

 • 22 Juli 2019 om 08:37
OuderWegen & Verkeer

Heraanleg N9 in Maldegem start op 6 augustus

Door melanie.lacambra@mow.vlaanderen.be
MALDEGEM

Van 6 augustus tot het einde van het jaar gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de N9 tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en zijstraat Brielwegel. De rijweg en de fietspaden van de N9 krijgen daar een grondige opknapbeurt. Tijdens de werken komt er ook een veilige fietsoversteek over de N9 aan de Popkensstraat. Verkeer langs de werfzone blijft steeds in één richting mogelijk.

 
 
Wat houden de werken in?

Het betonnen wegdek van de fietspaden en de rijweg wordt eerst gestabiliseerd en krijgt daarna een overlaging met asfalt. Daarnaast voert AWV een aantal ingrepen uit voor meer verkeersveiligheid. Er komt een veilige fietsoversteek met middenberm over de N9 aan de Popkensstraat. Daarnaast komt er ook een nieuw zebrapad in de Koning Astridlaan en worden de in- en uitritten naar de handelszaken langs de N9 duidelijker afgebakend.

 
Waar wordt gewerkt?

De werfzone loopt van het kruispunt met de Gentse Steenweg tot zijstraat Brielwegel, met uitzondering van rotonde Martens.

 
Verkeerssituatie en omleidingen

De aannemer voert alle werken per weghelft uit. Verkeer kan steeds in één richting langs de werfzone rijden: in de richting van rotonde Martens is verkeer altijd mogelijk. In de andere richting gelden omleidingen.  

Omleidingen voor doorgaand verkeer via de N49 en E34

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.
 
Omleidingen voor lokaal verkeer

Voor een vlotte bereikbaarheid van de handelszaken in de werfzone zijn, in overleg met de lokale ondernemers, drie handelszones aangeduid (A, B, C). Afhankelijk van de zone die bezoekers wensen te bereiken, is een aangepaste omleiding voorzien. Alle info en kaartjes zijn te vinden op www.wegenenverkeer.be/maldegem.

 • 19 Juli 2019 om 12:59

Renovatie brug over E17 in Nazareth met aanleg fietspaden

Door melanie.lacambra@mow.vlaanderen.be

 ASTENE (NAZARETH)

Van 5 augustus tot het einde van 2019 krijgt de brug van de Steenweg Astene over de E17 in Nazareth een grondige opknapbeurt. Tegelijkertijd komen er nieuwe, veilige fietspaden tussen de kruispunten met de Kortrijkseheerweg en de Deinzestraat. Ook het wegdek wordt in deze zone vernieuwd. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt hiervoor samen met de gemeente Nazareth. 

 
Wat houden de werken in?

Zowel de brug als de steenweg worden vernieuwd. Het wegdek, de waterdichting, de brugvoegen en de leuningen van de brug worden vernieuwd. Daarnaast krijgt de Steenweg Astene tussen de kruispunten met de Kortrijkseheerweg en de Deinzestraat vrijliggende fietspaden, met uitzondering van de brug zelf. De brug wordt uitgerust met verhoogde fietspaden. Ook het wegdek, de grachten en de verlichting worden in deze zone vernieuwd. 

 
Steenweg Astene afgesloten

De Steenweg Astene gaat tijdens de volledige duur van de werken dicht tussen de kruispunten met de Kortrijkseheerweg en de Deinzestraat. Alle gemotoriseerd verkeer en de fietsers moeten tot het einde van het jaar omrijden via de brug over de E17 van de 's Gravenstraat (N437).

Op de E17 zal er geen hinder zijn voor het verkeer. 

 • 19 Juli 2019 om 12:53

Structureel onderhoud op E403 aan 3 bruggen tussen Rumbeke en Izegem in rijrichting Brugge

Door melanie.lacambra@mow.vlaanderen.be

Vanaf maandag 19 augustus 2019 worden, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, structurele onderhoudswerken uitgevoerd aan 3 bruggen op de E403 tussen Rumbeke en Izegem.  De werken zullen tot het einde van het jaar in beslag nemen.  

 

Wat?
De werken omvatten o.a. het vernieuwen van de brugvoegen. Ook aan de onderkant van de bruggen worden werken uitgevoerd.
De werfzone bevindt zich op de E403 tussen op- en afrittencomplex nr. 6 Roeselare-Rumbeke en op- en afrittencomplex nr.7 Roeselare-Izegem in de rijrichting Brugge. Er wordt aan de volgende bruggen gewerkt:

 • brug over kanaal van Roeselare naar de Leie
 • brug over spoorlijn 66
 • brug over N357 Roeselaarsestraat

Hinder?
Om de werken te kunnen uitvoeren zal het verkeer richting Brugge op de rijrichting Doornik gebracht worden. In beide richtingen moet het verkeer dus over 2 versmalde rijstroken. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 70 km/u. Alle op- en afritten op dit wegvak blijven open.
 
Timing?
De werken starten op maandag 19 augustus en duren tot het einde van het jaar.  In geval van slechte weersomstandigheden zal de uitvoeringsdatum opschuiven.
Opgelet: een groot deel van de tijd zal er geen activiteit op de werf te zien zijn aangezien het beton moet uitharden.

 • 18 Juli 2019 om 14:50

MOW/AWV/2019/2 - Bijlage

Door Niels Kolb
Datum: 
wo, 17 jul 2019
Omschrijving: 
Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III - wegmarkeringen - Bijlage
 • 17 Juli 2019 om 09:21

Vooronderzoek moet duidelijkheid brengen over ondergrond alvorens herinrichting Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen kan starten

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in het najaar van 2019 een vooronderzoek uit in de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. Dat is beslist na overleg met het studiebureau en de aannemer die met Wegen en Verkeer samenwerken aan de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen. Met dit vooronderzoek wil Wegen en Verkeer de onzekere obstakels die in de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg aanwezig zijn in kaart brengen. Enkel op die manier kan Wegen en Verkeer met alle partijen een juiste uitvoeringsmethode van de rioleringswerken en fasering opmaken. De herinrichting zelf start ten vroegste in het voorjaar van 2020.

 

Ondergrond Wolvertemsesteenweg bevat onzekere factoren

Bij de herinrichting van de Brusselsesteenweg (die een gelijkaardige ondergrond en opbouw heeft als de Wolvertemsesteenweg) in Grimbergen in de periode 2016-2017 werd Wegen en Verkeer geconfronteerd met verschillende onvoorziene omstandigheden en onzekere obstakels in de ondergrond bij de aanleg van de nieuwe riolering. Dit leidde tot vertragingen en meerkosten bij de uitvoering van de werken wat het project niet ten goede kwam. Documenten van de Wolvertemsesteenweg tonen aan dat het ook op deze locatie niet duidelijk is welke obstakels in de ondergrond aanwezig zijn, wat opnieuw kan leiden tot onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de rioleringswerken. Navraag bij diverse partijen heeft hierover ook geen uitsluitsel kunnen geven. Daarom heeft Wegen en Verkeer eind 2018 aan het studiebureau gevraagd om een alternatieve methode uit te werken die deze onzekerheid kan verminderen of wegnemen. 

 

Duidelijk beeld ondergrond is daarom eerste vereiste

In de voorbije maanden hebben Wegen en Verkeer en het studiebureau verschillende gesprekken gevoerd en alternatieven uitgewerkt. Op basis hiervan werd er samen met aannemer Besix, die nog steeds is aangesteld om na de werken aan de Brusselsesteenweg ook de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg uit te voeren, beslist dat er eerst een duidelijk beeld moet gevormd worden van de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg. Pas daarna is het mogelijk om een  een definitieve beslissing over de verdere uitvoeringsmethode te nemen. 

 

Bijkomend onderzoek op het terrein in najaar

Meer duidelijkheid over de ondergrond moet er komen door een extra fase in te plannen waarin een vooronderzoek naar ondergrondse hindernissen op het terrein wordt uitgevoerd. Dit is een vereiste om achteraf een betere inschatting van de uitvoeringsmethode te bepalen, de uitvoering correct te faseren, betere werkafspraken te maken en gericht over hinder en omleidingen te communiceren. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Grimbergen. Door nu meer tijd aan dit vooronderzoek te besteden, beperkt Wegen en Verkeer zoveel mogelijk de risico’s tijdens de uitvoering van de herinrichting en worden vertragingen tijdens de uitvoering of zelfs het stilleggen van de werken vermeden. 

 

Binnen het vooronderzoek bekijkt de aannemer verschillende probleempunten en brengt hij zoveel mogelijk obstakels in kaart door op verschillende plaatsen graafwerken en grondboringen uit te voeren. Tijdens de maanden juli en augustus wordt dit grondonderzoek  voorbereid en volgens de huidige planning uitgevoerd in de periode september-oktober 2019. Vandaag weet Wegen en Verkeer nog niet hoe lang het vooronderzoek duurt en wat de impact voor alle weggebruikers zal zijn. 

 

Start herinrichting in voorjaar 2020

Na de uitvoering van het vooronderzoek wordt de rijweg terug gedicht en volgt opnieuw een periode van voorbereiding en administratieve stappen van ongeveer 4 tot 6 maanden. Dat betekent dat de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg ten vroegste start in het voorjaar van 2020 (april-mei). Op basis van de resultaten van het vooronderzoek en de aangepaste uitvoeringsmethoden bepaalt Wegen en Verkeer in overleg met de gemeente Grimbergen een nieuwe uitvoeringstermijn.

 • 17 Juli 2019 om 09:07

Asfaltwerken in de Kerkstraat (N36) in Kluisbergen vanaf 5 augustus

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt samen met de gemeente Kluisbergen het asfalt en de voetpaden van de Kerkstraat (N36) in Kluisbergen. De werfzone start aan de N8 en loopt tot de Parklaan. De werken beginnen op 5 augustus en lopen tot eind augustus. Gedurende de volledige duur van de werken wordt de N36 afgesloten en moet verkeer omrijden. Ruien blijft steeds bereikbaar. 

 

Wat houden de werken in?
Het wegdek en de voetpaden van de Kerkstraat zijn aan vernieuwing toe. Vanaf 5 tot eind augustus gaat de aannemer aan de slag om de voetpaden en de rijweg vanaf de N8 tot en met het kruispunt met de Parklaan te vernieuwen. 

N36 afgesloten tijdens de werken
In de eerste fase vernieuwt de aannemer alle voetpaden, in de tweede en derde fase volgen de asfalteringswerken van de rijweg. Tijdens de volledige duur van de werken is de Kerkstraat afgesloten en moet er omgereden worden via de Oudenaardebaan (N8), de Pontstraat en de Parklaan. Deze omleiding geldt voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Van en naar Ruien komen gelden per fase verschillende omleidingen. Zo blijft ook Ruien steeds bereikbaar.

Alle info over deze werken is te vinden op www.wegenenverkeer.be/kluisbergen

 • 14 Juli 2019 om 15:16

Bergévest opnieuw open voor verkeer

Door Peggy Lambrecht

De werken aan de riolering dwars onder de Bergévest in Tienen, die het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met De Watergroep uitvoert, zijn afgerond. Op 11 juli stelde Wegen en Verkeer de Vesten terug open voor het verkeer ter hoogte van het kruispunt van de Slachthuisstraat en de Kapucijnenstraat. Het kruispunt met de Slachthuisstraat blijft afgesloten tot oktober. Alle handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven bereikbaar via het Industriepark. De komende drie weken heeft de aannemer zijn jaarlijks bouwverlof. Vanaf 5 augustus de werkzaamheden hervat.

 

 
Vesten open voor verkeer sinds vrijdagavond

Gedurende vier weken hebben Wegen en Verkeer en de Watergroep gefocust op de aanleg van een deel van de riolering dwars onder de Bergévest en het koppelen van een grote toevoerleiding van het water aan de zijde van de Slachthuisstraat. Omwille van enkele onverwachte elementen zoals sterk opkomend grondwater hebben deze werken langer geduurd dan eerst was voorzien, maar nu zijn ze afgerond. Dit betekent dat Wegen en Verkeer de Vesten terug heeft opengesteld voor het verkeer. Het kruispunt met de Slachthuisstraat blijft afgesloten tot oktober.

 
Bouwverlof van 13 juli tot 4 augustus

De komende drie weken, van zaterdag 13 juli tot zondag 4 augustus heeft de aannemer zijn jaarlijks bouwverlof. Gedurende deze periode wordt er niet gewerkt aan de Vesten. Na het bouwverlof worden de werkzaamheden hervat aan het kruispunt met de Slachthuisstraat. Van augustus tot oktober realiseert Wegen en Verkeer hier de bovengrondse herinrichting van het kruispunt.

 
Nieuwe verkeerssituatie

 

Vanaf zaterdag 13 juli tot oktober zal de volgende verkeerssituatie op en rond de Vesten actief zijn.  

Fietsers

Fietsers en voetgangers hebben geen doorgang tussen de Vesten en de Slachthuisstraat. Om fietsen rondom de werfzone zo veilig mogelijk te maken, voorzien we langs beide zijden van de Bergévest een omleiding:

 • Fietsers aan de binnenkant van de Vesten kunnen omrijden via de Kapucijnenstraat en de Beauduinstraat. 

 • Fietsers aan de buitenkant van de Vesten kunnen omrijden via de Aandorenstraat, Molenstraat, Slachthuisstraat en het nieuwe fietspad achter Roosmolen. 

Autoverkeer

 • Verkeer op de Vesten is opnieuw mogelijk in beide richtingen. 

 • Het kruispunt van de Kapucijnenstraat met de Vesten is terug open voor het verkeer. 

 • Het kruispunt van de Vesten met de Slachthuisstraat en het kruispunt van de Slachthuisstraat met de Molenstraat blijven afgesloten voor het verkeer.

 • Het verkeer van en naar de Slachthuisstraat moet rijden via de Ambachtenlaan en het Industriepark. 

 • De handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven ook tijdens deze fase van de werken bereikbaar. Zij zijn bereikbaar via de Oplintersesteenweg en aan de andere zijde via het Industriepark. 

 

 • 14 Juli 2019 om 15:14

Nieuwe asfalt voor N9 in Eeklo

Door Peggy Lambrecht

Op dinsdag 6 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van de N9 in Eeklo. Er komt er een nieuw wegdek in asfalt voor meer rijcomfort. Tegelijkertijd past AWV de wegmarkering aan om de veiligheid te verbeteren. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken bewust gedaan in een verkeersluwere zomervakantie. De werken duren tot aan de start van het schooljaar.

Wat houden de werken in?
Het wegdek van de steenweg is aangetast door spoorvorming. De aannemer legt een nieuwe onderlaag en toplaag in asfalt op de N9 vanaf de ovonde tot en met het kruispunt met de Zuidmoerstraat. Het kruispunt Markt met Boelare zit niet in de werfzone en blijft open. In totaal wordt een anderhalve km van de steenweg vernieuwd. De werken starten op 6 augustus en zijn klaar voor begin van het schooljaar. duren. De timing is afhankelijk van weersomstandigheden.

Veiligere N9
Tussen de Eikelstraat en de ovonde is er nu één rijstrook per rijrichting. Voor de veiligheid wordt dit verlengd tot aan de Pastoor De Nevestraat in beide richtingen.  Fietspaden worden vrijliggend en voortaan gescheiden door een schrikstrook tussen de Desiré Goethalsstraat en de René Vermaststraat. Tot slot komt er een gevleugeld zebrapad ter hoogte van de Raamstraat/Kaaistraat. 

Werken in twee fasen
Fase 1: zuidelijk deel N9
Vanaf 6 augustus, werkt de aannemer op het zuidelijke deel van de N9.  Alle zijstraten ten zuiden van de N9 zijn afgesloten van de N9. Het verkeer richting Maldegem kan langs de werfzone blijven rijden, het verkeer richting Gent rijdt om via de Heilig Grafstraat, Zandvleuge, Vrombautstraat, Kriekmoerstraat en de Oostveldstraat. Het verkeer van Zomergem richting Gent rijdt om via Boelare en de Vrombautstraat. 

Fase 2: noordelijke deel N9
Vanaf maandag 19 augustus (fase 2)  zal de aannemer werken op het noordelijke deel van de steenweg. Het verkeer richting Gent kan nu langs de werfzone passeren.  Het verkeer richting Maldegem rijdt nu om via de Oostveldstraat, Kriekmoerstraat, Vrombautstraat, Zandvleuge en de Heilig Grafstraat. 

Fietsers rijden gedurende de volledige duur van de werken om via  H. Grafstraat, Zandvleuge, Opeisingstraat, langs de spoorlijn en de Oude Gentweg en dat in twee richtingen.

Minder hinder en veiligheid

 

De aannemer werkt tijdens de zomervakantie. Door de werf in fase uit te voeren en in de zomervakantie te werken, kan de hinder beperkt worden.
Voor de veiligheid van de wegarbeiders en de weggebruikers wordt een snelheidsregime van 50km/u ingesteld.

Alle info op www.wegenenverkeer.be/Eeklo

 • 14 Juli 2019 om 15:12

Nieuwe maatregelen voor vlottere kruispunten A12

Door Peggy Lambrecht

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle, de lokale en federale politie, de stad Antwerpen en Voka Antwerpen-Waasland hebben vanmiddag overlegd over oplossingen voor een betere doorstroming van het verkeer op A12. Door de aanpassing van de lichtenregeling op de gevaarlijke kruispunten in combinatie met de werken van Aquafin zijn er immers fileproblemen ontstaan waarbij vooral de druk op de zijstraten erg groot is. Na een constructief overleg is een pakket van maatregelen afgesproken op korte en middellange termijn.  Er zal onmiddellijk een ‘werfregeling’ voor de lichten uitgewerkt worden én er zullen bijkomende opstelstroken voorzien worden ter hoogte van de kruispunten. Op langere termijn zal de mogelijkheid van fietsbruggen onderzocht worden en zal er volop ingezet worden om de ondertunneling van de kruispunten zo snel mogelijk uit te voeren.
 

Zwarte punten

De kruispunten op de A12 zijn groot, onoverzichtelijk en gevaarlijk. Allen zijn zwarte kruispunten en twee van de kruispunten behoren tot de gevaarlijkste punten van Vlaanderen. In de periode van 2014 tot 2016 gebeurden er meer dan 100 ongevallen, voornamelijk tussen automobilisten. Hierbij vielen 4 doden, 14 zwaargewonden en meer dan 150 lichtgewonden.
Sinds maart van dit jaar zijn de verkeerslichten op de 5 zwarte kruispunten aangepast met als doel een halt toe te roepen aan de stroom ongevallen en verkeersslachtoffers. Het effect op de doorstroming was echter zeer groot, aanvankelijk op de A12 en later op de zijstraten. Ondanks verschillende bijsturingen blijft vooral de druk in de zijstraten erg groot met alle gevolgen voor de bereikbaarheid van de gemeenten en bedrijven rond de A12. Om een oplossing te vinden waarbij rekening houdend met de werfsituatie zowel doorstroming als veiligheid van de gehele omgeving kan gegarandeerd worden zaten de verschillende partners vandaag rond de tafel.
 

Alle pistes onderzocht op constructief overleg

Na de bijsturingen die de afgelopen maanden zijn gebeurd, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de afgelopen weken intensief alle mogelijke pistes onderzocht die de doorstroming nog kunnen verbeteren. Daarbij is gekeken naar verschillende types circulatiemaatregelen, het gebruiken van de busbanen voor zwaar verkeer, de plaatsing van gehele (voor auto- en vrachtverkeer) of gedeeltelijke (enkel voor autoverkeer) noodbruggen, het plaatsen van fietsbruggen, het creëren van opstelstroken op de kruispunten van de A12 tot het aanpassen van de lichtenregelingen. Al deze pistes zijn uitgebreid besproken op het constructief overleg tussen de verschillende betrokken partners.
 

Onderzoek werfregeling lichten en aanleg bijkomende opstelstroken kruispunten

Na het overleg is gezamenlijk besloten tot volgende structurele maatregelen:
Het Agentschap zal onmiddellijk onderzoeken of er tijdens de duur van de werf van Aquafin een tijdelijke werflichtenregeling kan doorgevoerd worden wat moet leiden tot een invoering van een nieuwe lichtenregeling medio augustus. Deze aanpassing moet de doorstroming met name in de zijstraten  verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen.
Een tweede maatregel  is het aanleggen van 1 bijkomende opstelstrook op de A12 over een lengte van ongeveer 150 meter aan weerszijden van ieder kruispunt. Hiervoor zal ruimte van de middenberm worden ingenomen. Op die manier kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten gestuurd worden. De tijd die hier gewonnen wordt kan dan aan de zijstraten toebedeeld worden zodat deze langer groen krijgen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de noodzakelijke procedures zo snel mogelijk afronden zodat de werken voor het jaareinde 2019 kunnen uitgevoerd zijn.  
 

Oplossingen op langere termijn

Daarnaast zal het agentschap versneld de plaatsing van één of meer fietsbruggen onderzoeken op verschillende locaties langs de A12/N177. De studie hiervoor wordt nog dit jaar opgestart. Op die manier wordt de verbinding voor zwakke weggebruikers verbeterd.
Tot slot heeft het Agentschap Wegen en Verkeer zich geëngageerd om de langetermijnoplossing van de ondertunneling met bekwame spoed door te voeren.  Het Agentschap Wegen en Verkeer mikt op de aanvraag van de omgevingsvergunning in 2021.
 

Meer info

Meer informatie is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/aartselaar en www.wegenenverkeer.be/slimmelichten.

 • 14 Juli 2019 om 15:10

Vernieuwing fietspad op N8 Keiberg in Zwevegem

Door Peggy Lambrecht

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 wordt, in opdracht van het Agentschap  Wegen en Verkeer, het fietspad op de N8 Keiberg in Zwevegem volledig vernieuwd. De werken zullen drie dagen duren.

Wat?
Het fietspad op de Keiberg krijgt een nieuwe toplaag in asfalt vanaf de rotonde in Knokke tot aan De Souterrain.
 
Hinder?
Er wordt gewerkt met een mobiele werf.  Om de werken vlot, veilig en snel te kunnen uitvoeren zal de aannemer het fietspad volledig moeten afsluiten. Fietsers moeten omrijden langs het kanaal Bossuit-Kortrijk.
Autoverkeer blijft in beide richtingen mogelijk op de Keiberg maar de snelheid wordt in de werfzone beperkt tot 50 km/u.
 
Timing?
Tenzij de weersomstandigheden roet in het eten gooien, zullen de werken starten op woensdag 7 augustus en afgerond zijn op vrijdag 9 augustus.

 • 14 Juli 2019 om 15:09

Onderhoud en aanleg fietssuggestiestroken op N382 in Anzegem

Door Peggy Lambrecht

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 worden, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, asfalteringswerken uitgevoerd op de N382 Statiestraat in Anzegem. Er worden ook fietssuggestiestroken aangebracht aan beide kanten van de weg. De werken zullen drie dagen in beslag nemen.

Waar?
De werken worden uitgevoerd op de N382 Statiestraat in Anzegem. De werfzone begint net na de Holstraat en eindigt ter hoogte van de fietswinkel.
 
Hinder?
Tijdens de werken is er op de N382 enkel eenrichtingsverkeer mogelijk vanuit Anzegem centrum richting Kaster. Het verkeer in de omgekeerde richting moet omrijden via de N36 en N494.
 
Timing?
De werken starten op woensdag 7 augustus en eindigen op vrijdag 9 augustus.
In geval van slechte weersomstandigheden zal de uitvoeringsdatum opschuiven.
 

 • 14 Juli 2019 om 15:07

Vanaf 19 augustus aanpassing fietsoversteek op N382 in Wielsbeke

Door Peggy Lambrecht

Vanaf maandag 19 augustus 2019 start in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de aanpassing van een fietsoversteekplaats langs de N382 in Wielsbeke ter hoogte van de Grote Molstenstraat. De werken zullen vermoedelijk 2 maanden in beslag nemen.

Wat?
De fietsoversteek langs de N382 ter hoogte van de Grote Molstenstraat in Wielsbeke wordt aangepast. Dit is de fietsoversteek ter hoogte van het bedrijf Agristo. Er wordt in het midden van de oversteek een opstelplaats voor fietsers aangelegd. Op die manier kunnen fietsers de drukke gewestweg in twee stappen oversteken. Daarnaast wordt ook de toplaag van de rijweg vernieuwd tussen de fietsoversteekplaats en de rotonde met de Ooigemstraat.
Het bedrijf Agristo is medefinancier aangezien de vraag naar een verbeterde fietsoversteek voortvloeit uit de MOBER die werd uitgevoerd door het bedrijf en uit de duidelijke strategische keuze van Agristo om verder in te zetten op duurzaamheid en op de promotie van het fietsverkeer van en naar de site. Een MOBER (mobiliteitseffectenrapportage) brengt de mobiliteitseffecten van geplande verkeergenererende activiteiten (zoals grote baanwinkels) in kaart. Via een MOBER kan men inschatten of deze projecten in overeenstemming zijn met de draagkracht van de omgeving en of er maatregelen nodig zijn om de (verkeers)leefbaarheid en de bereikbaarheid te garanderen. Uit de MOBER van het bedrijf Agristo blijkt dat het aantal fietsers (woon-werkverkeer) sterk zal toenemen waardoor een aanpassing van de oversteek nodig is.
 
Hinder?
Er zijn 40 werkdagen voorzien wat overeenkomt met ongeveer twee maanden werk.
Het verkeer richting Ingelmunster blijft doorgang behouden op de N382 tijdens de werken. Het verkeer richting Waregem/Wielsbeke moet omrijden via de Vaartstraat en Ooigemstraat.
Fietsers zullen tijdens de werken een dubbelrichtingsfietspad krijgen op de kant van de weg waar niet gewerkt wordt. Er is een fietsoversteek voorzien aan de Verbindingsstraat.

 • 10 Juli 2019 om 16:07

Veilig en comfortabel fietspad langs R11 tussen Makro en rotonde Wommelgem

Door Peggy Lambrecht

Om fietsen in en om Antwerpen veiliger en comfortabeler te maken, pakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele fietsknelpunten aan. Zo wordt in augustus het fietspad langs de westzijde van de Krijgsbaan/Autolei (R11) volledig vernieuwd tussen de August van de Wielelei (N12) en de rotonde in Wommelgem. Er komt een vrijliggend fietspad in asfalt om het comfort en de veiligheid van de fietsers te verbeteren.

Veiliger en comfortabeler fietsen op de R11
Het huidige fietspad langs de westzijde van de Krijgsbaan en de Autolei (R11) is smal, biedt weinig comfort en voldoet niet aan de hedendaagse normen. In augustus legt AWV daarom een nieuw fietspad aan vanaf de August van de Wielelei (N12) tot aan de rotonde van Wommelgem. Het nieuwe fietspad krijgt een breedte van 2 meter en wordt beter afgescheiden van de rijweg. Dat moet het fietsen langs de R11 veiliger en comfortabeler maken.
 
Verkeer richting Wommelgem over één rijstrook
De werken starten op 1 augustus en zullen een maand duren. Om de werken efficiënt en veilig te kunnen uitvoeren, wordt aan de kant van de werken het fietspad, de parkeerstrook en de rechterrijstrook in beslag genomen.
Het verkeer richting Wommelgem zal over één rijstrook de werken moeten passeren. In de richting van Wijnegem is er geen impact op de rijweg.

Doordat op de R11 de rechterrijstrook richting Wommelgem wordt ingenomen, is ook de afslagstrook naar de inrit naar Makro vanuit Wijnegem afgesloten. Het verkeer vanuit Wommelgem kan hier wel altijd linksaf rijden naar de Makro (1 afslagstrook). Ook de parking uitrijden naar de Autolei blijft steeds mogelijk. Wie vanuit Wijnegem naar de Makro rijdt, rijdt dus op de Autolei verder door tot aan de rotonde en keert terug richting Wijnegem om zo de inrit op te rijden.
 
Fietsers komende van het noorden (Houtlaan, August van de Wielelei) steken aan het kruispunt met de N12 over naar de overzijde van de R11 en zetten hun weg verder via het fietspad aan die kant van de weg. Aan de Ternesselei steken ze opnieuw over en volgen een korte omleiding via de parking van Ixina en de carpoolparking terug naar het bestaande fietspad.
Voetgangers kunnen steeds langs de werfzone passeren.

Info Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.
 • 10 Juli 2019 om 14:15

Wegen en Verkeer reinigt in 2 nachten brugvoegen viaduct Vilvoorde

Door Peggy Lambrecht

Wegen en Verkeer heeft beslist om de planning voor het reinigen van de brugvoegen om te draaien en te starten in de richting van Groot-Bijgaarden op de buitenring van het viaduct van Vilvoorde. Dit door het uitverkochte concert van Rammstein in het Kon. Boudewijnstadion waar 45.000 mensen verwacht worden. Op die manier kunnen de concertgangers na het optreden in de richting van Zaventem doorrijden over het viaduct van Vilvoorde. Voor het optreden stelt zich geen probleem, omdat de werken aan de buitenring pas starten omstreeks 21u.

Alle brugvoegen van het Viaduct van Vilvoorde krijgen van woensdagavond 10 juli (21u.) op donderdagochtend 11 juli (5u.) en van donderdagavond 11 juli tot vrijdagochtend 12 juli een onderhoudsbeurt. Door het vele auto- en vrachtverkeer dat zich elke dag over de brug begeeft, kunnen de voegen zich vullen met zwerfvuil en steentjes. Een mobiele werf beweegt zich per nacht en per rijrichting over twee rijstroken van het viaduct om de voegen één voor één te reinigen. Voor het autoverkeer is er dan tussen 21u. ‘s avonds en 5u. ‘s ochtends dan ook maar 1 rijstrook beschikbaar.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral bij de opstart van de werken woensdagavond mogelijke filevorming tot licht vertraagd verkeer. Vrijdag 12 juli voor de start van de ochtendspits is het viaduct weer volledig open.

 

Opstart onderhoudswerk op buitenring R0 richting Groot-Bijgaarden 

De mobiele werf werkt woensdagavond 10 juli vanaf 21u. op de buitenring van de R0 richting Groot-Bijgaarden. Tijdens de werken beschikt het verkeer op de buitenring ‘s nachts over één rijstrook.

Van donderdagavond 11 juli (21u.) tot vrijdagochtend 12 juli (5u.) verplaatst de mobiele werf zich op de binnenring van de R0 richting Zaventem. De toegelaten maximumsnelheid wordt verlaagd tot 70 km/u. Overdag wordt er niet gewerkt.

 • 10 Juli 2019 om 12:55

Roltrappen Sint-Annatunnel kunnen voortaan ook ’s nachts draaien

Door Peggy Lambrecht

Vanaf zaterdag 13 juli zal er een permanent toezicht voorzien worden in de Sint-Annatunnel, dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer op vraag van minister Weyts voorzien. Daartoe heeft het agentschap een private bewakingsfirma onder de arm genomen die het eigen personeel zal versterken zodat er de klok rond toezicht zal zijn op de tunnel en haar installaties. Dankzij de uitgebreide permanentieregeling zullen de roltrappen voortaan ook ’s nachts ingeschakeld kunnen worden (bij storingen aan de liften) en is er een versterkt toezicht op de veiligheid in de tunnel. Op die manier wil de Vlaamse overheid het comfort van de fietsers en voetgangers verbeteren en de betrouwbaarheid van deze belangrijke Scheldeverbinding voor zachte weggebruikers versterken.

Ook ’s nachts vlot de Schelde over
Om veiligheidsredenen kunnen de historische roltrappen van de Sint-Annatunnel enkel geactiveerd worden wanneer er technisch toezicht is ter plaatse. De laatste jaren lagen de roltrappen noodgedwongen stil omdat er geen nachtdiensten meer voorzien konden worden. Dat leidde bij defecte liften vaak tot vervelende situaties waarbij fietsers genoodzaakt waren een stilstaande roltrap te beklimmen. Daar komt op vraag van minister Weyts nu terug verandering in.
Vanaf zaterdag 13 juli zal het Agentschap Wegen en Verkeer de klok rond toezicht voorzien. Het agentschap gaat hiervoor samenwerken met een externe bewakingsfirma. Het personeel van deze firma zal dan in geval van defecte liften, de roltrappen kunnen inschakelen. Fietsers en voetgangers zullen voortaan dus ook ’s nachts steeds via de Sint-Annatunnel de Schelde kunnen oversteken.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “We bereiden een grondige renovatie van de liften voor. Die renovatie moet volgend jaar gerealiseerd worden, maar we willen niet dat de fietsers nog tot dan moeten wachten op een betrouwbare tunnel. We garanderen nu dat de roltrappen dag en nacht ingeschakeld kunnen worden voor de gebruikers. Zo kunnen fietsers altijd rekenen op een vlotte en veilige oversteek."

Versterkt toezicht op veiligheid
De inzet van extra bewakingsagenten moet niet alleen bijdragen tot het verhogen van het comfort maar ook de veiligheid. Zo werden er ‘s nachts geregeld gevallen van vandalisme vastgesteld. Door bijkomende controles moet dit aangepakt worden. Door het extra toezicht kan de politie ook sneller verwittigd worden indien er zich problemen zouden voordoen.

 • 10 Juli 2019 om 12:53

Wegen en Verkeer reinigt in 2 nachten brugvoegen viaduct Vilvoorde

Door Peggy Lambrecht
Wegen en Verkeer reinigt 2 nachten brugvoegen

Alle brugvoegen van het Viaduct van Vilvoorde krijgen van woensdagavond 10 juli (21u.) op donderdagochtend 11 juli (5u.) en van donderdagavond 11 juli tot vrijdagochtend 12 juli een onderhoudsbeurt. Door het vele auto- en vrachtverkeer dat zich elke dag over de brug begeeft, kunnen de voegen zich vullen met zwerfvuil en steentjes. Een mobiele werf beweegt zich per nacht en per rijrichting over twee rijstroken van het viaduct om de voegen één voor één te reinigen. Voor het autoverkeer is er dan tussen 21u. ‘s avonds en 5u. ‘s ochtends dan ook maar 1 rijstrook beschikbaar.

Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht vooral bij de opstart van de werken woensdagavond mogelijke filevorming tot licht vertraagd verkeer. Vrijdag 12 juli voor de start van de ochtendspits is het viaduct weer volledig open.

 

Opstart onderhoudswerk op binnenring R0 richting Zaventem

De mobiele werf werkt woensdagavond 10 juli vanaf 21u. op de binnenring van de R0 richting Zaventem. Tijdens de werken beschikt het verkeer op de binnenring ‘s nachts over één rijstrook.

Van donderdagavond 11 juli (21u.) tot vrijdagochtend 12 juli (5u.) verplaatst de mobiele werf zich op de buitenring van de R0 richting Groot-Bijgaarden.De toegelaten maximumsnelheid wordt verlaagd tot 70 km/u. Overdag wordt er niet gewerkt.

 • 9 Juli 2019 om 11:23

Opstart onderhoudswerven aan twee kruispunten van de Leuvensesteenweg (N26) na het bouwverlof

Door Peggy Lambrecht
Opstart werven aan twee kruispunten van de Leuvensesteenweg na het bouwverlof

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start na het bouwverlof op 27 juli met onderhoudswerken aan de rijweg en fietspaden in Buken. Vanaf 5 augustus start ook de werfzone in Boortmeerbeek op. Met deze onderhoudswerken maakt AWV die gewestweg veiliger en comfortabeler in gebruik. 

 

 

De eerste werfzone in Buken op de gewestweg Leuven-Mechelen (N26) ligt tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan en start vanaf 27 juli in de rijrichting van Leuven. Nadien sluit de werfzone van Boortmeerbeek vanaf 5 augustus mee aan op de planning op dezelfde gewestweg tussen het kruispunt met de Audenhovenlaan en de Pontstraat in de rijrichting van Mechelen. Beide werven liggen op een 5-tal km van elkaar en volgen elkaar op tussen eind juli en begin september. Elke werf duurt in totaal ongeveer een maand.

 
Meer comfort voor rijweg en fietspaden

Op beide locaties wordt het beton van de rijweg en de fietspaden op de gewestweg van Leuven-Mechelen (N26) vervangen door asfaltverharding. De aannemer breekt de rijweg en het fietspad op en plaats nieuwe fundering. Nadien wordt er een nieuwe onderlaag en toplaag asfalt aangelegd.

 
Aanpak minder-hinder

Elke werfzone wordt in twee fasen opgedeeld, om de hinder voor lokaal en doorgaand verkeer te beperken. Fietsers worden op de helft van de rijweg via bakens door de werfzone begeleid. Er geldt dan een snelheidsbeperking van 50 km/u. in de werfzone. Doorgaand verkeer op de Leuvensesteenweg wordt om de beurt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De handelaars blijven bereikbaar via lokale omleidingen. Tijdens de werken zal parkeren in/aan de werfzones niet mogelijk zijn.

 
Locaties:

 

Werken in Buken: huidige planning tussen 27/7 en 21/8

 • Fase 1: starten in rijrichting van Leuven vanaf 27/7 (plaatsen signalisatie). De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Oude Haegestraat en de Molenbaan. 

 • Fase 2: starten in rijrichting van Mechelen vanaf 7/8.

 • Opgelet: De Oude Haegestraat en de Bukenstraat zijn tijdens beide werkfasen niet vanop de Leuvensesteenweg bereikbaar omdat ze in de werfzone liggen. Op de feestdag van 15 augustus wordt er niet gewerkt en zie je dus geen activiteit op de werf.

Werken in Boortmeerbeek: huidige planning tussen 5/8 en 7/9

 • Fase 1: starten in rijrichting van Mechelen vanaf 5/8 naast de rijweg
  De 250m lange werfzone ligt op de Leuvensesteenweg tussen het kruispunt met de Audenhovenlaan en de Pontstraat. Wegen en Verkeer start eerst naast de rijweg met aanpassingen aan de boordstenen, de kantstroken en de klinkers ter hoogte van de inrit van de Audenhovenlaan. Vanaf 19/8 wordt dan pas gestart in een eerste fase in de rijrichting van Mechelen. 

 • Fase 2: starten in rijrichting van Leuven vanaf 28/8.

 • 9 Juli 2019 om 09:02

Sanering viaduct Gentbrugge vanaf voorjaar 2020

Door Peggy Lambrecht

Het viaduct van de E17 in Gentbrugge krijgt vanaf het voorjaar van 2020 een grondige opknapbeurt. Aan de bovenzijde vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer het wegdek, de voegen, de waterdichting en de geluidsschermen. Bij de renovatie gaat extra aandacht naar geluidswerende maatregelen. Aan de onderzijde van het viaduct worden betonherstellingen uitgevoerd. De werken zullen in 2020 en 2021 uitgevoerd worden, telkens van het voorjaar tot het najaar. 

Wat houden de werken in?
Zowel de bovenzijde als de onderzijde van het viaduct worden grondig aangepakt. Bovenaan vernieuwt het agentschap het wegdek inclusief alle voegen, de waterdichting, de geluidsschermen en de vangrails.  Ook de onderzijde van het viaduct wordt grondig aangepakt: eerst zal de aannemer alle betonherstellingen uitvoeren aan de pijlers en de onderzijde. Daarna krijgen beide een beschermende coating.

Geluidshinder beperken
Tijdens de renovatie gaat extra aandacht naar geluidswerende maatregelen. In de eerste plaats maakt AWV werk van de voegen in het wegdek, die voor heel wat geluidsoverlast zorgen. Door gebruik te maken van een ander type voeg, zullen de overgangen voor heel wat minder geluidsimpact zorgen.

Daarnaast worden de verouderde geluidsschermen vervangen door nieuwe, hogere schermen. De nieuwe schermen zullen 4m hoog zijn, 1m hoger dan de huidige. Tenslotte wordt het viaduct afgewerkt met geluidsarm asfalt.  

Sanering in 2020 en 2021
De sanering van het viaduct zal in twee grote fasen aangepakt worden. Van het voorjaar tot het najaar van 2020 wordt het viaduct hersteld in de richting van Kortrijk. In dezelfde periode van 2021 wordt het viaduct richting Antwerpen aangepakt. Het gros van de werken kan niet in de wintermaanden uitgevoerd worden, omdat voldoende droog en warm weer nodig is. Tijdens de werken zal het verkeer op de E17 twee rijstroken in elke richting hebben op de rijrichting waar niet gewerkt wordt.

Infomoment in het najaar van 2019
Om alle omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de geplande werken, organiseert AWV, samen met Viadukaduk, de bewonersgroep die actief is rond het viaduct, een infomoment in het najaar van 2019. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief over dit project op www.wegenenverkeer.be/gent

Toekomst van het viaduct

 

De Vlaamse overheid zet niet enkel in op een veilig viaduct voor de komende jaren, ook het proces om tot een toekomstscenario voor het viaduct te komen gaat van start. Onder de procedure van de ‘Complexe Projecten’ gaat De Werkvennootschap de eerste fase opstarten. In die verkenningsfase wordt vanuit een multidisciplinaire aanpak gezocht naar een duidelijke projectdoelstelling. Participatie met alle belanghebbenden staat daarbij centraal.

 • 8 Juli 2019 om 08:28

Heraanleg E17: laatste fase voor bouwverlof start op 9 juli

Door Peggy Lambrecht

Op dinsdag 9 juli start het Agentschap Wegen en Verkeer met een nieuwe fase in de heraanleg van de E17 tussen  Zwijnaarde en Destelbergen. De verkeerssituatie blijft grotendeels dezelfde. De oprit vanuit Gent-Centrum (B401) naar de E17 richting Antwerpen gaat terug open. Deze fase duurt tot en met vrijdag 18 juli. Daarna wordt even niet gewerkt. Op 5 augustus hervat de aannemer de werken en wordt de rijrichting Kortrijk aangepakt. De totale heraanleg van de E17 duurt tot eind augustus.

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 9 juli

Verkeerssituatie
Voor het verkeer blijft de situatie grotendeels dezelfde. De oprit van flyover (B401) naar E17 richting Antwerpen is terug open. Vanaf 19 juli start het bouwverlof en gaat de E17 tijdelijk terug open voor het verkeer. Op maandag 5 augustus hervat de aannemer de werken en pakt hij de rijrichting Kortrijk aan. De totale heraanleg duurt tot eind augustus.

Blijf op de hoogte
Nog tot eind augustus zal er nog veel hinder zijn op de E17 in Zwijnaarde. Verschillende korte fasen volgen mekaar op en de verkeerssituatie wijzigt vaak. Het agentschap raadt de weggebruikers daarom aan om zich goed te infomeren op voorhand via www.wegenenverkeer.be/gent en extra alert te zijn voor de signalisatie voor en in de werfzone.  

Minder hinder

 • De aannemer werkt dag en nacht, in het weekend en tijdens de vakantie.
 • Er wordt gewerkt in veel verschillende en korte fasen.
 • Er wordt niet gewerkt tijdens de Gentse feesten (19 juli tot 28 juli).
 • Voor de veiligheid van de wegarbeiders en de weggebruikers wordt een snelheidsregime van 50km/u ingesteld.
 • 5 Juli 2019 om 15:55
❌