[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderWegen & Verkeer

Test iframe

Test iframe niels.kolb vr, 06/26/2020 - 08:25
 • 26 Juni 2020 om 08:25

Asfalteringswerken op Hogenhovestraat/Statiestraat in Aarsele en Dentergem

Asfalteringswerken op Hogenhovestraat/Statiestraat in Aarsele en Dentergem eveline.vandec… do, 05/28/2020 - 11:16
N459
Dentergem
Tielt
West-Vlaanderen
N459
15/06/2020 tot 19/06/2020

Op de N459 Hogenhovestraat/Statiestraat wordt tussen de Appelstraat en de Meulebekesteenweg de toplaag in asfalt afgefreesd en vernieuwd.

De werken starten op maandag 15 juni en zullen tegen vrijdagavond 19 juni afgerond zijn. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen die timing nog doen opschuiven.

Tijdens de werken is de N459 afgesloten voor verkeer. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de N459 Hogenhovestraat, N35 Deinsesteenweg, N35g Zuiderring, N327 Wakkensesteenweg, N305 Meulebekesteenweg, N459 Statiestraat en omgekeerd.

Fietsers moeten de omleiding volgen via de Appelstraat, Pontbrouckstraat, N305 Meulebekesteenweg en omgekeerd.

Timing en impact?
Wat en waarom?
Eind datum
Start datum
 • 28 Mei 2020 om 11:16

Structureel Onderhoud op de R32

Structureel Onderhoud op de R32 eveline.vandec… di, 05/26/2020 - 16:06
R32
Gestart
Ardooie
Roeselare
West-Vlaanderen
R32
15/06/2020 tot 31/05/2021

Op de R32, tussen het op- en afrittencomplex nr. 8 Roeselare-Beveren en de Beversesteenweg, wordt de versleten betonlaag en de fundering verwijderd en de weg wordt helemaal heropgebouwd met een nieuwe toplaag in asfalt. Het kruispunt met de Beversesteenweg krijgt nieuwe ‘slimme’ verkeerslichten met betere verkeersdetectie om de groentijden optimaal af te stemmen met het aanwezige verkeer. Daarnaast wordt er ook gewerkt ter hoogte van de Gapaardstraat. Hier wordt het dienstpad op de tunnelkoker vernieuwd.

De werken starten op 15 juni 2020. Er zijn in totaal 100 werkdagen voorzien. De werken worden in 2 grote fases uitgevoerd:

 • Fase 1: vanaf op- en afrittencomplex E403 tot kruispunt Beversesteenweg (kruispunten niet inbegrepen)
  Timing fase 1: vanaf 15 juni tot eind oktober 2020.
 • Fase 2: werken aan kruispunt Beversesteenweg
  Timing fase 2: vanaf maart 2021 (meer info over deze fase volgt later) tot vermoedelijk mei 2021.

Tijdens de winterperiode, zijnde vanaf november 2020 zullen de werken stilliggen en wordt de rijweg terug opengesteld voor het verkeer. Alle bewegingen zullen op dat moment terug mogelijk zijn.

Hinder en omleidingen tijdens fase 1

Gedurende de volledige duur van de werken rijdt het verkeer op de R32 op 2 x 1 rijstrook. Er is dus in elke rijrichting 1 rijstrook beschikbaar. De 3-kleurige verkeerslichten aan de Beversesteenweg worden buiten werking gesteld. Fietsers kunnen tijdens fase 1 de R32 oversteken ter hoogte van het kruispunt Beversesteenweg.

Fase 1 wordt verder onderverdeeld in 2 deelfases:

Fase 1a: In deze fase wordt er dicht tegen de verkeerslichten van het op- en afrittencomplex van de E403 gewerkt. Fase 1a zal 10 werkdagen duren (van 15 juni tot vermoedelijk 26 juni).

De verkeerssituatie tijdens fase 1a:

 • Op de E403 in de rijrichting Brugge blijft de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren open.
 • Op de E403 in de rijrichting Kortrijk is de afrit nr. 8 Roeselare-Beveren afgesloten. Afrijden kan enkel via het op- en afrittencomplex nr. 9 Lichtervelde en vervolgens via de N35, N32 en R32.
 • Op de R32 komende van Ardooie is de oprit E403 richting Kortrijk afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32.
 • Op de R32 komende van Roeselare is de oprit E403 richting Brugge afgesloten. Verkeer moet omrijden via de R32, N32, N35 en het op- en afrittencomplex Lichtervelde van de E403.
 • Tijdens deze fase zijn de verkeerslichten van de E403 kant Roeselare buiten werking.
Omleiding fase 1a detail

Detail werfzone fase 1a

Omleiding fase 1a R32 Ardooie-Roeselare
 • Ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg is enkel rechtsin en rechtsuit toegestaan. Linksafbewegingen zijn daardoor niet mogelijk! Linksafslaand verkeer moet daardoor omrijden:
  • Verkeer op de R32 komende van de E403 moet draaien aan de ovonde R32/N32
  • Verkeer op de R32 komende van Roeselare wordt omgeleid via de Sprietstraat, Beverensestraat naar de Beversesteenweg. In de Sprietstraat wordt hiervoor éénrichtingsverkeer ingevoerd.
Fase 1a deel 2 SO R32 Ardooie-Roeselare

Fase 1b: In deze fase wordt er verder gewerkt tot aan het kruispunt met de Beversesteenweg.
Deze fase zal 60 werkdagen in beslag nemen. (van vermoedelijk 29 juni tot eind oktober 2020)

De verkeerssituatie tijdens fase 1b:

 • Vanaf nu zijn alle bewegingen terug mogelijk, enkel ter hoogte van het kruispunt met de Beversesteenweg geldt nog steeds dat enkel rechtsin en rechtsuit mogelijk is. De omleiding voor linksafslaand verkeer:
  • Verkeer op de R32 komende van de E403 moet draaien aan de ovonde R32/N32 (idem fase 1a)
  • Verkeer op de R32 komende van Roeselare moet omrijden via de E403 en aan op- en afrit nr. 9 Lichtervelde een keerbeweging maken.
Omleiding fase 1B R32 Ardooie-Roeselare

Bijkomende werken aan de Gapaardstraat (van 29 juni tot 10 juli en van 7 tot 18 september dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Tijdens fase 1 wordt er ook tijdelijk aan het dienstpad op de tunnelkoker ter hoogte van de Gapaardstraat gewerkt. Hinder tijdens deze werken:

 • De Gapaardstraat wordt tijdelijk onderbroken. Het verkeer moet inrijden via de N37, Gapaardstraat en wegrijden via de Hooistraat. In de Hooistraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.

 

Omleiding R32 Ardooie-Roeselare- Gapaardstraat

Tegen eind oktober hopen we de eerste fase van deze werken te kunnen afronden. De tweede fase zal pas vanaf maart 2021 starten. Dan wordt er gewerkt aan het kruispunt Beversesteenweg. In een eerste deelfase wordt er gewerkt aan de kant Roeselare, in een tweede deelfase aan de kant Ardooie. Meer info hierover volgt later.

Timing en impact?
Wat en waarom?
Start datum
 • 26 Mei 2020 om 16:06

Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de wegenbouw

Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de wegenbouw niels.kolb di, 06/02/2020 - 10:02

Het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Wegenbouw  (SVGP) beschrijft de richtlijnen welke , in toepassing van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van 25/01/2001, gelden voor alle onderhouds- en investeringsprojecten met name:

 • de wettelijke regelgeving
 • definities
 • taakomschrijvingen en verplichtingen van de verschillende actoren per type bouwplaats uitgesplitst naar ontwerpfase en fase verwezenlijking
 • de algemene preventiebeginselen
 • specifieke bepalingen inzake gevaarlijke werken
 • werken aan nutsleidingen
 • hinder t.o.v. derden en de richtlijnen m.b.t. veiligheidsplannen van de hoofd- en onderaannemers (procedure & inhoud).  

In de aanvullende bijlage 6.5 (risicoanalyse) is een standaard risico-analyse uitgewerkt overeenkomstig de structuur en indeling van het standaardbestek SB250.

Voor elk project wordt een Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan (BVGP) als aanvulling op het SVGP (incl. bijlage 6.5) opgemaakt en opgenomen in het bijzonder bestek, waarin de projectspecifieke veiligheidselementen zijn beschreven.

Download

Het Standaard Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Wegenbouw  (SVGP) beschrijft richtlijnen die gelden voor alle onderhouds- en investeringsprojecten.

 • 2 Juni 2020 om 10:02

Asfalteringswerken op N396 Robert Vandammestraat

Asfalteringswerken op N396 Robert Vandammestraat eveline.vandec… wo, 05/27/2020 - 09:49
N396
Koksijde
West-Vlaanderen
N396
02/06/2020 tot 05/06/2020

Er wordt gewerkt op de N396 Robert Vandammestraat in Koksijde vanaf de rotonde met de N8 tot net voorbij de inrit van de Mc Donalds. Daar wordt de spoorvorming weggewerkt en krijgt de weg een nieuwe top- en onderlaag in asfalt.

Indien de weersomstandigheden het toelaten, starten de werken op dinsdag 2 juni en eindigen ze op vrijdagavond 5 juni. Deze werken zijn weersgevoelig dus bij slecht weer schuift de datum op.

Om de werken vlot en veilig te kunnen uitvoeren zal de rijweg volledig afgesloten zijn.
De omleiding gaat via de N8 Ten Bogaerdelaan, de N35 Pannestraat/Veurnestraat en de N396 Robert Vandammestraat en dit in beide richtingen.
De rotonde blijft toegankelijk.

Timing en impact?
Wat en waarom?
Eind datum
Start datum
 • 27 Mei 2020 om 09:49

Asfalteringswerken op N8 Ieperse Steenweg

Asfalteringswerken op N8 Ieperse Steenweg eveline.vandec… wo, 05/27/2020 - 09:21
N8
Veurne
West-Vlaanderen
N8
02/06/2020 tot 05/06/2020

De asfalteringswerken gebeuren op de N8 Ieperse Steenweg tussen de Presendestraat en de Gouden Hoofdstraat. Plaatselijk wordt de versleten toplaag afgefreesd en een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht.

Indien de weersomstandigheden het toelaten, starten de werken op dinsdag 2 juni en eindigen ze op vrijdagavond 5 juni. Deze werken zijn weersgevoelig dus bij slecht weer schuift de datum op.

De werken worden uitgevoerd met driekleurige werflichten zodat verkeer beurtelings door kan.

Timing en impact?
Wat en waarom?
Eind datum
Start datum
 • 27 Mei 2020 om 09:21

E-maildisclaimer

E-maildisclaimer niels.kolb vr, 05/29/2020 - 09:47

Dit e-mail bericht en/of de toegevoegde bestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie.

De ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te houden. Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail-bericht bent of indien u dit e-mailbericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden ter kennis te brengen.

Elke visie of opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de auteur van het bericht en vertegenwoordigt slechts deze van het Agentschap Wegen en Verkeer wanneer de auteur hiervoor over de nodige delegatie beschikt.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kan niet garanderen dat dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming komt.

 • 29 Mei 2020 om 09:47

Nota stille wegverhardingen

Nota stille wegverhardingen niels.kolb di, 05/19/2020 - 15:39

Naar aanleiding van het actieplan wegverkeerslawaai is het voorstel goedgekeurd om bij heraanleg van hoofd- en primaire-I wegen, die werden gekarteerd bij de eerste fase van de uitvoering van de Europese richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG, rekening te houden met het criterium ‘stille optie’.

Het criterium ‘stille optie’ geeft aan in welke situatie het aangewezen is om te kiezen voor een stillere wegverharding door rekening te houden met het aantal mensen dat langs een wegdeel woont. Dit is cartografisch vastgelegd.

Als 'stille optie' zijn volgende wegverhardingen of stillere varianten mogelijk:

 • in geval van een asfaltmengsel:
  • een AGT klasse I;
  • een SMA-D verharding met bijkomende eis voor het gemiddeld rolgeluid per 100 m bij voorlopige oplevering, nl. CPXm is maximaal 96,0 dB(A).
 • in geval van een betonnen wegverharding:
  • een (tweelaags) doorgaand gewapend beton (0/6.3) met bijkomende eis voor het gemiddeld rolgeluid per 100 m bij voorlopige oplevering, nl. CPXm is maximaal 99,0 dB(A);
  • een eenlaags doorgaand gewapend beton 0/31,5 met een bitumineuze verharding als toplaag met als keuze dezelfde verhardingen als bij ‘in geval van een asfaltmengsel’.
 • 19 Mei 2020 om 15:39

Prioriteitenlijst geluid

Prioriteitenlijst geluid niels.kolb di, 05/19/2020 - 14:17

Wat?

Voor de belangrijkste verbindingswegen met meer dan zes miljoen voertuigpassages per jaar stelden we een lijst op van de meest geluidsbelaste woonzones die binnen 250 meter langs de weg liggen. Deze lijst houdt rekening met het geluidsniveau aan elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. Scholen en ziekenhuizen werden ook in rekening gebracht.

Prioriteiten-
score

Wegnr

Gemeenten

refpt_begin

refpt_eind

Lengte [m]

90.4

N44

Aalter

1.100

3.400

2300

89.5

R4

Gent

16.300

18.200

1900

89.4

A12

Boom, Rumst

23.000

25.400

2400

88.4

A12

Boom, Rumst

25.300

23.900

1400

88.1

A12

Antwerpen

31.600

34.000

2400

88.1

R0

Wezembeek-Oppem, Kraainem

27.700

24.500

3200

87.8

A12

Grimbergen, Meise

3.100

4.500

1400

87.6

R4

Gent

14.700

13.600

1100

87.4

A10

Oostende

104.400

103.700

700

87.2

R0

Kraainem, Wezembeek-Oppem

24.400

28.850

4450

86.9

A13

Wommelgem

3.400

4.500

1100

86.9

N44

Maldegem

13.150

14.150

1000

86.7

R0

Zaventem, Kraainem

29.300

30.000

700

86.6

A13

Lummen

61.650

60.800

850

86.4

N45

Aalst

0.000

1.100

1100

86.4

A13

Beringen

55.600

57.300

1700

86.4

A1

Antwerpen, Brasschaat, Schoten

37.400

36.700

700

86.1

R0

Grimbergen, Vilvoorde

42.100

39.200

2900

85.9

R4

Gent

13.400

12.800

600

85.8

N44

Aalter

2.400

1.000

1400

85.7

A11

Sint-Gillis-Waas

20.100

19.100

1000

85.7

A2

Genk

17.600

15.300

2300

85.7

A13

Hasselt

74.000

76.250

2250

85.6

A10

Aalter

62.400

64.100

1700

85.6

R4

Gent

33.700

34.300

600

85.6

A10

Aalter

64.600

62.600

2000

85.512374

A4

Overijse, Oudergem

7.150

5.900

1250

 

Voor de woonzones op deze lijst onderzoeken we wat de best mogelijke oplossingen zijn. Hierbij zal ook de efficiëntie van de oplossingen geëvalueerd worden. Deze mogelijke oplossingen bespreken we met alle partners in die woonzone, zoals de stad of de gemeente.

Geluidswerende constructies die geplaatst zouden worden voor projecten die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst geluid, zullen 100% door de Vlaamse overheid gefinancierd worden.

Hoe werd de prioriteitenlijst geluid bepaald?

De resultaten van de geluidskaarten eerste fase vormden de basis voor het opstellen van deze prioriteitenlijst. De berekening van de geluidskaarten eerste fase betreft de wegen met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar. Voor het opmaken van de prioriteitenlijst werden enkel de hoofd- en primaire wegen beschouwd.

Langs de hoofd- en primaire wegen zijn de woningen binnen een zone van 250 m rond deze wegen geselecteerd. Vervolgens werd een buffer van 30 m rond de geselecteerde woningen gecreëerd en werden de overlappende buffers samengevoegd tot één zone. De gegroepeerde gebouwen betreffen woningen, scholen en ziekenhuizen. De in het model ingeplante gebouwen werden systematisch vergeleken met luchtfoto's. Wanneer duidelijk was dat het niet om woningen gaat zijn die verwijderd (bv. stallen, tuinhuizen, industriegebouwen, ...). Er werd ook manueel gecontroleerd of er meerdere gecreëerde zones of alleenstaande woningen als één groep beschouwd kunnen worden. Die werden dan eveneens gegroepeerd als één woonzone. Als algemene regel geldt dat als de afstand – loodrecht ten opzichte van de weg – tussen twee woningen van verschillende zones kleiner is dan 150 m, de zones worden samengevoegd. Bij het samenvoegen werd ook rekening gehouden met recent gebouwde woningen (die nog niet in het model geluidskaarten 1ste fase opgenomen waren) en met toekomstige woningen (gebaseerd op de woonuitbreidingsgebieden van het Gewestplan Vlaanderen).

Bij N- of R-wegen zijn er enkele bijkomende aandachtspunten:

 • Ter hoogte van gelijkgrondse kruispunten werden de zones gesplitst;
 • Indien zones langs weerskanten van de weg elkaar raakten werden ze:
  • gesplitst bij geen rechtstreekse toegang tot de weg;
  • verwijderd uit de lijst bij rechtstreekse toegang tot de weg;
 • Indien geluidswerende constructies op die plaats niet mogelijk zijn bijvoorbeeld door plaatsgebrek of rechtstreekse toegang van de woonakkers naar de weg werden die zones verwijderd uit de lijst;
 • Indien de rechtstreekse toegang afgesloten zou kunnen worden, werd er geopteerd voor geluidswerende constructies.

Per woonzone werd vervolgens een score toegekend op basis van het gekende geluidsniveau van elke woning in de woonzone. Hiertoe zijn de berekende geluidsniveaus (geluidskaarten eerste fase) logaritmisch opgeteld vanaf een geluidsniveau Lden groter dan 55 dB.

In verband met de woonzones kan nog opgemerkt worden dat er zones kunnen zijn die niet in de totale prioriteitenlijst aanwezig zijn. Wat te wijten kan zijn aan volgende redenen:

 • De weg betreft geen weg met meer dan 6 miljoen voertuigpassages per jaar;
 • De weg is geen primaire of hoofdweg;
 • Het is praktisch niet mogelijk op die plaats een geluidswerende constructie te plaatsen;
 • Het betreft een nieuwe woonwijk.

De woonzones die zijn opgenomen in de prioriteitenlijst geluid zijn chronologisch (volgens de hoogste prioriteitenscore) gefilterd uit de hiervoor beschreven berekende prioriteitenlijst. Het is zo dat zones met een hoge prioriteitenscore uit de lijst kunnen verwijderd zijn omdat er bijvoorbeeld reeds maatregelen zijn getroffen (wijziging situatie sinds de opmaak van de geluidskaarten eerste fase bv. herstructurering, plaatsen geluidswerende constructie, projecten in het kader van een MER, veranderen wegverharding, ...). De overgebleven woonzones met een prioriteitenscore hoger dan 85,5 zijn opgenomen in de gekende prioriteitenlijst geluid.

 • 19 Mei 2020 om 14:17

Renovatie prioriteitenlijst

Renovatie prioriteitenlijst niels.kolb di, 05/19/2020 - 14:13

De renovatie prioriteitenlijst is een top 5 met bestaande geluidsschermen waarvoor een grondige renovatie zich opdringt:

 • Beersel – Huizingen R0: Kesterbeeklaan en Oud Dorp (beide rijrichtingen)
 • Overijse – Jezus-Eik A4: Kersenboomlaan
 • Oud-Heverlee A3: Hazenfonteinstraat
 • Herent – Winksele A2: Diependaal

Voor de bestaande schermen die in deze lijst zijn opgenomen zal het mogelijk zijn een nieuw geluidsscherm te voorzien. Mits afsluiting van samenwerkingsovereenkomst IX met de betrokken gemeente, kunnen de schermen geoptimaliseerd worden qua lengte en hoogte. Indien de betrokken gemeente niet bereid is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst IX af te sluiten, zal het AWV het bestaande scherm niet vervangen. De schermen zullen verwijderd worden als dit op vlak van verkeersveiligheid nodig is.

Indien een bestaand geluidsscherm, dat niet in deze renovatie prioriteitenlijst is opgenomen, toch civiel technisch niet meer voldoet, kan het lokale district beslissen dit scherm alsnog te vervangen.

Als de geluidsschermen wel nog civiel technisch voldoen kunnen de schermen niet gerenoveerd (vervangen of geoptimaliseerd) worden. In dat geval zijn de kosten 100% ten laste van de lokale overheid.

 • 19 Mei 2020 om 14:13

Knelpuntenlijst

Knelpuntenlijst niels.kolb di, 05/19/2020 - 13:58

In navolging van het geluidsactieplan is een knelpuntenlijst opgesteld. Voor wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar werden in deze lijst de meest geluidsbelaste wegdelen weerhouden. In totaal werden 86 knelpuntlocaties gedetecteerd.

Voor het toepassen van de geluidsmilderende maatregelen in de knelpuntzones zal gewerkt worden met een actief en passief beleid. Indien het effect van het aanleggen van een stillere wegverharding groter is dan 3 dB(A), zal de zone actief worden behandeld. Is het te verwachten effect kleiner dan 3 dB(A), dan behoort de zone tot passieve lijst.

 • De actieve rol houdt in dat voor het doorvoeren van de maatregelen een specifiek project zal worden opgestart en hiervoor ook de nodige budgetten zullen worden voorzien. De projecten zullen worden opgenomen in het meerjarenprogramma. Dit geldt voor 18 knelpuntzones waarvan 1 gedeeltelijk onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer valt. 
 • De passieve rol houdt in dat bij herstructurering of heraanleg van het weggedeelte in de knelpuntzone geluidsmilderende maatregelen zullen meegenomen worden. Voor het doorvoeren van de geluidsmilderende maatregelen dient geen individueel project opgestart te worden. Dit geldt voor 52 knelpuntzones waarvan 6 gedeeltelijk onder het beheer van AWV vallen. Er zijn 2 knelpuntzones, die in aanmerking komen voor de snelheidsverlaging, opgenomen in de passieve lijst. Deze worden voorlopig on hold gezet.

Er zijn 14 knelpunten die betrekking hebben op een weg die niet meer onder het beheer van AWV vallen. Deze knelpunten worden niet verder behandeld.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de knelpunten die actief zullen worden behandeld:

Prioriteiten-
score

Wegnr

Gemeenten

refpt_begin

refpt_eind

Lengte [m]

97.6

N419

Kruibeke

5.900

8.400

2500

94.2

N2

Kortenberg

11.700

13.700

2000

93.7

N2

Zaventem

4.850

6.600

1750

97.0

N43

Waregem

31.950

34.350

2400

94.9

N9

Asse

14.250

15.800

1550

98.1

N12

Antwerpen

0.000

2.300

2300

99.3

N47

Dendermonde, Lebbeke

8.450

11.300

2850

93.8

N43

Deinze

16.750

18.400

1650

95.0

N9

Eeklo

69.250

70.800

1550

95.4

N414

Gent

0.000

1.950

1950

94.8

N15

Putte

10.250

11.950

1700

94.0

N3

Tienen

40.800

42.800

2000

95.9

N120

Deurne

0.000

3.250

3250

97.6

N9

Deurne

27.000

29.400

2400

98.6

N70

Beveren

40.200

42.450

2250

92.6

N1

Antwerpen

39.000

40.400

1400

92.8

N8

Menen

97.250

99.000

1750

 

 

 • 19 Mei 2020 om 13:58

Akoestische wegdekcorrectietermen 2016

Akoestische wegdekcorrectietermen 2016 niels.kolb di, 05/19/2020 - 12:44

Voor het opmaken van de strategische geluidsbelastingskaarten voor belangrijke wegen, het uitvoeren van akoestische studies in het kader van een milieueffectenrapport weginfrastructuur en het akoestisch modelleren van geluidsschermen langs gewestwegen, wordt in Vlaanderen gebruik gemaakt van de Nederlandse Standaardrekenmethode II (SRM II). Deze rekenmethode houdt rekening met de luidheid van de wegverharding door gebruik te maken van de wegdekcorrectietermen Cwegdek. Deze wegdekcorrectietermen zijn bepaald op basis van de SPB-meetmethode.

De wegverhardingen waarvoor cwegdek reeds bepaald werd in Nederland – zoals gepubliceerd op de website van het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat – zijn in de Belgische context moeilijk toepasbaar. De verschillende soorten wegverhardingen komen immers niet overeen met de Belgische.

Daarom zijn in 2008 wegdekcorrectietermen voor de Vlaamse wegverhardingen bepaald op basis van een beperkte meetcampagne in overeenstemming met de Nederlandse methode.

Sinds 2011 voert het Agentschap Wegen en Verkeer echter rolgeluidsmetingen uit met de CPX-meetmethode op het gewestwegennetwerk. Hierdoor beschikt AWV over een uitgebreide databank van meetresultaten per type wegverharding. Daarom is beslist om de wegdekcorrectietermen op basis van CPX-meetresultaten te bepalen.

Eerst werden de meetresultaten per snelheidsregime (50 of 80 km/uur), per type wegverharding en per type meetband (SRTT of AVON AV4) gesorteerd. De SRTT-band stemt overeen met het gedrag van een band van lichte voertuigen (personenwagens). De AVON AV4-band vertegenwoordigt de middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens). De waarden van de SMA-C verharding (asfalt) worden gelijkgesteld aan de referentiewegverharding.

In de tabellen 1 en 2 zijn de globale CPX-waarden en waarden per octaafband van de referentiewegverharding SMA-C terug te vinden voor lichte voertuigen enerzijds en middelzware en zware voertuigen anderzijds, telkens bij 50 en 80 km/uur.

 

Lichte voertuigen (personenwagens):

Snelheid [km/u]

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

50

91,4

-

-

73,9

83,3

89,4

83,6

73,4

-

80

99,3

-

-

78,5

88,7

97,8

91,8

82,5

-

Tabel 1: CPX-waarden (globaal en per tertsband) van de referentiewegverharding SMA-C bij 50 en 80 km/u voor lichte voertuigen (personenwagens)

Middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens):

Snelheid [km/u]

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

50

91,1

-

-

74,7

84,8

89,0

82,0

72,6

-

80

99,0

-

-

78,7

89,0

97,6

90,8

81,4

-

Tabel 2: CPX-waarden (globaal en per tertsband) van de referentiewegverharding SMA-C bij 50 en 80 km/u voor middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens)

Vervolgens is  per type wegverharding de globale correctieterm, de correctieterm per octaafband en de snelheidsafhankelijke term b bepaald.

In de tabellen 3 en 4 zijn de definitieve correctietermen en de snelheidsafhankelijke term b voor lichte voertuigen (personenwagens) en middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens) per wegverharding terug te vinden.

Lichte voertuigen (personenwagens) – 80 km/u:

Wegverharding

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

b

AGT

-3,2

0,0

0,0

-0.8

-1,8

-3,5

-3,0

-3,0

0,0

-0,90

NGCS

-2,1

0,0

0,0

4,3

-1,1

-2,0

-3,5

-3,1

0,0

0,00

SMA-D

-2,0

0,0

0,0

-0,9

-2,0

-2,3

-1,3

-0,7

0,0

-0,41

DGB CU 2-laags

-0,5

0,0

0,0

2,0

0,1

-0,6

-0,2

0,7

0,0

0,00

SMA-C

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

SMA-B

1,1

0,0

0,0

0,3

0,9

1,2

1,1

-0,2

0,0

0,00

Beton CU

1,2

0,0

0,0

4,2

2,7

1,2

0,2

1,0

0,0

0,00

AB-4C

1,2

0,0

0,0

1,8

2,1

1,4

0,4

0,3

0,0

0,00

ZOA

2,0

0,0

0,0

4,8

7,5

1,3

-4,1

-3,9

0,0

0,00

AB-2C

2,5

0,0

0,0

5,0

5,1

2,3

-0,4

0,3

0,0

-1,58

Platenbeton

3,0

0,0

0,0

7,9

5,5

2,9

1,6

2,0

0,0

2,37

Beton dwarsgegroefd

3,7

0,0

0,0

7,9

5,8

3,9

1,6

1,7

0,0

1,14

Klinkerbestrating

1,9

0,0

0,0

5,4

2,7

1,9

1,4

2,7

0,0

0,00

Kasseien

8,2

0,0

0,0

14,1

12,1

7,2

5,2

6,1

0,0

0,00

Tabel 3: Definitieve wegdekcorrectietermen in dB(A) voor lichte voertuigen (personenwagens)

Middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens) – 70 km/u:

Wegverharding

Globaal

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

b

AGT

-2,0

0,0

0,0

-2,0

-1,6

-2,0

-2,9

-3,3

0,0

-0,21

NGCS

0,3

0,0

0,0

4,8

1,2

0,3

-2,4

-2,7

0,0

0,00

SMA-D

-0,8

0,0

0,0

-1,2

-1,1

-0,8

-0,8

-0,9

0,0

-0,82

DGB CU 2-laags

0,0

0,0

0,0

2,4

-0,1

0,1

-0,3

0,1

0,0

-0,51

SMA-C

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

SMA-B

1,7

0,0

0,0

0,7

0,1

2,1

1,1

0,2

0,0

0,00

Beton CU

0,8

0,0

0,0

4,6

2,1

0,8

0,2

0,7

0,0

0,00

AB-4C

0,3

0,0

0,0

0,6

0,6

0,3

0,3

0,4

0,0

0,00

ZOA

1,1

0,0

0,0

5,2

5,5

0,5

-3,5

-3,2

0,0

0,00

AB-2C

1,7

0,0

0,0

5,8

4,2

1,4

-0,5

0,0

0,0

-3,34

Platenbeton

1,9

0,0

0,0

8,2

4,4

1,6

0,6

1,3

0,0

-3,40

Beton dwarsgegroefd

3,0

0,0

0,0

7,9

4,3

3,3

1,2

0,9

0,0

1,47

Klinkerbestrating

1,9

0,0

0,0

5,4

2,7

1,9

1,4

2,7

0,0

0,00

Kasseien

8,2

0,0

0,0

14,1

12,1

7,2

5,2

6,1

0,0

0,00

Tabel 4: Definitieve wegdekcorrectietermen in dB(A) voor middelzware en zware voertuigen (vrachtwagens)

 • 19 Mei 2020 om 12:44

Regelgeving

Regelgeving niels.kolb di, 05/12/2020 - 10:08

Algemeen

 • 12 Mei 2020 om 10:08

Metrologie

Metrologie niels.kolb ma, 05/11/2020 - 10:53

Het Vlaams Gewest is bevoegd voor het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de openbare weg (behalve op de autosnelwegen waar een maximumsnelheid van 120 km/h van kracht is) en de regelgeving over de maximaal toegelaten massa’s en massa’s over de assen van de voertuigen op die openbare weg.

Wat is metrologie?

Metrologie is een belangrijk aspect bij de handhaving van die snelheidsbeperkingen en regels. De cel Metrologie van AWV staat  in voor de homologatie van radars en andere instrumenten die gebruikt worden bij de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden. De cel verzekert dat die toestellen effectief overeenstemmen met hun technische voorschriften en installatie. Dat alles staat beschreven in het Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten. 

Het gaat vooral over:

 • Snelheidsmeters, zoals radars en trajectcontrole.
 • Aswegers
 • Rollentestbank (curvometer)

De cel Metrologie levert modelgoedkeuringen af aan de fabrikanten van bovenstaande meetinstrumenten. In die goedkeuringen zijn de voorschriften voor de eerste ijk, de herijk en de technische keuring opgenomen. Zo hebben de weggebruikers de garantie dat de vaststellingen door radars en andere meetinstrumenten in alle omstandigheden correct zijn en dat de politie een geldig proces-verbaal kan opmaken bij een overtreding.

Voor de snelheidsmeters is een modelgoedkeuring noodzakelijk. Voor de aswegers en rollentestbank geldt er een andere procedure. Voor meer info over de wetgeving met betrekking tot metrologie kunnen fabrikanten van de bovenvermelde meetinstrumenten terecht bij de cel Metrologie van AWV. Contacteer ons via de onderstaande contactgegevens.

Modelgoedkeuring?

De modelgoedkeuring is bedoeld om de conformiteit van een meetinstrument te toetsen aan de reglementaire voorschriften die worden opgelegd door het Koninklijk Besluit van 12/10/2010 en het Besluit Vlaamse Regering van 10/07/2015. Aan de hand van proeven en controles wordt nagegaan of het voorgestelde prototype die voorschriften vervult. Dat gebeurt voor het in de handel brengen van het geëvalueerde prototype.

Voor de bovenvermelde meetinstrumenten die gebruikt worden in het Vlaams Gewest is alleen de Vlaamse Metrologie gemachtigd om modelgoedkeuringen af te leveren. De federale modelgoedkeuringen van voor 1/07/2014 worden in Vlaanderen automatisch overgenomen tijdens hun geldigheidsduur.

De huidige modelgoedkeuringen zijn maximum 10 jaar geldig, wat betekent dat deze toestellen gedurende maximaal 10 jaar verkocht mogen worden. Het gebruik van de toestellen zelf is niet beperkt: goedgekeurde toestellen mogen langer dan 10 jaar gebruikt worden op voorwaarde dat aan de voorwaarden in het modelgoedkeuringscertificaat wordt voldaan.

Nationale goedkeuringen afgeleverd door andere landen, federale modelgoedkeuringen afgeleverd sinds 1/7/2014 of modelgoedkeuringen van andere regio’s in België worden niet automatisch overgenomen. Ze kunnen soms wel als basis dienen voor het afleveren van een Vlaamse modelgoedkeuring.

Via een interregionaal overlegcomité kunnen gemeenschappelijke aanvragen in België (dezelfde aanvraag ingediend in een ander gewest of bij de federale overheid) toegewezen worden aan 1 expert die de modelgoedkeuringsaanvraag dan zal behandelen voor het deel waarvoor dezelfde wetgeving geldt. Zo kan de administratieve last voor de aanvrager beperkt worden.

Eerste ijk, herijk en technische controle?

De toestellen zijn onderworpen aan een eerste ijk, een tweejaarlijkse herijk én een technische controle. De proeven daarvoor gebeuren, onder toezicht van de bevoegde overheid, door een organisme geaccrediteerd volgens de Europese normen EN 17020, type A, binnen het Belgische accreditatiesysteem of volgens een gelijkwaardige accreditatie in een lidstaat van de Europese Gemeenschap, een EVA-land betrokken bij de EER-Overeenkomst, Turkije of Zwitserland. De proeven hebben als doel de juistheid van de metingen van bovenstaande meetinstrumenten tijdens het gebruik te garanderen.

De Vlaamse overheid levert de ijkvignetten aan de keuringsorganismen.

Technische controles vinden plaats op initiatief van de Vlaamse Metrologie en gebeuren bijvoorbeeld met steekproeven. Voor meetinstrumenten die vrijgesteld zijn van een eerste ijk of een herijk garanderen technische controles dat de nauwkeurigheid van de meetinstrumenten voldoet aan de eisen.

Voorbeeld ijkvignetten Vlaams Gewest

Voorbeeld ijkvigneten Vlaamse Gewest

Download

Contact

Contact
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica, VHS-Metrologie
Adres
Lange Kievitstraat 111-113
2018 Antwerpen
Telefoon
+32 (0)3 224 66 16
E-mail

De cel Metrologie van AWV staat in voor de homologatie van radars en andere instrumenten die gebruikt worden bij de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden. De cel verzekert dat die toestellen effectief overeenstemmen met hun technische voorschriften en installatie.

 • 11 Mei 2020 om 10:53

Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen

Staat en inrichting van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen niels.kolb ma, 05/11/2020 - 09:44

Het rapport ‘staat en inrichting van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen’ geeft aan dat 60% van de opgemeten fietspaden in uitstekende of goede staat zijn. 43,8% van de inrichting van de fietspaden is conform het vademecum fietsvoorzieningen.

De inspectie van de staat van de fietspaden gebeurt aan de hand van een visuele controle op het terreinaangevuld met gegevens van de fietspadprofilometer. De fietspadprofilometer is een toestel dat het comfort van de fietspaden meet, op basis van trillingen. Het toestel is ingebouwd in een trailer die getrokken wordt door een scooter. De metingen gebeuren continu met een snelheid van ongeveer 20 km/h.

Resultaten staat van de fietspaden

Uit de inspecties blijkt dat 60% van de opgemeten fietspaden “uitstekend” of “behoorlijk” scoort op de comfortparameter. 40% van de opgemeten fietspaden scoort onvoldoende. De lokale onvlakheden (putten, verzakkingen, …) blijven een aandachtspunt.

Uit de meetresultaten leiden we af dat fietspaden aangelegd in asfalt het meest comfortabel zijn. Aanliggende, gelijkgrondse, fietspaden scoren ook hoger dan verhoogde of vrijliggende fietspaden.

  Opgemeten Voldoende Onvoldoende
Antwerpen 808 km* 60,2 % 39,7 %
Limburg 725 km* 67,2 % 32,8 %
Oost-Vlaanderen 988 km* 58,3 % 41,7 %

Vlaams-Brabant

832 km*

54,6 %

45,4 %

West-Vlaanderen 721 km* 61,6 % 38,4 %
TOTAAL 4.074 km* 60,1 % 39,9 %

Resultaten inrichting van de fietspaden

Bijna het gehele fietsnetwerk langs Vlaamse gewestwegen werd geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat 43,8% van de Vlaamse fietspaden conform het vademecum voor fietsvoorzieningen is. Dit is een lichte stijging (2,2%) ten opzichte van meetjaar 2015.

De richtlijn zegt: hoe hoger de toegelaten snelheid van het gemotoriseerd verkeer, hoe verder het fietspad van de rijbaan dient te liggen. Dat betekent onder andere dat langs wegen waar 70 of 90 km/u mag worden gereden, best een vrijliggend, van de rijbaan afgescheiden fietspad wordt voorzien en dat binnen de bebouwde kom en zones waar maximum 50 km/u mag worden gereden idealiter een verhoogd aanliggend fietspad de norm is.

De aangewezen veiligheidsruimte tussen rijweg en fietspad bedraagt minstens 2 meter (90 km/u) of 1 meter (70 km/u). Bij aanwezigheid van een verticaal scheidingselement (bomen, haag, ...) volstaat dan weer 0,70 meter tussenruimte. De breedte van een fietspad is minstens 1,50 meter voor een enkelrichtingsfietspad. Voor een dubbelrichtingsfietspad is dat minimum 2 meter.

Op basis van deze parameters werd bepaald in hoeverre een fietspad conform is met de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. 41,6% of meer dan 3.100 kilometer van de fietspaden langs gewestwegen voldoet aan deze richtlijnen.

  Opgemeten Conform Niet conform
Antwerpen 1.583 km* 52,6 % 47,4 %
Limburg 1.456 km* 38,8 % 61,5 %
Oost-Vlaanderen 1.688 km* 36 % 64 %
Vlaams-Brabant 1.020 km* 43,5 % 56,5 %
West-Vlaanderen 1.878 km* 47,6 % 52,4 %
TOTAAL 7.625 km* 43,8 % 56,2 %

Download

Tweejaarlijks rapporteren we over de staat van onze fietspaden. De inspectie van de staat van de fietspaden gebeurt aan de hand van een visuele controle op het terreinaangevuld met gegevens van de fietspadprofilometer.

 • 11 Mei 2020 om 09:44

Winterdienst

Winterdienst niels.kolb do, 05/07/2020 - 09:40

Algemeen

 • 7 Mei 2020 om 09:40

Stickers

Stickers niels.kolb wo, 05/06/2020 - 15:40
Previous Next
 • 6 Mei 2020 om 15:40

Toegankelijkheid

Door niels.kolb
Toegankelijkheid niels.kolb wo, 05/06/2020 - 12:10

De website van het Agentschap Wegen en Verkeer probeert toegankelijk te zijn en dit via de WCAG 2.1-normering.

 • 6 Mei 2020 om 12:10

Aanleg eerste ecotunnel in West-Vlaanderen onder E403

Door eveline.vandecaetsbeek
Aanleg eerste ecotunnel in West-Vlaanderen onder E403 eveline.vandec… di, 05/05/2020 - 18:29
E403
Gestart
Kortrijk
West-Vlaanderen
E403
04/05/2020 tot zomer 2020

Dit werk omvat de bouw van de allereerste ecotunnel in West-Vlaanderen.  De ecotunnel moet zorgen voor een betere verbinding tussen verschillende groenzones in Kortrijk die nu gescheiden worden van elkaar door de E403 en andere wegen. De ecotunnel verhoogt ook de verkeersveiligheid op de E403. 

Deze realisatie is een samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Natuur en Bos (ANB) en de stad Kortrijk. De werken voor de tunnel zullen tot begin juni duren. Daarvoor dient ook de Preshoekstraat afgesloten te worden en verkeer tijdelijk omgeleid te worden. De beheerswerken voor het groen in en rond de tunnel worden verwezenlijkt door ANB en zullen eind deze zomer gerealiseerd worden. 

Een veilige oversteekplaats voor groot en klein wild

Met de ecotunnel wordt een groene doorgang gecreëerd voor grote en kleine dieren, om aanrijdingen op de E403 en omliggende wegen door overstekend wild zoals reeën te voorkomen. Concreet wordt onder de E403, in de Preshoekstraat, een ecologische verbinding voorzien in de tunnel. Een verharde strook van 4,5 meter wordt er over een lengte van ongeveer 350 meter verwijderd en vervangen door een aarden doorgang met beplanting en takkenmateriaal, waarlangs dieren kunnen passeren. De resterende verharding blijft toegankelijk voor tweerichtingsverkeer tussen Aalbeke en Marke. Daarnaast wordt er een raster geplaatst langs de E403, zodat dieren niet langer op de snelweg belanden, maar naar de ecotunnel geleid worden.

De werken starten op 4 mei 2020. De infrastructurele werken en de eerste inrichting van de migratiestrook worden deze zomer afgerond. In het daaropvolgende plantseizoen, najaar 2020,  wordt de nodige aanplanting voorzien.

Voor de werken dient de Preshoekstraat afgesloten te worden van 4 mei tot 12 juni. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Dronckaertstraat. 

 

Timing en impact?
Wat en waarom?
Start datum
 • 5 Mei 2020 om 18:29

Verkeerscomputer Antwerpen

Door niels.kolb
Verkeerscomputer Antwerpen niels.kolb ma, 05/04/2020 - 16:22

Sinds de zomer van 2018 is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met de uitrol van de nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen. De komende jaren zal de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) stapsgewijs de aansturing van 373 verkeerslichten in en om Antwerpen overnemen. De nieuwe lichtenregelingen zullen het verkeer veiliger en efficiënter laten verlopen. De volledige vernieuwingsoperatie moet rond zijn tegen 2025. Voor de uitrol en de bediening van het nieuwe systeem werkt het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de Stad Antwerpen, de lokale politie en De Lijn. Het systeem kost 14 miljoen euro.

Langverwachte innovatie

Sinds de jaren zestig zijn de verkeerslichten op de belangrijkste kruispunten in en rond de stad Antwerpen met elkaar verbonden. Vanaf de jaren tachtig verzorgde een computergestuurde regelaar de aansturing van deze kruispunten. Zowel de technologie als het verkeer zijn de afgelopen decennia echter sterk veranderd. Het oude systeem was niet meer toereikend voor de huidige verkeerssituatie en nieuwe technologieën bieden nieuwe oplossingen en kansen. Al jaren is er sprake van een nieuwe computer, vandaag wordt deze met de aansluiting van het eerste kruispunt ook actief op het terrein.

Slimmer door Antwerpen

De nieuwe Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) en de aangepaste infrastructuur moeten zorgen voor een betere coördinatie die veel flexibeler kan inspelen op de situatie op het terrein en vlotter te monitoren en aan te sturen is wanneer nodig.

Enkele verbeteringen op een rijtje:

 • De nieuwe verkeerscomputer telt veel meer voorgeprogrammeerde lichtenregelingen en kan dus beter inspelen op de verschillende verkeerssituaties naargelang de gemeten verkeersdrukte.
 • Het nieuwe systeem heeft niet alleen een grotere waaier aan programmaties maar monitort ook of deze programmaties het beoogde resultaat behalen en signaleert verbeterpunten.  
 • De kruispunten zijn ondergebracht in regelgebieden (dit zijn zones die verkeerskundig samenhangen vb. de Leien, Jan Van Rijswijcklaan, Noorderlaan etc.….) waarin ze op elkaar afgestemd worden. Tot nu toe was slechts beperkte coördinatie tussen verschillende gebieden mogelijk. In het nieuwe systeem kunnen ook kruispunten in verschillende gebieden, dus op grotere schaal op elkaar afgestemd worden.

Veiliger met oog voor iedereen

Het oude coördinatiesysteem dat gebruikt werd in Antwerpen was bijna uitsluitend gericht op een vlotte doorstroming voor het personenvervoer. Het nieuwe systeem neemt ook de veiligheid en evenwaardigheid van verschillende verkeersdeelnemers als uitgangspunt. Alle verkeerslichtenregelingen die aangesloten worden op de nieuwe computer zijn daarom doorgelicht en aangepast. Er is steeds vertrokken van een volledig conflictvrije regeling en uitzonderingen daarop zijn enkel toegestaan als de impact op de doorstroming zo groot is dat dit opnieuw voor veiligheidsproblemen zou zorgen (vb. terugslag op hoofdwegen, blokkeren van nabij gelegen kruispunten, sluipverkeer door lokale straten,…).

Daarnaast wordt er nu ook onderscheid gemaakt tussen verschillende verkeersdeelnemers en worden fietsers en openbaar vervoer apart gedetecteerd en krijgen ze vaak apart groen licht.

Druk op de knop voor groen

Een gevolg is dat fietsers en voetgangers op een aantal van deze kruispunten (naargelang de situatie) een drukknop moeten gebruiken om groen te krijgen. We stappen dus over naar een regeling die meer inspeelt op de concrete vraag naargelang de drukte. Als er zich geen fietsers en voetgangers aandienen is er meer groen voor de andere verkeersdeelnemers (auto's én fietsers) uit andere richtingen. Deze maatregel is ingesteld om het effect van de conflictvrije regeling op de doorstroming in te perken zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Het voordeel voor fietsers en voetgangers is dat wanneer zij groen krijgen, zij dan ook veilig en conflictvrij kunnen oversteken.

Gefaseerde uitrol

De nieuwe technologie zal meer kruispunten slimmer maken. Vandaag worden er nog zo’n 250 kruispunten onderling gecoördineerd. De nieuwe verkeerscomputer zal de verkeerslichtenregelingen van 373 kruispunten in en rond Antwerpen aansturen en coördineren. Het eerste kruispunt dat wordt aangesloten op de nieuwe verkeerscomputer is het kruispunt tussen de Jan de Voslei en de Camille Huysmanslaan. De maanden en jaren zullen andere kruispunten volgen. De volledige vernieuwingsoperatie zal naar schatting tegen 2025 rond zijn.  Het installeren van nieuwe servers en nieuwe software is immers maar een klein deel van de hele onderneming. Tegelijkertijd vindt een grootschalige vernieuwing van de volledige verkeerslichteninfrastructuur (palen, lussen, kabels) in en rond Antwerpen plaats:

 • Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen vervangen op alle kruispunten de koperen kabels door een glasvezelnetwerk om de grotere hoeveelheid data te verwerken. Er wordt in totaal voor minstens 35 km glasvezelkabel getrokken.
 • Het aantal detectielussen in het wegdek rond een kruispunt neemt gevoelig toe. Op sommige takken komen meerdere lussen voor een vroegere detectie van verkeer en om onderscheid te maken tussen afslaande en rechtdoorgaande richtingen. Verder zijn er meer bus- en tramlussen om de doorstroming van het openbaar vervoer te garanderen.
 • Door de kruispunten maximaal conflictvrij te regelen moeten er veel pijl-lichten bijgeplaatst worden. Het gaat over honderden nieuwe lichtinstallaties. Ook plaatsen we heel wat herhalingslichten op ooghoogte voor fietsers ter hoogte van drukknoppen.
 • Vernieuwing van de elektronica in de kasten ter plaatse met extra geheugen, communicatiemodules, …
Verkeerscomputer Antwerpen

Weggebruikers informeren

Om de weggebruikers attent te maken op de gewijzigde regeling zullen er op de kruispunten waar de nieuwe lichtenregelingen in dienst gaan informatiebordjes gehangen worden. Fietsers en voetgangers zullen er, wanneer dat nodig is, specifiek op gewezen worden dat men de drukknop moet gebruiken om groen licht te krijgen. 

Nieuwe verkeerscomputer loodst weggebruikers slimmer en veiliger door Antwerpen.

 • 4 Mei 2020 om 16:22
❌