[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderBelg.be : Auto

Kamer breidt rookverbod in de wagen uit

Door Johan

rookverbod in de wagen

Kamer breidt rookverbod in de wagen uit

De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft zonet gestemd voor een uitbreiding van het rookverbod in de wagen. De nieuwe regeling verhoogt de minimumleeftijd van de bijzitter van 16 naar 18 jaar. Roken in de wagen in bijzijn van een kind of jongere onder 18 jaar wordt bovendien strafbaar. Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) werkte voor dit voorstel samen met haar collega’s Catherine Fonck (CdH) en Karin Jironflée (sp.a). “Dit is een belangrijke horde in het beschermen van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Wie de schadelijke gevolgen van tabak op jongeren kent, weet dat dit een logische keuze is,” aldus een tevreden Van Hoof.

Dagelijks sterven er maar liefst 40 mensen aan de gevolgen van roken, zowel actief als passief. Dat zijn 15.000 doden per jaar. “Deze cijfers zouden iedereen onmiddellijk moeten aansporen om een krachtig en omvattend beleid te voeren om het aantal tabaksslachtoffers drastisch terug te dringen,” stelt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof.

Roken in de wagen

Van Hoof wil met haar voorstel vooral jongeren en kinderen beschermen. “Minderjarigen zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke stoffen in sigarettenrook omdat hun lichaam nog in volle ontwikkeling is. Meerokende tieners lopen een groter risico op chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma en cardiovasculaire aandoeningen. Bovendien zijn hun hersenen meer vatbaar voor verslavingsgedrag,” aldus de Leuvense politica.

De vroegere minimumleeftijd van 16 jaar was volgens Van Hoof niet langer vol te houden. “De wetgeving was onlogisch. Tabak mag immers niet meer verkocht mag worden aan -16plussers,” aldus de christendemocrate.

Verder breiden de amendementen van CD&V de bevoegdheden van controleurs van de FOD Volksgezondheid uit. Van Hoof: “Een rookverbod in de wagen heeft weinig zin als er niet op gecontroleerd wordt en geen sancties kent. Daarom zorgen onze amendementen er nu voor dat controleurs chauffeurs kunnen controleren en administratieve sancties mogen opleggen.”1

Antitabaksplan

De uitbreiding van het rookverbod in de wagen is deel van het antitabaksplan van CD&V. Eerder stemde de Kamer al voor een totaalverbod op reclame voor tabak. Ook aan dit voorstel werkte Els Van Hoof (CD&V) mee.

1. De sancties zijn:

Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of ene geldboete van 26 euro tot 1000 euro bij het overtreding van het rookverbod in de wagen in aanwezigheid van minderjarigen;
Bij recidive binnen de 3 jaar na een eerste overtreding: een mogelijke verdubbeling van de bovenvermelde strafbepaling;
Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 3 maanden en een boete van 1000 euro tot 2000 euro voor zij die controleurs verhinderen tijdens een controleopdracht.

Het bericht Kamer breidt rookverbod in de wagen uit verscheen eerst op Belg.be.

Gent wil nog meer LEZ

Door Johan

Gent wil nog meer LEZ blijkt uit een persbericht van Anneleen Van Bossuyt (N-VA Gent)

Anneleen Van Bossuyt (N-VA Gent): “Schrap de uitbreiding van de LEZ buiten de R40”. Sinds 1 januari is er een lage emissiezone van kracht voor de Gentse binnenstad. Maar het Gentse stadsbestuur wil verder gaan: de uitbreiding van de LEZ buiten R40 is expliciet opgenomen in het bestuursakkoord. N-VA-fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt: “Dit is geen goed idee. Een uitbreiding van de LEZ is voor ons geen optie. Ik heb daartoe een voorstel van raadsbesluit ingediend voor de komende gemeenteraad.” [zie in bijlage]

Van Bossuyt: “De geplande uitbreiding van de LEZ naar deelgebieden buiten de R40 zou een impact hebben op de ruim 190.000 Gentenaars die buiten de R40 wonen. De impact ervan zou met andere woorden enorm zijn.”

Gemeenteraadslid Ronny Rysermans, die het LEZ-dossier opvolgt in de commissie milieu: “Het is vreemd dat een uitbreiding van de LEZ al staat opgenomen in het bestuursakkoord zonder dat eerst de evaluatie van de net ingevoerde LEZ gemaakt is. Blijkbaar is het niet belangrijk om eerst na te gaan wat de impact van de actuele LEZ is op de luchtkwaliteit in onze stad, ook buiten de R40.”

Fractievoorzitter Van Bossuyt: “Een LEZ is niet alleen zaligmakend. Een aantal Vlaamse stadsbesturen beslisten recent om geen LEZ in te voeren (Kortrijk, Leuven, Mechelen, Brugge) of om geen uitbreiding van de bestaande LEZ door te voeren (Antwerpen). We moeten bekijken wat de beste optie is voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in de woongebieden buiten de R40.”

Raadslid Rysermans: “De Gentse deelgemeenten hebben een ander, vaak meer open karakter dan de dicht bebouwde binnenstad. Beleidsmaatregelen moeten ook altijd proportioneel zijn in de zin dat de milieuvoordelen voldoende moeten opwegen tegen de gevolgen op andere vlakken. Ik heb het dan met name over de sociale impact waarover de voorbije dagen terecht al heel wat te doen was.”

Van Bossuyt besluit: “De niet-uitbreiding van de LEZ wil uiteraard niet zeggen dat de luchtkwaliteit voor de bewoners buiten de R40 voor ons niet belangrijk is. Daarom stellen we tegelijk voor om ‘luchtkwaliteitszones’ voor woongebieden buiten de R40 te ontwikkelen, met o.a. versterkte aandacht voor het realiseren van een modal shift via het stimuleren van de alternatieven voor de eigen wagen, het verminderen van zwaar doorgaand verkeer en het inzetten op een niet overmatige woon- en bouwdensiteit.”

Het bericht Gent wil nog meer LEZ verscheen eerst op Belg.be.

Oldtimers in Roosdaal

Door PVDBD

Op 23 juni gaat er een oldtimerparade in combinatie met een Vlaamse kermis door op de campus van het Woon-en zorgcentrum O.L.Vr. Gasthuistraat te Roosdaal. De idee ontstond binnen het  Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw en vertrok vanuit de nieuwe visie rond de begeleiding van wonen en leven.

Arjen Geerts trok dit evenement om  zijn opleiding te volmaken als animator. Recent werd door de Vlaamse overheid, m.b. het Agentschap Zorg en Gezondheid, het begrip “animatie” omgevormd tot woon- en leefbegeleiding, deze nieuwe begeleidingsvorm bestaat uit 6 rollen waar buurt betrekken en cultuurwerking er twee van zijn, vandaar dit event. Vanuit het WZC werden enkele oproepen gedaan naar verschillende partijen en deze vielen niet in dove mans oren.

De Retro Car club uit Denderhoutem sprong als eerste op de kar en wou maar al te graag hun medewerking verlenen.  Deze vzw is een bruisende vereniging die liefhebbers samenbrengt die één passie delen: exclusieve oldtimers en mooie bolides. Wagens met een ziel die tijdloos blijven en er moeiteloos in slagen om generaties te blijven aanspreken. De gemeente Roosdaal en hun seniorenraad voelden ook wel iets voor dit gebeuren en stelden voor om het event uit te breiden tot een heuse Vlaamse Kermis.

De gemeente stelt heel wat materiaal ter beschikking, zorgt ervoor dat het verkeer in goede banen wordt geleid, biedt zelf enkele activiteiten aan en trekt andere organisaties aan die op hun beurt een steentje bijdragen.Naast de oldtimerparade gaat er die dag  een rommelmarkt door, is er een springkasteel voorzien, een stand met gratis ijsjes, een make up standje voor de kinderen, volksspelen, een wandeltocht, een tentoonstelling met gepast thema, een hamburgerkraam, een cafetaria met ijssalon en terras , scooterverhuur enz…

Dit werd allemaal mogelijk omdat ook o.a. wandelclub Pasar, Erfgoed Rausa, Scooterverhuur Pajottenland en  KWB de rangen vervoegden.   Door dit gebeuren is het Woon-en zorgcentrum O.L.Vr. niet langer een eiland maar een centrale ontmoetingsplaats binnen de gemeenschap Roosdaal en  dit alles wordt gedragen door de inzet van vele vrijwilligers en personeelsleden.

 Wie zich graag inschrijft voor de rommelmarkt  kan dit nog tot en met 18 juni via: 054 89 13 53 of inge.vanderstappen@roosdaal.be.

Voor de wandeltocht kan dit via hetzelfde email adres of de dag zelf. De randanimatie gaat van start vanaf 13:00u en dit tot en met 17:00u. De parade zal plaatsvinden vanaf 14:00u op de binnenkoer van het WZC en de voertuigen nemen nadien plaats op het domein. Oldtimerbezitter die graag deelnemen aan de parade kunnen zich inschrijven via jurgen@retrocarclub.be.

 Om het plaatje compleet te maken mogen de bewoners de mooiste wagen kiezen.Iedereen is van harte welkom en samen maken we er een onvergetelijke dag van!

Het bericht Oldtimers in Roosdaal verscheen eerst op Belg.be.

Resultaten drugs en alcohol in het verkeer in Aalst

Door Johan

Resultaten actie drugs / alcohol in het verkeer in Aalst

Op 26 januari 2019 tussen 18.00 en 23.00 uur heeft de lokale politie van Aalst een alcoholcontrole georganiseerd. Wij wensen de bestuurders attent te maken op het feit dat alcoholcontroles het ganse jaar doorgaan en niet enkel tijdens de BOB campagnes.
Uit de resultaten blijkt dat te veel bestuurders onder invloed blijven sturen. Het vroege uur van de controle in aanmerking genomen is dit een verontrustend gegeven.

Hieronder de resultaten :

– 589 bestuurders kregen een samplingtest (pre-test) opgelegd
– bij 35 personen werd alcohol gedetecteerd. Deze chauffeurs dienden een ademtest af te leggen. Ook werden de boorddocumenten van hun voertuig gecontroleerd.
– uiteindelijk bleken 14 bestuurders geïntoxiceerd te rijden (2,3 %) :

* zeven bestuurders zullen een boete ontvangen van 179 euro en drie uur rijverbod.
* zes bestuurders moeten het rijbewijs voor een periode van 6 uur inleveren en zullen een boete tussen 420 en 1260 euro ontvangen.
* één bestuurder legde een ademtest af die een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen rechtvaardigt. Tijdens de controle bleek echter dat hij stuurde terwijl hij een rijverbod had en diens theoretisch en praktisch rijexamen moet herdoen ingevolge een eerdere straf. Het voertuig werd ingehouden met het oog op inbeslagname en mogelijks verbeurdverklaring.
* één bestuurders bleek positief inzake drugs in het verkeer. (speed en cannabis). Hij mag zich verantwoorden voor de politierechter. Het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen.

– drie bestuurders ontvingen een proces-verbaal van waarschuwing omdat de lichten van hun voertuig defect waren. Zij dienen zich binnen een gestelde termijn in regel te stellen.
– één bestuurder werd geverbaliseerd voor het overschrijden van een doorlopende witte streep, een gevaarlijke overtreding waarop een boete staat van 174 euro.
– één voertuig was niet gekeurd
– één bestuurder reed zonder veiligheidsgordel en nog een andere maakte gebruik van zijn GSM tijdens het rijden.
– voorts moet één bestuurder een nieuw rijbewijs aanvragen omdat de foto niet meer gelijkend is en de gegevens quasi onleesbaar zijn
– tot slot kreeg één persoon een boete van 58 euro omdat de trekhaak van het voertuig voor de kentekenplaat hing, met onleesbaarheid tot gevolg.

Het bericht Resultaten drugs en alcohol in het verkeer in Aalst verscheen eerst op Belg.be.

97e autosalon van start in Brussel

Door PVDBD

Brussel 18 januari 2019- Afgelopen vrijdag 18 januari opende het 97e autosalon in Brussel. Iets meer dan een week (van 19 tot 27 januari) zijn alle autoliefhebbers in de ban van dit salon. Om klokslag 14.30u werd het salon geopend door zijne K.H Laurent van België, de autoliefhebber bij uitstek van ons koningshuis. Herinner u zijn intrede bij de aankondiging van zijn broer prins Filip met Mathilde, toen hij met zijn Porsche de koninklijke oprijlaan op gescheurd kwam. Dit keer schonk de prins buiten deze “dreamcars” veel aandacht aan de elektrische en milieuvriendelijke wagens. Ook de prins verliest langzaam zijn wilde haren.

De Brussels Motor Show, die tegenwoordig een week later valt, behoudt de plaatsverdeling van 2018. De personenwagens en bedrijfsvoertuigen palmen zeven Paleizen in, waaronder Paleis 1, dat volledig is gewijd aan de Dream Cars-tentoonstelling, die voor het eerst even lang duurt als het Salon zelf. Mensen die dit paleis van de dreamcars willen bezoeken moeten wel nog 5€ meer ophoesten. Je kan dan ook volop wegdromen bij een Porsche, Lamborghini, Ferrari, Jaguar en ga zo maar door. De gemotoriseerde tweewielers zijn opnieuw te bewonderen in Paleizen 8 en 9 terwijl koetswerkbouwers en andere specialisten in de inrichting van bedrijfsvoertuigen hun klanten ontvangen in Paleis 12.

De tijdelijke expo #WeAreMobility, die (nieuwe) mobiliteitsoplossingen belicht, neemt dan weer vier dagen lang (18 tot en met 21 januari) Paleis 10 in beslag. Voor de rest zijn alle gekende merken vertegenwoordigd, maar dit keer ook met hybride en elektrische auto’s. Volgens sommigen de wagens van de toekomst. Maar voor de meeste gewone mensen onbetaalbaar. Daarom doet de Vlaamse regering een poging om het tij te keren door een groepsaankoop in het leven te roepen voor deze wagens. Je kan daarbij kiezen uit vier modellen. De Peugeot ION (vanaf 16.652€), Renault ZOE (vanaf 16.450€), De Nissan LEAF (vanaf 32.533€) en tenslotte de Hyundai KONA Electric (vanaf 34.149€) telkens BTW inbegrepen. Momenteel zijn er al meer dan 1000 mensen ingeschreven voor deze groepsaankoop, deze inschrijving is gratis.

Voor de rest zijn er nog een aantal wereldpremières zoals de Mini Hatch (driedeurs) is de sportieve topversie van John Cooper Works en klaar voor lancering op het Salon. Mini bestaat in 2019 zestig jaar en viert dat met de introductie van een nieuwe speciale serie. Ook de nieuwe Opel Zafira live is een wereldpremière. Iets wat onze aandacht trok was een prototype van Opel die het voortaan zou doen zonder zijspiegels maar alles via camera (zie foto). Deze is echter nog niet te koop.

Zoals gebruikelijk zal FEBIAC – dat het Autosalon van Brussel organiseert – gemotoriseerde tweewielers promoten via haar motorafdeling. Jaar na jaar werpt de stand van Start2Ride zich op als dé plaats bij uitstek voor informatie en ondersteuning voor aspirant-motorrijders. Deze stand bevindt zich in Paleis 8 en belicht de verschillende aspecten van de rijopleiding, van de theoretische en praktische opleiding voorafgaand aan het behalen van een rijbewijs tot de voortdurende bijscholing van motorrijders en
opleidingen op het circuit. Kortom: doorgewinterde motard, aspirant-motorrijder of gewoon nieuwsgierig? Paleizen 8 en 9 zijn weer een niet te missen halte op het 97e Autosalon van Brussel voor al wie van moto’s houdt.

Voor de rest is het autosalon zeker en vast een must voor elke echte autoliefhebber. Alle merken staan er netjes naast mekaar en zetten hun beste beentje voor om de klant zo goed mogelijk te helpen. Van één ding mag je wel zeker zijn of je nu kiest voor een diesel, benzine, hybride, elektrisch of met waterstof aangedreven wagen, vroeg of laat sta je er toch mee in de file.

nog enkele practica:

Het salon is nog open tot zondag 27 januari voor tickets en prijzen surft u naar https://www.autosalon.be/nl/ticket daar vindt u alles terug over het auto- en motorsalon 2019

voor meer foto’s klik hier

Het bericht 97e autosalon van start in Brussel verscheen eerst op Belg.be.

Ben Weyts en Bianca Debaets pakken roetfilterfraude aan

Door Johan

Spitstechnologie in de strijd tegen Roetfilterfraude

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Brussels staatsecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets hebben een staaltje spitstechnologie gedemonstreerd in de strijd tegen roetfilterfraude. Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren samen in prototypes van de nieuwste en meest nauwkeurige meettoestellen die momenteel ontwikkeld worden: de zogenaamde PN- en PM-toestellen. “We testen spitstechnologie uit in de praktijk”, zegt Weyts. “We worden zo internationaal de voortrekkers in de strijd tegen roetfilterfraude”.

Er rijden in dit land heel wat auto’s rond zonder roetfilter of met een roetfilter die niet meer werkt. Malafide chauffeurs lopen maar zelden tegen de lamp, omdat de bestaande controlemethodes ontoereikend of onnauwkeurig zijn.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts, Brussels staatsecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets en Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antoni0 zetten nu spitstechnologie in om roetfilterfraude toch op het spoor te komen. Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten en investeren samen € 339.950 : middelen die ter beschikking worden gesteld van GOCA (de koepel van de centra voor rijkeuring). Dankzij die investering kan er in elk van de 3 gewesten in minstens 1 keuringscentrum geëxperimenteerd worden met prototypes van de meest nauwkeurige meettoestellen die momenteel ontwikkeld worden. Het gaat om toestellen die tot nu toe enkel in labo-omstandigheden getest werden. Om de haalbaarheid, duurzaamheid en nauwkeurigheid van deze nieuwe toestellen en de meetprocedure te kennen, moet er nu getest worden gedurende een langere periode en in reële werkomstandigheden.

Concreet gaat het om PN-meters (die stofdeeltjes tellen) of PM-meters (die de hoeveelheid fijnstof meten) die moeten detecteren of een roetfilter verwijderd is. Uit uitgebreid onderzoek van GOCA is gebleken dat enkel dit soort toestellen in staat zijn om roetfilterfraude efficiënt te bestrijden. Alternatieve methodes – zoals (verbeterde) opaciteitsmeters, infrarood warmtebeeldcamera, een toestel om de zwartheid van rookgassen te meten of een EOBD–toestel – blijken veel minder effectief.

Er zullen nu in de verschillende keuringscentra metingen gebeuren met verschillende merken van meters, zodat duidelijk wordt welke meetapparaten in de praktijk de beste en meest betrouwbare resultaten opleveren. Binnen een half jaar moeten er in totaal 10.000 voertuigen gecontroleerd worden. Na een evaluatie kunnen de gewesten de meest geschikte toestellen dan in grotere getallen aankopen en ter beschikking stellen van de verschillende keuringscentra.

Het bericht Ben Weyts en Bianca Debaets pakken roetfilterfraude aan verscheen eerst op Belg.be.

Trajectcontrole Haaltert in werking

Door Johan

TrajectcontroleSteeds meer trajectcontroles voor minder verkeersdoden

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd. Binnen dit en een jaar volgen er nog eens bijna 70 tracés langs gewestwegen. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera’s die, dankzij de samenwerking met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding. “Trajectcontrole is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden” zegt Weyts.

In 2014 werd Ben Weyts bij zijn aantreden als Vlaams minister van Mobiliteit geconfronteerd met ‘de schande van de 400’ Vlaamse verkeersdoden op 1 jaar tijd. Samen met nieuwe Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid werd een omvattend Verkeersveiligheidsplan opgesteld. Daarin zowel preventieve maatregelen als een grondige hervorming van de rijopleiding maar evenzeer een stevig hoofdstuk broodnodige handhaving.

Weyts investeert fors in trajectcontrole. “Het is een rechtvaardig systeem”, zegt de minister. “Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt. En trajectcontrole is zeer efficiënt om verkeersongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden. Het aantal ongevallen daalt spectaculair op plaatsen waar trajectcontrole ingevoerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject. Omgekeerd zien we dat het aantal ongevallen stijgt als de trajectcontrole verdwijnt. Dat konden we de afgelopen maanden helaas vaststellen op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere, waar de trajectcontrole door werken tijdelijk afwezig is”.

Weyts activeerde nu 34 nieuwe trajectcontroles langs Vlaamse gewestwegen en verdubbelde zo het aantal actieve trajectcontroles. Naast de camera’s van lokale besturen, zijn er nu in totaal 55 trajectcontroles actief – een dekking van 146 km. Het gaat om 2 tracés op de autosnelweg en 53 tracés langs gewestwegen.

Daarbovenop worden nog eens 69 tracés in het komende jaar uitgerust met trajectcontrole. In minder dan de helft van de gevallen gaat het om de omvorming van traditionele flitscamera’s tot een trajectcontrole. De andere tracés zijn geselecteerd op basis van de ongevallenstatistieken.

Op het einde van deze regeerperiode, over een jaar, moeten er dus in totaal minstens een 120-tal trajectcontroles actief zijn in Vlaanderen. Dit zijn alleen de trajectcontroles die het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zelf bouwt en die Vlaanderen zelf betaalt. Daarbovenop werkt Weyts samen met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om op de autosnelwegen ANPR-systemen te installeren voor zowel trajectcontrole als criminaliteitsbestrijding. Daar gaat het in een eerste fase over een 40-tal locaties.

De minister maakt zich sterk dat de forse toename van trajectcontroles zal leiden tot minder verkeersongevallen en minder verkeersdoden. “Ik besef ten volle dat snelheidscontroles niet plezant zijn”, zegt Weyts. “Maar als we daarmee het aantal verkeersslachtoffers verder kunnen doen dalen, dan moet het maar. Sinds de start van ons Verkeersveiligheidsplan in 2015 is het aantal verkeersdoden in Vlaanderen gedaald met 27,5%. In de rest van de EU bedroeg de daling maar 3%. We moeten echt doorgaan op die ingeslagen weg om zoals beloofd op zes jaar tijd het aantal verkeersdoden te halveren, van 400 naar 200″.

“Op vraag van minister Weyts heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een serieuze versnelling hoger moeten schakelen in het installeren van trajectcontrole langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen”, zegt Tom Roelants, administrateur-generaal van AWV. “Met de activatie van deze eerste reeks nieuwe locaties zijn we alvast op schema voor het behalen van het doel van de 124 locaties.”

Het bericht Trajectcontrole Haaltert in werking verscheen eerst op Belg.be.

Snelwegparking Groot-Bijgaarden moet strenger bewaakt worden

Door Johan

Ook Europa wil strengere beveiliging snelwegparking Groot-Bijgaarden

Ook Europa erkent de noodzaak van een strenger beveiligde snelwegparking in Groot-Bijgaarden. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag in het Europees Parlement wordt voorgesteld.

Europarlementslid Mark Demesmaeker: “Brussel is een cruciaal knooppunt in het trans-Europees transportnetwerk. Europa wil dat de belangrijke snelwegparkings in dit netwerk strenger bewaakt worden om onder meer mensensmokkel tegen te gaan. Gezien de ligging van Groot-Bijgaarden is het logisch dat ook deze parking heringericht wordt.”

Vlaams minister Weyts heeft voor de herinrichting in Groot-Bijgaarden al de nodige initiatieven genomen en middelen voorzien. Demesmaeker: “Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor de directe buurtbewoners. Het kan niet dat illegale migranten er bijna ongehinderd ’s nachts kunnen rondhangen en in vrachtwagens inbreken. Groot-Bijgaarden, dat niet ver van het Noordstation en het Maximiliaanpark ligt, mag geen trekpleister worden voor mensensmokkel.”

Demesmaeker wijst ook naar het belang voor de veiligheid op de weg: “Vrachtwagenchauffeurs moeten op een menswaardige manier tot rust kunnen komen na hun kilometerslange ritten. Op dat vlak geeft Vlaanderen in Europa het goede voorbeeld met zijn plan van aanpak voor veilige en propere parkeergelegenheden. Zo halen we vermoeide cowboys van de baan. Hopelijk voert de concessiehouder in Groot-Bijgaarden nu ook de nodige aanpassingen door.”

Het bericht Snelwegparking Groot-Bijgaarden moet strenger bewaakt worden verscheen eerst op Belg.be.

Brussel klaar voor 96e auto- en motorsalon

Door PVDBD

-Brussel 10 januari 2018- Er heerst heel wat bedrijvigheid in de eeuwfeestpaleizen van Brussel. Alles word in gereedheid gebracht voor de ontvangst van duizenden kijklustigen die zich komen vergapen aan de nieuwste modellen van auto’s en moto’s op het 96e autosalon in onze hoofdstad. Tijd voor velen om nog eens kortbij een Porsche Carrera, Lamborghini,… te staan, en wie weet voor sommigen zelfs te kopen.

Onze aandacht ging in Brussel vooral uit naar de persconferentie van de nieuwe Nissan Leaf en de nieuwe Subaru Outback. Beiden werden in primeur op het autosalon van Brussel voorgesteld. De Nissan Leaf is een elektrische wagen.  Nissan onthult zijn gloednieuwe
Leaf met een speciaal introductiemodel:
de LEAF 2.ZERO EDITION.

Deze zeer complete uitvoering is voorzien van Nissans nieuwste technologieën op het gebied van Intelligent mobility, zoals propilot, e-pedal en around View monitor. Daarmee brengt de nieuwe Leaf een revolutie teweeg in de rijervaring: hij biedt immers meer veiligheid, vermogen, connectiviteit en autonomie. De nieuwe Nissan Leaf heeft een 40 kWh-batterij die zorgt voor 378 kilometer bereik (NEDC)

Vanaf 6 juni 2018 krijgen 20 particulieren, ondernemers, lokale overheden en organisaties uit Vlaams-Brabant de kans om 1 jaar lang als zogenaamde Testrijders
een Nissan Leaf te delen met buren, vrienden, collega’s en onbekenden. Op het einde van het jaar zullen de 20 auto’s meer dan 1.500 keer gedeeld zijn.

De zoektocht naar 20 testrijders start vandaag op het autosalon en loopt tot midden maart. Het project is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu (BBL), Nissan, ALD Automotive en krijgt de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het is een  pilootproject in Vlaams-Brabant, maar zou nadien in heel Vlaanderen worden uitgerold.

(

Tot zondag 18 maart kunnen particulieren, ondernemers, lokale overheden en organisaties uit Vlaams-Brabant zich kandidaat stellen om testrijder te worden. Er worden uiteindelijk 20 Testrijders geselecteerd. De Testrijders worden echte ambassadeurs en worden vanuit het project actief ondersteund en uitgedaagd om hun voertuig zoveel mogelijk te delen met andere Vlaams-Brabanders.

Daarna begaven we ons naar de stand van Subaru, waar de nieuwe Outback MY 2018 werd voorgesteld. Na de uitleg over deze Outback MY 2018  werd eindelijk het doek van de wagen weggenomen door twee bevallige jonge dames in het blauw. De verrassing in de wagen was zo mogelijk nog groter want wie zat er achter het stuur? Niemand minder dan onze Olympische zwemkampioen Pieter Timmers.

Pieter Timmers was de man die in 2016 een zilveren medaille wist te veroveren op de 100 m vrije slag. Op dit autosalon werd Pieter dan ook voorgesteld door de hoge heren van Subaru als ambassadeur van hun merk. Pieter beklemtoonde in zijn woord nog eens niet alleen het rijcomfort maar vooral de veiligheid van het rijden met een

Subaru. Enkele weetjes van de nieuwe Subar Outback MY 2018:

Responsieve, meesturende ‘full led’-koplampen voor een beter zicht in het donker. Frontale en laterale camera eye sight met rijstrookassistent voor meer veiligheid 8”-infotainmentsysteem, compatibel met Android AutoTM en Apple CarPlay®. Continu variabele lineartronic-transmissie met manuele modus met zeven verhoudingen, symmetrische AWD-modus en X-modus.

Voorts onderscheidt de Outback zich door een nieuwe bumper, nieuw radiatorrooster en nieuwe lichtblokken. De buitenspiegels werden hertekend om de stroomlijn te verbeteren en werken voortaan met heldere richtingaanwijzers voor het Subaru Rear Vehicle Detection-systeem. De 17” en 18” lichtmetalen velgen kregen een nieuwe look en er werd een nieuwe kleur geïntroduceerd: Crimson Red Pearl.

Het bedieningspaneel van de airconditioning werd hertekend voor meer gebruiksgemak en geeft de temperatuur en klok duidelijker weer. Passagiers op de achterbank beschikken voortaan over 2.1A USB-poorten, die compatibel zijn met grotere tablet-pc’s. Kortom een wagen met toekomst. Na deze persconferentie gingen we verder op ontdekking naar andere nieuwtjes die op dit salon voorgesteld worden.

Een opvallende evolutie op dit autosalon is het mindere aanbod van dieselwagens. Bij ieder merk valt het meer en meer op dat de dieselwagens steeds minder en minder actief worden gepromoot. Wat echter niet wil zeggen dat daarmee de elektrische wagen in de lift zit. Bij twee constructeurs namelijk Renault en peugeot zagen we reeds een wagen die volledig autonoom kan rijden, misschien een standaard voor de toekomst?

Nieuw op dit autosalon is ook #Wearemobility: een nieuwe mobiliteitsbeleving in paleis 10. Daar kan je kennismaken met andere mobiliteitsvormen zoals daar zijn: autodelen, ritdelen, fietsdelen, elektrische steps, hoverboards, monowheels en andere voortbewegingstoestellen om het laatste deel van de verplaatsing van en naar het werk vlot en snel af te leggen. Er beweegt wat in het mobiliteitslandschap, zoveel is duidelijk.

Tenslotte werd er ook op dit salon aan de kinderen gedacht. Er is een tentoonstelling van de stripheld Michel Vaillan. Met de hulp van partners zoals Disney, Proximus, Total, VTM, Brussels Expo en Febelauto
krijgt elk kind dat het autosalon bezoekt bij zijn komst in de Astrid-Hall een welkomstgeschenk
bestaande uit een rugzak en een strandlaken in de kleuren van Cars 3, evenals een bon 
voor een miniatuurauto van de film en diverse goodies.

Na die spectaculaire verwelkoming kunnen kinderen nog terecht in Paleis 4, waar een hele kidszone van het autosalon aan hen is gewijd. Op het programma: de tentoonstelling van een model op ware grootte van Bliksem McQueen, de held uit Cars 3, een ontspanningszone met diverse activiteiten zoals videogames, trapautootjes en gokarts, projectie van de eerste minuten van de Cars 3-film op een groot scherm en diverse animaties.

En last but not least kunnen kinderen er deelnemen aan een wedstrijd waarmee ze een van de tien elektrische Bliksem McQueen-auto’s van Feber of Bliksem McQueen-gokarts van Stamp kunnen winnen. De prijzen worden over de hele duur van het salon verloot. Als dat geen onvergetelijke ervaring is!

Het autosalon is voor het publiek te bezoeken  van vrijdag 12 tot zondag 21 januari.
– Openingsuren: van 11 tot 19 uur in de week / van 10 tot 19 uur in het weekend.
– Nocturnes tot 22 uur: vrijdag 12, maandag 15 en vrijdag 19 januari. 

Salon #WeAreMobility (Paleis 10): van donderdag 18 tot zondag 21 januari. Meer info op http:// www.autosalon.be

Voor meer foto’s klik hier

 

 

 

 

Het bericht Brussel klaar voor 96e auto- en motorsalon verscheen eerst op Belg.be.

Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing

Door Johan

Sinds 1 oktober 2017 zijn de nieuwe Vlaamse regels voor het halen van het rijbewijs van kracht. Zo moet bijvoorbeeld een ouder die zijn zoon of dochter wil leren rijden, eerst zelf drie uur opleiding gaan volgen. Tenminste volgens de Vlaamse regels, want volgens de federale overheid is er sprake van een bevoegdheidsoverschrijding en blijft alles bij het oude. “Het is het zoveelste dispuut tussen ministers Weyts en Bellot, maar wél de eerste keer dat de jongeren er echt de dupe van zijn. Het is van cruciaal belang dat de mobiliteitsministers samenwerken en eens en voor altijd duidelijkheid verschaffen zodat kandidaat-bestuurders aan hun rij-opleiding kunnen beginnen. Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing.”, aldus CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh die er een vraag over stelde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer.

Het parlementslid had gehoopt om eindelijk duidelijkheid te krijgen over de situatie, maar die kwam er echter niet. “Geef, na al die tegenstrijdige informatie, een gezamenlijke instructie, zodat niet alleen de jongeren, maar ook de begeleiders, gemeentebesturen, rijscholen en examencentra weten waar ze aan toe zijn.”, aldus CD&V mobiliteitsexpert Jef Van den Bergh. Hij roept op om samen een oplossing te voorzien, zodat de kandidaat-bestuurders niet langer de dupe zijn van het gekibbel tussen twee ministers.

De vernieuwde Vlaamse rijopleiding omvat onder andere een verlenging van de minimale oefenperiode tot 9 maanden en een verplicht vormingsmoment voor rijbegeleiders van de kandidaat-bestuurders. Vooral rond dat vormingsmoment en de voorwaarden om het voorlopig rijbewijs af te leveren, heerst veel onduidelijkheid. Gezien de federale regering bevoegd is voor het uitreiken van het rijbewijs en de vraag naar een bijkomende opleiding hieronder valt, is er volgens federaal minister Bellot sprake van een bevoegdheidsoverschrijding. De Raad van State gaf hem in haar advies op de Vlaamse hervormingsplannen van de rijopleiding gelijk. Hun voorstel tot oplossing was om de aflevering van het rijbewijs te koppelen aan het praktische examen, wat wel een Vlaamse bevoegdheid is. Vlaanderen ging hier niet op in, zette door en de onduidelijkheid bleef.

Het bericht Rij-opleiding – Stop met de vinger te wijzen naar elkaar en vind een oplossing verscheen eerst op Belg.be.

Voorlopig rijbewijs niet klaar voor start 1 oktober

Door Johan

rijbewijsVanaf 1 oktober treedt de vernieuwde rijopleiding in werking. Vlaams parlementslid Lode Ceyssens stelde donderdag in het Vlaams Parlement de vraag of de minister van mobiliteit klaar was met zijn huiswerk. De minister was formeel en bevestigde dat de vernieuwde rijopleiding vanaf 1 oktober effectief kan starten. Nu blijkt echter dat er nog heel wat verwarring heerst bij rijscholen en gemeentebesturen. Lode Ceyssens: “De nieuwe rijopleiding is een goede zaak, maar dat het huiswerk niet klaar is op 2 dagen voor de inwerkingtreding, is vragen om chaos. Ik reken erop dat de minister snel duidelijkheid verschaft.”

De federale regering is bevoegd voor het uitreiken van het rijbewijs. De organisatie van de rijopleiding is dan weer een Vlaamse bevoegdheid. Het is dus van cruciaal belang dat de mobiliteitsministers tot een compromis komen om zo de vernieuwde rijopleiding in Vlaanderen niet te hypothekeren. En daar wringt het schoentje.

Vlaanderen maakte werk van een nieuwe rijopleiding. Die zou moeten starten op 1 oktober. In de brief die de FOD mobiliteit onlangs naar de gemeentes stuurde, vraagt men echter het besluit van de Vlaamse Regering niet te volgen en dus vanaf maandag het voorlopig rijbewijs gewoon onder de oude regelgeving af te leveren. Dit gaat compleet in tegen wat Vlaanderen beslist heeft.

“Dit is nogmaals het bewijs dat het opbod tussen de federale en Vlaamse minister van mobiliteit moet stoppen. Gemeentebesturen weten niet waar ze aan toe zijn. Mensen hebben recht op duidelijkheid”, oppert Lode Ceyssens.

Maar het schort ook aan de Vlaamse voorbereiding zelf.

De vernieuwde rijopleiding omvat onder andere een verlenging van de minimale oefenperiode tot 9 maanden en een verplicht vormingsmoment voor rijbegeleiders van de kandidaat-bestuurders. Vooral rond dat vormingsmoment en de voorwaarden om het voorlopig rijbewijs af te leveren, heerst veel onduidelijkheid. Ambtenaren op gemeentehuizen weten niet wat ze maandag moeten doen als iemand zijn voorlopig rijbewijs komt aanvragen. Onder de oude regelgeving kan de geslaagde met het attest van de rijschool het voorlopig rijbewijs bekomen. Onder de nieuwe regelgeving, die ingaat vanaf zondag, kan de kandidaat-bestuurder echter pas het voorlopig rijbewijs krijgen als zijn rijbegeleider het vormingsmoment bij een erkende rijschool of erkende rijinstructeur heeft gevolgd en daarvan een bewijs heeft. De naam van de rijbegeleider moet vanaf 1 oktober immers op het voorlopig rijbewijs komen te staan.

Alleen heeft nog niemand een vorming rijbegeleider kunnen volgen. Het aanbod is niet actief. De website van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vermeldt ook niet alle instanties waarbij je het vormingsmoment voor rijbegeleiders zou kunnen volgen. Blijkt ook dat niet alle rijscholen klaar zijn om het vormingsmoment aan de rijbegeleiders te kunnen aanbieden.

“Concreet betekent dit dat mensen die slagen voor het theoretisch rij-examen, en rijles willen volgen met een rijbegeleider, geen idee hebben wanneer ze hun praktijkopleiding zullen kunnen starten”, klaagt Ceyssens aan.

Lode Ceyssens: “Het klopt dat de Raad van State pas gisteren uitspraak deed over de nieuwe rijopleiding. Maar dat kan niet worden ingeroepen als excuus voor de gebrekkige voorbereiding. Het is werkelijk ‘not done’ dat het kabinet zo lang wacht met de communicatie over de moeilijkheden die er zijn met de invoering van de vernieuwde rijopleiding. Dit is pure chaos. Minister Weyts mag dan wel aangeven klaar te zijn met zijn huiswerk, op het werkveld is men dat duidelijk nog niet. Op 2 dagen voor de inwerkingtreding is dat hallucinant. Hij moet snel duidelijkheid scheppen over hoe het nu verder moet.”

Het bericht Voorlopig rijbewijs niet klaar voor start 1 oktober verscheen eerst op Belg.be.

Herstellingswerken Expresweg in Haaltert

Door Johan

Herstellingswerken op de Expresweg (N45) in Haaltert

Op maandag 9 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer met herstellingswerken en de aanleg van rechtsafslagstrook op de Expresweg (N45) in Haaltert. Tijdens deze werken rijdt het verkeer op de N45 over twee rijstroken naar Ninove en over één rijstrook richting Aalst. Het verkeer van Ninove kan niet afslaan naar de Wildebeekstraat richting Welle en moet omrijden. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur. De werken zullen ongeveer een maand duren. 

Wat doen we?

De aannemer voert gelijkaardige werken uit als die op de N45 aan de Eigenstraat. De werfzone bevindt zich nu op de N45 tussen Ninove en Aalst in Haaltert aan het kruispunt met de Wildebeekstraat op de rijrichting Aalst. Er wordt op die plaats een rechtsafslagstrook aangelegd. De aannemer vervangt ook enkele betonplaten en past ook het fietspad aan. De werken starten op 9 oktober en duren tot 3 november.

Hoe rijdt het verkeer?

Autoverkeer

Het verkeer op de N45 heeft twee rijstroken richting Ninove. Richting Aalst is er slechts één rijstrook. Er komt een tijdelijke middenberm waardoor er geen kruisende bewegingen mogelijk zijn.
Wie van de N45 naar de Wilgenstraat wil, moet eerder al het kruispunt nemen en via de Hoogstraat en de Steenweg (N405) rijden.
Het verkeer vanuit Welle kan de N45 oprijden richting Aalst.
Het verkeer dat vanuit Ninove naar Denderhoutem wilt rijden, zal ook eerder het kruispunt met de Iddergemsesteenweg moeten nemen.
Het verkeer van Denderhoutem naar Aalst rijdt om via Iddergemsesteenweg en het centrum van Haaltert.

Fietsers

Fietsers richting Ninove kunnen langs de N45 rijden
Fietsers richting Aalst rijden om via de steenweg (N405) en de Hoogstraat.

Veilige werf

Voor de veiligheid is er een snelheidsbeperking van 50km/u in de werfzone.

Bron:Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Het bericht Herstellingswerken Expresweg in Haaltert verscheen eerst op Belg.be.

Politie Geraardsbergen en Lierde belonen verkeersveilig gedrag

Door Johan

Politie Geraardsbergen/Lierde en dorpsraad Grimminge belonen verkeersveilig gedrag!

Op initiatief van de dorpsraad van Grimminge werd op donderdag 7 september een actie ‘snelheid’ uitgevoerd in samenwerking met het buurtpolitieteam Oost van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde. Doel van deze actie: werken aan een verkeersveilige maand september én belonen van verkeersveilig gedrag!

Traditioneel wordt in de verkeerspraktijk geprobeerd gewenst gedrag te bevorderen door overtredingen van regels te bestraffen. Toch is bekend dat gedrag vaak sneller en duurzamer te veranderen is door gewenst gedrag te belonen dan door ongewenst gedrag te sanctioneren. Met deze theorie in het achterhoofd werkte het buurtpolitieteam (BPT) Oost in samenwerking met de dorpsraad van Grimminge een beloningscampagne uit. De eerste actie vond plaats op donderdag 7 septemer en leverde mooie resultaten op.

In totaal werden 680 voertuigen op het grondgebied van Grimminge onderworpen aan een snelheidscontrole waarvan 51 bestuurders in overtreding waren. 1 voertuig reed 98 km/u in de bebouwde kom en werd onderschept. De bestuurder zag zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

27 voertuigen werden effectief uit het verkeer gehaald voor controle. De bestuurders werden eerst onderworpen aan een ademtest en allen bliezen ‘safe’. Na verdere controle kregen uiteindelijk een 20-tal onder hen een mooi aandenken van de dorpsraad voor hun voorbeeldig verkeersveilig gedrag.

Verder werden nog 5 onmiddellijke inningen opgemaakt voor o.a. slechte staat van de banden, het niet dragen van de gordel en parkeren op het trottoir.

“Met deze campagne willen we vooral het accent leggen op goed en veilig gedrag, vanuit de insteek dat met belonen meer kan worden bereikt dan met afdwingen.” zegt Davy Vander Gucht, hoofd van BPT Oost bij de politie Geraardsbergen/Lierde. “Bestuurders reageerden blij verrast en positief op deze beloningsactie, waarvan het initiatief uitgaat van de dorpsraad van Grimminge. Het belonen op zich moet uiteraard beschouwd worden als aanvulling op traditioneel politietoezicht, niet als een alternatief ervoor” vervolledigt Vander Gucht.

Gezien de positieve resultaten en de goede samenwerking met de dorpsraad zullen er in de toekomst nog gelijkaardige acties op het touw worden gezet.

Het bericht Politie Geraardsbergen en Lierde belonen verkeersveilig gedrag verscheen eerst op Belg.be.

80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden

Door Johan

auto80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden

Hoewel de wetgeving verplicht dat ieder gemotoriseerd voertuig dat zich op de weg begeeft een verzekering moet hebben, werden er vorig jaar 29.233 inbreuken geregistreerd wegens het rijden zonder verzekering. Het gaat hierbij over alle voertuigcategorieën (auto’s, bromfietsen, …. “80 inbreuken per dag wegens rijden zonder verzekering is nog altijd veel te hoog.”, zegt CD&V Kamerlid, Veli Yüksel die de cijfers opvroeg bij de minister van Mobiliteit, François Bellot (MR). “De meeste overtredingen worden begaan door de leeftijdscategorie 25-34-jarigen, maar vaak rijden ook -18-jarigen zonder verzekering.”, aldus Yüksel.

In 2014 werden 31.426 gevallen van onverzekerd rijden vastgesteld, in 2015 29.743 en vorig jaar 29.233. Het parlementslid wijst erop dat er in werkelijkheid veel meer voertuigen rondrijden zonder verzekering, naar schatting zo’n 70.000 bestuurders. “Rijden zonder verzekering kan ernstige financiële gevolgen hebben voor de aansprakelijke bestuurder. Bovendien jagen ze de premie de hoogte in van degenen die wel verzekerd zijn. ”, zegt Yüksel. “Wanneer voertuigen niet verzekerd zijn en een ongeval veroorzaken komt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen. Het Fonds betaalt de slachtoffers die normaal een vergoeding zouden hadden moeten krijgen van de verzekering van de tegenpartij, maar nergens kunnen aankloppen. De betrokkene moet het ongeval bij het fonds aangeven en tenzij hij een zwakke weggebruiker is, moet hij de aansprakelijkheid van de onverzekerde bestuurder kunnen aantonen (met getuigenissen, foto’s van sporen op de weg, de feitelijke omstandigheden enz.). Nadat het Motorwaarborgfonds een vergoeding heeft uitgekeerd, probeert het vervolgens om het geld terug te vorderen.”, legt het parlementslid uit.

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds ontving 7.826 aangiftes van slachtoffers in 2014. Dit aantal stabiliseerde zich op 7.818 in 2015, maar kende een daling tot 7.529 aangiftes in 2016. “Die daling uit zich tevens in de uitgekeerde bedragen.” Stelt Yüksel. “In 2014 werd 16.940.314 euro uitgekeerd, in 2016 was dit 14.886.618 euro.”, aldus het parlementslid.

Naast het financiële risico, staan er op het rijden zonder verzekering ook zware straffen (geldboete, rijverbod, verbeurdverklaring van het voertuig of in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf). Volgens Yüksel zal het rijden zonder verzekering in het najaar harder worden aangepakt: ministers Koen Geens en François Bellot werken aan een wetsontwerp waarbij niet-verzekering toegevoegd zal worden aan de bestaande recidiveregeling. Bestuurders die in een periode van 3 jaar 2 zware verkeerovertredingen begaan, krijgen een rijverbod van ten minste 3 maanden en moeten hun rijexamens (theoretisch, praktisch, geneeskundig, psychologisch onderzoek) opnieuw afleggen. Tot nu toe was het feit dat men niet-verzekerd is nog niet opgenomen in de lijst van zware overtredingen, daar komt dus verandering in.

“Er zijn nog altijd veel te veel onverzekerde voertuigen op onze wegen. Ondanks het actieplan van 2013 voor de naleving van de verzekerings-en keuringsplicht zijn er op het terrein geen grote veranderingen vast te stellen. We moeten verder inzetten op versterkte controles en sensibilisering via de verzekeringsmaatschappijen. Vooral de categorie 35-44-jarigen is een kwetsbare groep.”, besluit Yüksel.

Het bericht 80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden verscheen eerst op Belg.be.

80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden

Door Johan

auto80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden

Hoewel de wetgeving verplicht dat ieder gemotoriseerd voertuig dat zich op de weg begeeft een verzekering moet hebben, werden er vorig jaar 29.233 inbreuken geregistreerd wegens het rijden zonder verzekering. Het gaat hierbij over alle voertuigcategorieën (auto’s, bromfietsen, …. “80 inbreuken per dag wegens rijden zonder verzekering is nog altijd veel te hoog.”, zegt CD&V Kamerlid, Veli Yüksel die de cijfers opvroeg bij de minister van Mobiliteit, François Bellot (MR). “De meeste overtredingen worden begaan door de leeftijdscategorie 25-34-jarigen, maar vaak rijden ook -18-jarigen zonder verzekering.”, aldus Yüksel.

In 2014 werden 31.426 gevallen van onverzekerd rijden vastgesteld, in 2015 29.743 en vorig jaar 29.233. Het parlementslid wijst erop dat er in werkelijkheid veel meer voertuigen rondrijden zonder verzekering, naar schatting zo’n 70.000 bestuurders. “Rijden zonder verzekering kan ernstige financiële gevolgen hebben voor de aansprakelijke bestuurder. Bovendien jagen ze de premie de hoogte in van degenen die wel verzekerd zijn. ”, zegt Yüksel. “Wanneer voertuigen niet verzekerd zijn en een ongeval veroorzaken komt het Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen. Het Fonds betaalt de slachtoffers die normaal een vergoeding zouden hadden moeten krijgen van de verzekering van de tegenpartij, maar nergens kunnen aankloppen. De betrokkene moet het ongeval bij het fonds aangeven en tenzij hij een zwakke weggebruiker is, moet hij de aansprakelijkheid van de onverzekerde bestuurder kunnen aantonen (met getuigenissen, foto’s van sporen op de weg, de feitelijke omstandigheden enz.). Nadat het Motorwaarborgfonds een vergoeding heeft uitgekeerd, probeert het vervolgens om het geld terug te vorderen.”, legt het parlementslid uit.

Het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds ontving 7.826 aangiftes van slachtoffers in 2014. Dit aantal stabiliseerde zich op 7.818 in 2015, maar kende een daling tot 7.529 aangiftes in 2016. “Die daling uit zich tevens in de uitgekeerde bedragen.” Stelt Yüksel. “In 2014 werd 16.940.314 euro uitgekeerd, in 2016 was dit 14.886.618 euro.”, aldus het parlementslid.

Naast het financiële risico, staan er op het rijden zonder verzekering ook zware straffen (geldboete, rijverbod, verbeurdverklaring van het voertuig of in sommige gevallen zelfs een gevangenisstraf). Volgens Yüksel zal het rijden zonder verzekering in het najaar harder worden aangepakt: ministers Koen Geens en François Bellot werken aan een wetsontwerp waarbij niet-verzekering toegevoegd zal worden aan de bestaande recidiveregeling. Bestuurders die in een periode van 3 jaar 2 zware verkeerovertredingen begaan, krijgen een rijverbod van ten minste 3 maanden en moeten hun rijexamens (theoretisch, praktisch, geneeskundig, psychologisch onderzoek) opnieuw afleggen. Tot nu toe was het feit dat men niet-verzekerd is nog niet opgenomen in de lijst van zware overtredingen, daar komt dus verandering in.

“Er zijn nog altijd veel te veel onverzekerde voertuigen op onze wegen. Ondanks het actieplan van 2013 voor de naleving van de verzekerings-en keuringsplicht zijn er op het terrein geen grote veranderingen vast te stellen. We moeten verder inzetten op versterkte controles en sensibilisering via de verzekeringsmaatschappijen. Vooral de categorie 35-44-jarigen is een kwetsbare groep.”, besluit Yüksel.

Het bericht 80 inbreuken per dag wegens onverzekerd rijden verscheen eerst op Belg.be.

Strengere aanpak rijden zonder rijbewijs

Door Johan

autoverzekeringStrengere aanpak rijden zonder rijbewijs of tijdens rijverbod. Regering maakt werk van actieplan Vluchtmisdrijf.

Aan de basis van het actieplan Vluchtmisdrijf van Van den Bergh ging een uitgebreid onderzoek vooraf, geflankeerd door hoorzittingen in het federale parlement. Daaruit kon men afleiden dat vluchtmisdrijf heel vaak gelinkt is aan andere overtredingen. “Uit cijfers die we opvroegen blijkt bijvoorbeeld dat er elke dag twee bestuurders zonder geldig rijbewijs vluchten na een ongeval. Uit jaarlijkse cijfers van de politierechtbanken, stelden we vast dat er in 2016 elke maand meer dan 1.000 bestuurders veroordeeld werden voor rijden zonder rijbewijs, scholingbewijs of attest.” licht Van den Bergh toe. “Wie vluchtmisdrijf wil terugdringen, pakt dus best ook de onderliggende verkeersmisdrijven aan.”, aldus de CD&V-politicus. Het vandaag gestemde wetsontwerp volgt deze filosofie. Voor rijden zonder rijbewijs of tijdens een rijverbod kan je vandaag de dag enkel een geldboete of een rijverbod krijgen. Wanneer overtreders hervallen binnen de drie jaar dan worden de straffen en boetes verdubbeld, maar de rechter kan momenteel geen gevangenisstraf opleggen. Daar komt nu verandering in: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar zal voortaan tot de mogelijkheden van de politierechters behoren. “Het is te gek voor woorden dat bestuurders die pakweg 7 keer veroordeeld zijn voor rijden zonder rijbewijs, gewoon opnieuw een rijverbod krijgen. Op een bepaald moment houdt enkel een celstraf hen van de baan.”, oordeelt Van den Bergh.

Vorig jaar stierf er elke maand iemand bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Vluchten na een ongeval, dat doe je niet. Maar het fenomeen blijft hardnekkig terugkeren en verdient dus een gepaste aanpak. CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh lanceerde in april 2016 een actieplan om vluchtmisdrijf terug te dringen. Dat vertaalde zich in een resolutie en diverse wetsvoorstellen. Een aantal essentiële maatregelen uit dit plan worden nu opgenomen in de hervorming van het verkeersstrafrecht door minister van Justitie Koen Geens en zijn collega van Mobiliteit Francis Bellot.

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving aanbrengt. Zo zullen hardleerse chauffeurs strenger aangepakt worden en wordt vluchtmisdrijf zwaarder bestraft. CD&V-Volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh is tevreden dat een aantal maatregelen uit zijn actieplan Vluchtmisdrijf werden opgenomen in het wetsontwerp. “Politierechters waren vragende partij om zwaardere maximale straffen te kunnen opleggen indien het om extreme gevallen gaat. Daarom worden de maximale gevangenisstraf en de maximale boete voor vluchtmisdrijf nu verhoogd, waardoor de marge waarbinnen de rechter kan oordelen groter wordt. Bovendien geven we met deze verhoging een duidelijk signaal dat we dergelijk gedrag niet tolereren en nog zwaarder zullen sanctioneren.”, legt Van den Bergh uit.

Tot slot worden ook de verjaringstermijnen aangepast. Lichte overtredingen zullen pas na twee jaar vervallen in de plaats van één jaar. Zwaardere overtredingen blijven op 3 jaar.

Het bericht Strengere aanpak rijden zonder rijbewijs verscheen eerst op Belg.be.

Strengere aanpak rijden zonder rijbewijs

Door Johan

autoverzekeringStrengere aanpak rijden zonder rijbewijs of tijdens rijverbod. Regering maakt werk van actieplan Vluchtmisdrijf.

Aan de basis van het actieplan Vluchtmisdrijf van Van den Bergh ging een uitgebreid onderzoek vooraf, geflankeerd door hoorzittingen in het federale parlement. Daaruit kon men afleiden dat vluchtmisdrijf heel vaak gelinkt is aan andere overtredingen. “Uit cijfers die we opvroegen blijkt bijvoorbeeld dat er elke dag twee bestuurders zonder geldig rijbewijs vluchten na een ongeval. Uit jaarlijkse cijfers van de politierechtbanken, stelden we vast dat er in 2016 elke maand meer dan 1.000 bestuurders veroordeeld werden voor rijden zonder rijbewijs, scholingbewijs of attest.” licht Van den Bergh toe. “Wie vluchtmisdrijf wil terugdringen, pakt dus best ook de onderliggende verkeersmisdrijven aan.”, aldus de CD&V-politicus. Het vandaag gestemde wetsontwerp volgt deze filosofie. Voor rijden zonder rijbewijs of tijdens een rijverbod kan je vandaag de dag enkel een geldboete of een rijverbod krijgen. Wanneer overtreders hervallen binnen de drie jaar dan worden de straffen en boetes verdubbeld, maar de rechter kan momenteel geen gevangenisstraf opleggen. Daar komt nu verandering in: een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar zal voortaan tot de mogelijkheden van de politierechters behoren. “Het is te gek voor woorden dat bestuurders die pakweg 7 keer veroordeeld zijn voor rijden zonder rijbewijs, gewoon opnieuw een rijverbod krijgen. Op een bepaald moment houdt enkel een celstraf hen van de baan.”, oordeelt Van den Bergh.

Vorig jaar stierf er elke maand iemand bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Vluchten na een ongeval, dat doe je niet. Maar het fenomeen blijft hardnekkig terugkeren en verdient dus een gepaste aanpak. CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh lanceerde in april 2016 een actieplan om vluchtmisdrijf terug te dringen. Dat vertaalde zich in een resolutie en diverse wetsvoorstellen. Een aantal essentiële maatregelen uit dit plan worden nu opgenomen in de hervorming van het verkeersstrafrecht door minister van Justitie Koen Geens en zijn collega van Mobiliteit Francis Bellot.

De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed dat enkele belangrijke wijzigingen in de verkeerswetgeving aanbrengt. Zo zullen hardleerse chauffeurs strenger aangepakt worden en wordt vluchtmisdrijf zwaarder bestraft. CD&V-Volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh is tevreden dat een aantal maatregelen uit zijn actieplan Vluchtmisdrijf werden opgenomen in het wetsontwerp. “Politierechters waren vragende partij om zwaardere maximale straffen te kunnen opleggen indien het om extreme gevallen gaat. Daarom worden de maximale gevangenisstraf en de maximale boete voor vluchtmisdrijf nu verhoogd, waardoor de marge waarbinnen de rechter kan oordelen groter wordt. Bovendien geven we met deze verhoging een duidelijk signaal dat we dergelijk gedrag niet tolereren en nog zwaarder zullen sanctioneren.”, legt Van den Bergh uit.

Tot slot worden ook de verjaringstermijnen aangepast. Lichte overtredingen zullen pas na twee jaar vervallen in de plaats van één jaar. Zwaardere overtredingen blijven op 3 jaar.

Het bericht Strengere aanpak rijden zonder rijbewijs verscheen eerst op Belg.be.

Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein te Blankenberge

Door Johan

Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein

Bijna elke dag worden er wel auto’s gespot, vooral van toeristen, op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. Vandaag nog manoeuvreerde een auto zich via het plein tot aan de De Smet de Naeyerlaan. Nochtans is de binnenstad tijdens de zomervakantie van 10u00 ’s morgens tot 5u00 de ochtend nadien zo goed als verkeersvrij. Het Leopold III-plein zelf is trouwens altijd verboden terrein voor het gewone autoverkeer.

De reden voor al die spookrijders moet je echter niet ver zoeken; de GPS stuurt de auto’s die in de Kerkstraat of omliggende straten moeten zijn, immers ook in juli en augustus via de Steenstraat en houdt totaal geen rekening met de verkeersvrije zone tijdens de vakantiemaanden.

Bovendien denken veel autobestuurders, eenmaal ze voor de gesloten verzinkbare verkeerspaaltjes van de Steenstraat staan, dat ze linksaf via de rijweg langs de Zeeman alsnog in de Kerkstraat kunnen geraken. Deze “alternatieve weg” wordt nog meer aangemoedigd door het zone 30-bord dat duidt dat auto’s langs daar kunnen. Helaas komen ze dan op het verkeersvrije Leopoldplein terecht en zitten ze dan als ratten-in-de-val met de paaltjes aan de Vramboutstraat en de Paul Devauxstraat. De auto’s moeten dan onverrichterzake terugkeren vanwaar ze komen, zich een weg banend tussen verraste voetgangers en fietsers op het drukke plein.

De nodige signalisatie aan de Zeeman dat dit een doodlopende weg is, zou zeker de verkeersveiligheid ten goede komen, en hiermee moet niet gewacht worden tot de start van de heraanleg van het plein in september ’17. Maar wellicht moet ook hier eerst een ongeval gebeuren of moet de pers er over berichten, alvorens ze bij het Open VLD-N-VA-stadsbestuur en bij de Lokale Politie Blankenberge in actie schieten… zegt Tanguy Veys – tanguyveys.org

Het bericht Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein te Blankenberge verscheen eerst op Belg.be.

Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein te Blankenberge

Door Johan

Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein

Bijna elke dag worden er wel auto’s gespot, vooral van toeristen, op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. Vandaag nog manoeuvreerde een auto zich via het plein tot aan de De Smet de Naeyerlaan. Nochtans is de binnenstad tijdens de zomervakantie van 10u00 ‘s morgens tot 5u00 de ochtend nadien zo goed als verkeersvrij. Het Leopold III-plein zelf is trouwens altijd verboden terrein voor het gewone autoverkeer.

De reden voor al die spookrijders moet je echter niet ver zoeken; de GPS stuurt de auto’s die in de Kerkstraat of omliggende straten moeten zijn, immers ook in juli en augustus via de Steenstraat en houdt totaal geen rekening met de verkeersvrije zone tijdens de vakantiemaanden.

Bovendien denken veel autobestuurders, eenmaal ze voor de gesloten verzinkbare verkeerspaaltjes van de Steenstraat staan, dat ze linksaf via de rijweg langs de Zeeman alsnog in de Kerkstraat kunnen geraken. Deze “alternatieve weg” wordt nog meer aangemoedigd door het zone 30-bord dat duidt dat auto’s langs daar kunnen. Helaas komen ze dan op het verkeersvrije Leopoldplein terecht en zitten ze dan als ratten-in-de-val met de paaltjes aan de Vramboutstraat en de Paul Devauxstraat. De auto’s moeten dan onverrichterzake terugkeren vanwaar ze komen, zich een weg banend tussen verraste voetgangers en fietsers op het drukke plein.

De nodige signalisatie aan de Zeeman dat dit een doodlopende weg is, zou zeker de verkeersveiligheid ten goede komen, en hiermee moet niet gewacht worden tot de start van de heraanleg van het plein in september ’17. Maar wellicht moet ook hier eerst een ongeval gebeuren of moet de pers er over berichten, alvorens ze bij het Open VLD-N-VA-stadsbestuur en bij de Lokale Politie Blankenberge in actie schieten… zegt Tanguy Veys – tanguyveys.org

Het bericht Dagelijks spookrijders op Leopold III-plein te Blankenberge verscheen eerst op Belg.be.

Vernieuwde rijopleiding van start op 1 oktober

Door Johan

Vernieuwde rijopleiding van start op 1 oktober

De Vlaamse Regering heeft groen licht gegeven voor een verdere hervorming van de rijopleiding: de oefenfase wordt 3 keer zo lang en niet-professionele begeleiders moeten voortaan een vormingsmoment volgen. Dat vormingsmoment wordt nu ook opengesteld voor iedereen. “We gaan beginnende chauffeurs beter wapenen voor het verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts blijft strijden tegen de schande van de 400, het veel te hoge aantal verkeersdoden. Het valt op dat jonge autobestuurders oververtegenwoordigd blijven in de ongevallenstatistieken. Bij jonge mannen tussen 18 en 24 jaar is het verkeer zelfs de grootste doodsoorzaak – wat in geen enkele andere leeftijdscategorie zo is.

Weyts wil jonge chauffeurs beter voorbereiden op het verkeer. De rijopleiding wordt daarom grondig hervormd. Eerder werd er al een curriculum voor het rijbewijs B opgesteld, het theoretisch examen werd hervormd zodat zwaardere fouten zwaarder bestraft worden en het praktisch examen werd uitgebreid met een gevaarherkenningstest, rijden met GPS en extra mogelijke manoeuvres. Weyts: “Als we de dodentol lager willen, dan moet de lat hoger”.

Langer oefenen
Nu wordt ook de rijopleiding verlengd. Vanaf 1 oktober zal een kandidaat-chauffeur voor het praktijkexamen minstens 9 maand lang rijervaring moeten opdoen. Vandaag kan je al 3 maand na je theoretische examen een rijbewijs behalen. Beginnende chauffeurs krijgen dankzij de verlenging meer tijd en meer kansen om rijvaardigheden te ontwikkelen. “De eerste kilometers van beginnende chauffeurs zijn de gevaarlijkste, met de meeste ongevallen”, weet Weyts. ” We maken de oefenfase van de rijopleiding nu drie keer zo lang om jonge chauffeurs beter voor te bereiden.”

Het systeem van de vrije begeleiding – dat uniek is in de wereld – blijft behouden, maar er komt vanaf 1 oktober wel een verplicht vormingsmoment voor de begeleiders. Het gaat om een eenmalige bijscholing van 3 uur waarin de wegcode opgefrist wordt en de begeleiders enkele pedagogische tips & tricks aangereikt krijgen. “De begeleiders spelen een hoofdrol in het leerproces van de beginnende chauffeurs”, zegt Weyts.

“We willen ervoor zorgen dat de begeleiders de beste methodieken doorgeven aan nieuwe bestuurders. Zij moeten het allerbeste voorbeeld geven. Het is trouwens voor iedereen een aanrader om de verkeerskennis eens op te frissen.”

De vormingsmomenten worden georganiseerd door de rijscholen en de zelfstandige rijinstructeurs. De site www.rijbewijzer.be zal kandidaat-begeleiders wegwijs maken in het aanbod.

Goedkoop
Het vormingsmoment zal 20 euro kosten voor de begeleider. Wie een begeleidersattest heeft behaald, mag gedurende 10 jaar meerdere kandidaat-bestuurders begeleiden, zonder telkens opnieuw de vorming te volgen. De kandidaat-bestuurder zelf mag de vorming op vrijwillige basis meevolgen zonder te betalen.

Ook na deze hervorming blijft onze rijopleiding zeer goedkoop: je zal voor in totaal 194 euro een rijbewijs kunnen halen in Vlaanderen. Nergens in Europa ligt de prijs zo laag. In Tsjechië, de 2de op de lijst, is de prijs van een rijbewijs al zo’n 50 euro duurder (240 euro). Om vooral te zwijgen over landen zoals het Verenigd Koningrijk (1500 euro), Noorwegen (2000 euro) of Nederland (2500 euro).

Het bericht Vernieuwde rijopleiding van start op 1 oktober verscheen eerst op Belg.be.

❌