[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderBelg.be : Gezondheid

De Kleppe, een pionier in vakanties voor personen met ASS

Door Johan
De Kleppe - foto An Steenuit
De Kleppe – foto An Steenuit

De Kleppe, een pionier in vakanties voor personen met ASS

De Kleppe, een aangenaam vakantieverblijf met een ideale ligging: de Vlaamse Ardennen. Naast hun ruime aanbod voor mensen die fysiek, financieel en sociaal kwetsbaar zijn, wil De Kleppe zich ook toespitsen op personen met autisme. In mei 2018 behaalde De Kleppe als eerste vakantieverblijf het autismevriendelijk logo. Anno 2019 wil het verblijf kwaliteitsvolle en toegankelijke vakanties aanbieden aan personen met een autismespectrumstoornis (ASS).

Vrijwilligers

Coördinator Robin Ronsyn heeft samen met een team van enthousiaste vrijwilligers en deskundigen en met de financiële steun van Firma De Nul, De Lions Club Geraardsbergen, Kiwanis Zottegem en 51 club Geraardsbergen ruimtes omgevormd tot snoezel- en time-out ruimte die vakanties zorgeloos doen aanvoelen.

Structuur en routine

Personen met ASS hangen sterk vast aan structuur en routine. Op vakantie gaan staat gelijk aan een nieuwe situatie waar alle vertrouwde structuur en voorspelbaarheid wegvalt, aan een plaats waar nieuwe prikkels, nieuwe regels en dus ook veel stress plaatsvindt. De Kleppe hecht daarom extra veel belang aan deze gasten door zich aan te passen aan hun noden. Enkele gerealiseerde aanpassingen zijn de prikkelarme kamers, kleurencodes op deuren, Sclerapictogrammen, visualisaties, duidelijke communicatie en een belevingsaanbod op maat. Daar houdt De Kleppe het echter niet bij. “Wij zijn bijzonder trots om met onze werking rond autisme naar buiten te kunnen komen. Het is onze ambitie hét toonvoorbeeld te worden voor ASS binnen de toeristische sector”, stelt coördinator Robin. “Daarvoor gaan we uit van een geïntegreerde aanpak waarbij we onze hele werking betrekken. We vormen onze werknemers en vrijwilligers zodat ze op gepaste manier met deze bijzondere vakantiegangers kunnen omgaan en doen de nodige aanpassingen qua dienstverlening en infrastructuur.”

Inhuldiging Snoezelruimte en Time out (foto’s)

Op 16 februari voor de aanvang van ‘De Kleppetoeren’, de grote opendeurdag van De Kleppe, werd de Time out ruimte en de Snoezelruimte ingehuldigd. Onder impuls van Firma De Nul heeft De Kleppe de laatste maanden verdere stappen kunnen zetten in kader van vakanties voor personen met ASS. “Met deze steun hebben we expertise kunnen binnen halen, enkele structurele aanpassingen kunnen doen, social scripts ontwikkeld en enkele cruciale aankopen kunnen realiseren.”, vertelt Robin. “Daarnaast hebben we ook 2 concrete projecten gerealiseerd binnen dit autisme – traject, waar we deze week de laatste hand aan hebben gelegd en die we tijdens ‘De Kleppetoeren’ aan het grote publiek hebben voorgesteld. De Time out ruimte werd ingericht dankzij de financiële steun van de ‘51 Geraardsbergen’ en de Snoezelruimte met de steun van de ‘Lions Geraardsbergen’ en ‘Kiwanis Zottegem’.

Snoezelen

“Als de Kleppe zich wil profileren als autismevriendelijk vakantiecentrum, dan kan een snoezelruimte niet ontbreken.”, stelt Robin. Het woord ‘snoezelen’ is een samentrekking van twee woorden, namelijk snuffelen en doezelen. Hierbij staat snuffelen voor een vorm van primaire activering, waarbij men actief de verschillende zintuigen zal gaan verkennen. Het gaat om een beleving van licht, geluid, geur, smaak en tast. Daarnaast staat doezelen eerder voor een vorm van overgave en ontspanning. Dit verwijst naar een eerder passief gebeuren in tegenstelling tot het snuffelen. Bij het snuffelen is er sprake van verwondering, terwijl men bij doezelen eerder een gevoel van veiligheid wil creëren.

In het algemeen heeft snoezelen een positieve invloed op het welbevinden van mensen, alsook op hun gevoel van eigenwaarde. Dit is bij mensen met autisme zeker niet minder waar. Een snoezelruimte wordt ook vaak gebruikt om een persoon met autisme tot rust te brengen en te laten ontspannen.

Om het geheel compleet te maken, kan er op De kleppe ook steeds gebruik worden gemaakt van de auti-koffer, the first aid kit vol ondersteuningsmateriaal.

Time Out

De prikkelarme kamers die aanwezig zijn in De Kleppe, waren reeds een stap in de goede richting. “Nu zijn we nog een stap verder gegaan en hebben we een ruimte omgebouwd tot een ‘time-out’ ruimte, die een veilige omgeving biedt tijdens crisismomenten”, aldus Robin. “Veel van onze doelgroepen, hebben regelmatig nood aan een ruimte waar ze zich kunnen in afzonderen om tot rust te komen, een ruimte zonder enige vorm van prikkels of aanmoediging, een ruimte veilig voor henzelf en de anderen.”

Opendeurdag ‘Kleppetoeren’, een groot succes!

Tegen de 1000 mensen maakten kennis met deze vernieuwde ruimtes en de rest van de ‘De Kleppe – site en -werking’. Meer dan 300 sportievelingen en natuurfanaten hebben aan de fietstocht of toegankelijke wandeling deelgenomen. Meer dan 400 geïnteresseerden kwamen opdagen voor de rondleidingen en demo’s en nog heel wat anderen kwamen genieten van een pannenkoek, de muziek, de zon of een drankje aan de (Gin)-bar. Gertrude De Vos werd unaniem verkozen tot vrijwilliger van het jaar.

Meer info:

De Kleppe
Everbeekplaats 4
9660 Everbeek (Brakel)
0494/ 12.98.46

Het bericht De Kleppe, een pionier in vakanties voor personen met ASS verscheen eerst op Belg.be.

Overgewicht in België, een stand van zaken

Door Johan
Kelly De Wever, Prof. Dr. Matthias Lannoo, Pascale Naessens, Prof. Dr. Bart Van der Schueren, Evelyn Broeckx, Chris Goossens PronoKal Group
Kelly De Wever, Prof. Dr. Matthias Lannoo, Pascale Naessens, Prof. Dr. Bart Van der Schueren, Evelyn Broeckx, Chris Goossens © PronoKal Group

Volgens een onderzoek naar overgewicht zijn de helft van de Belgen te zwaar

Overgewicht in België, een stand van zaken

Uit de grootschalige studie van PronoKal Group blijkt dat 1 op 2 landgenoten te kampen heeft met overgewicht. 33% heeft een BMI hoger dan 25 en zelfs 18% heeft obesitas. De mannen zijn met 56,4% het zwaarste geslacht tegenover 47,8% van de vrouwen waarbij de teller op de weegschaal meer dan het gezonde gewicht aangeeft. Er zijn gemiddeld meer mannen obees (BMI +30) dan vrouwen (18,8% tegenover 16,8%).

Alarmerend is dat 41% van de Belgen jonger dan 34 jaar teveel weegt. 15 van de 100 Belgen jonger dan 34 jaar hebben zelfs een BMI van meer dan 30. En het wordt er niet beter op naarmate de leeftijd stijgt want in de categorie 35 tot 54 jaar zou al meer dan de helft (51,2%) te zwaar zijn. Bij de 55-plussers stijgt het percentage zelfs tot 59,1%.

Een positieve noot: de Belgen zijn zich bewust van het feit dat ze moeten afvallen. 6 op 10 geeft aan gewicht te willen verliezen en verwelkomt hiervoor professionele begeleiding. Alles samen wil de meerderjarige Belgische bevolking een hallucinante 52.636 ton afvallen. Ter vergelijking, dat komt overeen met 309 blauwe vinvissen of maar liefst 127 volgeladen Boeings. De helft van de Belgen heeft al eens (of meermaals) een dieet geprobeerd maar slechts 1 op drie behaalde het gewenste resultaat. 4 op 10 (42%) Belgen zeggen dat ze tevreden zijn over hun gewicht.

Waarom is afvallen zo moeilijk? Iedereen weet nochtans wat de gevolgen zijn van obesitas. Een ongezonde levensstijl leidt tot overgewicht en overgewicht leidt tot medische klachten. Diabetes, hart- en vaatziekten, cholesterol, verhoogde bloeddruk, gewrichts-, ademhalings- en slaapproblemen zijn slechts enkele gevolgen die een grote impact op de levenskwaliteit hebben. Cruciaal voor zowel het slagen als het mislukken van een dieet is zelfdiscipline. 2 op de 3 Belgen van wie het dieet mislukte, geven te weinig zelfdiscipline als belangrijkste reden op. Kelly De Wever, General Manager van PronoKal Group Benelux verklaart. “Enerzijds is obesitas een chronische ziekte. De Belg is zich hiervan bewust, wil er iets aan doen, en wil hiervoor graag professionele begeleiding. Anderzijds bevestigt het onderzoek dat mensen nood hebben aan maximale ondersteuning, motivatie en begeleiding. Daarom zetten wij, als enige, in op medische – en professionele begeleiding op voorschrift. Iemand met overgewicht of obesitas, wordt onderzocht, gescreend en opgestart door een arts en kan gedurende het ganse traject steunen en rekenen op zowel arts, diëtiste als bewegingscoach. Wie de vijf stappen van de PnK-methode doorloopt maakt de brug naar een gezonde levensstijl.”

Auteur van de best verkopende kookboeken in België, Pascale Naessens vertelde de aanwezigen waarom zij achter de visie van de PnK-methode kan staan. “Ook ik heb jaren lang gestruggeld met mijn gewicht. We moeten begrijpen dat niet iedereen op dezelfde manier reageert op voeding. Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die mensen helpen om op een haalbare en gezonde manier een goed gewicht te krijgen zonder een strijd te moeten voeren.“

PronoKal Group: Resultaten obesitasonderzoek: Helft van de Belgen is te zwaar en Start bewustwordingscampagne voor artsen en consumenten.

Antwerpen – PronoKal Group nodigde op Woensdag 6 februari 2019 meer dan 50 huisartsen uit voor de bekendmaking van de resultaten van een grootschalig obesitasonderzoek uitgevoerd bij 1000 Belgen door onderzoeksbureau iVOX*. Daaruit blijkt onder andere dat maar liefst de helft (51%) van de Belgen te zwaar is. 1 op 3 (33%) heeft overgewicht (BMI hoger dan 25) en maar liefst 18% heeft obesitas (BMI hoger dan 30). Dokter Chris Goossens, die eerder de bekendste PnK-patiënt Bart De Wever succesvol door de verschillende stappen begeleidde, ging dieper in op de gevolgen van overgewicht voor de gezondheid en levenskwaliteit.

De rol van de huisartsen

De rol van huisartsen omtrent de bewustmaking van het belang van een gezond gewicht bij hun patiënten werd eveneens onder de loep genomen. “Het voorschrijfgedrag en de rol van de arts in de strijd tegen overgewicht en obesitas is cruciaal. Alles start bij de arts. Zij kunnen het taboe omtrent obesitas doorbreken door hun patiënten bewust te maken van het belang van een gezond gewicht voor de algemene gezondheid. Professionele begeleiding gedurende het ganse traject is dan weer cruciaal om het einddoel (gezond gewicht en gezonde levensstijl) te bereiken. Daarom zetten wij 100% in op medische begeleiding door arts, diëtist en bewegingscoach.”, licht Kelly De Wever, General Manager van PronoKal Group Benelux toe.

Pascale Naessens kwam bovendien spreken over hoe de PnK-methode een oplossing kan bieden voor obesitaspatiënten om de brug te maken naar een gezonde levensstijl. Hieronder leest u meer over de resultaten van het onderzoek en de strijd tegen overgewicht en obesitas in België.

Sensibilisering is de verantwoordelijkheid van artsen en overheid

Overgewicht en obesitas zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. Wie kan die 51% te zware landgenoten dan dat duwtje in de rug geven? Prof. Dr. Bart Van der Schueren, voorzitter van de Belgian Association for the Study of Obesity, wees op het belang van sensibilisering vanuit de overheid. De helft (50,3%) van de Belgen die willen afvallen zeggen dat ze sneller iets aan hun gewicht zouden doen als de overheid terugbetaling van begeleiding zou voorzien. “Momenteel wordt de behandeling van ziektes die het gevolg zijn van obesitas, zoals bijvoorbeeld diabetes, gelukkig terugbetaald. Parallel zou de overheid de maatschappelijke kost van overgewicht en obesitas drastisch kunnen beperken, door bij beginnend overgewicht al in te grijpen en de begeleiding naar een gezonde levensstijl terug te betalen.”

De artsen steken de hand ook in eigen boezem. Dokter Chris Goossens vertelde dat er ook bij artsen nog te sleutelen valt aan het voorschrijfgedrag. “Patiënten willen veelal een snelle oplossing en dan is een pilletje voorschrijven voor bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk wat er in eerste instantie verwacht wordt van een huisarts. Overgewicht aankaarten en een patiënt aansporen om de bron van hun lichamelijke klachten aan te pakken is zelfs voor een arts niet altijd even evident.”

Bewustwordingscampagne: Dokters en PronoKal Group samen tegen overgewicht en obesitas

In België zijn er momenteel 350 gecertificeerde huisartsen die de PnK-methode kunnen voorschrijven. PronoKal Group start dit voorjaar een pilootproject met 20 artsen op, die elk 10 patiënten met overgewicht of obesitas (en minstens 1 aandoening die daarvan een gevolg is), zullen begeleiden doorheen de verschillende stappen. Het doel van dit onderzoek is de impact van gewichtverlies op onder andere levenskwaliteit, medicatiegebruik en andere comorbiditeiten te meten. De eerste resultaten van dit kwalitatief onderzoek waarvan de vooruitgang en parameters van elke patiënt worden bijgehouden zullen in september worden bekend gemaakt. Mensen met overgewicht of obesitas die wensen deel te nemen aan dit onderzoek kunnen een aanvraag voor deelname indienen via de website.

Over PronoKal Group

PronoKal Group is een internationale groep, die een medische behandeling heeft ontwikkeld voor overgewicht en obesitas en de brug naar een gezonde levensstijl. De groep is wereldwijd actief in meer dan 15 landen, met het hoofdkantoor in Spanje. In België werd de PnK-methode® bekend in 2012, toen Bart De Wever er 50 kilogram door afviel. De producten worden enkel op doktersvoorschrift afgeleverd, en de patiënten worden begeleid door diëtisten en bewegingscoaches.

* Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van PronoKal Group tussen 16 januari 2019 en 24 januari 2019 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht en leeftijd. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgen bedraagt 3,02%. Bron: PronoKal Group

Het bericht Overgewicht in België, een stand van zaken verscheen eerst op Belg.be.

Sonja Kimpen lanceert het boek ‘De 10 synergieprincipes’

Door PVDBD

‘De beste vorm, op elke leeftijd, zonder dieet

Sonja Kimpen, dé motivatiecoach van Vlaanderen, inspireert elke dag. Januari is de maand van de goede voornemens en in het jaar waarin Sonja haar 60ste verjaardag viert (ze is jarig op 10 april), lanceert ze haar nieuwe boek, ‘De 10 Synergieprincipes’. “Dit boek biedt een spiksplinternieuwe kijk op voeding, beweging, hersen- en hormonenwerking. In één overzichtelijke strategie help ik je om je lichaam realistisch in vorm te brengen. Het is gebaseerd op wetenschap, maar ontdaan van het vakjargon. Ik vertel de dingen klaar en duidelijk, zodat iedereen het verstaat”, zegt een enthousiaste Sonja Kimpen.

(Foto: House Of Entertainment)

Sonja Kimpen presenteert een sterke visie in hapklare stappen en moedigt de lezers aan om tot actie over te gaan! 

‘De 10 synergieprincipes’ zijn eigenlijk 16 bestsellers gebundeld in één krachtig boek, aangevuld met nieuwe, interessante content en tips. Sonja selecteerde het beste uit haar praktijkervaring, waardoor ze weet wat er werkt. “Dit boek geeft je handvaten voor de beste vorm op elke leeftijd, via een overzichtelijk plan van aanpak, waardoor je overgewicht en futloosheid direct aanpakt. De goedlachse, bourgondische Belg knapt terecht af op elke vorm van betutteling, maar geraakt gelijktijdig ook gefrustreerd door de jungle van theorietjes en wonderdiëten zonder fundering, en vooral zonder blijvend resultaat op lange termijn.”

(Foto: House Of Entertainment)

Al decennialang promoot Sonja Kimpen een totaalaanpak wars van hokjes denken. “Een lichaam werkt ontegensprekelijk synergetisch, dit wil zeggen dat het geheel meer is dan de som der delen. Veel meer! De uitdaging van de eeuw is in een wereld van overvloed en verleiding, toch goed voor jezelf te zorgen, zodat zelfzorg nooit je zorg moet worden.
 
‘De 10 synergieprincipes’ van Sonja Kimpen zetten je onmiddellijk aan tot actie. Ze bieden je een concreet plan: Hoe je stap voor stap gezond en fit wordt, maar vooral ook blijft. Het verschil is een nieuwe denkwijze gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de hormonen- en hersenwetenschappen. Het gebruiksvriendelijke concept met didactische onderbouw zorgt voor een andere kijk op je lichaam, waardoor je respect en bewondering krijgt voor jouw unieke lijf.
 
Kortom: Sonja Kimpen presenteert een sterke visie in hapklare stappen en moedigt de lezers aan om tot actie over te gaan! 
 
‘De 10 synergieprincipes – voor de beste vorm op elke leeftijd. Zonder dieet’ is vanaf nu te koop, via o.a. www.sonjakimpen.be of in de boekhandel in je buurt. Het boek telt 227 pagina’s.
Over Sonja Kimpen:
Als ex-dikkerdje uit een gezin met allemaal dikkerdjes, heeft ze niet alleen zelf ervaren wat een ongezonde levensstijl is, ze kent bovendien het vreselijke gevoel van frustratie en het pijnlijke schaamtegevoel bij opmerkingen over dikkerdjes.

Om inzicht te krijgen in hoe een lijf functioneert, haalde ze haar masterbewegingswetenschappen aan de universiteit van Leuven. Na haar opleiding bleef ze zichzelf bijscholen in voeding en mentale training, tot op de dag van vandaag. Ze heeft 16 jaar lesgeefervaring aan het hoger instituut voor kinesitherapie. Dat vormde haar didactische en pedagogische manier van werken. De recente doorbraken en ontwikkeling in de hersen- en hormonenwetenschappen, geven nog meer bewijskracht aan datgene wat Sonja als coach reeds jaren toepast.

Sonja Kimpen bracht in België 16 bestsellers uit die allen in de top 10 stonden. Ze verkocht in Vlaanderen inmiddels méér dan 1 miljoen boeken. Ook haar synergiebroden, presentaties en teambuildings zijn een weergaloos succes.

De bijna 3 x 20-jarige Sonja Kimpen is nog steeds één van de populairste gezondheidscoaches van Vlaanderen.

Het bericht Sonja Kimpen lanceert het boek ‘De 10 synergieprincipes’ verscheen eerst op Belg.be.

Nieuw wetsvoorstel zal 6 000 extra bloedzakjes opleveren

Door Johan

bloed geven pixabay

Wetsvoorstel N-VA zal Rode Kruis minstens 6 000 extra bloedzakjes opleveren

Vandaag treedt het wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel waardoor ook patiënten met hemochromatose (stofwisselingsziekte waarbij de opname van ijzer in de darm niet goed kan worden gereguleerd, hetgeen soms leidt tot ijzerstapeling in organen wat na lange tijd soms ernstige symptomen kan veroorzaken) voortaan bloed mogen geven, in werking. Dat zou het Rode Kruis naar schatting in één klap minstens zesduizend extra bloedzakjes per jaar opleveren. “Daarmee zetten wij opnieuw een belangrijke stap om onze bloedvoorraad te verzekeren”, zegt Van Peel. Niet alleen de N-VA, ook het Rode Kruis zelf was al jaren vragende partij voor zo’n wetswijziging.

Erfelijke hemochromatose of ijzerstapeling is een ziekte waarbij het lichaam te veel ijzer uit de voeding opneemt. Van de naar schatting 60.000 patiënten in België die lijden aan de ziekte, zijn er momenteel meer dan 1500 die regelmatig aderlatingen ondergaan om het ijzergehalte in hun organen en bloed te normaliseren. “Hun bloed bevat in de beginperiode van die behandeling meer ijzer, maar is verder normaal”, stelt Van Peel. “Zodra die patiënten zich in de onderhoudsfase van hun behandeling bevinden, is hun bloed perfect bruikbaar om te doneren.” Toch werden zij geweigerd als bloeddonor. Bloed doneren na een medische aderlating heette immers niet altruïstisch te zijn en was zogenaamd strijdig met de wetgeving. Duizenden perfect bruikbare bloedzakjes belandden daardoor jaarlijks in de vuilnisbak, vaak tot ergernis van de patiënten zelf.

Onverantwoorde verspilling

“Daar komt nu verandering in”, zegt Van Peel. Hemochromatosepatiënten die verder gezond zijn, zullen na een aderlating kunnen kiezen om hun bloed te doneren of te laten vernietigen als biologisch afval. Als extra controle volgt de huisarts de donaties mee op. “Een behandeling kan dan wel verplicht zijn, de donatie achteraf is duidelijk een vrije keuze”, meent Van Peel. “Ik ben zeer tevreden dat mijn collega’s in het parlement die redenering hebben willen volgen. In tijden van tekorten was het weggooien van nuttig en gezond bloed ethisch niet te verantwoorden.”

Het bericht Nieuw wetsvoorstel zal 6 000 extra bloedzakjes opleveren verscheen eerst op Belg.be.

Think-Pink verovert de Ronde van Vlaanderen

Door Johan

Think Pink
Foto Alex Vervaeck.

Think-Pink verovert de Ronde van Vlaanderen

BRUSSEL, 30 maart 2018 – We Ride Flanders kleurt op zaterdag 31 maart roze. Een Think-Pinkpeloton van 92 renners verschijnt aan de start van de Ronde van Vlaanderen Cyclo. Onder hen 18 straffe lotgenoten. Onder de vleugels van peter Johan Museeuw bereidden ze zich optimaal voor. Ook zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos en het WaowDaels Pro Cycling-team steunen dit weekend Think-Pink tijdens hun Ronde van Vlaanderen.

Bewegen is belangrijk voor borstkankerpreventie en speelt een cruciale rol tijdens en na een borstkankerbehandeling. Sport behoort dan ook tot het DNA van de nationale borstkankercampagne Think-Pink. Zo organiseert de vzw al negen jaar lang Bike for Think-Pink evenementen en stelde ze afgelopen zaterdag nog de Bike for Think-Pink BikeSters voor in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde: vrijblijvende fietsclubs voor vrouwen, waarbij niet de prestatie maar wel samen bewegen en genieten voorop staat.

Roze klassieker

Dit jaar waagt een roze peloton van 92 renners zich aan dé Vlaamse wielerklassieker: de Ronde van Vlaanderen. Onder hen 18 lotgenoten, die zich onder de hoede van peter Johan Museeuw voorbereidden op de Ronde van Vlaanderen. Hij zorgde voor trainingen in en om het Ronde-parcours en op de Eddy Merckx-wielerpiste via Cycling Vlaanderen.

Dankzij het Belgische fietsmerk Ridley beschikken de lotgenoten over een topfiets voor hun uitdaging. Neaforma nam hun conditie onder de loep en stippelde een trainingsschema op maat uit. Ook Bioracer en Svensson zorgden voor leerrijke infosessies. En Grinta!-hoofdredacteur Bart De Schampheleire trainde als buddy mee met een lotgenote.

Marianne Vos en WaowDeals Pro Cycling fietsen ‘pink’

Ook tijdens de klassieker zelf duikt Think-Pink op in het vrouwenpeloton. De rensters van profteam WaowDeals Pro Cycling dragen op zondag 1 april eenmalig een speciaal shirt, waarop de slogan van hoofdsponsor WaowDeals aangepast is: ‘Pay less. Pay mobile. Be pink’ (in plaats van ‘green’). Het shirt heeft een roze accent, een verwijzing naar het roze lintje. Op deze manier zetten de rensters hun ambassadeurschap extra kracht bij. Think-Pink en WaowDeals Pro Cycling willen zo veel mogelijk vrouwen motiveren om samen te fietsen. “We helpen graag mee om borstkanker – letterlijk – de wereld uit te trappen”, zegt ploegleider Eric van den Boom.

Exclusief shirt van Marianne Vos

Afgelopen weekend presenteerde Jeanne Korevaar, Riejanne Markus en Marianne Vos een speciaal La Vos-wielershirt voor Think-Pink. Het shirt kan wereldwijd besteld worden via lavoscyclingwear.com. Per verkocht exemplaar gaat € 20 naar Think-Pink. Pre-orders plaatsen kan tot zondag 15 april, waarna de eerste lichting geproduceerd wordt.

Alle info over de Ronde van Vlaanderen Cyclo met Johan Museeuw vind je op think-pink.be. Meer info over de BikeSters vind je op think-pink.be/bikeforthinkpink.

THINK-PINK vraagt aandacht voor borstkanker en financiert wetenschappelijk onderzoek dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt

Think-Pink heeft vier duidelijke doelstellingen: informeren, sensibiliseren, wetenschappelijk onderzoek financieren en zorg- en nazorgprojecten ondersteunen. Die doelstellingen maakt Think-Pink waar via drie fondsen. Zo helpt het Geef om Haar Fonds vrouwen bij de aankoop van een pruik. Met een klein gebaar of extra steun wil het Share your Care Fonds van Think-Pink het leven met of na borstkanker makkelijker maken, in en buiten borstklinieken. En het SMART Fonds van Think-Pink financiert wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe methodes voor opsporing, behandeling en nazorg van borstkanker in België.

Het bericht Think-Pink verovert de Ronde van Vlaanderen verscheen eerst op Belg.be.

Eerste geschonken AED in Dilbeek onthuld

Door PVDBD

-Dilbeek 22 december 2017- Vandaag werd aan de sporthal van de school Jongslag een geschonken AED onthuld. Deze schenking werd gedaan door Club fifty-one een landelijke service club met een plaatselijke afdeling. Net dit jaar blaast deze serviceclub 51 kaarsjes uit. Door de goede samenwerking met het bestuur van Club fifty-one, het gemeentebestuur, en in nauwe samenspraak met het Rode kruis Vlaanderen afdeling Dilbeek werd er beslist deze AED centraal op te hangen tussen de Dilbeekse scholen Jongslag en Sint-Alena. Eén praktisch puntje werd over het hoofd gezien namelijk de AED die voor buiten was voorzien werd door club fifty-one geschonken met een binnenkast.

(foto: PVDBD-www.belg.be)

Aangezien dit toestel voorzien is om op de sporthal te hangen moest de kast echter voorzien zijn van verwarming. De verwarmde buitenkast werd aangekocht door de gemeente bij de vzw hartseaver die ook instond voor de sponsorplaat. Zo Werd dit probleem ook opgelost en kon er gisteren overgegaan worden tot de plechtige onthulling van het toestel op de sporthal van Jongslag. Het waren de kinderen getooid met Kerstmutsen van deze school die al zingend het plechtige moment nog meer luister wisten bij te zetten.

(foto: Joost Van Liefferinge Persinfo)

In zijn korte toespraak had burgemeester Segers het dan ook over het belang van een dergelijk toestel op een openbare plaats en hij dankte dan ook de Club fifty-one voor de schenking. Er aan toe voegend dat hij hoopte dat het toestel nooit zou moeten gebruikt worden! En toen was het moment aangebroken, samen met de voorzitter van Club fifty-one Karel Detandt trok burgemeester Willy Segers de Dilbeekse vlag weg en kon iedereen het nieuwe toestel aanschouwen. Na de onthulling werd er door de gemeente nog een glaasje aangeboden aan alle aanwezigen.

(foto: Joost Van liefferinge persinfo)

Dit is het zesde toestel op een openbare plaats dat ook 24/24u kan gebruikt worden. Ondertussen zijn er reeds plannen voor een zevende toestel en dat zou komen in de welzijnscampus van Groot-Bijgaarden. Dankzij dit zesde en binnenkort zevende toestel zet Dilbeek alweer een serieuze stap richting “Hartveilige gemeente”.

Het bericht Eerste geschonken AED in Dilbeek onthuld verscheen eerst op Belg.be.

Aanpak obesitas door overheid – De wereld op zijn kop

Door Johan

yoleen van campAanpak obesitas door overheid “wereld op zijn kop”

Mensen die te dik zijn en hun probleem in een vroeger stadium willen aanpakken, blijven in de kou. Kamerlid Yoleen Van Camp reageert verbolgen: “Mensen met overgewicht kunnen best hun probleem laten ontsporen tot ze effectief obesitas hebben, pas dan krijgen ze steun. Dat is de wereld op zijn kop.” Voor minister De Block is de meerwaarde van diëtisten en psychogen niet duidelijk. Van Camp is het daar niet mee eens en ijvert voor een vroege, eerstelijnsaanpak. Immers, hoe vroeger obesitas wordt aangepakt, hoe hoger de slaagkans.

Eén op de twee mensen in dit land is te dik en de problematiek neemt almaar grotere proporties aan. Het aantal personen dat een ingreep ondergaat om te vermageren, stijgt pijlsnel. De kosten voor de belastingbetaler zijn navenant.

De ziekteverzekering komt echter pas tussen als mensen een body mass index (BMI) hebben van 40 of meer en dat enkel voor chirurgische ingrepen, zoals een gastric bypass. Voorwaarde is dat een jaar diëten gefaald heeft, maar dat moet de patiënt zelf bekostigen en wordt in de praktijk nauwelijks gecontroleerd.

Ingrepen om te vermageren pakken echter de oorzaak niet aan, zoals vaak onderliggende psychologische problemen en slechte eet- en leefgewoonten. “Op die manier wordt de cruciale rol van de diëtisten en psychologen miskend”, betreurt Van Camp. Het Kamerlid vindt dat de overheid veel meer moet inzetten op een vroege aanpak, want uit onderzoek blijkt dat het meest succesvol.

Ook voor mensen die uiteindelijk een ingreep ondergaan, is de opvolging ondermaats, vindt Van Camp: “De overheid houdt niet eens bij of de ingrepen ook effectief leiden tot het gewenste gewichtsverlies, terwijl uit recente studies blijkt dat 25 procent van de patiënten na een initieel gewichtsverlies uiteindelijk toch weer kilo’s aankomen.” Ook na vermageringsoperaties zou ondersteuning door een diëtist en psycholoog terugbetaald moeten worden, vindt Van Camp.

Volgens het Kamerlid worden vermageringsingrepen te vaak aanzien als een wondermiddel op zich, terwijl ze enkel zinvol zijn in een ruimer traject met ook aanpak van voeding, psychosociale begeleiding en beweging. Naast het opnemen van diëtisten en psychologen in een totaaltraject vindt ze het raadzaam om de huisarts expliciet een plaats te geven in het opvolgen van de patiënt. “Volgens minister De Block dreigt het budget te ontsporen als diëtisten terugbetaald worden maar dat is van de pot gerukt. Voor de 26,5 miljoen euro die in 2016 aan vermageringsingrepen werd besteed, kunnen een 2 miljoen consultaties bij de diëtist bekostigd worden.”

Het bericht Aanpak obesitas door overheid – De wereld op zijn kop verscheen eerst op Belg.be.

Liberalen als een team tegen borstkanker

Door Johan

kanker

Liberalen als één team tegen borstkanker

De Socioculturele Liberale Vrouwen en Open Vld Groot-Antwerpen slaan op 24 september de handen in elkaar om deel te nemen aan de Race for the Cure 2017 in Antwerpen.

Onder de naam “Liberalen voor Vrouwen” zullen ze met een team van maar liefst 60 personen mee wandelen en lopen en ten strijde trekken tegen borstkanker.

Het grootste ‘team-binnen-het-team’ is de liberale socioculturele vrouwengroep van Heist-op-den-Berg met 15 afgevaardigde lopers.

De Socioculturele Liberale Vrouwen hebben ook afdelingen die niet lopen of stappen, maar met andere acties Think Pink ondersteunen. De ‘Calendar Girls’ van de Liberale Vrouwen Harelbeke gingen smaakvol uit de kleren om geld in te zamelen voor Think-Pink België, hun 0% gefotoshopte kalender wordt aan 10 euro voor het goede doel verkocht. (bestellen via info@liberalevrouwen.be)

Aviva Dierckx, voorzitter van de Liberale Vrouwen, is een tevreden team captain: “Dat we op zo’n korte tijd dit fantastisch team hebben kunnen vormen doet deugd. Als vrouwenorganisatie krijgen wij in onze rangen helaas regelmatig te maken met leden die borstkanker hebben. Onze afdelingen, niet zelden een groep vriendinnen, kunnen hier enorm onder lijden. Dit is een manier voor ons om te tonen dat wij hen ook in die moeilijke tijden zullen ondersteunen.”

Staatssecretaris Philippe De Backer heeft zijn deelname ondertussen ook al bevestigd: “Wij hebben met Open Vld Groot-Antwerpen geen seconde getwijfeld om in te gaan op de vraag om samen een team te vormen met de Liberale Vrouwen. Samen sta je sterker, zeker wanneer het over een thema gaat waar zo veel mensen mee in contact komen.”

Het bericht Liberalen als een team tegen borstkanker verscheen eerst op Belg.be.

EHBO-cursus voor doven en slechthorenden

Door Johan

CardioService organiseert eerste EHBO-cursus voor doven en slechthorendenCardioService organiseert eerste EHBO-cursus voor doven en slechthorenden

Maandag 11 september 2017 — Een aantal instructies uit de 6 stappen om te reanimeren: ‘Kijk, luister en voel of er ademhaling is’. ‘Zet de telefoon op speaker’. ‘Doe altijd wat de AED zegt’. Reanimeren is sowieso stresserend. Maar omdat alle instructies en toestellen zijn afgesteld op horenden, is het voor doven en slechthorenden nóg moeilijker om een leven te redden. Daarom biedt CardioService, aanbieder van diensten en producten voor reanimatie, vanaf nu cursussen reanimeren en defibrilleren die zijn gericht op doven en slechthorenden.

Hoeveel doven en slechthorenden er zijn in België, is niet bekend. Volgens schattingen zijn er alleen al in Vlaanderen zo’n 60.000 mensen die doof of slechthorend geboren zijn en zo’n 800.000 mensen die één of andere vorm van gehoorverlies hebben, bijvoorbeeld door ouderdom of door een ongeval. Zij vallen uit de boot wanneer het gaat om EHBO-opleidingen.GeluidssignaalToch zijn specifieke opleidingen voor doven en slechthorenden nodig, zegt Benny Van Crombrugge, zaakvoerder van CardioService. “Volgens de huidige richtlijnen dienen AED’s of  geAutomatische Externe Defibrillatoren zo min mogelijk af te leiden tijdens het reanimeren zodat je je kan focussen op de patiënt. In de praktijk worden er dus zo weinig mogelijk visuele instructies gegeven en zo veel mogelijk via geluidssignalen of met stem. Zo is er bijvoorbeeld een metronoom die het ritme van de hartmassage aangeeft, maar is er ook een gesproken waarschuwing wanneer het toestel een schok zal toedienen.”

Aangezien defibrilleren de enige efficiente methode is om een fibrillatie om te keren, is het dus letterlijk van levensbelang dat ook slechthorenden en doven leren omgaan met de vele auditief ingestelde AED’s die er in België zijn. “Doven en slechthorenden zijn uiteraard volwaardige burgers met even veel rechten en kansen als horenden”, zegt Thierry Bekaert, secretaris van dovenvereniging De vrienden van priester De L’Epée. “Ik ben erg blij dat er eindelijk een EHBO-cursus wordt aangeboden die rekening houdt met ons.”

De opleiding wordt gegeven door een lesgever met praktijkervaring, ondersteund door Wendy Michiels, dochter van twee dove ouders en vloeiend in Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Tijdens een proefles op woensdag 13 september vanaf 18u in het Marriott Hotel in Gent zal alvast een 15-tal voorzitters van verenigingen voor doven en slechthorenden aanschuiven. Ze leren er reanimeren, maar er zal ook speciale aandacht zijn voor het leren omgaan met de gangbare AED’s.

 

Over CardioService

CardioService ontwikkelt diensten om levens te redden bij plotseling hartfalen. Daarom biedt CardioService AED’s (geAutomatische Externe Defibrillatoren) aan voor ondernemingen en publieke dienstverleners. Daarbij biedt het de mogelijkheid de toestellen zowel te huren als te kopen, wat elke afnemer in staat stelt een formule op maat te kiezen. Daarnaast wil CardioService een voortrekkersrol spelen in de verspreiding van kennis over plotseling hartfalen en in de bewustmaking over de voordelen die AED’s bieden. Meer informatie: www.cardioservice.eu

Het bericht EHBO-cursus voor doven en slechthorenden verscheen eerst op Belg.be.

We doneren vaakst onze lever en nier

Door Johan

Orgaandonatie: we doneren vaakst onze lever en nier – Aantal geregistreerde orgaandonoren stijgt, maar tekort blijft zegt Els Van Hoof (CD&V)

“In 2015 waren 211.205 mensen als orgaandonor geregistreerd in ons land, dit aantal steeg in 2016 tot 229.889 (cijfers tot april 2016). Toch merken we dat er in 2015 maar 315 donoren waren. Uit de cijfers blijkt dat alle donoren in ons land sinds 2010 meest de lever (83,7%) doneerden, gevolgd door nieren (79,6%), long (35,3%), hart (23,6%) en pancreas (3,5%).”, aldus CD&V Kamerlid Els Van Hoof, die de cijfers opvroeg bij de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Van de 315 transplantaties ging het om 209 hersendode patiënten (het brein valt stil, maar het hart werkt nog), waar de belangrijkste doodsoorzaak hersenbloeding was en 106 hartdode patiënten, waarbij de belangrijkste doodsoorzaak cardio vasculair was gevolgd door hersenbloeding.

Uit de cijfers blijkt tevens dat er bij de hersendode patiënten, donoren waren na zelfmoord. Sinds 2013 worden er ook organen gedoneerd na euthanasie. In 2013 ging het om 3 donoren, in 2014 om 4 en in 2015 om 8 donoren na euthanasie. “De Transplantatiewet hanteert het principe dat elke Belg verondersteld wordt donor te kunnen zijn, tenzij men dit expliciet weigert via een negatieve registratie.“, legt Van Hoof uit. Wie zich laat registreren bij de dienst bevolking van zijn gemeente, geeft te kennen dat er na hun eventuele overlijden sowieso organen mogen weggenomen worden.

Het kan ook in omgekeerde zin, je kan te kennen geven dat je geen orgaandonor wil zijn (negatieve registratie). Het aantal negatieve registraties bleef de voorbije jaren nagenoeg constant volgens Van Hoof. “In 2016 waren er 189.301 Belgen die zich negatief hebben laten registreren”. Ondanks het feit dat iedereen verondersteld wordt donor te kunnen zijn, blijft het aantal effectieve donaties laag en slagen we er niet in om ons tekort aan donoren weg te werken.”, benadrukt de CD&V politica.

“Per jaar komen er gemiddeld 22.829 geregistreerde donoren bij.”, rekende Van Hoof uit. In 2005 telde België 32.557 geregistreerde orgaandonoren. In 2010 waren dat er al 104.992. In 2016 telde ons land maar liefst 229.889 geregistreerde orgaandonoren. Daarmee is het aantal geregistreerde donoren op een decennium tijd met maar liefst 197.332 gestegen. Dit vertaalt zich in het aantal beschikbare organen voor transplantatie: in 2015 waren er 944 organen bruikbaar voor donatie. In 2010 waren dat er 796, terwijl er in 2006 833 organen beschikbaar waren voor donatie. “Ondanks de duidelijke stijging in het aantal positief geregistreerde donoren blijft het aantal effectieve orgaandonoren te laag.”, stelt Van Hoof. “België blijft kampen met een tekort aan donoren en de nood blijft hoog,” gaat het Kamerlid verder. “Aan elke soort donororgaan is er immers een tekort”.

“We moeten vaststellen dat sommige patiënten op wachtlijsten onvoldoende snel geholpen kunnen worden en helaas overlijden nog voor dat er voor hen een nieuw orgaan is gevonden. Het is daarom belangrijk dat de federale overheid blijft inzetten op het sensibiliseren en aanmoedigen van Belgen om zich positief te laten registreren als orgaandonor, want in ons land wachten meer dan 1200 mensen op een geschikte donor.”, aldus Van Hoof. Omdat de registratie bij het gemeentehuis vaak als rem werkt, heeft collega Nathalie Muylle (CD&V) samen met Els Van hoof en N-VA een wetsvoorstel ingediend om de registratie als orgaandonor voortaan via de huisarts mogelijk te maken.

Het bericht We doneren vaakst onze lever en nier verscheen eerst op Belg.be.

Consument kan besmette eieren identificeren met deze codes

Door Johan

eierenIn het kader van een besmetting van eieren met fipronil kan de consument de teruggeroepen eieren identificeren op basis van deze codes :
• 2BE3084-2
• 2BE3084-3
• 2BE3084-6
• 2BE3123-A
• 2BE3123-B
• 2BE3123-C
• 3BE4004
• 3BE4005
• 1BE8016
• BE3114

In het kader van een besmetting van eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap vandaag 8 augustus 2017 een incoherentie vastgesteld in het analyseresultaat van een laboratorium. Aangezien er een probleem is opgedoken met betrekking tot de analyse die in een laboratorium is uitgevoerd, is er beslist om de voorzorgsmaatregelen op de geanalyseerde loten van eieren in dit laboratorium te wijzigen. Die loten van eieren worden teruggeroepen van bij de consument.

Het betrokken laboratorium heeft maar van 6 van de 86 bedrijven die door het Voedselagentschap geblokkeerd zijn stalen geanalyseerd. Gezien de onzekerheid die vandaag is vastgesteld met betrekking tot de analyses die door dit laboratorium zijn uitgevoerd, worden uit voorzorg de eieren van die 6 bedrijven vandaag teruggeroepen van bij de consument.

Er wordt aan de consumenten die deze eieren hebben gevraagd om die eieren niet te consumeren en om ze terug te brengen naar de winkel.

Op basis van de analyseresultaten van het betrokken laboratorium waren 3 van de 6 bedrijven vrijgegeven. Die 3 bedrijven zijn onmiddellijk opnieuw geblokkeerd.
Het Voedselagentschap traceert ook de eieren van de 6 betrokken bedrijven.

Het FAVV heeft bovendien ook een versterking van de controle en de monitoring van de legkipbedrijven en vermeerderingsbedrijven op touw gezet. Er worden ook daar analyses uitgevoerd.

Consumenten in Belgie kunnen met hun vragen terecht op het gratis nummer 0800/13.550, vanaf woensdag 9 augustus om 9.00u.

Het bericht Consument kan besmette eieren identificeren met deze codes verscheen eerst op Belg.be.

We doneren vaakst onze lever en nier

Door Johan

Orgaandonatie: we doneren vaakst onze lever en nier – Aantal geregistreerde orgaandonoren stijgt, maar tekort blijft zegt Els Van Hoof (CD&V)

“In 2015 waren 211.205 mensen als orgaandonor geregistreerd in ons land, dit aantal steeg in 2016 tot 229.889 (cijfers tot april 2016). Toch merken we dat er in 2015 maar 315 donoren waren. Uit de cijfers blijkt dat alle donoren in ons land sinds 2010 meest de lever (83,7%) doneerden, gevolgd door nieren (79,6%), long (35,3%), hart (23,6%) en pancreas (3,5%).”, aldus CD&V Kamerlid Els Van Hoof, die de cijfers opvroeg bij de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Van de 315 transplantaties ging het om 209 hersendode patiënten (het brein valt stil, maar het hart werkt nog), waar de belangrijkste doodsoorzaak hersenbloeding was en 106 hartdode patiënten, waarbij de belangrijkste doodsoorzaak cardio vasculair was gevolgd door hersenbloeding.

Uit de cijfers blijkt tevens dat er bij de hersendode patiënten, donoren waren na zelfmoord. Sinds 2013 worden er ook organen gedoneerd na euthanasie. In 2013 ging het om 3 donoren, in 2014 om 4 en in 2015 om 8 donoren na euthanasie. “De Transplantatiewet hanteert het principe dat elke Belg verondersteld wordt donor te kunnen zijn, tenzij men dit expliciet weigert via een negatieve registratie.“, legt Van Hoof uit. Wie zich laat registreren bij de dienst bevolking van zijn gemeente, geeft te kennen dat er na hun eventuele overlijden sowieso organen mogen weggenomen worden.

Het kan ook in omgekeerde zin, je kan te kennen geven dat je geen orgaandonor wil zijn (negatieve registratie). Het aantal negatieve registraties bleef de voorbije jaren nagenoeg constant volgens Van Hoof. “In 2016 waren er 189.301 Belgen die zich negatief hebben laten registreren”. Ondanks het feit dat iedereen verondersteld wordt donor te kunnen zijn, blijft het aantal effectieve donaties laag en slagen we er niet in om ons tekort aan donoren weg te werken.”, benadrukt de CD&V politica.

“Per jaar komen er gemiddeld 22.829 geregistreerde donoren bij.”, rekende Van Hoof uit. In 2005 telde België 32.557 geregistreerde orgaandonoren. In 2010 waren dat er al 104.992. In 2016 telde ons land maar liefst 229.889 geregistreerde orgaandonoren. Daarmee is het aantal geregistreerde donoren op een decennium tijd met maar liefst 197.332 gestegen. Dit vertaalt zich in het aantal beschikbare organen voor transplantatie: in 2015 waren er 944 organen bruikbaar voor donatie. In 2010 waren dat er 796, terwijl er in 2006 833 organen beschikbaar waren voor donatie. “Ondanks de duidelijke stijging in het aantal positief geregistreerde donoren blijft het aantal effectieve orgaandonoren te laag.”, stelt Van Hoof. “België blijft kampen met een tekort aan donoren en de nood blijft hoog,” gaat het Kamerlid verder. “Aan elke soort donororgaan is er immers een tekort”.

“We moeten vaststellen dat sommige patiënten op wachtlijsten onvoldoende snel geholpen kunnen worden en helaas overlijden nog voor dat er voor hen een nieuw orgaan is gevonden. Het is daarom belangrijk dat de federale overheid blijft inzetten op het sensibiliseren en aanmoedigen van Belgen om zich positief te laten registreren als orgaandonor, want in ons land wachten meer dan 1200 mensen op een geschikte donor.”, aldus Van Hoof. Omdat de registratie bij het gemeentehuis vaak als rem werkt, heeft collega Nathalie Muylle (CD&V) samen met Els Van hoof en N-VA een wetsvoorstel ingediend om de registratie als orgaandonor voortaan via de huisarts mogelijk te maken.

Het bericht We doneren vaakst onze lever en nier verscheen eerst op Belg.be.

Consument kan besmette eieren identificeren met deze codes

Door Johan

eierenIn het kader van een besmetting van eieren met fipronil kan de consument de teruggeroepen eieren identificeren op basis van deze codes :
• 2BE3084-2
• 2BE3084-3
• 2BE3084-6
• 2BE3123-A
• 2BE3123-B
• 2BE3123-C
• 3BE4004
• 3BE4005
• 1BE8016
• BE3114

In het kader van een besmetting van eieren met fipronil en de uitgevoerde analyses op eieren in de door het FAVV geblokkeerde bedrijven, heeft het Voedselagentschap vandaag 8 augustus 2017 een incoherentie vastgesteld in het analyseresultaat van een laboratorium. Aangezien er een probleem is opgedoken met betrekking tot de analyse die in een laboratorium is uitgevoerd, is er beslist om de voorzorgsmaatregelen op de geanalyseerde loten van eieren in dit laboratorium te wijzigen. Die loten van eieren worden teruggeroepen van bij de consument.

Het betrokken laboratorium heeft maar van 6 van de 86 bedrijven die door het Voedselagentschap geblokkeerd zijn stalen geanalyseerd. Gezien de onzekerheid die vandaag is vastgesteld met betrekking tot de analyses die door dit laboratorium zijn uitgevoerd, worden uit voorzorg de eieren van die 6 bedrijven vandaag teruggeroepen van bij de consument.

Er wordt aan de consumenten die deze eieren hebben gevraagd om die eieren niet te consumeren en om ze terug te brengen naar de winkel.

Op basis van de analyseresultaten van het betrokken laboratorium waren 3 van de 6 bedrijven vrijgegeven. Die 3 bedrijven zijn onmiddellijk opnieuw geblokkeerd.
Het Voedselagentschap traceert ook de eieren van de 6 betrokken bedrijven.

Het FAVV heeft bovendien ook een versterking van de controle en de monitoring van de legkipbedrijven en vermeerderingsbedrijven op touw gezet. Er worden ook daar analyses uitgevoerd.

Consumenten in Belgie kunnen met hun vragen terecht op het gratis nummer 0800/13.550, vanaf woensdag 9 augustus om 9.00u.

Het bericht Consument kan besmette eieren identificeren met deze codes verscheen eerst op Belg.be.

Belg massaal aan de pillen

Door Johan

Belg massaal aan de pillen

Elke dag worden er ruim 14 miljoen pillen geslikt. Het gaat enkel om geneesmiddelen die worden terugbetaald, dus slikt de Belg nog veel meer medicamenten. Het gebruik van terugbetaalde medicatie is in vijf jaar tijd nog met een 8-tal procent toegenomen. Het kost de maatschappij een dikke 2,6 miljard euro per jaar. Omdat de overheid erg inzet op het verlagen van de prijs van geneesmiddelen, zodat ook de patiënt minder moet betalen, blijven de uitgaven de laatste jaren wel stabiel.

Veruit het meest geslikt zijn geneesmiddelen voor het hart en de bloedvaten, zoals statines – middelen om het vetgehalte in het bloed te verlagen en zoals bloeddrukverlagers. Zij zijn goed voor 677 miljoen euro per jaar. Op nummer twee staat medicatie voor het maagdarmstelsel en de stofwisseling. Het gaat om bijvoorbeeld zuurremmers en middelen tegen diabetes. Zulke middelen kosten de maatschappij een 299 miljoen per jaar aan terugbetalingen. Het derde meest gebruikt worden geneesmiddelen voor de zenuwen, voornamelijk antidepressiva. Kostprijs: zo’n 413 miljoen euro per jaar.

Van Camp vindt dat de overheden te weinig een visie op lange termijn ontwikkelen: “Mensen worden massaal symptomatisch behandeld, bijvoorbeeld met antidepressiva, deels omdat dat het enige is dat wordt terugbetaald. Ik vraag me af waarom de overheid consultaties bij de psycholoog niet terugbetaalt, zoals onze fractie (wetsvoorstel van collega Hufkens) al lang vraagt. Het vraagt een investering die zich zal terugverdienen, maar dan moet de minister wel verder kijken dan haar neus lang is. Hetzelfde geldt voor middelen tegen suikerziekte – ze zijn zeker nodig voor mensen met diabetes, dat staat buiten kijf. Maar waarom wordt er ondertussen niet meer ingezet om het aantal mensen met overgewicht en obesitas (de nummer één oorzaak van diabetes) terug te dringen?”

Het bericht Belg massaal aan de pillen verscheen eerst op Belg.be.

Belg massaal aan de pillen

Door Johan

Belg massaal aan de pillen

Elke dag worden er ruim 14 miljoen pillen geslikt. Het gaat enkel om geneesmiddelen die worden terugbetaald, dus slikt de Belg nog veel meer medicamenten. Het gebruik van terugbetaalde medicatie is in vijf jaar tijd nog met een 8-tal procent toegenomen. Het kost de maatschappij een dikke 2,6 miljard euro per jaar. Omdat de overheid erg inzet op het verlagen van de prijs van geneesmiddelen, zodat ook de patiënt minder moet betalen, blijven de uitgaven de laatste jaren wel stabiel.

Veruit het meest geslikt zijn geneesmiddelen voor het hart en de bloedvaten, zoals statines – middelen om het vetgehalte in het bloed te verlagen en zoals bloeddrukverlagers. Zij zijn goed voor 677 miljoen euro per jaar. Op nummer twee staat medicatie voor het maagdarmstelsel en de stofwisseling. Het gaat om bijvoorbeeld zuurremmers en middelen tegen diabetes. Zulke middelen kosten de maatschappij een 299 miljoen per jaar aan terugbetalingen. Het derde meest gebruikt worden geneesmiddelen voor de zenuwen, voornamelijk antidepressiva. Kostprijs: zo’n 413 miljoen euro per jaar.

Van Camp vindt dat de overheden te weinig een visie op lange termijn ontwikkelen: “Mensen worden massaal symptomatisch behandeld, bijvoorbeeld met antidepressiva, deels omdat dat het enige is dat wordt terugbetaald. Ik vraag me af waarom de overheid consultaties bij de psycholoog niet terugbetaalt, zoals onze fractie (wetsvoorstel van collega Hufkens) al lang vraagt. Het vraagt een investering die zich zal terugverdienen, maar dan moet de minister wel verder kijken dan haar neus lang is. Hetzelfde geldt voor middelen tegen suikerziekte – ze zijn zeker nodig voor mensen met diabetes, dat staat buiten kijf. Maar waarom wordt er ondertussen niet meer ingezet om het aantal mensen met overgewicht en obesitas (de nummer één oorzaak van diabetes) terug te dringen?”

Het bericht Belg massaal aan de pillen verscheen eerst op Belg.be.

FAVV controleactie in Aalst, een groot deel behaalt een gunstig resultaat

Door Johan

Aangekondigde controleactie in Aalst: 72% behaalt een gunstig resultaat

Zoals bij de lokale voedingsbedrijven aangekondigd, werd van 12 tot en met 18 juni in Aalst een controleactie van het Voedselagentschap gehouden. Bijna driekwart (72%) van de gecontroleerde bedrijven behaalde een gunstig resultaat. Bij 24% werden kleine tekortkomingen vastgesteld. De overige 3% kreeg een proces-verbaal.
17 controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Oost-Vlaanderen hebben in Aalst 265 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 114 horecazaken, 23 grootkeukens, 88 detailhandelszaken zoals bakkerijen en viswinkels, 5 groothandels, 2 automaten en 33 kramen.

De bedrijven werden op voorhand over de controleactie ingelicht. Er werd ook een zeer succesvolle opleidings- en informatiesessie georganiseerd in samenwerking met de stad Aalst. Deze sessie was erop gericht om bedrijven de regelgeving over voedselveiligheid beter te helpen begrijpen zodat ze veilige producten kunnen verzekeren voor de consument. Daarnaast werd toegelicht hoe een controle verloopt.

In totaal behaalden 191 (72%) van de gecontroleerde bedrijven een gunstig resultaat. De ongunstige resultaten waren in 9 op 10 gevallen het gevolg van kleine tekortkomingen. Ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven (65, of 24%) kreeg een waarschuwing. Bij 9 inspecties (3%) werd een proces-verbaal opgesteld. De belangrijkste tekortkomingen hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne en met te hoge temperaturen in de koeling of diepvries.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Er werden ook geen producten in beslag genomen.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Het bericht FAVV controleactie in Aalst, een groot deel behaalt een gunstig resultaat verscheen eerst op Belg.be.

FAVV controleactie in Aalst, een groot deel behaalt een gunstig resultaat

Door Johan

Aangekondigde controleactie in Aalst: 72% behaalt een gunstig resultaat

Zoals bij de lokale voedingsbedrijven aangekondigd, werd van 12 tot en met 18 juni in Aalst een controleactie van het Voedselagentschap gehouden. Bijna driekwart (72%) van de gecontroleerde bedrijven behaalde een gunstig resultaat. Bij 24% werden kleine tekortkomingen vastgesteld. De overige 3% kreeg een proces-verbaal.
17 controleurs van de Lokale Controle Eenheid (LCE) Oost-Vlaanderen hebben in Aalst 265 voedingsbedrijven gecontroleerd. Het ging om 114 horecazaken, 23 grootkeukens, 88 detailhandelszaken zoals bakkerijen en viswinkels, 5 groothandels, 2 automaten en 33 kramen.

De bedrijven werden op voorhand over de controleactie ingelicht. Er werd ook een zeer succesvolle opleidings- en informatiesessie georganiseerd in samenwerking met de stad Aalst. Deze sessie was erop gericht om bedrijven de regelgeving over voedselveiligheid beter te helpen begrijpen zodat ze veilige producten kunnen verzekeren voor de consument. Daarnaast werd toegelicht hoe een controle verloopt.

In totaal behaalden 191 (72%) van de gecontroleerde bedrijven een gunstig resultaat. De ongunstige resultaten waren in 9 op 10 gevallen het gevolg van kleine tekortkomingen. Ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven (65, of 24%) kreeg een waarschuwing. Bij 9 inspecties (3%) werd een proces-verbaal opgesteld. De belangrijkste tekortkomingen hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne en met te hoge temperaturen in de koeling of diepvries.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Er werden ook geen producten in beslag genomen.

Zoals ook bij onaangekondigde controles zullen de operatoren met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Het bericht FAVV controleactie in Aalst, een groot deel behaalt een gunstig resultaat verscheen eerst op Belg.be.

Reanimatie met defibrillatie kunnen jaarlijks duizenden levens redden

Door Johan

In België overlijdt 93% van slachtoffers met hartstilstand, maar onmiddellijke reanimatie met defibrillatie zou jaarlijks duizenden levens kunnen redden!

In enkele dagen worden honderden Belgen in elke provincie geïnitieerd in de reddende handelingen.

De 8ste Week van het Hartritme, een nationale sensibiliseringscampagne van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA), behandelt dit jaar het thema hartstilstand. Dagelijks zijn er in België immers ongeveer 30 mensen het slachtoffer van deze aandoening en door een gebrek aan onmiddellijke en bekwame hulp, alsook aangepaste infrastructuur zullen gemiddeld 28 van hen dit niet overleven. Een hartstilstand is moeilijk te voorspellen en kan iedereen overkomen, ongeacht de leeftijd.

Daarom liet de vereniging van cardiologen een grootschalige publieksenquête* uitvoeren bij meer dan 3700 Belgen om te peilen naar hun kennis en ervaring.

Brussel, 16 mei 2017 – De Belgian Heart Rhythm Association maakte van “Hartstilstand” de thematiek van de 8ste editie van de Week van het Hartritme. Hartstilstand of plotse dood is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij de pompfunctie van het hart – bloed doorheen het lichaam laten circuleren – stopt. Hierdoor krijgen vitale organen, in het bijzonder de hersenen geen zuurstof meer, wat tot de dood leidt indien geen onmiddellijke hulp geboden wordt om het hart te herstarten.

“Een hartstilstand is meestal een zeer plots gebeuren en komt vaak voor zonder enig voorafgaand symptoom,” zegt Dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge en voorzitter van de BeHRA. Elk jaar worden er in ons land ongeveer 11.000 personen getroffen door deze aandoening en 90% tot 95% ervan zal dit niet overleven. Dat zijn meer slachtoffers dan die van aids, borst- en longkanker samen. Uit onze publieksenquête blijkt dat de ondervraagden het aantal mensen dat jaarlijks aan een hartstilstand overlijdt in België, zwaar onderschatten”.

Wanneer bij de respondenten gepolst werd naar de risicofactoren, gaven ze aan dat ze voornamelijk denken aan indirecte oorzaken zoals overgewicht (65%), roken (61%) en diabetes (14%); daar zij de kans op hartaanval (of hartinfarct) kunnen vergroten. Er zijn nochtans enkele directe risicofactoren die de kans op een hartstilstand verhogen, zoals familiale voorgeschiedenis van plotse dood (47%), sterk verminderde pompfunctie van het hart (25%) of een groot hartinfarct in het verleden (26%).

Erger nog, 60% van de burgers kent het onderscheid niet tussen hartstilstand, hartaanval en hartfalen, en ze verwarren symptomen van deze drie nochtans zeer verschillende aandoeningen.

Elke seconde telt en opleiden redt effectief levens

De nawerkingen van een hartstilstand zijn afhankelijk van hoe snel een slachtoffer hulp krijgt. “Bij elke minuut die voorbijgaat zonder hartmassage of externe elektrische schok door een defibrillator om het hart te herstarten, daalt de overlevingskans met 10%,” verduidelijkt dokter Vandekerckhove. “En wanneer het slachtoffer geen hulp krijgt binnen de eerste 4 tot 6 minuten na de hartstilstand, daalt de kans op overleving exponentieel tot maar 5% à 10%. Nochtans zou een reanimatie met defibrillatie in de eerste minuten jaarlijks meerdere duizenden mensenlevens kunnen redden.”

Snelle hulp kan door middel van hartmassage en beademing, maar de enige echte doeltreffende remedie is het hart een elektrische schok toedienen met een automatische externe defibrillator (AED), die het hart herstart.

Uit de enquête blijkt bovendien dat 76% van de jongeren en van de ouderen nooit een opleiding in reanimatie volgde. Dit is niet alleen zorgwekkend maar ook een gigantische gemiste kans voor onze samenleving, want van de respondenten die wel reeds zo’n opleiding gevolgd hebben, zegt 13% al eens ingegrepen te hebben bij een hartstilstand!

Een positieve noot: in theorie kennen de Belgen redelijk goed de juiste reflexen en de volgorde van de reddende handelingen, hoewel ze niet gevormd zijn om ze correct uit te voeren in de praktijk.

Belg durft defibrillator niet te gebruiken

Opmerkelijk is dat 90% van de respondenten een automatische externe defibrillator op foto herkent en weet waarvoor het toestel dient, maar dat bijna 40% onder hen het toestel nog nooit in het echt denkt gezien te hebben. Zes Belgen op tien zou dit toestel durven gebruiken in geval van nood, en dit cijfer vermeerdert tot 82% van de respondenten wanneer ze te weten komen dat de defibrillator hen duidelijke, gesproken instructies geeft.

Daarom zijn initiaties en vorming in de reddende handelingen letterlijk van levensbelang. Hoewel er meer en meer toestellen te vinden zijn, hinkt België nog achterop vergeleken met bijvoorbeeld onze noorderburen, die er volgens sommige schattingen acht tot tien keer meer hebben: 10.000 tegenover 80.00 tot 100.000,” duidt dokter Vandekerckhove. “En zelfs als de hulpdiensten van de noodcentrale (112) u kunnen helpen bij het lokaliseren van een AED, zijn zij veroordeeld tot het gebruik van onbetrouwbare lijsten op vlak van exacte locatie, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Daarom lanceerde de Behra een interactieve kaart op www.mijnhartritme.be, zodat de bevolking deze defibrillatoren in hun buurt kan terugvinden, de ontbrekende toestellen van de officiële listing aanvullen, en updates over bestaande apparaten doorgeven”.

*Over de enquête

De Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) deed in aanloop van zijn nationale sensibiliseringscampagne over plotse dood, de Week van het Hartritme, beroep op een onafhankelijk bureau om een objectieve peiling uit te voeren naar de kennis en ervaring van de Belgen met hartstilstand. In januari 2017 namen 3.761 Belgen deel aan een online enquête. Er werd in de vragenlijst rekening gehouden met persoonsgebonden kenmerken zoals taal, leeftijd en geslacht om een zo representatief mogelijk beeld van de bevolking te bekomen.

Over de Week van het Hartritme

Na 7 succesvolle sensibiliseringscampagnes over voorkamerfibrillatie, waarbij honderdduizenden burgers hun hartritme lieten meten in meer dan 90 ziekenhuizen en online testen ondergingen, zal de BeHRA in het kader van deze 8ste editie tijdelijk focussen op een andere hartaandoening. De campagne van 2017, die mede tot stand komt dankzij de Algemene Pharmaceutische Bond, de Belgische Cardiologische Liga en de Société Scientifique de Médecine Générale, de Belgian Resuscitation Council, het Rode Kruis Vlaanderen, het Vlaamse Kruis en het Minipop Project, zal namelijk gaan over hartstilstand (bijna altijd de oorzaak van plotse dood), de risicofactoren, de waarschuwingssignalen, de basisprincipes voor reanimatie en het gebruik van een automatische externe defibrillator. Hiervoor zal de organisatie informatie- en introductiesessies organiseren in 12 middelbare scholen over heel het land, tussen 29 mei en 2 juni 2017. Een eerste sessie in de late namiddag zal bedoeld zijn voor de laatstejaarsstudenten van de school in kwestie. ’s Avonds zal dezelfde sessie plaatsvinden met ouders en andere geïnteresseerden.

Over hartstilstand

Hartstilstand (bijna altijd de oorzaak van plotse dood) is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij het hart stopt met kloppen en er geen bloed meer door het lichaam gepompt wordt. Hierdoor krijgen de hersenen en de organen geen zuurstof meer. De aandoening treft dagelijks ongeveer 30 Belgen buiten het ziekenhuis en slechts gemiddeld 2 overleven dit. Immers, elke minuut dat een slachtoffer niet geholpen wordt, daalt zijn overlevingskans met om en bij de 10%. Na 4 tot 6 minuten na de hartstilstand en zonder interventie beginnen de hersencellen al onherstelbaar beschadigd te geraken en daarna lopen ook andere organen schade op. Wanneer er niet meteen begonnen wordt met een reanimatie, zal 90 tot 95% van de slachtoffers sterven aan een plotselinge hartdood. Een snelle en adequate reactie is dus – letterlijk – van levensbelang: bel de hulpdiensten (via het nummer 112), start vervolgens met hartmassage en dien indien nodig een elektrische schok toe met een automatische externe defibrillator.

 

Over de verschillen tussen hartstilstand, hartaanval, hartfalen

Hoewel de termen hartstilstand, hartaanval en hartfalen vaak door elkaar gebruikt worden, zijn ze geen synoniemen. Een hartstilstand is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij de pompfunctie van het hart – bloed doorheen het lichaam circuleren – stopt.

Bij een hartaanval of hartinfarct daarentegen, blokkeert een bloedklonter plots een voedende ader van het hart, een kransslagader genaamd. Een deel van de hartspier krijgt dan geen bloed en dus ook geen zuurstof meer, waardoor het beschadigd wordt. Een hartaanval is de meest voorkomende oorzaak van hartstilstand.

Het hart van patiënten die lijden aan hartfalen, pompt minder krachtig dan gewoonlijk. De ejectiefractie – de verhouding van bloed dat uit het hart gepompt wordt per slag – is bij een gezond hart meer dan 50%. Als de pompfunctie zakt en dit percentage onder de 35% daalt, loopt die persoon een verhoogd risico op hartstilstand.

Over Automatische Externe Defibrillatoren

Een AED is een toestel dat een elektrische schok kan geven om het hart te herstarten. AED’s zijn heel gebruiksvriendelijk zodat iedereen ze kan hanteren zonder enige training te hebben genoten. De instructies zijn steeds duidelijk aanwezig en het toestel geeft zelfs in de overgrote meerderheid van de gevallen mondelinge aanwijzingen. Defibrillatoren zijn te vinden in openbare plaatsen zoals gemeente- of stadhuizen, luchthavens, sportcentra, woonwijken, stations, maar ook op privédomein, zoals in restaurants, bedrijven, feestzalen, …

Over BeHRA

De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) werd in 1980 als werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie opgericht en is vandaag uitgegroeid tot een vereniging van cardiologen gespecialiseerd in de aanpak van hartritmestoornissen.

De belangrijkste opdracht van de BeHRA is het optimaliseren van de levenskwaliteit van patiënten met een hartritmestoornis. De BeHRA realiseert dit door jaarlijkse wetenschappelijke vergaderingen voor cardiologen te organiseren, alsook opleidingen voor de betrokken artsen en verpleegkundigen, en awareness campagnes voor de bevolking. Daarenboven ondersteunt de BeHRA wetenschappelijk onderzoek op gebied van hartritmestoornissen, stelt ze aanbevelingen op voor optimale zorgverlening, en biedt ze de overheid een partnership aan.

Surf voor meer informatie naar www.behra.eu.

Het bericht Reanimatie met defibrillatie kunnen jaarlijks duizenden levens redden verscheen eerst op Belg.be.

Reanimatie met defibrillatie kunnen jaarlijks duizenden levens redden

Door Johan

In België overlijdt 93% van slachtoffers met hartstilstand, maar onmiddellijke reanimatie met defibrillatie zou jaarlijks duizenden levens kunnen redden!

In enkele dagen worden honderden Belgen in elke provincie geïnitieerd in de reddende handelingen.

De 8ste Week van het Hartritme, een nationale sensibiliseringscampagne van de Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA), behandelt dit jaar het thema hartstilstand. Dagelijks zijn er in België immers ongeveer 30 mensen het slachtoffer van deze aandoening en door een gebrek aan onmiddellijke en bekwame hulp, alsook aangepaste infrastructuur zullen gemiddeld 28 van hen dit niet overleven. Een hartstilstand is moeilijk te voorspellen en kan iedereen overkomen, ongeacht de leeftijd.

Daarom liet de vereniging van cardiologen een grootschalige publieksenquête* uitvoeren bij meer dan 3700 Belgen om te peilen naar hun kennis en ervaring.

Brussel, 16 mei 2017 – De Belgian Heart Rhythm Association maakte van “Hartstilstand” de thematiek van de 8ste editie van de Week van het Hartritme. Hartstilstand of plotse dood is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij de pompfunctie van het hart – bloed doorheen het lichaam laten circuleren – stopt. Hierdoor krijgen vitale organen, in het bijzonder de hersenen geen zuurstof meer, wat tot de dood leidt indien geen onmiddellijke hulp geboden wordt om het hart te herstarten.

“Een hartstilstand is meestal een zeer plots gebeuren en komt vaak voor zonder enig voorafgaand symptoom,” zegt Dr. Yves Vandekerckhove, diensthoofd cardiologie van het AZ Sint-Jan in Brugge en voorzitter van de BeHRA. Elk jaar worden er in ons land ongeveer 11.000 personen getroffen door deze aandoening en 90% tot 95% ervan zal dit niet overleven. Dat zijn meer slachtoffers dan die van aids, borst- en longkanker samen. Uit onze publieksenquête blijkt dat de ondervraagden het aantal mensen dat jaarlijks aan een hartstilstand overlijdt in België, zwaar onderschatten”.

Wanneer bij de respondenten gepolst werd naar de risicofactoren, gaven ze aan dat ze voornamelijk denken aan indirecte oorzaken zoals overgewicht (65%), roken (61%) en diabetes (14%); daar zij de kans op hartaanval (of hartinfarct) kunnen vergroten. Er zijn nochtans enkele directe risicofactoren die de kans op een hartstilstand verhogen, zoals familiale voorgeschiedenis van plotse dood (47%), sterk verminderde pompfunctie van het hart (25%) of een groot hartinfarct in het verleden (26%).

Erger nog, 60% van de burgers kent het onderscheid niet tussen hartstilstand, hartaanval en hartfalen, en ze verwarren symptomen van deze drie nochtans zeer verschillende aandoeningen.

Elke seconde telt en opleiden redt effectief levens

De nawerkingen van een hartstilstand zijn afhankelijk van hoe snel een slachtoffer hulp krijgt. “Bij elke minuut die voorbijgaat zonder hartmassage of externe elektrische schok door een defibrillator om het hart te herstarten, daalt de overlevingskans met 10%,” verduidelijkt dokter Vandekerckhove. “En wanneer het slachtoffer geen hulp krijgt binnen de eerste 4 tot 6 minuten na de hartstilstand, daalt de kans op overleving exponentieel tot maar 5% à 10%. Nochtans zou een reanimatie met defibrillatie in de eerste minuten jaarlijks meerdere duizenden mensenlevens kunnen redden.”

Snelle hulp kan door middel van hartmassage en beademing, maar de enige echte doeltreffende remedie is het hart een elektrische schok toedienen met een automatische externe defibrillator (AED), die het hart herstart.

Uit de enquête blijkt bovendien dat 76% van de jongeren en van de ouderen nooit een opleiding in reanimatie volgde. Dit is niet alleen zorgwekkend maar ook een gigantische gemiste kans voor onze samenleving, want van de respondenten die wel reeds zo’n opleiding gevolgd hebben, zegt 13% al eens ingegrepen te hebben bij een hartstilstand!

Een positieve noot: in theorie kennen de Belgen redelijk goed de juiste reflexen en de volgorde van de reddende handelingen, hoewel ze niet gevormd zijn om ze correct uit te voeren in de praktijk.

Belg durft defibrillator niet te gebruiken

Opmerkelijk is dat 90% van de respondenten een automatische externe defibrillator op foto herkent en weet waarvoor het toestel dient, maar dat bijna 40% onder hen het toestel nog nooit in het echt denkt gezien te hebben. Zes Belgen op tien zou dit toestel durven gebruiken in geval van nood, en dit cijfer vermeerdert tot 82% van de respondenten wanneer ze te weten komen dat de defibrillator hen duidelijke, gesproken instructies geeft.

Daarom zijn initiaties en vorming in de reddende handelingen letterlijk van levensbelang. Hoewel er meer en meer toestellen te vinden zijn, hinkt België nog achterop vergeleken met bijvoorbeeld onze noorderburen, die er volgens sommige schattingen acht tot tien keer meer hebben: 10.000 tegenover 80.00 tot 100.000,” duidt dokter Vandekerckhove. “En zelfs als de hulpdiensten van de noodcentrale (112) u kunnen helpen bij het lokaliseren van een AED, zijn zij veroordeeld tot het gebruik van onbetrouwbare lijsten op vlak van exacte locatie, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Daarom lanceerde de Behra een interactieve kaart op www.mijnhartritme.be, zodat de bevolking deze defibrillatoren in hun buurt kan terugvinden, de ontbrekende toestellen van de officiële listing aanvullen, en updates over bestaande apparaten doorgeven”.

*Over de enquête

De Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA) deed in aanloop van zijn nationale sensibiliseringscampagne over plotse dood, de Week van het Hartritme, beroep op een onafhankelijk bureau om een objectieve peiling uit te voeren naar de kennis en ervaring van de Belgen met hartstilstand. In januari 2017 namen 3.761 Belgen deel aan een online enquête. Er werd in de vragenlijst rekening gehouden met persoonsgebonden kenmerken zoals taal, leeftijd en geslacht om een zo representatief mogelijk beeld van de bevolking te bekomen.

Over de Week van het Hartritme

Na 7 succesvolle sensibiliseringscampagnes over voorkamerfibrillatie, waarbij honderdduizenden burgers hun hartritme lieten meten in meer dan 90 ziekenhuizen en online testen ondergingen, zal de BeHRA in het kader van deze 8ste editie tijdelijk focussen op een andere hartaandoening. De campagne van 2017, die mede tot stand komt dankzij de Algemene Pharmaceutische Bond, de Belgische Cardiologische Liga en de Société Scientifique de Médecine Générale, de Belgian Resuscitation Council, het Rode Kruis Vlaanderen, het Vlaamse Kruis en het Minipop Project, zal namelijk gaan over hartstilstand (bijna altijd de oorzaak van plotse dood), de risicofactoren, de waarschuwingssignalen, de basisprincipes voor reanimatie en het gebruik van een automatische externe defibrillator. Hiervoor zal de organisatie informatie- en introductiesessies organiseren in 12 middelbare scholen over heel het land, tussen 29 mei en 2 juni 2017. Een eerste sessie in de late namiddag zal bedoeld zijn voor de laatstejaarsstudenten van de school in kwestie. ’s Avonds zal dezelfde sessie plaatsvinden met ouders en andere geïnteresseerden.

Over hartstilstand

Hartstilstand (bijna altijd de oorzaak van plotse dood) is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij het hart stopt met kloppen en er geen bloed meer door het lichaam gepompt wordt. Hierdoor krijgen de hersenen en de organen geen zuurstof meer. De aandoening treft dagelijks ongeveer 30 Belgen buiten het ziekenhuis en slechts gemiddeld 2 overleven dit. Immers, elke minuut dat een slachtoffer niet geholpen wordt, daalt zijn overlevingskans met om en bij de 10%. Na 4 tot 6 minuten na de hartstilstand en zonder interventie beginnen de hersencellen al onherstelbaar beschadigd te geraken en daarna lopen ook andere organen schade op. Wanneer er niet meteen begonnen wordt met een reanimatie, zal 90 tot 95% van de slachtoffers sterven aan een plotselinge hartdood. Een snelle en adequate reactie is dus – letterlijk – van levensbelang: bel de hulpdiensten (via het nummer 112), start vervolgens met hartmassage en dien indien nodig een elektrische schok toe met een automatische externe defibrillator.

 

Over de verschillen tussen hartstilstand, hartaanval, hartfalen

Hoewel de termen hartstilstand, hartaanval en hartfalen vaak door elkaar gebruikt worden, zijn ze geen synoniemen. Een hartstilstand is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij de pompfunctie van het hart – bloed doorheen het lichaam circuleren – stopt.

Bij een hartaanval of hartinfarct daarentegen, blokkeert een bloedklonter plots een voedende ader van het hart, een kransslagader genaamd. Een deel van de hartspier krijgt dan geen bloed en dus ook geen zuurstof meer, waardoor het beschadigd wordt. Een hartaanval is de meest voorkomende oorzaak van hartstilstand.

Het hart van patiënten die lijden aan hartfalen, pompt minder krachtig dan gewoonlijk. De ejectiefractie – de verhouding van bloed dat uit het hart gepompt wordt per slag – is bij een gezond hart meer dan 50%. Als de pompfunctie zakt en dit percentage onder de 35% daalt, loopt die persoon een verhoogd risico op hartstilstand.

Over Automatische Externe Defibrillatoren

Een AED is een toestel dat een elektrische schok kan geven om het hart te herstarten. AED’s zijn heel gebruiksvriendelijk zodat iedereen ze kan hanteren zonder enige training te hebben genoten. De instructies zijn steeds duidelijk aanwezig en het toestel geeft zelfs in de overgrote meerderheid van de gevallen mondelinge aanwijzingen. Defibrillatoren zijn te vinden in openbare plaatsen zoals gemeente- of stadhuizen, luchthavens, sportcentra, woonwijken, stations, maar ook op privédomein, zoals in restaurants, bedrijven, feestzalen, …

Over BeHRA

De BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) werd in 1980 als werkgroep van de Belgische Vereniging voor Cardiologie opgericht en is vandaag uitgegroeid tot een vereniging van cardiologen gespecialiseerd in de aanpak van hartritmestoornissen.

De belangrijkste opdracht van de BeHRA is het optimaliseren van de levenskwaliteit van patiënten met een hartritmestoornis. De BeHRA realiseert dit door jaarlijkse wetenschappelijke vergaderingen voor cardiologen te organiseren, alsook opleidingen voor de betrokken artsen en verpleegkundigen, en awareness campagnes voor de bevolking. Daarenboven ondersteunt de BeHRA wetenschappelijk onderzoek op gebied van hartritmestoornissen, stelt ze aanbevelingen op voor optimale zorgverlening, en biedt ze de overheid een partnership aan.

Surf voor meer informatie naar www.behra.eu.

Het bericht Reanimatie met defibrillatie kunnen jaarlijks duizenden levens redden verscheen eerst op Belg.be.

Belgisch reclameverbod voor tandartsen

Door Johan

Federatie Vrije Beroepen over Europese veroordeling Belgisch reclameverbod voor tandartsen

“Veroordeling absoluut reclameverbod geen vrijgeleide voor ongebreidelde reclame”

“Dat het Europees Hof van Justitie een absoluut reclameverbod voor tandartsen in strijd heeft verklaard met het Europees recht, is niet verrassend.” zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie, “Het ligt in lijn met vroegere rechtspraak. Maar het Hof stelt evenzeer dat ongebreidelde reclame door vrije beroepen ook niet aangewezen is. Tandartsen kunnen in ons land wel degelijk ‘communiceren’ over hun praktijk en activiteiten en worden door het ‘absoluut reclameverbod’ allerminst monddood gemaakt.” Uit een recente bevraging van de Federatie blijkt overigens dat, onder meer, tandartsen, net als heel wat andere vrije beroepers, maar een fractie inzetten van de communicatiemogelijkheden die ze op vandaag al in België tot hun beschikking hebben.

“Maar ‘communicatie’ is nog wat anders dan ‘reclame'”, gaat Jan Sap verder. “Vrije beroepers zijn weliswaar ondernemers die op een economisch rendabele manier hun praktijk moeten kunnen runnen – vandaar ook hun nood aan communicatie – maar ze dienen tegelijk grote maatschappelijke belangen, zoals gezondheidszorg, stabiliteit van gebouwen en constructies, wet en recht, of nog, de betrouwbaarheid van economische gegevens. Daar onversneden ‘reclame’ voor maken zou deontologisch onverantwoord zijn. De gecommuniceerde informatie moet ten allen tijde degelijk, objectief en betrouwbaar zijn, in de eerste plaats ter bescherming van de cliënten en de maatschappij.

Intussen doet de Federatie er allles aan om vrije beroepers bewust te maken van de nood aan degelijke communicatie, binnen de krijtlijnen van de deontologie, verbonden aan hun beroep. Het vrije beroep is een sterk merk. De beoefenaars kunnen, onder meer via hun online communicatie, een geloofwaardig alternatief bieden voor de pseudo-wetenschappelijke content die her en der online verschijnt. Om op die manier de expertise én persoonlijke aanspreekbaarheid van de vrije beroeper meer dan nu in de verf te zetten, én om online ook veel toegankelijker, bereikbaarder te zijn. “De terughoudendheid van bepaalde vrije beroepers op dit vlak is begrijpelijk, maar niet nodig”, beklemtoont Jan Sap

De Federatie Vrije Beroepen start trouwens dit jaar nog een overleg op tussen de verschillende Ordes en Instituten van vrije beroepen in dit land om o.a. te bekijken hoe we naar meer synergie kunnen gaan over de beroepen heen. Ook over hoe te communiceren en het deontologisch en/wettelijke kader daarrond. Dringend nodig, want uit een recente bevraging van de Federatie blijkt, bijvoorbeeld, dat drie kwart (74 %) van de vrije beroepen beseft dat marketing ook voor vrije beroepers alsmaar belangrijker wordt.

Het bericht Belgisch reclameverbod voor tandartsen verscheen eerst op Belg.be.

❌