[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderBelg.be : Politiek

Organisaties trekken naar Raad van State tegen limiet asielaanvragen

Door Johan

asielaanvraag

Organisaties trekken naar Raad van State tegen limiet asielaanvragen

Sinds 22 november hanteert ons land een limiet van 50 asielaanvragen per dag. De voorbije weken kregen dan ook een dertig à veertig mensen per dag te horen dat ze geen asiel mochten aanvragen en moeten terugkomen. Sommigen onder hen moesten al tot tien keer terugkomen. Gisteren werden maar een twintigtal mensen binnengelaten bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Vandaag werd de deur gesloten voor een dertigtal mensen.

Doordat de overheid verhindert om asiel aan te vragen, hebben ze ook geen recht op opvang en belanden ze op straat. Onder hen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinnen met kinderen en zieken.

‘Dat is onmenselijk, onaanvaardbaar én onwettelijk. Daarom stappen wij met een zevental ngo’s naar de rechter. We eisen dat ons land onmiddellijk de onwettige limiet op de asielaanvragen opheft. We verwachten de uitspraak binnenkort,’ zeggen de ngo’s.

De zeven organisaties die naar de rechter trekken zijn CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, La lique des droits de l’Homme, NANSEN vzw, La Platforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Dokters Van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen.

De situatie op het terrein wordt elke dag meer schrijnend. Eind vorige week maakte de Kinderrechtencommissaris nog bekend dat al meer dan 200 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op straat gezet werden. Er is te weinig opvang voorzien voor hen. En het winterplan van Fedasil dat normaal start op 1 november, ging dit jaar nog niet van start. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn kinderen en jongeren op de vlucht die hier alleen zijn zonder ouders of voogd. Ons land zet dus doelbewust kinderen en jongeren op straat en stelt hen bloot aan mogelijke uitbuiting en gevaarlijke situaties tijdens de nacht.

Daarbovenop is de Dienst Vreemdelingenzaken, waar mensen asiel moeten aanvragen, net verhuisd naar het Klein Kasteeltje in Brussel. Deze verhuis brengt heel veel chaos mee. Gisterenmorgen gingen de deuren maar een tiental minuten open. Het monitoringteam van Vluchtelingenwerk Vlaanderen zag dat een twintigtal mensen binnen mocht. Van een selectie op basis van kwetsbaarheid was geen sprake meer. Daardoor bleven vrouwen en kinderen, waaronder een baby van twee maanden, achter.

Het bericht Organisaties trekken naar Raad van State tegen limiet asielaanvragen verscheen eerst op Belg.be.

Veerle Baeyens stelt slimste beleidsploeg voor in Haaltert

Door Johan

bestuur haaltertVeerle Baeyens stelt “slimste” beleidsploeg voor in Haaltert

In de stijl van Eric Van Looy stelde burgemeester Baeyens in Hof ten Eede de nieuwe beleidsploeg voor. Met een aantal ludieke zinnen en een passend rijmpje kwamen in volgorde van aanstelling de nieuwe schepenen aan het woord.

Phaedra Van KeymolenEerste schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V) beet met veel enthousiasme de spits af. Met ruimtelijke ordening, milieu en onderwijs kan Van Keymolen zich uitleven op bevoegdheden die nauw aansluiten bij haar professionele bezigheden. Haar kerntaken worden nog aangevuld met stedenbouw, energie, gemeentelijk structuurplan, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, huisvuil, hinderlijke inrichtingen en land- en tuinbouw. Van Keymolen krijgt bevoegdheden die nu worden uitgeoefend door Lisa Houtman en zal voor sociale woningbouw nog dicht moeten samenwerken met deze laatste.

Voor Laurent Volckaert (N-VA) komt begraafplaatsen, autopark en verzekeringen, kerkbesturen, sport en de belangrijke bevoegdheid van financiën in de mand.

Derde schepen Bart Ottoy (CD&V) nam uitgebreider het woord om stuk voor stuk zijn takenpakket toe te lichten. Met feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatiebeleid en tewerkstelling krijgt Ottoy zijn droombevoegdheden toebedeeld.

Bart WellemanNieuwkomer Bart Welleman (N-VA) moet aan de slag op de moeilijke thema’s openbare werken, verkeer en mobiliteit, groenvoorzieningen, openbare verlichting en nutsvoorzieningen. Welleman had duidelijk al nagedacht over zijn bevoegdheden en sprak al over herinrichting van straten en beheersen van verkeersstromen.

Tenslotte mocht Lisa Houtman (SP.a) de rij sluiten. Houtman mag de vroegere functie van OCMW-voorzitter een nieuwe invulling geven als schepen van sociale zaken en welzijnsbeleid. Daarnaast gaat gezin en kinderopvang en senioren naar de socialiste. Lisa Houtman trok een streep onder het verleden van de voorbije twee jaar en keek vooruit en mocht al vaststellen dat de bedeling van sociale maaltijden in december en januari in het gedrang zou komen. Meteen werk aan de winkel voor schepen Houtman om crisismanagement toe passen en een oplossing te zoeken voor de minst bedeelden in de samenleving.

Alle leden van de nieuwe meerderheid mochten één voor één zichzelf kort voorstellen.

Paulette LoozeHeel bijzonder – Kervers gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze gaf meteen een primeur en kondigde aan dat er na de openbare zitting van de gemeenteraad een vragenhalfuurtje van de burger komt. Burgers zullen aan de burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden vragen kunnen stellen. De weg naar participatie wordt ingeslagen door de nieuwe meerderheid.

Huidig burgemeester Veerle Baeyens komt opnieuw aan het hoofd van het college van burgemeester en schepenen. Naast haar evidente bevoegdheden (burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, militie, veiligheid, personeel) neemt zij participatie en communicatie voor haar rekening. Jubilea, jeugd, speelpleinwerking en IT maken haar pakket volledig. Burgemeester Baeyens wil haar ploeg activeren en laten samenwerken in toekomstige projecten.

De meerderheid van N-VA, CD&V en SP.a durfde al verder kijken dan de komende zes jaar nu ze elkaar gevonden hebben in een nieuwe coalitie.

Met hun voorstelling plaatsten de toekomstige schepenen hun accenten en gaven ze een aanzet voor het toekomstige bestuursakkoord. Burgemeester Baeyens verklaarde dat ze zal rekening houden met de memoranda van Unizo, Natuurpunt en andere middenveldorganisatie om vorm te geven aan het bestuursakkoord.

persvoorstelling haaltert 2018

Het bericht Veerle Baeyens stelt slimste beleidsploeg voor in Haaltert verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed Open&Liberaal het in Haaltert?

Door Johan

gina verbestel Open&Liberaal

Hoe deed Open&Liberaal het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
De jury heeft niet lang moeten beraadslagen. De prijs voor vreemdste campagne gaat met grote voorsprong naar Open&Liberaal (O&L).
O&L probeerde zichzelf in de markt te zetten met het thema “geluk”. Een nobel doel waar iedereen naar streeft, maar net iets te zweverig om een volledige campagne aan op te hangen. Het wordt dus helemaal creepy als de persoonlijke belevingswereld van de leidster wordt binnengeloodst in een verkiezingscampagne. Als finale krachtoer slaagde Gina Verbestel erin om toch 24 volgelingen te verzamelen zodat ze nog kon uitpakken met een volledig lijst. Geen sinecure voor een partij in vrije val.

De partij van Verbestel betrad als laatste grote partij het slagveld met een aantal onduidelijke affiches met kindertekeningen op straatborden. Het campagnemateriaal van O&L beperkte zich tot één folder – op zich geen slechte zaak – en een aangewaaid wit T-shirt om op evenementen mee te verschijnen.

In het verkiezingsdebat, tenslotte, maakte Verbestel een aantal pijnlijke uitschuivers en viel ze op door haar stilzwijgen in de debatrondes.
Verbestel deed het niet goed in de campagne, maar of dat de echte reden is waarom ze zwaar werd afgestraft door de kiezer valt te betwijfelen.

De cijfers
In 2012 kon Gina Verbestel nog de sympathy vote binnenhalen. Ze werd de naamstemmenkampioen en triomfeerde met 4 zetels in de gemeenteraad. Ze loodste O&L de coalitie binnen om daarmee haar vroegere partijgenoten van VLD-CL lik op stuk te geven. Zes jaar later is het effect volledig uitgewerkt.

81% van de kiezers van O&L bracht een naamstem uit en in 64% van de gevallen ging die stem ook naar Gina Verbestel. De andere kandidaten op de lijst komen zelfs niet om het hoekje piepen. O&L werd met dit resultaat echt een éénvrouwspartij.

Het signaal van de kiezer aan O&L was niet mis te verstaan. De partij ging erop achteruit met 9% tot een schamele 7,64% van de stemmen. Hiermee verloren deze liberalen maar liefst 52% van hun kiespubliek.

De fractie
De complete ondergang van O&L zorgt ervoor dat Gina Verbestel als enige vertegenwoordiger van haar partij moet plaatsnemen op de oppositiebanken.
Kan dossiervreetster Verbestel zich nog opladen om de strijd aan te gaan met haar vroegere coalitiegenoten of komt er een einde aan haar politieke carrière en gunt zij haar (erf)opvolger een plaatsje in de gemeenteraad?

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed Open&Liberaal het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed SP.a het in Haaltert?

Door Johan
Lisa Houtman en Johan Souffriau
Lisa Houtman en Johan Souffriau

Hoe deed SP.a het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
De Haaltertse socialisten leverden een campagne af die sterk in de lijn lag van de nationale partijlijn met een grote klemtoon op de bevoegdheden van huidig schepen Lisa Houtman. Het was een tocht met weinig grote pieken of dalen. Als kleine partij was de partij geen grote aanwezigheid in het straatbeeld toebedeeld, maar de socialistische kandidaten probeerden zich wel te laten opmerken op allerlei evenementen al was de berusting in waarschijnlijk verlies vooraf wel al ingecalculeerd. Grote ambities inzake mandaten werden niet expliciet uitgesproken door Houtman en de haren.

Na het afhaken van Astrid De Winne kwam het volle gewicht van de campagne op de schouders van Houtman terecht al kreeg ze daarbij wel de nodige ondersteuning van vader Eric die de lijstvorming in goede banen leidde. Het bleef schrapen tot de limiet om de lijst op orde te krijgen en dat bleef niet zonder gevolgen. Met drie familieleden op de lijst werd het eerder Lijst Houtman.

De cijfers
Nog slechts 8% van de Haaltertse kiezers geeft zijn stem aan SP.a, een daling met 4,7% ten opzicht van 2012. Een verlies van 35% van de kiezers geeft de enorme achteruitgang beter weer. Het resultaat oogt dan ook niet zo fraai voor SP.a met nog maar twee verkozenen in de gemeenteraad.

Bijna 31% van de socialistische kiezers deelde een kopstem uit. Een traditie. Als er dan toch een rood bolletje achter de naam werd gekleurd, gebeurde dat in 73% van de gevallen bij Lisa Houtman. Elke andere kandidaat komt ver achter Houtman qua personificatiegraad. Voor een kleine partij als SP.a een groot probleem. Houtman is de scorende spits van een kleine ploeg onderaan de rangschikking. De partij heeft dringend nood aan verbreding met een aantal sterke kandidaten, maar heeft alvast de trend niet mee in Vlaanderen.

De fractie
Lijst Houtman, dus. Huidig schepen Lisa Houtman geraakte makkelijk door de selectie van de kiezer en mag opnieuw zetelen in het schepencollege. SP.a is de derde noodzakelijke partner om een stabiele meerderheid tot stand te brengen en de loyauteit van de partij wordt door N-VA beloond met één belangrijk mandaat in het schepencollege. Alle bevoegdheid in zogenaamde persoonsgebonden materies gaan naar Houtman. Naast het welzijn van de mens krijgt schepen Houtman de nieuwe bevoegdheid van dierenwelzijn.

Tweede rechtstreeks verkozene is Eric Houtman die onmogelijk kan zetelen in de gemeenteraad omwille van onverenigbaarheid door familiale banden. Hij moet genoodzaakt plaatsmaken voor eerste opvolger Johan Souffriau die dankzij zijn tweede plaats op de lijst kan zetelen in de gemeenteraad. Zoals voor elk gemeenteraadslid : rapport binnen zes jaar met af en toe een tussentijdse evaluatie.

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed SP.a het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed Vlaams Belang het in Haaltert?

Door Johan
Pieter De Spiegeleer Pieter De Spiegeleer facebook
Pieter De Spiegeleer – Foto facebook

Hoe deed Vlaams Belang het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
Vlaams Belang liep zeker niet voorop als het ging om campagnevoeren. De sporadische folder, het occasionele kaartje of het verdwaalde straatbord plaatsten Vlaams Belang zeker niet in the picture. Een gevolg van een onvolledige lijst? Of blijft de gêne van de kiezer om zich te outen als aanhanger van een partij die door de andere partijen naar de buitenrand van de democratie wordt geduwd?

Waar andere partijen zwaar hadden ingezet op sociale media bleef het bij Vlaams Belang nog allemaal low profile.
Op evenementen moest men wel moeite doen om lijsttrekker Pieter De Spiegeleer niet tegen het lijf te lopen. De Spiegeleer, die zich op het debat als zeer gematigd profileerde en handig fietste rondom het migrantenthema.

Vlaams Belang scoorde goed, maar de dijkbreuk zoals in Ninove, Denderleeuw of Aalst kwam er niet. Zonder kiezersonderzoek moeilijk te achterhalen of de winst van N-VA hiermee te maken had of dat andere factoren de steile opgang van Vlaams Belang hebben afgeremd.

De cijfers
Pieter De Spiegeleer had zeker op één zetel gerekend, droomde stiekem van twee zetels en mocht op verkiezingsavond zeker zijn van drie zetels in de gemeenteraad. Met bijna 12% van de Haaltertse kiezers in de achterzak komt Vlaams Belang als één van de overwinnaars uit de stembusslag. Hijzelf geniet het vertrouwen van 68% van de kiezers van zijn partij.

Over een vergelijkingspunt met 2012 beschikken we niet omdat de partij toen niet deelnam aan de race. In 2006 bezetten, toen ook, drie Vlaams Belangers een zitje in de gemeenteraad.
Vlaams Belang broedt op een groter kiezerspotentieel. Naast de bus voor de gemeenteraadsverkiezingen mocht de kiezer ook een stembiljet droppen in de bus voor de provincieraadsverkiezingen. Op niveau “gemeente Haaltert” leverde dat een andere uitslag op dan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. In een identieke kieskring haalt Vlaams Belang 20% van de stemmen binnen.

De fractie
Trekt – vermoedelijk – fractieleider Pieter De Spiegeleer de lijn door en gaat hij andere thema’s bespelen dan het loutere identitaire en de veiligheidsthematiek?
In het zog van De Spiegeleer komt hardliner Jan Schelfout in de gemeenteraad. Op facebook haalt hij af en toe stevig uit met rechts. Benieuwd hoe dat zich vertaalt in de raadszaal?
Tenslotte vervolledigt nobele onbekend Anita De Bruyn de fractie.

Voor de andere partijen wordt het afwachten hoe Vlaams Belang zich gaat opstellen in de gemeenteraad.

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed Vlaams Belang het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed CD&V het in Haaltert?

Door Johan

Hoe deed CD&V het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
De mooiste campagne – en ongetwijfeld ook de duurste – werd gebracht door CD&V. De glossy magazines met veel foto’s en weinig tekst zullen een ferm gat in de partijkas hebben geslagen. De verjongde ploeg straalde eenheid en gezelligheid uit en vooral de goesting om deel te nemen aan de macht. CD&V stond er voor het sinds lang als team.
De lijsttrekster en de jonge voorzitter hadden de regie strak in handen genomen om elke misstap uit te sluiten. De facebookpagina werd opgeleukt. De website kreeg inhoud met een uitgewerkt partijprogramma. Het viel wel op dat CD&V, in vergelijking met pakweg N-VA of Centrumlijst, minder straatborden had. Toen al een teken aan de wand?

Phaedra Van Keymolen bracht het er goed vanaf op het debat met gevatte tussenkomsten. Ze zoog de aandacht naar zich toe en sprak ongegeneerd de ambitie uit om Veerle Baeyens van de troon te stoten.

Liep dat even anders af…

De cijfers
CD&V verliest op alle fronten. De volkspartij van weleer wordt de kiezer gereduceerd tot een derderangspartij met nog maar slechts 16% van de stemmen. Ze zag 21% van haar kiezers andere oorden opzoeken. Met amper vier zetels in de gemeenteraad zakt CD&V tot een historisch dieptepunt.

De kiezers van CD&V kleuren graag rode bolletjes. In meer dan 86% van de gevallen wordt er een naamstem uitgebracht, maar lijsttrekster Van Keymolen kreeg weinig vertrouwen van haar eigen publiek. Slechts 52% van de CD&V-kiezers schaarde zich achter de kopvrouw en daarmee doorbreekt ze niet de symbolische grens van meer dan 1000 naamstemmen.

De fractie
De vernieuwing en verjonging van de lijst voltrok zich niet in de uitslag van de verkiezingen. De christendemocraten brengen amper vernieuwing in de gemeenteraad. Drie van de vier raadsleden zien we terug uit de lopende legislatuur en het vierde raadslid, Daniël Vandendriessche, keert terug van lang weggeweest.

Haaltert Daniel VandendriesscheVandendriessche zou plaatsvervangend gemeenteraadsvoorzitter worden bij afwezigheid van Paulette Looze. Hij brengt alleszins kennis en ervaring mee. Raadslid Nancy Van Landuyt zal beter moeten doen vanaf januari 2019 dan haar historisch optreden op de gemeenteraad met het sprookjesverhaal over de bomen in het Warandepark. Zeer geschikt voor Ketnet Junior, net iets minder voor een gemeenteraad. Durft de partij haar fractievoorzitterschap toekennen?

Eindelijk, na de barre tocht door de woestijn. Eindelijk, een bestuursmandaat voor Phaedra Van Keymolen. Niet dé droomjob, maar wel bevoegdheden die dicht bij haar interessesfeer liggen. Ze krijgt, onder meer, milieu, ruimtelijke ordening en duurzaamheid om zich de komende zes jaar in uit te leven als schepen.

Naast schepen van cultuur en bibliotheek mag Bart Ottoy zich voortaan feestschepen noemen. Zou dit ook binnen zijn interessesfeer liggen?

Toch kan CD&V niet tevreden zijn met louter deelname aan de macht want de partij deed het echt niet goed in vergelijking de voorgaande verkiezingen. Er zal heel wat “soul searching” nodig zijn om te leren uit dit débacle. Uitkijken of de partij de rug kan rechten de komende zes jaar en kan standhouden tegenover het overwicht van N-VA en orkaan Veerle.

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed CD&V het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed Centrumlijst het in Haaltert?

Door Johan

willy michiels en peter de smet

Hoe deed Centrumlijst het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
Centrumlijst v Haaltert nam een vliegende start en opende de campagne met de opvallende “Wat als…”-teasers. De campagne verscheen in het straatbeeld en op facebook en lokte wel wat reacties uit. Centrumlijst slaagde erin om als eerste een aantal campagnethema’s op de agenda te plaatsen. De evenementenhal bleef hangen tot in het verkiezingsdebat.

Daarna begon Centrumlijst aan heel diffuse campagne met kandidaten die nu eens met drie dan weer met vier op affiches verschenen. De interne cohesie leek hiermee compleet verdwenen. Hetzelfde fenomeen herhaalde zich trouwens bij evenementen waar de kandidaten van Centrumlijst niet altijd als groep naar buiten kwamen.

Helemaal op het einde van “de slag om Haaltert” verloor lijsttrekker Peter De Smet zich in onbenulligheid door een ongelukkige post op facebook met een aanval op Bonifaas en door zichzelf en de liberalen voor te stellen als de herauten van de vrije meningsuiting. Hij had het over buitenstaanders in de politiek die zich kwamen moeien. Heel impulsief allemaal en weg van de focus van de campagne. Net daarvoor had De Smet ook al geen te beste beurt gemaakt op het verkiezingsdebat.

De cijfers
Verloor Centrumlijst nu de verkiezingen? Ja, maar … is het aarzelende antwoord.
In zetelaantal (7) bleef de partij status quo en wordt ze, net als zes jaar geleden, de grootste oppositiepartij. De titel van grootste partij moest ze wel afstaan aan N-VA.
Centrumlijst doet nog mee met de grote jongens en wordt hiervoor beloond door het stelsel Imperiali. De liberale partij krijgt disproportioneel veel zetels ten opzichte van het verkiezingsresultaat. Deze keer een enorme meevaller voor Centrumlijst want zes jaar geleden een serieuze tegenvaller op basis van hun toenmalig resultaat.

Een ander cijfer geeft dan wel duidelijk het verlies van de partij weer. 17,5% van haar kiezers zocht andere oorden op en dat plaatste Centrumlijst op een verlies van 5,67% ten opzichte van 2012. De partij vertegenwoordigt nog 21,93% van de Haaltertse kiezers.

Traditioneel deelt de Centrumlijstkiezer graag naamstemmen uit. Van alle partijen die deelnamen aan de verkiezingen scoort Centrumlijst hierop het hoogst. Niet verwonderlijk dus dat kandidaten op de Centrumlijst goed scoren in de ranglijst van naamstemmen. Een ander cijfer, de personificatiegraad, geeft aan dat amper 45% van de kiezers van Centrumlijst zijn vertrouwen geeft aan Peter De Smet. Geen enkele andere lijsttrekker haalt een dergelijke lage score. Nathalie Meganck haalt als enig running mate een score die vergelijkbaar is met die van de lijsttrekker. Centrumlijst staat er dus wel in de breedte, maar mist een scorende spits die het verschil kan maken in het laatste kwartier van de wedstrijd.

De fractie
Centrumlijst brengt, ondanks de “Resetandgo” geen vernieuwing in de fractie en dat wordt op termijn een probleem voor de partij. Met zes oudgedienden en een bankzitter uit de vorige legislatuur waait er geen frisse wind door de gelederen. De eerste opvolger, ex-schepen en zelfverklaard kandidaat-schepen Dany Van den Steene, werd door liberale kiezers pijnlijk afgewezen.

Het wordt uitkijken wie de partij zal aanduiden als fractieleider. Een niet onbelangrijke functie met een grote visibiliteit want de fractieleider zal de meerderheid het vuur aan de schenen moeten leggen.

Dat Willy Impens, Koen Vijverman of Marc De Schutter het fractievoorzitterschap zullen toebedeeld krijgen lijkt weinig waarschijnlijk. Peter De Smet komt gehavend uit de kiesstrijd met een slecht resultaat als lijsttrekker en heeft de facto de verkiezingen verloren voor zijn partij. Meestal zet de verliezer een stap opzij en wordt de fakkel doorgegeven.

Oud-burgemeester Roger Coppens nam in de praktijk al het fractieleiderschap waar na het vertrek van Willy Michiels, maar mist de gave om de boel op stelten te zetten en de kachel op te poken als het echt nodig is. Misschien treden Nathalie Meganck of Sofie Coppens eindelijk naar voor als leading ladies van Centrumlijst?

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed Centrumlijst het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed N-VA het in Haaltert?

Door Johan

Veerle BaeyensHoe deed N-VA het in Haaltert?

Haaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Campagne
Op een bepaald ogenblik in de campagne leek de N-VA wel de Nieuw-Veilige Alliantie. Alles draaide rond veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid. Lokale thematiek werd opgehangen aan dit thema waardoor de nationale buzz galmde tot in de dorpsstraat.

N-VA voerde een stevige campagne met in de laatste maand voor de verkiezingen elke week wel een nieuwe folder in de brievenbus. Ook op sociale media en in het straatbeeld manifesteerde de partij zich nadrukkelijk met telkens eenzelfde opzet van look and feel. De mediastrateeg van de partij had duidelijke richtlijnen meegegeven over hoe de campagne eruit moest zien.

Drie kandidaten – Bart Welleman, Mark Beelaert en Sabine De Coninck – ontsnapten aan het strakke keurslijf van de opgelegde strategie en begonnen een parallelle koers te lopen. Met resultaat voor zichzelf want alle drie veroverden ze een zitje in de gemeenteraad. Toch blijft er nog wat frustratie hangen binnen de partij over het mediatieke optreden van de einzelgängers.

De cijfers
N-VA behoort met een winst van 4,64% tot de duidelijke winnaars van de verkiezingen. De partij weet 26% meer kiezers aan te trekken dan bij de verkiezingen van 2012 en weerlegt hiermee de theorie dat winst of verlies hand in hand gaan met een tegengesteld resultaat voor Vlaams Belang.

Met een score van 26,5% blijft N-VA net onder het resultaat van VLD-CL van bij de vorige verkiezingen. Ook in absolute cijfers moet de partij lichtjes onderdoen voor VLD-CL ten opzichte van 2012 en toch haalt N-VA één zetel meer dan VLD-CL toen. De wijze van zetels verdelen onder de partijen, het zogenaamde systeem Imperiali, viel heel gunstig uit voor N-VA.

N-VA wordt met 8 zetels in de gemeenteraad dé dominante fractie.
In vergelijking met Centrumlijst en CD&V krijgt N-VA behoorlijk wat lijststemmen. 20% van haar kiezers brengt een lijststem uit. Dit cijfer zet de uitstekende score van Veerle Baeyens, 1821 naamstemmen, extra in de verf. Van alle N-VA-kiezers die een naamstem uitbrachten, kon Baeyens twee derden ervan, net geen 65%, overtuigen om ook het bolletje achter haar naam rood te kleuren. Een personificatiegraad – de verhouding tussen de naamstem voor één kandidaat ten opzichte van het aantal stembiljetten met naamstemmen van die ene partij – geeft de mate van identificatie weer. 65% van de N-VA-kiezers geeft Baeyens hun vertrouwen. Hiermee wordt haar rol als het absolute boegbeeld van de partij enkel nog verstevigd. Zij bevestigt dan ook het vermoeden van voorzitter De Wever dat sterke kandidaten het doorgaans extra goed doen ten opzichte van de trend van de partij.

De fractie
De Vlaams-nationalisten brengen alvast vernieuwing in de gemeenteraad. Vijf van de acht raadsleden mogen voor het eerst aanschuiven aan de ovaal in de Hoogstraat.
Burgemeester Veerle Baeyens mag nog eens zes jaar de tricolore sjerp omgorden, maar dan wel aan het hoofd van een gewijzigde coalitie. Er ligt voor burgemeester Baeyens heel wat werk op de plank omdat er de voorbij zes jaar meer gefocust werd op niet besturen dan op inhoud geven aan de verzuchtingen van de burger.

In de populariteitspoll van de naamstemmen kwamen twee kandidaten ex-aequo over de finish. Uittredend schepen Laurent Volckaert blijft in het college, maar krijgt andere mandaten. Nieuwkomer Bart Welleman wordt meteen in het schepencollege gedropt met belangrijke bevoegdheden als Openbare werken en mobiliteit. Hem wacht de lastige opdracht om een aantal Haaltertse verkeersknopen te ontwarren.

N-VA deed een verstandige zet door de functie van voorzitter van de gemeenteraad niet langer voor te behouden aan de burgemeester. Paulette Looze krijgt de regie van de gemeenteraad in handen en moet erover waken dat het democratisch proces, met ook voldoende aandacht voor de verzuchtingen van de oppositie, in goede banen wordt geleid.
Vier nieuwelingen vervolledigen de fractie en onder hen moet nog de fractieleider worden gekozen. Wordt het de ambitieuze Mark Beelaert of kiest de partij voor een profiel dat meer aansluit bij dat van Sabine De Coninck, Tom Sorgeloos of Nico Roelandt? De fractieleider zal alleszins voor het eerst op de rechterflank concurrentie krijgen en moeten opboksen tegen de oppositie van Vlaams Belang.

Het bericht Haaltert verkiezingen 2018 – Hoe deed N-VA het in Haaltert? verscheen eerst op Belg.be.

Haaltert verkiezingen – Waar komen die zetels vandaan?

Door Johan

haaltert gemeentehuisHaaltert verkiezingen onder de loep, de Onbestuurbare fileert verder.

Waar komen die zetels toch vandaan? Communicerende vaten? Ja, maar dan wel in alle richtingen.

Eén hardnekkige mythe blijft circuleren als het gaat om interpretatie van de verkiezingsuitslagen. De allesomvattende theorie van de communicerende vaten tussen Vlaams Belang en N-VA lekt langs alle kanten. Men gaat er met spreekwoordelijk gemak van uit dat een kiezer die N-VA vaarwel zegt automatisch bij Vlaams Belang terecht komt en vice versa. Ergens schuilt er een grond van waarheid in deze theorie, maar minstens twee gemeenten bewijzen dat niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. In Haaltert en Aalst winnen zowel Vlaams Belang als N-VA.

In de jaren 90 toonde professor Swyngedouw (KUL) al aan dat het verloop van kiezers van de ene partij naar de andere een veel complexer gegeven is. Alle partijen verliezen kiezers aan elkaar en snoepen er van elkaar af. Het nettoresultaat van die talrijke bewegingen is dan de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Swyngedouw deed zijn onderzoek traditioneel aan de hand van exit polls en kiezersbevragingen om uit te vissen hoe de migratie tussen kiezers tot stand kwam. Zonder dit instrumentarium varen we blind om kiezersverloop te duiden en te interpreteren. Blijft dus de loutere vaststelling over dat er zich in Haaltert een gigantische kiezersmigratie voltrok.

Wat nu met de voorkeurstemmen?
Met een voorkeursstem geeft de kiezer, in de eerste plaats, aan dat die specifieke kandidaat zijn voorkeur geniet boven andere kandidaten en een zitje verdient in de gemeenteraad voor die ene partij. De vastgelegde volgorde van kandidaten, na veel wikken en wegen tot stand gebracht door de partijleiding, komt met de voorkeurstem onder druk te staan. Paulette Looze werd door de N-VA op plaats drie gezet, maar wordt door de kiezer naar plaats zeven verwezen. Daniël Vandendriessche komt vanop de laatste plaats op de lijst als vierde verkozene voor CD&V de gemeenteraad binnen. Schrijnender wordt het voor Dany Van den Steene die vanop plaats drie niet verkozen raakt bij Centrumlijst. Een duidelijk statement van de kiezers van Centrumlijst dat Van den Steene niet gewenst was op hun lijst.

Een partij zonder veel naamstemmen kan gerust de verkiezingen winnen. Pieter De Spiegeleer haalt relatief weinig naamstemmen binnen omdat er 52% van de Vlaams Belangkiezers een kopstem uitbrachten met als gevolg dat de partij toch 3 gemeenteraadsleden kan uitsturen.

Politologen gebruiken de personificatiegraad om identificatie van een kiezer met een kandidaat te kunnen weergeven. De personificatiegraad geeft de verhouding weer tussen de behaalde voorkeurstemmen en het aantal stembiljetten waarop een voorkeurstem werd uitgebracht voor die ene partij.

personificatiegraad

Opvallend resultaat dat de naamstemmen in een ander perspectief plaatst.
SP.a-kiezers delen opvallend weinig naamstemmen uit – 30,7% van de stemmen op de lijst komen van kopstemmen – maar als een SP.a’er een naamstem uitbrengt, gaat die stem in 72,7% van de gevallen naar Lisa Houtman.

Helemaal onderaan bengelt Peter De Smet met een personificatiegraad van 44,6%. De kiezer van Centrumlijst kan zich dus in minder dan de helft van de gevallen identificeren met Peter De Smet.

De pervert Imperiali en de kleine partijen
De zetels in de gemeenteraad worden toegewezen op basis van een verdeelsleutel. In tegenstelling tot de federale en Vlaamse verkiezingen, waarbij men het systeem D’Hondt gebruikt, koos de wetgever er destijds voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen het stelsel van Imperiali te gebruiken. Dit stelsel kent minstens één pervers neveneffect en legt een hypotheek op de democratische vertegenwoordiging in de gemeenteraad omdat – door de gehanteerde verdeelsleutel – grote partijen disproportioneel veel zetels krijgen toegewezen zodat werkbare meerderheden kunnen worden gevormd.

Kleine partijen komen er bij de toewijzing van zetels heel bekaaid vanaf. De Vlaamse en federale kiesdrempel bestaat niet expliciet bij lokale verkiezingen, maar impliciet moesten de Haaltertse partijen toch over een drempel wippen om een zetel binnen te rijven. GLG flirtte met de 5%-drempel en mistte ei zo na een zitje in de gemeenteraad. Voor PAT en Jeannine was het vooraf haast een uitgemaakte zaak dat zij niet verkozen zouden geraken. Hebben ze dan helemaal geen invloed gehad op het verloop van de telling? Zeker wel, want ze hebben stemmen weggehaald bij anderen partijen. Voor kleine partijen die wel over de kiesdrempel wipten heeft dit een negatief effect gehad, maar de grote partijen konden buitensporig profiteren van de grote mate van verdeeldheid.

Enkele voorbeelden illustreren dit. N-VA en Centrumlijst wisselen van positie. Met minder absolute stemmen dan Centrumlijst in 2012 behaalt N-VA toch 1 zetel meer dan Centrumlijst destijds. Ondanks het verlies in kiezers behoudt Centrumlijst nog steeds 7 zetels en dat heeft alles te maken met het onevenwicht tussen de weging van de kiezer en de weging in de gemeenteraad.

N-VA Haaltert haalt met 26% van de stemmen 32% van de zetels binnen en Centrumlijst rijft met 21% van de stemmen 28% van de zetels binnen. Dat N-VA de verkiezingen won, is hun verdienste. Het binnenhalen van de achtste zetel hebben ze niet aan zichzelf te danken – want slechter resultaat dan VLD-CL in 2012 – maar wel aan de grote mate van verdeeldheid.

VLD-CL werd in 2012 nog benadeeld door Imperiali omdat er toen nog drie grote partijen waren, maar nu mogen ze – ondanks duidelijk verlies – op hun blote knieën het kiesstelsel danken dat ervoor zorgt dat ze toch op 7 zetels blijven hangen.

Bij CD&V, Vlaams Belang en SP.a valt het kiesresultaat ongeveer samen met het zetelaantal.
Open&Liberaal en GLG worden echt gestraft door het gebruik van Imperiali.

Het effect van de verdeeldheid – negen partijen die deelnamen aan de verkiezingen – mag zeker niet worden onderschat en heeft een duidelijke invloed gehad op resultaat en dan vooral in het voordeel van N-VA en Centrumlijst en in het nadeel van Open&Liberaal en GLG.
Uit de verkiezingsresultaten vallen er voor de partijen veel meer lessen te trekken dan “winst” of “verlies”. De analyse per partij verschijnt de komende dagen ook op deze pagina.

Het bericht Haaltert verkiezingen – Waar komen die zetels vandaan? verscheen eerst op Belg.be.

Speeltuintjes, verouderd, onveilig in Aalst

Door Johan

N-VA hekelt de slechte staat van Aalsterse speeltuintjes

Ook deze zomervakantie zullen Aalsterse kinderen gebruik maken van speeltuintjes die vuil, verouderd, onveilig en onaangenaam zijn. N-VA-gemeenteraadsleden Caroline De Meerleer en David Coppens manen schepen van Jeugd Iwein De Koninck aan tot actie. “Er is al sinds februari een visienota klaar, maar daar hebben de kinderen niets aan. Veel speeltoestellen hebben nu dringend een opfrisbeurt nodig”.

Bij het begin van de zomervakantie liggen verschillende Aalsterse speeltuintjes er slecht bij. N-VA-gemeenteraadsleden Caroline De Meerleer en David Coppens gingen een kijkje nemen naar de speeltuintjes aan het zwembadpark, sporthal Ten Rozen en de Rapenstraat. De toestand van de speeltuigen is soms ernstig. Hout is her en der afgebroken en metaal is op verschillende plekken verroest, zodat kinderen zich makkelijk kunnen kwetsen. “Er dreigt opnieuw een zomer voorbij te gaan waarin de Aalsterse kinderen onvoldoende gebruik kunnen maken van goed onderhouden publieke speeltuintjes”, zeggen Caroline en David.

De toestand van de publieke speeltuintjes is de afgelopen jaren achteruitgegaan en de huidige aanpak duurt te lang. Zo is er al sinds februari een visienota klaar die gebaseerd is op de studie ‘Kindvriendelijke publieke ruimte’ van Kind & Samenleving. De Dienst Jeugd is nog altijd bezig om de visienota te vertalen naar een concreet actieplan. “Het gaat te traag”, zeggen Caroline en David. “We krijgen van bezorgde ouders heel wat klachten over speeltuintjes die vuil, verouderd, onaangenaam en onveilig zijn”.

De N-VA-gemeenteraadsleden vragen schepen van Jeugd Iwein De Koninck om snelle actie. Een grondige opfrisbeurt kan een enorm verschil maken voor de kinderen. Eerder drongen De Meerleer en Coppens met succes aan op de vernieuwing van de speeltuigen in het Koningin Astridpark, beter bekend als ’t Klein Parkske. Ze hopen dat hun oproep ook deze keer gehoord zal worden door de schepen.

Het bericht Speeltuintjes, verouderd, onveilig in Aalst verscheen eerst op Belg.be.

Jong N-VA wil betaalde feestdag op 11 juli

Door Johan

vlaamse leeuw foto pixabayJong N-VA wil betaalde feestdag op 11 juli

Jong N-VA vraagt om van 11 juli een officiële, betaalde feestdag te maken. Op de Vlaamse feestdag moeten de meeste werknemers gewoon werken. Daar moet volgens de jongeren van N-VA verandering in komen. “11 juli kan pas echt een feestdag zijn als alle Vlamingen kunnen genieten van de vele festiviteiten” zegt voorzitter Tomas Roggeman. Dat er de avond voordien door het WK ook al veel te beleven valt, is mooi meegenomen.

In tegenstelling tot de Belgische feestdag, krijgen werknemers geen betaalde dag vrij op de feestdagen van de Gemeenschappen. Daar moet volgens de jongeren van N-VA verandering in komen, zodat iedereen kan genieten van de talrijke evenementen. “Heel wat gemeenten, buurtcomités, verenigingen enzovoort organiseren evenementen in het kader van Vlaanderen Feest. Maar praktisch is dat niet: ofwel moeten ze noodgedwongen uitwijken naar het weekend, ofwel komen vele mensen niet opdagen omdat ze moeten werken.”

De invoering van een extra betaalde feestdag is mogelijk zonder de werkgevers op te zadelen met extra kosten. Door een nieuwe feestdag in te voeren, maar de eerste feestdag die in een weekend valt niet te compenseren, kunnen alle werknemers vrijaf krijgen op de feestdag van hun gemeenschap.

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn steunt voluit de oproep van Jong N-VA. “Nu zijn het enkel ambtenaren van de Vlaamse Overheid, de gemeenten en werknemers van sommige banken op 11 juli van een vrije dag genieten. Laat ons snel werk maken van een vrije dag voor alle Vlamingen. Niets is immers zo prettig als samen feest vieren.”

Het bericht Jong N-VA wil betaalde feestdag op 11 juli verscheen eerst op Belg.be.

Gentse Schepen Decruynaere weigert zich voor gemeenteraad te verantwoorden

Door Johan

hoofddoek

Schepen Decruynaere weigert zich voor gemeenteraad te verantwoorden voor hoofddoek-débâcle – Spelregels gemeenteraad niet gerespecteerd

Gisteren diende N-VA een dwingend verzoek in om een extra vergadering van de gemeenteraadscommissie onderwijs samen te roepen over de démarche van schepen Decruynaere (Groen) om hoofddoeken toe te laten in de middelbare stadsscholen, en dit zonder de gemeenteraad daarover in te lichten. Vandaag heeft haar partijgenote en voorzitter van de commissie Zeneb Bensafia besloten om dit verzoek niet in te willigen, geheel tegen het reglement van de gemeenteraad in.

De regels zijn nochtans duidelijk. Artikel 38 zegt ondubbelzinnig: “Op verzoek van zeven raadsleden, waarvan minstens vier deel uitmaken van de betrokken commissie, is de voorzitter van de algemene commissie verplicht om de commissie samen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. Daartoe bezorgen deze raadsleden hun verzoek en voorstel tot agenda aan de stadssecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de commissie.” De N-VA-fractie telt 8 raadsleden, waarvan er 4 lid zijn van de commissie onderwijs.

Fractievoorzitter Elke Sleurs: “Dat commissievoorzitter Bensafia haar groene collega op deze manier de hand boven het hoofd houdt, is ongehoord. Dit is een loopje nemen met de verkozenen van de Gentse bevolking. Groen, dat altijd de mond vol heeft over co-creatie en participatie, kan zelfs de gewone regels van de lokale democratie niet respecteren. Ik roep collega Bensafia en ook de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Termont, publiekelijk op om deze ondemocratische beslissing te herroepen. Desnoods volgt er een klacht bij de gouverneur.”

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem: “Dit is het absolute dieptepunt voor schepen Decruynaere. Via collega Bensafia weigeren om zich te komen verantwoorden voor een kwestie die de nationale publieke opinie de voorbije dagen beroerde, is een echt zwaktebod. Tot twee keer toe probeert de schepen nu al de gemeenteraad te ontlopen. Ik kan niet anders dan zeggen dat dit getuigt van minachting voor de raadsleden.”

Inhoudelijk is N-VA zoals bekend geen voorstander van een verplichting om hoofddoeken op scholen toe te laten. N-VA wil in de eerste plaats de vrijheid van meisjes waarborgen om geen hoofddoek te moeten dragen. Met N-VA willen we de echte problemen aanpakken: minder jongeren die geen diploma halen en een betere doorstroming van leerlingen naar het hoger onderwijs, met name ook van jongeren met een migratieachtergrond.

Het bericht Gentse Schepen Decruynaere weigert zich voor gemeenteraad te verantwoorden verscheen eerst op Belg.be.

N-VA Geraardsbergen – lijst lokale verkiezingen 2018

Door Johan

nva geraardsbergen

N-VA Geraardsbergen maakt de lijst bekend voor de lokale verkiezingen

Op de ledenvergadering van 26 juni 2018 werd de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 goedgekeurd. De volledige lijst (31 plaatsen) is vlot samengesteld en bevat een mooie mix van alle geledingen van de maatschappij en deelgemeenten van Geraardsbergen.

De ploeg wordt getrokken door het lijsttrekkersduo Johan Piron (1) en Ilse Roggeman (2). Huidig fractieleider in de gemeenteraad Johan Piron (Viane) is jurist en management consultant en was professor aan de Business School van de Universiteit van Zuid-Afrika. Ilse Roggeman (centrum) is gemeenteraadslid, secretaris van het arrondissementeel bestuur en werkzaam in het OCZ Sint-Vincentius te Viane.

De lijst wordt aangevuld met Steven De Boe (Ophasselt), Caroline Tondeleir (Nieuwenhove), Bart De Muynck (Viane), Elmire Borremans (Nederboelare), Gabriël Schaut (Viane), Joeri Vos (Nederboelare), Marjolein Van De Sompel (Viane), Werner De Nooze (centrum), Myrèse Sauvage (Viane), Patrick Coone (Overboelare), Erik Leirens (Schendelbeke), Melanie Vander Poorten (Goeferdinge), Erwin De Mulder (Ophasselt), Rita Pauwels (centrum), Léonce Wets-Legrand (Zandbergen), Christel Walraevens (centrum), Xerxes De Bièvre (centrum), Lucia De Backer ( Zarlardinge), Nancy Vos (centrum), Dimitri Verbeken (centrum), Luc Swartebroeckx (Viane) en Krista Ogiers (Overboelare).

Ook jong geweld is goed vertegenwoordigd met Sarah-Amilia Derijst (Nederboelare), Sarah De Mulder (Ophasselt), Valérie Spijker (Nieuwenhove), Mathias De Smet (Grimminge), Maxime Andries (Grimminge) en Sybren Verhoeven (Goeferdinge).

De lijst wordt geduwd door Filip Schotte (Zarlardinge) . Filip is zelfstandig krediet- en verzekeringsmakelaar en daarnaast ook zeer actief in het socio-culturele leven.
N-VA Geraardsbergen is ervan overtuigd met deze gemotiveerd ploeg een goed resultaat te kunnen behalen in oktober 2018.

Het bericht N-VA Geraardsbergen – lijst lokale verkiezingen 2018 verscheen eerst op Belg.be.

N-VA Haaltert – Volledige kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

Door Johan

nva haaltert 2018Op woensdag 20/6 heeft de algemene ledenvergadering van N-VA Haaltert de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 met een grote meerderheid goedgekeurd.

De lijst, getrokken door zetelend burgemeester Veerle Baeyens, wordt gevormd door 12 vrouwen en 13 mannen, gespreid over de verschillende deelgemeenten en uit alle geledingen van onze samenleving.

Haaltert levert 10 kandidaten, Denderhoutem 8, Kerksken 4, Heldergem 2 en Terjoden 1. Hans Sonck, de man met het meeste aantal politiek-actieve jaren op de teller duwt. Een aantal mensen hebben al wat jaren ervaring achter de kiezen, anderen zijn nieuw in de politiek maar daarom niet minder gedreven. Zij hebben elk hun interesses en specialiteiten, maar ze zullen zich stuk voor stuk inzetten voor een veilig Haaltert in een welvarend Vlaanderen.

Hieronder vindt u de lijstvolgorde zoals die door de ledenvergadering werd goedgekeurd.

1 Veerle Baeyens
Haaltert

2 Laurent Volckaert
Denderhoutem

3 Paulette Looze
Haaltert

4 Bart Welleman
Kerksken

5 Cyriel de Schutter
Haaltert

6 Hilde Baetens
Kerksken

7 Vincent Van Impe
Kerksken

8 Mark Beelaert
Haaltert

9 Tom Sorgeloos
Denderhoutem

10 Sabine De Coninck
Denderhoutem

11 Karin Gees
Kerksken

12 Marino Verbeken
Denderhoutem

13 Luc De Neef
Haaltert

14 Dieter Allaer
Haaltert

15 Filip Temmerman
Terjoden

16 Nico Roelandt
Heldergem

17 Ingrid Clerens
Haaltert

18 Mariette Dhaenens
Haaltert

19 Anja Sonck
Denderhoutem

20 Carolien Allemant
Haaltert

21 Sabrina De Weghe
Haaltert

22 Mirèn Eynatten
Denderhoutem

23 Gaby Cooreman
Heldergem

24 Stefaan Staels
Denderhoutem

25 Hans Sonck
Denderhoutem

Het bericht N-VA Haaltert – Volledige kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 verscheen eerst op Belg.be.

CDenV Haaltert trekt met 19 nieuwe gezichten naar de verkiezingen

Door Johan

cdenv haaltert 2018

CD&V Haaltert trekt met 19 nieuwe gezichten naar de verkiezingen.

“Een bewuste keuze voor verjonging en vernieuwing met stuk voor stuk kandidaten die mensen verbinden en die tot oplossingen willen komen voor de uitdagingen waar Haaltert voor staat,” zegt lijsttrekker Phaedra Van Keymolen. “We hebben gemerkt dat ons verhaal aanslaat, ook bij jongeren.”

Alle 25 plaatsen ingevuld

De 3 uittredende gemeenteraadsleden Phaedra Van Keymolen, Bart Ottoy en Nancy Van Landuyt staan bovenaan de modellijst die nog ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het partijbestuur en de leden. Lijstduwer Daniël Vandendriessche was al bekend. Juf Maria Stockman is samen met fervent fietser en bestuurslid van de Fietsersbond Hans Cieters en radio PROS-DJ Gaston (Stonzy) Yserbijt opnieuw kandidaat.

JongCD&V

Met haar 17 jaar (ze wordt in augustus 18) is Evelien Vagenende uit Kerksken de jongste. Samen met rechtenstudente Gloria Uwineza (20 jaar) en oud-bondsleider van KSA Atom Tom Verbeke (25 jaar) vertolken zij de stem van de jongste kiezers.
Ook 6 (prille) dertigers bevolken de CD&V-lijst: afdelingsvoorzitter Steven De Schrijver; CM-consulente in de kantoren Haaltert en Ninove en oud-KSA’er Thalia Matthys; Dymphna De Schrijver dochter van Johan en Marie-Rose De Schrijver; Kevin Grauwels raadgever op het kabinet van minister Schauvliege; bezige bij en voorzitster van het oudercomité van Basisschool Molenveld Leen Piens en Darie De Saedeleer die in de politieke voetsporen van haar vader Julien (ere-schepen in Denderleeuw) treedt.

Nieuwkomers

Andere enthousiaste nieuwkomers zijn: ex-volleyballer en jarenlang voorzitter van volleybalclub Jartazi Koen Van Den Eynde; Heldergemnaar en actief als chauffeur in het transport Lodewijk Langenberg; kleuterjuf op den Ekent en dochter van Omer Kristien Van Cromphaut; actief bij de gezinsbond in Kerksken en solidariteitskoor dwarsbalk Ingrid Moens; ex-voetballer en -jeugdtrainer en coördinator BIN Ede Jürgen Buyl en Steven Borloo die uit een actief CD&V-nest komt. Bart Van Impe, organisator van de parkingconcerten en medeoprichter van Kèsken Zwingt, is al jaren penningmeester van de partij maar stelt zich nu voor het eerst kandidaat.

Levenswijsheid

Oud-schooldirecteur van de Sint-Aloysiusbasisschool in Denderhoutem Rik De Bodt en Monique Debbaut actief in Femma Kerksken en vrijwilliger in rusthuis Sint-Anna vormen samen met lijstduwer Daniël Vandendriessche en Maria Stockman een sterke vertegenwoordiging van actieve 60’ers.
De weg vooruit
“In Haaltert is een krachtig en sterk bestuur nodig met figuren die vertrouwen geven en aan wie je de gemeente mag en kán toevertrouwen. Wij hébben die mensen op onze kieslijst en staan met onze ploeg klaar om beleidsverantwoordelijkheid op te nemen,” spreekt lijsttrekker Phaedra Van Keymolen haar vertrouwen uit. “Al onze kandidaten hebben een maatschappelijk en/of gemeentelijk engagement, ieder met zijn of haar eigen accenten. Met deze ploeg willen we de weg vooruit gaan. De weg vooruit naar een Haaltert waar iedereen mee is.”

Het bericht CDenV Haaltert trekt met 19 nieuwe gezichten naar de verkiezingen verscheen eerst op Belg.be.

Open Vld Vrouwen liepen Aalst plat met Moederdag

Door Johan

vld vrouwen aalst moederdagDe Moederdagactie van de Open Vld vrouwen uit Aalst bleef niet onopgemerkt. Tijdens de zaterdagmarkt hielden de Open Vld Vrouwen van Aalst een geslaagde moederdagactie!
Alle vrouwen kregen een lippenbalsem en deze kleine attentie werd ten zeerste gewaardeerd! Voor de mannen en de kindjes waren er snoepjes vertelt Joke De Swaef Gemeenteraadslid voor Open Vld. Ook gewezen Burgemeester Anny De Maght was van de partij!

Het bericht Open Vld Vrouwen liepen Aalst plat met Moederdag verscheen eerst op Belg.be.

Précampagne N-VA Dilbeek start met moederdagactie

Door PVDBD

 

-Dilbeek 12 mei 2018- Met de jaarlijkse actie op de boerenmarkt, waarbij de dames een roos overhandigd kregen ter gelegenheid van moederdag heeft N-VA Dilbeek officieel de précampagne voor de gemeente- en provincieraadsraadsverkiezingen op gang geschoten. Omstreeks 10u vanochtend verzamelden enkele N-VA kandidaten voor de gemeente- en Provincieraadsverkiezingen op de boerenmarkt. Daar kregen alle moeders een mooie gele roos overhandigd naar aanleiding van moederdag morgen (13 mei) met daarop de tekst:”Voor de liefste mama”. Dat deze actie door veel Dilbeekse moeders gewaardeerd werd konden we horen aan de gesprekken tussen de mensen onderling. Zelfs franstalige moeders die uiteraard ook een roos kregen dankten de mensen van N-VA in het Nederlands.

Omstreeks 11.45u werd de succesvolle actie stopgezet, om deze morgen verder te zetten aan de Delhaize van Groot-Bijgaarden en aan huisje Mostinckx van Bodegem. Ondertussen dat de N-VA mensen op de boerenmarkt de rozen aan het uitdelen waren werden ook de eerste précampagneborden geplaatst. Met een viertal ploegen bestaande uit drie personen en het nodige materiaal werden de belangrijkste invalswegen van Dilbeek voorzien van een 30-tal grote borden. Op deze borden zijn nog geen kandidaten te zien wel een collage van foto’s van voorbije Dilbeekse activiteiten, uitgevoerde werken en realisaties met daarop de slogan #wewerkenverder. Dit om aan te geven dat het huidige bestuur niettegenstaande nu zetelend  in een minderheid toch doorwerkt, en zeker niet zinnens is bij de pakken te blijven zitten. Ook voor de volgende legislatuur hopen ze de begonnen werken verder te kunnen afwerken.

Om zeker geen borden mee te hoeven plaatsen had schepen Stijn Quaghebeur het zo geregeld dat hij stipt om 12 uur op het gemeentehuis van Dilbeek het ja-woord zou geven aan zijn Ellen. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Willy Segers en schepen Bernadette Van Coillie. Het was deze laatste die het paar in de echt mocht verbinden als schepen van burgerlijke stand. Na de huwelijksplechtigheid werd er nog een glaasje op gedronken met familie en vrienden  aangeboden door de gemeente Dilbeek. Ook de mensen die de borden aan het plaatsen waren kwamen even langs om Stijn en Ellen persoonlijk te feliciteren. Om hem eraan te herinneren dat er nog veel werk op hem lag te wachten hadden ze nog twee niet geplaatste borden meegebracht.

We willen langs deze weg Stijn en Ellen van harte feliciteren met hun huwelijk en hen heel veel liefde en geluk toewensen.

voor meer foto’s van de moederdagactie en het plaatsen van de borden klik hier

Het bericht Précampagne N-VA Dilbeek start met moederdagactie verscheen eerst op Belg.be.

Sam Van de Putte lijsttrekker sp.a Aalst

Door Johan

sam van de putteVandaag stelde sp.a Aalst Sam Van de Putte (33 jaar) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van de Putte zetelt sinds 2007 in de Aalsterse gemeenteraad.

De partij deed dat op het domein van Hof Den Tuitelaar, in deelgemeente Meldert. “Ook de deelgemeenten verdienen voldoende aandacht” zegt sp.a voorzitter Walter De Rijck. De locatie is niet lukraak gekozen: “Het is de bedoeling dat hier ook een zorgvoorziening komt voor kinderen met autisme. Voor sp.a is zorgzekerheid een belangrijk aandachtspunt”.

Walter De Rijck schetst het engagement van de voorgestelde lijsttrekker: “Sam begon al vroeg in de kindergemeenteraad van de stad. Nadien werd hij nog actief binnen de Aalsterse en de Vlaamse Jeugdraad. Daarnaast nam hij ook engagementen op binnen Wel Jong Niet Hetero, de Vlaamse Scholierenkoepel en Unicef waarvoor hij in 2002 deelnam aan een Speciale Zitting van de VN over kinderrechten in New York. Ook op politiek vak draait Sam al even mee. Sinds 2004 neemt hij voor sp.a deel aan de verkiezingen en ondertussen vertegenwoordigt hij al 12 jaar de Aalstenaar in de gemeenteraad”.

Onder de slogan “Samen Aalst Maken” wordt sp.a de GPS voor Aalst: “Groen, Progressief en Sociaal. Een stad zonder armoede met betaalbaar wonen, kwaliteitsvolle zorg, een plek voor elk kind in de kinderopvang en in de scholen, een betere mobiliteit en een gezonder leefmilieu zijn onze GPS voor de toekomst van Aalst. Samen met alle Aalstenaars realiseren we een groene, progressieve en vooral een sociale agenda” zegt lijsttrekker Sam Van de Putte.

De uitdagingen voor Aalst groeien. Het aantal inwoners stijgt tegen 2030 naar 92 000. De nieuwe lijsttrekker Sam Van de Putte somde de uitdagingen en oplossingen op:

  • Er zijn 4.000 nieuwe woningen nodig om iedereen een warme thuis te geven maar er staan nu al ruim 1200 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, met een wachttijd van 7 jaar. sp.a wil dat de stad oude woningen opkoopt, isoleert en renoveert om de inwoners van de toekomst een thuis te geven in betaalbare en kwaliteitsvolle woningen.
  • a Aalst wil ook meer investeren in extra kinderopvang. Aalsterse gezinnen moeten het redden met 4% minder kinderopvang dan het Vlaamse gemiddelde. Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders al voor de geboorte gaan kamperen voor een inschrijving bij de onthaalouder of de crèche. Ook daarna moeten we voor alle kinderen een plek op school en vakantieopvang garanderen.
  • a Aalst wil krachtige keuzes in het mobiliteisbeleid en wil het openbaar vervoer beter uitbouwen.
  • De partij pleit ook voor meer groen op onze pleinen en in de straten. Minder naar de dokter lopen, gewoon door te kiezen voor geschikte planten en bomen die onze lucht gezonder maken, dat is voor sp.a Aalst een aandachtspunt.
  • Voor zorgbehoevende ouderen wil sp.a Aalst de onderhoudsplicht afschaffen en ervoor zorgen dat mensen niet meer dan hun pensioen moeten betalen voor een verblijf in een woonzorgcentrum.

 

Het bericht Sam Van de Putte lijsttrekker sp.a Aalst verscheen eerst op Belg.be.

N-VA Dilbeek toont zijn hart voor het hart

Door PVDBD

-Schepdaal 13 februari 2018- Naar aanleiding van het overal opduiken van AED-toestellen in de verschillende gemeenten overal ten lande, wou Dilbeek niet achterblijven. Daarom werd een jaar geleden beslist om in samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis van start te gaan met het “Hartveilig” project. Dit houd in dat men zoveel mogelijk AED-toestellen in de gemeente hangt die liefst 24/24u bereikbaar zijn. AED staat voor automatische externe defibrillator een toestel dat een hart kan resetten.

Maar de toestellen hangen alleen is niet genoeg ook opleidingen moeten worden voorzien om een dergelijk AED-toestel te kunnen bedienen. AED staat voor automatische externe defibrillator een toestel dat een hart kan resetten.Deze opleidingen worden ingericht in nauwe samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis en de gemeente Dilbeek. Afdelingsvoorzitter Paul Van den Bosch ging graag in op de vraag van de gemeente om deze opleidingen in te richten. Maar toen kwam pas de kat op de koord, bleek dat het beschikbare materiaal (reanimatie poppen) al lang hun beste tijd hadden gehad (deze dateren van begin de jaren zeventig).

Daarom besliste hij de sociale media in te schakelen. Hij lanceerde op Facebook een oproep of iemand zich geroepen voelde om één of meerdere poppen te sponsoren. Vele mensen vonden het bericht leuk maar niemand leek interesse te hebben voor de sponsoring en daar was het tenslotte om te doen. “Ik had de moed bijna opgegeven” zo gaat Paul verder, toen er na enkele weken toch een positieve e-post mij bereikte. Het was Luc Van Lee de plaatselijke voorzitter van N-VA Dilbeek die me liet weten dat N-VA Dilbeek eventueel bereid was tot sponsoring maar dat hij dat niet alleen kon beslissen.

Hij vroeg dan ook wat de kostprijs was van dergelijke pop, en beloofde het voor te leggen op een volgende bestuursvergadering. Een paar weken later kwam er heel goed nieuws van N-VA Dilbeek bij monde van de voorzitter! We laten Luc even zelf aan het woord:” Er werd na onderling overleg op de vergadering beslist dat we niet één, geen twee maar alle vier de poppen zouden sponsoren”. We sponsoren regelmatig wielerwedstrijden, schenken wedstrijdballen, sponsoren advertenties. Dus besloten we voor één keertje iets totaal anders te sponsoren. Uiteindelijk komt het ook ten goede aan alle inwoners van Dilbeek, en op die manier komen wij als partij ook eens anders in beeld gaat Luc verder.

Het totale bedrag dat V-VA Dilbeek schenkt is dan ook niet min en bedraagt de som van 895€. Dat dergelijk nieuws als muziek in de oren klonk bij de plaatselijke voorzitter van het Rode Kruis hoeft zeker geen verdere uitleg. De poppen zijn ondertussen aangekocht en reeds volop in gebruik bij de opleidingen Hartveilig. Vanavond was dan ook het officiële ogenblik aangebroken om de cadeaucheque te overhandigen. Op de foto ziet u de voorzitters met een delegatie van beide besturen bij de overhandiging van de cadeaucheque.

Bij het van start gaan van de opleidingen deed ook de gemeente haar duit in het zakje. Niet alleen zorgen zij voor gratis zalen voor een opleiding, ook schonken ze twee trainer AED’s aan het Rode Kruis Dilbeek. En naar aanleiding van de Dag Van De Dilbekenaar schonken ze nog een 700-tal sleutelhangers kiss of life. Deze eenvoudige mondmaskertjes worden overhandigd aan iedere cursist die de opleiding gevolgd heeft.

(sleutelhanger “kiss of life”)

Via het Rode Kruis Dilbeek werd er ook door de jarige Dilbeekse serviceclub 51 een AED toestel geschonken dat nu op de sporthal van Jongslag prijkt. Via deze weg willen wij alle Sponsors en schenkers nog eens van harte danken.

(AED geschonken door Club 51)

Mensen die ook iets willen sponsoren of schenken nemen contact op met voorzitter@dilbeek.rodekruis.be

Het bericht N-VA Dilbeek toont zijn hart voor het hart verscheen eerst op Belg.be.

Warm welkom voor Jambon in Ternat

Door PVDBD

-Ternat 26 januari 2018- Jan Jambon was gisteren de spreker van dienst op de nieuwjaarsreceptie van verschillende N-VA- afdelingen uit de streek. Op initiatief van Agnes Delcourt N-VA bestuurslid in Ternat, werd dit jaar besloten om de traditionele nieuwjaarsreceptie samen te houden. Naast Ternat waren nog Affligem, Dilbeek en Lennik bereid gevonden deel te nemen aan het voorgestelde initiatief. Als spreker werd samen besloten dat het Jan Jambon zou worden, als locatie het nieuwe gemeentehuis van Ternat. Omstreeks 17u waren er reeds een aantal vrijwilligers van deze afdelingen aanwezig om de zaal klaar te zetten.

(drukdoende N-VA boodschappen zakjes aan het plooien)

Iets voor 19u druppelden langzaam maar zeker de eerste genodigden binnen, zij kregen voor de gelegenheid een glaasje Cava of fruitsap aangeboden door de N-VA-afdelingen. Ook een geschenkje voor nieuwjaar in de vorm van een handig opvouwbaar boodschappentasje werd overhandigd aan de binnenkomers. Zo rond de klok van 19u was de zaal van het gemeentehuis al behoorlijk vol gestroomd met leden en geïnteresseerden. Ook een ruime delegatie van CD&V Ternat behoorden tot de toehoorders. Omstreeks 20u nam Willy Segers, burgemeester van Dilbeek, het woord om te zeggen dat Jan Jambon net was geland in en op weg was richting Ternat. Daarom werd van de nood een deugd gemaakt en werden de broodjes reeds aangesproken.

Omstreeks 20.45u was het zover en stapte de grote (letterlijk) Jan Jambon de zaal binnen. Het was federaal parlementslid Kristien Van Vaerenbergh die hem mocht welkom heten en ook de taak van moderator op zich nam. Zelf stelde ze hem een aantal vragen die vooraf voorbereid waren. Nadien was het de beurt aan de zaal om een paar vragen op jan af te vuren. Deze vragen waren zeer uitleenopend en gingen van wat zijn taak inhield als minister maar evenzeer hoe hij zich buiten zijn drukke bezigheden nog kon ontspannen? Op dat laatste antwoordde Jan dat tijd doorbrengen met zijn kleinzoon Felix zijn beste ontspanning was.

Na zijn heldere antwoord op de vragen was het natuurlijk tijd voor de verplichte fotosessie. Omdat Jan nog naar Brasschaat moest en net terug kwam van Sofia werd het beperkt tot enkele foto’s met de verschillende afdelingsbesturen. Voor individuele foto’s had Jan Jambon echter geen tijd tot ontgoocheling van velen. Maar dat het een leerrijke avond was geweest daar was iedereen het mee eens. Omstreeks 22.30u besloten we naar huis te gaan, maar toen kwam er nog een onaangekondigde verassing.

De slagboom van de parking waar we geparkeerd stonden, weigerde alle dienst en wou ons niet doorlaten. Wat er ook geprobeerd werd er was geen beweging in te krijgen. We besloten dan ook en dat dankzij mijn wielsleutel om hem gedeeltelijk te ontmantelen. Omstreeks 23.30u kon eindelijk iedereen de parking af richting thuis. Dat we  gegijzeld werden door een slagboom die dienst weigerde, zal een verhaal zijn dat nog heel lang zal meegaan! in ieder geval een receptie om nooit te vergeten.

voor meer foto’s klik hier

 

 

 

 

Het bericht Warm welkom voor Jambon in Ternat verscheen eerst op Belg.be.

❌