[Français Français]
[Contact]

NieuwsKoppen België

🔒
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderBelg.be : Computer

Vrouw in gezin digitaal meest kwetsbaar

Door Johan

computerVrouw in gezin digitaal meest kwetsbaar, maar beseft het onvoldoende

Brussel, 6 oktober 2016 – Te weinig mensen zijn zich bewust van hun digitale beperkingen. Belangrijke reden daarvoor is de digitale kloof binnen het gezin. De digitaal sterkste neemt de administratieve taken op zich waardoor de digitale ongeletterdheid van de andere gezinsleden onopgemerkt blijft en pas komt boven drijven tijdens een crisis – echtscheiding of overlijden. Vrouwen zijn hiervoor het meest kwetsbaar, zij scoren het laagst op computer- en internetvaardigheden. De Gezinsbond wil naar aanleiding van de digitale week (van 8 tot 16 oktober) wijzen op het belang van digitale zelfontwikkeling. Hiertoe werd een laagdrempelige test ontwikkeld waarbij men een digitale score krijgt met persoonlijke aanbevelingen.

Om de doelstelling radicaal digitaal van de overheid te realiseren moet men ervoor zorgen dat iedereen mee is op de digitale snelweg. “Het is evenwel erg moeilijk om op te sporen wie ‘niet mee’ is, die mensen laten zich immers bijstaan of adviseren door een gezinslid of vriend. Hierdoor blijft digitale ongeletterdheid vaak lange tijd onopgemerkt, het komt pas bovendrijven wanneer de hulp wegvalt door echtscheiding of overlijden,” zegt Christel Verhas directeur gezinspolitiek Gezinsbond.

Kloof gaapt binnen in het gezin
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het slechtst scoren op computer- en internetvaardigheden. Dit maakt hen in het bijzonder kwetsbaar. Niet alleen op financieel vlak, maar het maakt hen ook makkelijker vatbaar voor internetfraude.

Facturen ontvangen en betalen via online betalingssystemen (bv. PayPal) is slechts voor een derde van de vrouwen haalbaar, terwijl bijna de helft van de mannen dit kan (41%). Ook een belastingaangifte online invullen blijkt moeilijker voor vrouwen (31%) dan voor mannen (43%). Nog moeilijker blijkt overheidsformulieren voor sociale uitkeringen invullen: een ruime meerderheid van de vrouwen (56%) kan dit niet online. Toch blijft dit gebrek aan digitale vaardigheden in twee derde van de gevallen onder de radar omdat iemand anders in het gezin deze taak kan opnemen. Maar dat is niet zonder gevaar, wanneer deze digi-verantwoordelijke van het gezin wegvalt, wordt de rest van het gezin hulpeloos.

Ruim de helft van de vrouwen (56%) is niet in staat om haar gegevens te beveiligen tegen online fraude terwijl dat slechts voor 42% van de mannen een probleem vormt. Ook een virusscan installeren blijkt voor vrouwen – 52% kan dit niet – moeilijker dan voor mannen (39%). Een virus detecteren en verwijderen blijkt nog moeilijker: 59% kan dit niet, in vergelijking met 45% mannen.

“Niet iedereen binnen het gezin beschikt over dezelfde digitale vaardigheden maar ook digitaal zeer vaardige burgers blijken niet altijd en alles digitaal te willen afhandelen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende keuze is over de manier waarop men wil communiceren met overheidsinstanties, bedrijven of organisaties. Elk gezinslid moet daarenboven de gemaakte keuze te allen tijde kunnen wijzigen,” zegt Christel Verhas.

Test
De Digitale Geletterdheidtest (www.digitalegeletterdheidtest.be) is een interactieve online-test die aan de hand van 10 vragen de digitale geletterdheidscore van de deelnemer berekent. Men krijgt op basis van een persoonlijke score enkele praktische aanbevelingen om de digitale geletterdheid aan te scherpen, maar ook om beter op de hoogte te zijn van rechten in de digitale wereld.

“Naar aanleiding van de digitale week wil de Gezinsbond een bewustmakingsactie en roept iedere burger op om zijn eigen digitale score te kennen en te verbeteren,” besluit Christel Verhas

Het bericht Vrouw in gezin digitaal meest kwetsbaar verscheen eerst op Belg.be.

Helpt u ook cybercriminelen

Door Johan

computerHelpt u ook cybercriminelen?

68% van de Belgen helpt cybercriminelen, de grootste campagne in België ooit wil dit cijfer naar beneden halen

“6.491.641 Belgen helpen onbewust cybercriminelen.” Met die slogan lanceert het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) samen met de Cyber Security Coalition de grootste Belgische sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid ooit.

Uit een studie van de UGent blijkt dat 68% van de Belgen een gebruikersprofiel heeft dat meer risico loopt om geconfronteerd te worden met cybercriminaliteit. Miljoenen Belgen beveiligen hun computer, tablet of smartphone onvoldoende of zelfs helemaal niet.

“Op die manier helpen zij, vaak zonder het zelf te beseffen, cybercriminelen”, aldus Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). “Via onbeveiligde toestellen voeren criminelen bijvoorbeeld aanvallen uit.”

Scan en beveilig je computer

De campagne roept het grote publiek dan ook op om hun computer te scannen op virussen en te beveiligen tegen cybercriminelen. “Je toestel beveiligen doe je door te zorgen voor een goede virusscanner, voor updates van je programma’s en voor het maken van back-ups. Ook valse mails (phishing) kunnen herkennen, kan je veel onheil besparen”, aldus Miguel De Bruycker.

“We moeten leren om ons, ook in het online leven, te beschermen. Thuis doen we de deur op slot. Waarom laten we onze computers, tablets en smartphones dan wel openstaan?”, zegt Christine Darville, voorzitster van de Cyber Security Coalition, een platform dat securityspecialisten uit overheidsorganisaties, bedrijven en academia samenbrengt.

Test of je onbewust cybercriminelen helpt op www.safeonweb.be

Op de website www.safeonweb.be kan je scannen of je een virus hebt én krijg je tips om je beveiliging te verbeteren. “Beschouw het als een grote schoonmaakactie van je computer, tablet of smartphone”, besluit Christine Darville.

Honderden organisaties, waaronder overheden, banken, internetproviders en initiatieven zoals de Digitale Week, zullen de campagne ondersteunen.

Bron: Centrum voor Cyber Security België

Het bericht Helpt u ook cybercriminelen verscheen eerst op Belg.be.

Twitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar

Door Johan

faceTwitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar

Vlaams volksvertegenwoordigers Miranda Van Eetvelde, Wilfried Vandaele en Marius Meremans pleiten ervoor om de minimumleeftijd voor de toegang tot sociale media te behouden op 13 jaar. Ze hebben daartoe een voorstel van resolutie opgesteld waarin ze de Vlaamse Regering niet alleen aanmanen om de leeftijdsgrens te behouden maar om ook sterk in te zetten op de mediawijsheid van Vlaamse jongeren. De resolutie werd vandaag unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

In april 2016 keurde het Europees Parlement een nieuwe verordening over het privacybeleid goed. Met de nieuwe maatregelen wil het Europees Parlement ervoor zorgen dat de privacyregels aangepast worden aan de huidige wereld van smartphones, sociale media en internetbankieren. De nieuwe verordening heeft tot gevolg dat jongeren tot 16 jaar de toestemming van de ouders nodig zullen hebben om toegang te krijgen tot de zogenaamde “diensten van de informatiemaatschappij”. De Europese verordening, die van kracht wordt in de loop van 2018, laat de lidstaten niettemin toe om de leeftijdsgrens van 13 jaar te behouden. Met de resolutie manen de indieners de Vlaamse Regering aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat uitte in april zijn ongenoegen over de nieuwe regels uit Europa. Volgens hen is een toegangsverbod tot sociale media voor jongeren onder de 16 jaar geen goed idee en totaal niet realistisch. Miranda Van Eetvelde is het daarmee eens: “Wereldwijd zijn een derde van de gebruikers op sociale media jonger dan 18 jaar. Het is absurd om te denken dat zij hier niet klaar zouden voor zijn. Maar het is wel belangrijk om hen goed te begeleiden.”

Volgens Wilfried Vandaele is het bewust en kritisch omgaan met sociale media een pluspunt voor de Vlaamse jongeren. “Ze worden niet sterker door een betuttelend beleid waarbij ze geen participatiemogelijkheid hebben. Door de lat op 16 jaar te leggen, worden de jongeren onder de 16 bovendien minder goed beschermd. Want om toch op de sociale media actief te kunnen zijn, zullen ze valse profielen beginnen aanmaken, met een gebrekkige beveiliging als gevolg.”

Tegelijkertijd willen de parlementsleden de jongeren “mediawijzer” maken. Marius Meremans: “Het zou wereldvreemd zijn om jongeren de pas af te snijden, maar ze moeten op het vlak van mediawijsheid wel versterkt worden. Ze moeten leren omgaan met sociale media op een kritische en bewuste manier. We hopen dan ook dat de Vlaamse Regering hieromtrent snel actie zal ondernemen.”

Het bericht Twitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar verscheen eerst op Belg.be.

Twitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar

Door Johan

faceTwitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar

Vlaams volksvertegenwoordigers Miranda Van Eetvelde, Wilfried Vandaele en Marius Meremans pleiten ervoor om de minimumleeftijd voor de toegang tot sociale media te behouden op 13 jaar. Ze hebben daartoe een voorstel van resolutie opgesteld waarin ze de Vlaamse Regering niet alleen aanmanen om de leeftijdsgrens te behouden maar om ook sterk in te zetten op de mediawijsheid van Vlaamse jongeren. De resolutie werd vandaag unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

In april 2016 keurde het Europees Parlement een nieuwe verordening over het privacybeleid goed. Met de nieuwe maatregelen wil het Europees Parlement ervoor zorgen dat de privacyregels aangepast worden aan de huidige wereld van smartphones, sociale media en internetbankieren. De nieuwe verordening heeft tot gevolg dat jongeren tot 16 jaar de toestemming van de ouders nodig zullen hebben om toegang te krijgen tot de zogenaamde “diensten van de informatiemaatschappij”. De Europese verordening, die van kracht wordt in de loop van 2018, laat de lidstaten niettemin toe om de leeftijdsgrens van 13 jaar te behouden. Met de resolutie manen de indieners de Vlaamse Regering aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat uitte in april zijn ongenoegen over de nieuwe regels uit Europa. Volgens hen is een toegangsverbod tot sociale media voor jongeren onder de 16 jaar geen goed idee en totaal niet realistisch. Miranda Van Eetvelde is het daarmee eens: “Wereldwijd zijn een derde van de gebruikers op sociale media jonger dan 18 jaar. Het is absurd om te denken dat zij hier niet klaar zouden voor zijn. Maar het is wel belangrijk om hen goed te begeleiden.”

Volgens Wilfried Vandaele is het bewust en kritisch omgaan met sociale media een pluspunt voor de Vlaamse jongeren. “Ze worden niet sterker door een betuttelend beleid waarbij ze geen participatiemogelijkheid hebben. Door de lat op 16 jaar te leggen, worden de jongeren onder de 16 bovendien minder goed beschermd. Want om toch op de sociale media actief te kunnen zijn, zullen ze valse profielen beginnen aanmaken, met een gebrekkige beveiliging als gevolg.”

Tegelijkertijd willen de parlementsleden de jongeren “mediawijzer” maken. Marius Meremans: “Het zou wereldvreemd zijn om jongeren de pas af te snijden, maar ze moeten op het vlak van mediawijsheid wel versterkt worden. Ze moeten leren omgaan met sociale media op een kritische en bewuste manier. We hopen dan ook dat de Vlaamse Regering hieromtrent snel actie zal ondernemen.”

Het bericht Twitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar verscheen eerst op Belg.be.

Belgie neemt deel aan grootse Europese cyberoefening

Door Johan

computerBelgië neemt deel aan grootse Europese cyberoefening

Als internationale aanspreekpunt voor cyberdreigingen organiseert en coördineert het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) de Belgische deelname aan een tweejaarlijkse Europese cyberoefening georganiseerd door ENISA . De oefening heeft als doel Europese samenwerking te bevorderen en de Europese Digitale Eengemaakte markt te beschermen tegen cyberaanvallen. Samen met het CERT.be, het Crisiscentrum (ADCC), FCCU en BIPT, zal het CCB op 13 en 14 oktober het hoofd bieden aan een reeks onverwachte, gecoördineerde cyberaavallen.

Cyber Europe 2016

Cyber Europe 2016 is een Europese cyberoefening waarbij cybersecurity centra van EU-lidstaten en operationele cyberdiensten hun crisisprocedures testen en samenwerking oefenen. Deze oefening wordt op Europees niveau gecoördineerd door ENISA en bevordert de samenwerking tussen de nationale cyberdiensten. Cyberexperten van 30 EU en EVA landen krijgen zodoende gedurende twee dagen een realistisch scenario voorgeschoteld van een reeks cyberaanvallen. In dit scenario worden nep journalisten ingezet, alsook nieuwsbronnen, bedrijven en sociale media gesimuleerd. Ook komen er technische incidenten aan bod die technische capaciteiten testen.

Samenwerking

“De Cyber Europe oefening is een uitstekende gelegenheid om de procedures van onze nationale diensten te testen, en hun technische en operationele capaciteiten te oefenen.” zegt Nathalie Van Raemdonck (CCB) die de Belgische oefening coördineert. “Uit een crisis kan men veel leren, we moeten echter niet wachten tot er zich een echt incident voordoet om bij te leren. Bovendien beperken Cybersecurity incidenten zich bijna nooit tot een landsgrens. Het is cruciaal dat we op Europese vlak vlot kunnen samenwerken en regelmatig onderlinge communicatie testen.”

Europese Digitale Markt beschermen

De Europese Digitale Markt is een van de meest geavanceerde ter wereld. Verwacht wordt dat ze dit jaar tot 415 miljard euro zal bijdragen aan de Europese economie en duizenden nieuwe jobs oplevert. Meer en meer diensten in de Europese Unie worden online aangeboden. Hierdoor zijn steeds meer Europese burgers afhankelijk van een veilig internet en betrouwbare online diensten waardoor ook de beveiliging van deze diensten en internationale samenwerking belangrijker wordt.

Bron: Centrum voor Cyber Security België

Het bericht Belgie neemt deel aan grootse Europese cyberoefening verscheen eerst op Belg.be.

Belgie neemt deel aan grootse Europese cyberoefening

Door Johan

computerBelgië neemt deel aan grootse Europese cyberoefening

Als internationale aanspreekpunt voor cyberdreigingen organiseert en coördineert het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB) de Belgische deelname aan een tweejaarlijkse Europese cyberoefening georganiseerd door ENISA . De oefening heeft als doel Europese samenwerking te bevorderen en de Europese Digitale Eengemaakte markt te beschermen tegen cyberaanvallen. Samen met het CERT.be, het Crisiscentrum (ADCC), FCCU en BIPT, zal het CCB op 13 en 14 oktober het hoofd bieden aan een reeks onverwachte, gecoördineerde cyberaavallen.

Cyber Europe 2016

Cyber Europe 2016 is een Europese cyberoefening waarbij cybersecurity centra van EU-lidstaten en operationele cyberdiensten hun crisisprocedures testen en samenwerking oefenen. Deze oefening wordt op Europees niveau gecoördineerd door ENISA en bevordert de samenwerking tussen de nationale cyberdiensten. Cyberexperten van 30 EU en EVA landen krijgen zodoende gedurende twee dagen een realistisch scenario voorgeschoteld van een reeks cyberaanvallen. In dit scenario worden nep journalisten ingezet, alsook nieuwsbronnen, bedrijven en sociale media gesimuleerd. Ook komen er technische incidenten aan bod die technische capaciteiten testen.

Samenwerking

“De Cyber Europe oefening is een uitstekende gelegenheid om de procedures van onze nationale diensten te testen, en hun technische en operationele capaciteiten te oefenen.” zegt Nathalie Van Raemdonck (CCB) die de Belgische oefening coördineert. “Uit een crisis kan men veel leren, we moeten echter niet wachten tot er zich een echt incident voordoet om bij te leren. Bovendien beperken Cybersecurity incidenten zich bijna nooit tot een landsgrens. Het is cruciaal dat we op Europese vlak vlot kunnen samenwerken en regelmatig onderlinge communicatie testen.”

Europese Digitale Markt beschermen

De Europese Digitale Markt is een van de meest geavanceerde ter wereld. Verwacht wordt dat ze dit jaar tot 415 miljard euro zal bijdragen aan de Europese economie en duizenden nieuwe jobs oplevert. Meer en meer diensten in de Europese Unie worden online aangeboden. Hierdoor zijn steeds meer Europese burgers afhankelijk van een veilig internet en betrouwbare online diensten waardoor ook de beveiliging van deze diensten en internationale samenwerking belangrijker wordt.

Bron: Centrum voor Cyber Security België

Het bericht Belgie neemt deel aan grootse Europese cyberoefening verscheen eerst op Belg.be.

Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Door Johan

webcamOverheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Het Europees Parlement keurt morgen nieuwe wetgeving goed die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker toegang zullen hebben tot het internet, en meer bepaald de websites van overheidsdiensten. “Een grote stap voorwaarts”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die medeonderhandelaar van dit dossier was.

Van Bossuyt: “Mensen met een beperking ondervinden vaak moeilijkheden wanneer ze bijvoorbeeld op de gemeentewebsite willen uitzoeken wanneer het vuilnis opgehaald wordt of wanneer ze het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of school willen opzoeken. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om alledaagse noodzakelijke informatie op te zoeken op het internet.”

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA), die zelf doof is, sluit zich hierbij aan: “Vele filmpjes hebben jammer genoeg geen ondertitels. Wie doof is en niet kan liplezen, heeft geen idee wat er gezegd wordt. Minstens voor belangrijke boodschappen lijkt het me logisch dat er dan ondertitels worden voorzien.”

De nieuwe wetgeving vraagt overheidsdiensten inspanningen te leveren om hun websites toegankelijker te maken. Maar naast websites zullen ook applicaties aangepast moeten worden. Van Bossuyt: “Vandaag gebruiken steeds meer mensen hun telefoon of tablet om op het internet te surfen. Vanuit het Europees Parlement heb ik hard gepleit voor deze uitbreiding naar apps.”

Volgens Van Bossuyt heeft de wetgeving een evenwicht kunnen bereiken tussen toegankelijkheid enerzijds en het vermijden van te hoge kosten anderzijds. “Ook toegankelijkheid heeft immers een kostprijs”, waarschuwt Van Bossuyt. “Een kleine dorpsschool kan de hoge kostprijs van het toegankelijk maken van de gehele website vaak niet dragen. Met deze wetgeving zal de school enkel noodzakelijke info zoals adres, contactinfo, inschrijvingsformulieren,… toegankelijk moeten maken.”

Wie toch andere info wil raadplegen, kan beroep doen op een systeem ‘op aanvraag’. Van Bossuyt: “Het zou absurd zijn dat een museum al zijn archieven toegankelijk moet maken. Maar een student geschiedenis met een beperking die toch een bepaald archiefdocument wil raadplegen, kan dat dan steeds aanvragen mits een gegronde rechtvaardiging.”

Het bericht Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking verscheen eerst op Belg.be.

Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Door Johan

webcamOverheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking

Het Europees Parlement keurt morgen nieuwe wetgeving goed die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker toegang zullen hebben tot het internet, en meer bepaald de websites van overheidsdiensten. “Een grote stap voorwaarts”, zegt Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die medeonderhandelaar van dit dossier was.

Van Bossuyt: “Mensen met een beperking ondervinden vaak moeilijkheden wanneer ze bijvoorbeeld op de gemeentewebsite willen uitzoeken wanneer het vuilnis opgehaald wordt of wanneer ze het adres van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of school willen opzoeken. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om alledaagse noodzakelijke informatie op te zoeken op het internet.”

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA), die zelf doof is, sluit zich hierbij aan: “Vele filmpjes hebben jammer genoeg geen ondertitels. Wie doof is en niet kan liplezen, heeft geen idee wat er gezegd wordt. Minstens voor belangrijke boodschappen lijkt het me logisch dat er dan ondertitels worden voorzien.”

De nieuwe wetgeving vraagt overheidsdiensten inspanningen te leveren om hun websites toegankelijker te maken. Maar naast websites zullen ook applicaties aangepast moeten worden. Van Bossuyt: “Vandaag gebruiken steeds meer mensen hun telefoon of tablet om op het internet te surfen. Vanuit het Europees Parlement heb ik hard gepleit voor deze uitbreiding naar apps.”

Volgens Van Bossuyt heeft de wetgeving een evenwicht kunnen bereiken tussen toegankelijkheid enerzijds en het vermijden van te hoge kosten anderzijds. “Ook toegankelijkheid heeft immers een kostprijs”, waarschuwt Van Bossuyt. “Een kleine dorpsschool kan de hoge kostprijs van het toegankelijk maken van de gehele website vaak niet dragen. Met deze wetgeving zal de school enkel noodzakelijke info zoals adres, contactinfo, inschrijvingsformulieren,… toegankelijk moeten maken.”

Wie toch andere info wil raadplegen, kan beroep doen op een systeem ‘op aanvraag’. Van Bossuyt: “Het zou absurd zijn dat een museum al zijn archieven toegankelijk moet maken. Maar een student geschiedenis met een beperking die toch een bepaald archiefdocument wil raadplegen, kan dat dan steeds aanvragen mits een gegronde rechtvaardiging.”

Het bericht Overheidswebsites moeten toegankelijker worden voor mensen met een beperking verscheen eerst op Belg.be.

Gezinsbond over ouders en kinderen die gamen

Door Johan
foto-william-boeva gezinsbond
Foto william boeva – gezinsbond

Let the games begin. Voordracht van de Gezinsbond over ouders, kinderen en gamen, inclusief gastoptreden van William Boeva

Gamen bij kinderen is een actueel thema dat zowel op positieve reacties als op gefronste wenkbrouwen stuit bij ouders. Op vraag van Ketnet lanceert de Gezinsbond in grote stadcentra een reeks voordrachten in het kader van de Ketnet-campagne ‘Gamers scoren ook in het echt’. Stand-up comedian William Boeva is van de partij met een gastoptreden rond gaming.

Deze campagne sluit perfect aan bij de visie van de Gezinsbond om ouders te informeren en te begeleiden rond dit thema. Vormingsavonden rond ‘Veilig online’ en ‘Cyberpesten’ maken al jaren succesvol deel uit van het informatie-aanbod naar gezinnen toe en de voordrachten rond gamen passen naadloos in dit rijtje.
De samenwerking met Ketnet en Mediawijs verschaft een verrassende en verhelderende kijk op de wereld van het gamen. Die inzichten neemt de Gezinsbond mee om een heleboel vragen te beantwoorden tijdens de voordrachten. Want ouders willen wel dat hun kinderen plezier beleven maar stellen zich toch de vraag waarom ze gamen zo leuk vinden. Kunnen ze helpen om er op een verstandige manier mee om te gaan? Spelen kinderen niet te vaak of te lang? In hoeverre beperkt of bevordert dit hun sociale omgang met anderen? En hoe praat je als ouder met je kind over gamen?

Gamen schept een fascinerende wereld vol fun en plezier
William Boeva, die momenteel een programma op Ketnet heeft over gamen, levert op zijn onnavolgbare speelse wijze zijn bijdrage aan de voordrachten. Gamen zet de deur wijd open voor heel veel inspirerende, creatieve en sociale mogelijkheden. Kinderen kunnen experimenteren, probleemoplossend leren denken, hun geheugen trainen en zo veel meer… mits de juiste begeleiding van de ouders.

De Gezinsbond voorziet video’s over situaties thuis, een quiz over gamen en veel opvoedingstips. Een avond waarin ouders echt meespelen!

Waar en wanneer?
Maandag 7 november 2016: in het provinciehuis te Leuven
Dinsdag 15 november 2016: in de Aula Fernand Nédée van de UA te Wilrijk
Woensdag 16 november 2016: in cc De Werf te Aalst
Maandag 21 november 2016: in het cc te Hasselt
Dinsdag 22 november 2016: in het cc De Herbakker te Eeklo
Woensdag 23 november 2016: in cc De Spil te Roeselare

Aanvang: 20 uur
Inschrijven via www.gezinsbond.be/gamen

Partners:
‘Let the games begin’, een vorming in samenwerking met KETNET, Mediawijs en de Druglijn.
Meer info voor ouders over gamen op www.veiligonline.be

Het bericht Gezinsbond over ouders en kinderen die gamen verscheen eerst op Belg.be.

Gezinsbond over ouders en kinderen die gamen

Door Johan
foto-william-boeva gezinsbond
Foto william boeva – gezinsbond

Let the games begin. Voordracht van de Gezinsbond over ouders, kinderen en gamen, inclusief gastoptreden van William Boeva

Gamen bij kinderen is een actueel thema dat zowel op positieve reacties als op gefronste wenkbrouwen stuit bij ouders. Op vraag van Ketnet lanceert de Gezinsbond in grote stadcentra een reeks voordrachten in het kader van de Ketnet-campagne ‘Gamers scoren ook in het echt’. Stand-up comedian William Boeva is van de partij met een gastoptreden rond gaming.

Deze campagne sluit perfect aan bij de visie van de Gezinsbond om ouders te informeren en te begeleiden rond dit thema. Vormingsavonden rond ‘Veilig online’ en ‘Cyberpesten’ maken al jaren succesvol deel uit van het informatie-aanbod naar gezinnen toe en de voordrachten rond gamen passen naadloos in dit rijtje.
De samenwerking met Ketnet en Mediawijs verschaft een verrassende en verhelderende kijk op de wereld van het gamen. Die inzichten neemt de Gezinsbond mee om een heleboel vragen te beantwoorden tijdens de voordrachten. Want ouders willen wel dat hun kinderen plezier beleven maar stellen zich toch de vraag waarom ze gamen zo leuk vinden. Kunnen ze helpen om er op een verstandige manier mee om te gaan? Spelen kinderen niet te vaak of te lang? In hoeverre beperkt of bevordert dit hun sociale omgang met anderen? En hoe praat je als ouder met je kind over gamen?

Gamen schept een fascinerende wereld vol fun en plezier
William Boeva, die momenteel een programma op Ketnet heeft over gamen, levert op zijn onnavolgbare speelse wijze zijn bijdrage aan de voordrachten. Gamen zet de deur wijd open voor heel veel inspirerende, creatieve en sociale mogelijkheden. Kinderen kunnen experimenteren, probleemoplossend leren denken, hun geheugen trainen en zo veel meer… mits de juiste begeleiding van de ouders.

De Gezinsbond voorziet video’s over situaties thuis, een quiz over gamen en veel opvoedingstips. Een avond waarin ouders echt meespelen!

Waar en wanneer?
Maandag 7 november 2016: in het provinciehuis te Leuven
Dinsdag 15 november 2016: in de Aula Fernand Nédée van de UA te Wilrijk
Woensdag 16 november 2016: in cc De Werf te Aalst
Maandag 21 november 2016: in het cc te Hasselt
Dinsdag 22 november 2016: in het cc De Herbakker te Eeklo
Woensdag 23 november 2016: in cc De Spil te Roeselare

Aanvang: 20 uur
Inschrijven via www.gezinsbond.be/gamen

Partners:
‘Let the games begin’, een vorming in samenwerking met KETNET, Mediawijs en de Druglijn.
Meer info voor ouders over gamen op www.veiligonline.be

Het bericht Gezinsbond over ouders en kinderen die gamen verscheen eerst op Belg.be.

Een muzikale wereldreis samen met Night of the Proms

Door PVDBD

Een muzikale wereldreis samen met de night of the proms dat is een beetje de korte inhoud van deze editie. Het begon met het inmiddels traditionele orkest Il Novecento met achtereenvolgens een nummer van Stravinsky en katchatourian. daarna gingen voor het eerst de handen uitbundig de handen op elkaar voor het optreden van Time For Three een strijktrio uit Amerika met het nummer Ogden.

Daarna was het aan de ravissante Britse Natasha Bedingfield die niet alleen een streling was voor het oor maar zeker vook voor het oog. Vele mannen zullen het met me eens zijn dat haar decolté er zeker mocht wezen. Maar alle gekheid op een stokje haar stem mocht er ook best wezen en met de nummers Unwritten en Soulmate kreeg ze de zaal helemaal op haar hand.
natashabedingfield3-1000x667(Natasha Bedingfield foto: notp)

Met de ouverture “Carmen” kregen we het koor Fine Fleur een eerste keer aan het werk en menig toeschouwer ging op dit nummer ook spontaan meeklappen. verleden jaar werd dit koor nog vervangen door het meisjeskoor Scala maar persoonlijk vinden we toch Il Novicento voor dit evenement een betere keuze en dat vonden wij niet alleen.
finefleur-1000x667 (Fine Fleur foto: notp)

Daarna was het de beurt aan popzangeres chaka khan, die voor de gelegenheid verscheen in een grote hoepelrok. Met het nummer Diamonds are forever bracht ze meteen ook een ode aan shirley Bassey. Antonio Serrano bracht op zijn beurt op zijn mondharmonica een een door het publiek zeer gesmaakte “Rhapsody in blue” terwijl in de achtergrond  de foto van de onlangs overleden Toots Thielemans als eerbetoon verscheen.

Met Gabriël Del Rios en Antonio en het nummer “Chan Chan” gingen we langzaam maar zeker richting pauze maar niet vooraleer we de leadzanger van Kane, Tom chaplin aan het werk zagen. Hij vergaste ons op drie nummers:” Is There life on mars?, Quicksand en als derde Somwhere only we know”. Na de pauze zagen we voor het eerst Laura Tesoro eerst solo later in het gezelschap van Time For Three.
timeforthreelaura-1000x667 (Laura Tesoro en Thime For Three foto: notp)

Met Purple Rain bracht Natasha Bedingfield nog een hulde aan de overleden Prince. Time For Free droeg het nummer Free Souls op aan de gevallen slachtoffers van de aanslagen. Zowel die van Brussel als van Parijs werden herdacht tijdens dit ingetogen moment. En dan was het de beurt aan de immer populaire John Miles en zijn “Music”.
johnmiles-1000x667
(John Miles foto: notp)

Chaka Khan kwam on in het tweede deel ook nog eens verblijden met haar gekende nummers I Feel For You en I’m every Woman. Nadien kreeg we nog een samenzang van alle artiesten op de tonen van Can’t stop this feeling en zat de editie 2016 wat ons betreft er al weer op. We geven nog mee dat presentator Kobe Ilsen langzaam maar zeker zijn draai begint te vinden, dat we terug een vrolijke Alexandra Arriechie als dirigente zagen en een schitterend “fine fleur” zagen Vergeten we tenslotte ook niet de prestatie van the Pretty Vanillas als backing vocals.
nightoftheproms2-1000x667 (orkest Il Novecento en dirigente Alexandra Arrieche foto: notp)

Achteraf hadden we nog een gesprek met een paar mensen over de show en zij misten nog steeds Carl (Huybrechts) en vonden ook het tweede gedeelte sfeervoller dan het eerste. Maar over het algemeen waren ze best tevreden met het aangeboden programma. de mannen die waren natuurlijk danig onder de indruk van Natasha Bedingfield in het eerste deel. Waarom dat zo was kon je reeds lezen vooraan in het artikel.
notp_logo_20151 (foto: notp)

Ondertussen zijn er al een viertal data bekend voor volgend jaar en deze geven we uiteraard graag mee. Woensdag 22 november om 20.30u in de Ethias arena in hasselt. Op donder- vrij- en zaterdag 23, 24 en 25 november in het Sportpaleis in antwerpen enveneens om 20.30u. Kaarten voor deze data zijn nu al beschikbaar via Tele Ticket service op 070/ 345.345 (max 0,30€/min) of via www.notp.com. Groepstarieven en groepboekingen (+20 pers) via 03/ 400.60.44 of groepen@sportpaleisgroep.be

 

Het bericht Een muzikale wereldreis samen met Night of the Proms verscheen eerst op Belg.be.

Notarissen versus onbestuurbaarheid Haaltert

Door Johan

notaris

Notarissen versus onbestuurbaarheid

In een brief van 24 november 2016 maken de notarissen Bauwens, Van Oudenhove en Soutaer, kantoorhoudende notarissen in Haaltert, hun bezorgdheid over aan de gemeenteraad omdat de nodige verkavelingsvergunningen niet worden afgeleverd omdat de vrijwillige grondafstand – om later een voetpad te kunnen aanleggen door de gemeente – telkens wordt weggestemd in de gemeenteraad. Zij schrijven dat hun cliënten hiervoor geen begrip kunnen opbrengen en stellen tegelijkertijd de politieke impasse in de gemeente vast zonder er zich te willen over uitspreken.

De reactie van VLD-CL liet niet lang op zich wachten en er kwam snel een voorstel van Nathalie Meganck om de zaak te depolitiseren zodat de gemeenteraad dit niet in de huidige omstandigheden hoeft weg stemmen. Een oplossing voor enkele burgers, maar onvoldoende voor alle andere inwoners en verenigingen van Haaltert. En ook nog lekker cynisch want zij reikt de oplossing aan voor een probleem dat ze zelf mee heeft veroorzaakt.

Bovendien neigt dit sterk naar elitaire besluitvorming waarbij men elite dan moet definiëren als diegenen die een machts- of gezagsfunctie bekleden. De elite reikt in dit geval de hand aan de elite omdat de particuliere belangen in het gedrang komen. Het algemeen belang van de bevolking mag verder worden geknecht.

Het misprijzen voor het volk is een evolutie die al veel langer aan de gang is dan vandaag. In zijn artikelenreeks “Opstand tegen de elites” in De Standaard ging Marc Reynebeau hier dieper op in. Hij trekt de lijn door vanaf Zwarte Zondag, intussen 25 jaar geleden, naar de Brexit en Trump. Aan dit rijtje valt intussen de pijnlijke afgang van Sarkozy toe te voegen en de verpletterende overwinning van Fillon. Telkens bestond er onder de elite een gevoel van onoverwinnelijkheid, dat nog werd gevoed door de peilingen. De selectieve doofheid binnen het elitaire denken voor de stem van het volk zorgt ervoor dat ze de verbondenheid verliezen met de basis. Het is handig om elke oppositie te framen als de vertolkers van het lied van de politieke tegenstander en als geruis in het struikgewas. Men heeft zich opgesloten in het eigen gelijk om elke dialoog uit de weg te moeten gaan. Men zoekt de polarisatie om het compromis te moeten vermijden.

Vier jaar geleden al ontkende Willy Michiels zegedronken deze realiteit door een voorakkoord te sluiten met CD&V en nu negeert CD&V de “silent majority” door te stellen dat binnen twee jaar de mensen dit toch al lang zijn vergeten. Hierin schuilde ook de monumentale vergissing van Clinton, Sarkozy en de voorstanders van de Brexit. Sociale media en het onvermogen van de politieke elite om oplossingen aan te reiken beroeren de stilzwijgende meerderheid meer dan ooit.

Het misprijzen voor de bevolking zit zo diep ingebakken in de elitaire cultuur dat zij kotsen op het plebs dat anders durft te denken dan zij. De silent majority heeft wel een geheugen en presenteert de afrekening aan de elite op de momenten waarop de elite denkt dat gelijk hebben een evidentie is.

En daarom is het voorstel van Meganck ruim onvoldoende omdat de gemeente dreigt €275.000 te mislopen voor de verenigingen – het sociaal weefsel van de gemeente – die volgend jaar zelf nog dieper in de buidel zullen moeten tasten, omdat men blijft weigeren een toelage van €1500 toe te kennen aan het speelplein in Heldergem zodat volgend jaar misschien 120 kinderen en nog meer ouders niet kunnen genieten van zomerse opvang, omdat men de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen in het gedrang brengt, omdat men een verkeersinfarct dreigt te veroorzaken in Ede en de lijst wordt steeds langer en langer. Ettelijke nutteloze gemeenteraden vonden intussen plaats met behoorlijk wat bijkomende kosten voor de gemeente Haaltert. Een aantal van de weggestemde maatregelen konden hiermee – zonder enige twijfel – worden gefinancierd.

Eind december 2016 moet het gemeentelijk budget 2017 worden goedgekeurd. Een gevoelig punt is het budget voor jeugd waar €300.000 extra wordt gereserveerd om te voorzien in de nieuwbouw van lokalen voor de jeugdbewegingen. De huidige lokalen van KSA in Haaltert staan te verkommeren en zijn dringend aan vervanging toe. Voor het lokaal in Ede dreigt zelfs de afbraak. Hoe kan men nog langer volhouden dat de bevolking geen nadeel ondervindt van de onbestuurbaarheid?

CD&V en VLD-CL keurden wel goed dat ze zich mogen laten bijstaan door een advocaat op kosten van de gemeente in deze hele procedure. De gespecialiseerde raadsheren in administratief recht zijn dungezaaid en dus duurbetaald. Wettelijk perfect in orde, maar is het alsof men de echtscheiding aanvraagt en men de kinderen doet betalen voor de advocaat. De bevolking draait andermaal op voor de lasten van de onbestuurbaarheid.

Men probeert met de nieuwe onbestuurbaarheid dezelfde slappe kost een tweede maal lauw op te dienen. CD&V, VLD-CL, Gina Verbestel en Dany Van den Steene serveren de inwoners van Haaltert oude wijn in nieuwe zakken bij het feestmenu. Het omgekeerde, nieuwe wijn en oude zakken, is trouwens evenzeer nefast voor de feestvreugde.

De onbezonnenheid waarmee VLD-CL en CD&V hebben meegedroomd met Gina Verbestel kan nog altijd worden rechtgezet door deze onbestuurbaarheid finaal in te trekken. Juridisch is het een puinhoop geworden, de gemeentelijke ambtenaren zitten met de handen in het haar en de inwoners van Haaltert zijn deze situatie intussen meer dan moe. De elite zal dit natuurlijk volledig ontkennen.
Koen De Court

atomtv

Het bericht Notarissen versus onbestuurbaarheid Haaltert verscheen eerst op Belg.be.

Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur

Door Johan

Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur. G DATA’s beveiligingsexperts waarschuwen voor toenemend dreigingsniveau voor Android

Ongeveer 72% van alle smartphones ter wereld draaien op een Android-besturingssysteem (bron: Statcounter). In het eerste kwartaal van 2017 hebben de experts van G DATA meer dan 750.000 nieuwe kwaadaardige apps voor Android ontdekt. Dit toont de toenemende dreiging voor deze besturingssystemen. De gevaren zijn het grootst bij apparaten waarop niet de Android-versie van Google zelf geïnstalleerd staat, maar de versie van de fabrikant van de telefoon. Updates van Android lopen bij die toestellen vertraging op, of worden geheel overgeslagen. De nieuwe malwarestatistieken van het eerste kwartaal van 2017 en een evaluatie van de huidige situatie zijn te vinden in het G DATA SecurityBlog.

“Verschillende online activiteiten, zoals online bankieren en shoppen worden heel veel met smartphones en tablets gedaan,” vertelt Eddy Willems, Security Evangelist van G DATA. “Maar het bedreigingsniveau stijgt. Het trage doorgeven van Android-updates door smartphone- en tabletfabrikanten speelt hier een belangrijke rol in.”

Meer dan 750.000 nieuwe samples Android-malware
De experts van G DATA telden 3.246.286 nieuwe kwaadaardige apps in heel 2016. Dit aantal lag fors hoger dan dat van 2015 (2.333.777 stuks). Voor 2017 verwachten de analisten opnieuw een nieuw record. In het eerste kwartaal alleen al ontdekte men 750.000 nieuwe malware-apps. Voor heel 2017 verwachten de experts een totaal van 3.500.000 nieuwe samples.

Beveiligingsissues voor gebruikers
Het onduidelijke updatebeleid van veel fabrikanten van Android-apparaten veroorzaakt een onnodig risico voor gebruikers. Smartphones en tablets spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van zowel zakelijke gebruikers als consumenten. Of het nu gaat om shoppen, online bankieren, of het verwerken van e-mails, het besturingssysteem dient altijd up-to-date te zijn. Een bekend beveiligingslek dat nog niet is gepatcht geeft aanvallers de kans om grote schade aan te richten. Maar voor de meeste merken smartphones en tablets geldt dat updates altijd op zich laten wachten, omdat fabrikanten hebben gekozen voor een ‘eigen’ versie van Android en meer tijd nodig hebben om patches daaraan aan te passen. In sommige gevallen worden bepaalde patches zelfs helemaal niet naar de gebruiker gestuurd.

Meer informatie over de gevaren voor Android leest u hier: https://blog.gdatasoftware.com/2017/04/29712-8-400-new-android-malware-samples-every-day

Over G DATA
IT-beveiliging is in Duitsland uitgevonden: G DATA Software AG wordt gezien als de uitvinder van antivirus. Bijna 30 jaar geleden ontwikkelde het bedrijf, dat in 1985 in Bochum werd opgericht, het eerste programma dat de strijd aanbond met computervirussen. Tegenwoordig is G DATA één van ’s werelds leidende leveranciers van IT-beveiligingsoplossingen.

Testresultaten bewijzen dat “Made In Germany” IT-beveiliging internetgebruikers de best mogelijke bescherming biedt. Consumentenbonden over de hele wereld testen sinds 2005 internet security-oplossingen. G DATA won negen van de testen van de Nederlandse Consumentenbond. Ook internationaal werden vele overwinningen behaald, waaronder in Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en de Verenigde Staten.

Het productportfolio bevat beveiligingsoplossingen voor consumenten, kleine zelfstandigen, het MKB en grote ondernemingen. G DATA’s beveiligingsoplossingen zijn wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 90 landen.

Meer informatie over G DATA en zijn oplossingen is te vinden via www.gdata.nl en www.gdata.be.

Het bericht Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur verscheen eerst op Belg.be.

Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur

Door Johan

Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur. G DATA’s beveiligingsexperts waarschuwen voor toenemend dreigingsniveau voor Android

Ongeveer 72% van alle smartphones ter wereld draaien op een Android-besturingssysteem (bron: Statcounter). In het eerste kwartaal van 2017 hebben de experts van G DATA meer dan 750.000 nieuwe kwaadaardige apps voor Android ontdekt. Dit toont de toenemende dreiging voor deze besturingssystemen. De gevaren zijn het grootst bij apparaten waarop niet de Android-versie van Google zelf geïnstalleerd staat, maar de versie van de fabrikant van de telefoon. Updates van Android lopen bij die toestellen vertraging op, of worden geheel overgeslagen. De nieuwe malwarestatistieken van het eerste kwartaal van 2017 en een evaluatie van de huidige situatie zijn te vinden in het G DATA SecurityBlog.

“Verschillende online activiteiten, zoals online bankieren en shoppen worden heel veel met smartphones en tablets gedaan,” vertelt Eddy Willems, Security Evangelist van G DATA. “Maar het bedreigingsniveau stijgt. Het trage doorgeven van Android-updates door smartphone- en tabletfabrikanten speelt hier een belangrijke rol in.”

Meer dan 750.000 nieuwe samples Android-malware
De experts van G DATA telden 3.246.286 nieuwe kwaadaardige apps in heel 2016. Dit aantal lag fors hoger dan dat van 2015 (2.333.777 stuks). Voor 2017 verwachten de analisten opnieuw een nieuw record. In het eerste kwartaal alleen al ontdekte men 750.000 nieuwe malware-apps. Voor heel 2017 verwachten de experts een totaal van 3.500.000 nieuwe samples.

Beveiligingsissues voor gebruikers
Het onduidelijke updatebeleid van veel fabrikanten van Android-apparaten veroorzaakt een onnodig risico voor gebruikers. Smartphones en tablets spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van zowel zakelijke gebruikers als consumenten. Of het nu gaat om shoppen, online bankieren, of het verwerken van e-mails, het besturingssysteem dient altijd up-to-date te zijn. Een bekend beveiligingslek dat nog niet is gepatcht geeft aanvallers de kans om grote schade aan te richten. Maar voor de meeste merken smartphones en tablets geldt dat updates altijd op zich laten wachten, omdat fabrikanten hebben gekozen voor een ‘eigen’ versie van Android en meer tijd nodig hebben om patches daaraan aan te passen. In sommige gevallen worden bepaalde patches zelfs helemaal niet naar de gebruiker gestuurd.

Meer informatie over de gevaren voor Android leest u hier: https://blog.gdatasoftware.com/2017/04/29712-8-400-new-android-malware-samples-every-day

Over G DATA
IT-beveiliging is in Duitsland uitgevonden: G DATA Software AG wordt gezien als de uitvinder van antivirus. Bijna 30 jaar geleden ontwikkelde het bedrijf, dat in 1985 in Bochum werd opgericht, het eerste programma dat de strijd aanbond met computervirussen. Tegenwoordig is G DATA één van ’s werelds leidende leveranciers van IT-beveiligingsoplossingen.

Testresultaten bewijzen dat “Made In Germany” IT-beveiliging internetgebruikers de best mogelijke bescherming biedt. Consumentenbonden over de hele wereld testen sinds 2005 internet security-oplossingen. G DATA won negen van de testen van de Nederlandse Consumentenbond. Ook internationaal werden vele overwinningen behaald, waaronder in Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Spanje en de Verenigde Staten.

Het productportfolio bevat beveiligingsoplossingen voor consumenten, kleine zelfstandigen, het MKB en grote ondernemingen. G DATA’s beveiligingsoplossingen zijn wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 90 landen.

Meer informatie over G DATA en zijn oplossingen is te vinden via www.gdata.nl en www.gdata.be.

Het bericht Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur verscheen eerst op Belg.be.

Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen

Door Johan

Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen

Regelmatig duiken berichten op over elektronische toestellen die bewust zijn ontworpen om een beperkte levensduur te hebben. Vice-eersteminister Kris Peeters en minister Marie Christine Marghem lieten het fenomeen onderzoeken.

Kris Peeters: “Het onderzoek heeft aangetoond dat er nauwelijks bewezen gevallen van geprogrammeerde veroudering bestaan. Dat is een geruststelling. Wel is het zo dat elektronische toestellen vaak minder lang meegaan dan de consument verwacht. Ik bereid alvast een wet voor om de garantie van producten uit te breiden.”
Geprogrammeerde veroudering betekent dat producten zo worden ontwikkeld dat ze maar een beperkte levensduur hebben zodat ze sneller vervangen worden. Er duiken regelmatig berichten op over geprogrammeerde veroudering. Minister van consumentenzaken Kris Peeters en minister van duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem bestelden daarom een studie om na te gaat hoe groot het fenomeen is en welke maatregelen ertegen genomen kunnen worden.
Levensduur versus verwachting

De studie vond nauwelijks bewezen gevallen van geprogrammeerde veroudering. Wel stelde ze vast dat de levensduur van elektronische producten vaak lager ligt dan wat de consument ervan verwacht. Dat is onder meer het geval bij smartphones, televisies, wasmachines, printers en computers.

Uitbreiding garantie en repareerbaarheid
De studie schuift een hele reeks maatregelen naar voor die genomen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen. Ministers Peeters en Marghem gaan die maatregelen verder onderzoeken. Op dit moment werkt minister Kris Peeters aan de uitbreiding van de garantie.
Kris Peeters: “De verlenging van de levensduur van elektronica is uiteraard goed voor de consument, maar daar stopt het niet. Ieder jaar wordt 111.000 ton elektronisch afval opgehaald in België, ongeveer 10 kilogram per inwoner. Door de levensduur te verhogen kunnen we de afvalberg kleiner maken. Tenslotte is er ook een economisch voordeel. De Europese Commissie schat dat maatregelen die de levensduur van producten verhogen alleen al in België 850 jobs kunnen opleveren.”

Volledige lijst met maatregelen die de studie naar voor schuift:
– levensduur van producten: ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethode en omkadering van de affichering
– herstelbaarheid van producten: ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethode en omkadering van de affichering
– garantie: verlenging wettelijke garantie in functie van de productcategorie en uitbreiden van de periode waarbinnen de bewijslast bij de fabrikant ligt tot 2 jaar
– herstelbaarheid: verplichting om wisselstukken, plannen en gereedschap gedurende een bepaalde periode aan een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen
– herstelbaarheid: verplichting om aan te geven gedurende welke periode de fabrikant wisselstukken ter beschikking zal stellen
– gebruik en onderhoud: informatiecampagnes over een correct gebruik en onderhoud van producten
– herstelbaarheid: onderzoeken van de mogelijkheid om een lager BTW-tarief toe te passen voor herstellingen van producten
– een “middelencentrum” oprichten inzake innovatieve economische modellen
– herstelbaarheid: vermindering van de sociale lasten voor herstellingsactiviteiten
– herstelbaarheid: consumenten toelaten om kosten voor herstellingen af te trekken bij hun belastingsaangifte

Het bericht Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen verscheen eerst op Belg.be.

Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen

Door Johan

Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen

Regelmatig duiken berichten op over elektronische toestellen die bewust zijn ontworpen om een beperkte levensduur te hebben. Vice-eersteminister Kris Peeters en minister Marie Christine Marghem lieten het fenomeen onderzoeken.

Kris Peeters: “Het onderzoek heeft aangetoond dat er nauwelijks bewezen gevallen van geprogrammeerde veroudering bestaan. Dat is een geruststelling. Wel is het zo dat elektronische toestellen vaak minder lang meegaan dan de consument verwacht. Ik bereid alvast een wet voor om de garantie van producten uit te breiden.”
Geprogrammeerde veroudering betekent dat producten zo worden ontwikkeld dat ze maar een beperkte levensduur hebben zodat ze sneller vervangen worden. Er duiken regelmatig berichten op over geprogrammeerde veroudering. Minister van consumentenzaken Kris Peeters en minister van duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem bestelden daarom een studie om na te gaat hoe groot het fenomeen is en welke maatregelen ertegen genomen kunnen worden.
Levensduur versus verwachting

De studie vond nauwelijks bewezen gevallen van geprogrammeerde veroudering. Wel stelde ze vast dat de levensduur van elektronische producten vaak lager ligt dan wat de consument ervan verwacht. Dat is onder meer het geval bij smartphones, televisies, wasmachines, printers en computers.

Uitbreiding garantie en repareerbaarheid
De studie schuift een hele reeks maatregelen naar voor die genomen kunnen worden om de levensduur van producten te verlengen. Ministers Peeters en Marghem gaan die maatregelen verder onderzoeken. Op dit moment werkt minister Kris Peeters aan de uitbreiding van de garantie.
Kris Peeters: “De verlenging van de levensduur van elektronica is uiteraard goed voor de consument, maar daar stopt het niet. Ieder jaar wordt 111.000 ton elektronisch afval opgehaald in België, ongeveer 10 kilogram per inwoner. Door de levensduur te verhogen kunnen we de afvalberg kleiner maken. Tenslotte is er ook een economisch voordeel. De Europese Commissie schat dat maatregelen die de levensduur van producten verhogen alleen al in België 850 jobs kunnen opleveren.”

Volledige lijst met maatregelen die de studie naar voor schuift:
– levensduur van producten: ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethode en omkadering van de affichering
– herstelbaarheid van producten: ontwikkelen van een objectieve evaluatiemethode en omkadering van de affichering
– garantie: verlenging wettelijke garantie in functie van de productcategorie en uitbreiden van de periode waarbinnen de bewijslast bij de fabrikant ligt tot 2 jaar
– herstelbaarheid: verplichting om wisselstukken, plannen en gereedschap gedurende een bepaalde periode aan een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn ter beschikking te stellen
– herstelbaarheid: verplichting om aan te geven gedurende welke periode de fabrikant wisselstukken ter beschikking zal stellen
– gebruik en onderhoud: informatiecampagnes over een correct gebruik en onderhoud van producten
– herstelbaarheid: onderzoeken van de mogelijkheid om een lager BTW-tarief toe te passen voor herstellingen van producten
– een “middelencentrum” oprichten inzake innovatieve economische modellen
– herstelbaarheid: vermindering van de sociale lasten voor herstellingsactiviteiten
– herstelbaarheid: consumenten toelaten om kosten voor herstellingen af te trekken bij hun belastingsaangifte

Het bericht Studie rond geprogrammeerde veroudering van elektronische toestellen verscheen eerst op Belg.be.

Aalst – sp.a wil wifi in alle diensten van het OCMW

Door Johan

computerASZ niet enige zorgvoorziening zonder WIFI. sp.a wil draadloos internet in alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW

Het ASZ is niet de enige zorgvoorziening van de stad Aalst zonder WIFI. Ook de woonzorgcentra en lokale dienstencentra zijn nog niet uitgerust. Woonzorgcentra passen zich aan de noden van de maatschappij aan, ook op vlak van internet en sociale media. Want mailen, Skypen en Facebooken zijn niet alleen dagelijkse bezigheden voor tieners, maar ook steeds meer voor senioren.

Cursisten, al lerend wijzer worden.
“Werken met smartphones, tablets, laptops, … Het is niet altijd evident voor de rijpere leeftijd om de razendsnelle ontwikkelingen op te volgen. Het is dan ook niet verrassend hoe succesvol de opleidingen over de digitale snelweg zijn. In o.a. de diverse Aalsterse dienstencentra krijgen senioren de kans om zich bij te scholen. Organisatoren maken zelfs wachtlijsten om aan de dringende vraag te voldoen” zegt Lucette. “Ook het OCMW dienstencentrum De Maretak spant zich in om zo’n vormingen aan te bieden. Er is echter nog geen WIFI, wat maakt dat de lesgever enkel een demonstratieles kan geven. De cursist kan de leerstof niet onmiddellijk toepassen” getuigt Callebaut.

Rusthuisbewoners
“Meer en meer bewoners willen ook graag surfen op het internet, skypen met familie of wensen een profiel op Facebook. Met WIFI kunnen familie of bezoekers ook foto’s of filmpjes laten zien van hun vakantie of een gebeurtenis in de familie. Daarom wil sp.a WIFI in alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW” besluit Lucette Callebaut.

Op vraag van sp.a OCMW-raadslid Lucette Callebaut onderzoekt het OCMW van Aalst of het mogelijk is om WIFI te voorzien in ALLE diensten- en woonzorgcentra van het OCMW. sp.a Aalst wil dat alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW uitgerust worden met draadloos internet.

Het bericht Aalst – sp.a wil wifi in alle diensten van het OCMW verscheen eerst op Belg.be.

Aalst – sp.a wil wifi in alle diensten van het OCMW

Door Johan

computerASZ niet enige zorgvoorziening zonder WIFI. sp.a wil draadloos internet in alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW

Het ASZ is niet de enige zorgvoorziening van de stad Aalst zonder WIFI. Ook de woonzorgcentra en lokale dienstencentra zijn nog niet uitgerust. Woonzorgcentra passen zich aan de noden van de maatschappij aan, ook op vlak van internet en sociale media. Want mailen, Skypen en Facebooken zijn niet alleen dagelijkse bezigheden voor tieners, maar ook steeds meer voor senioren.

Cursisten, al lerend wijzer worden.
“Werken met smartphones, tablets, laptops, … Het is niet altijd evident voor de rijpere leeftijd om de razendsnelle ontwikkelingen op te volgen. Het is dan ook niet verrassend hoe succesvol de opleidingen over de digitale snelweg zijn. In o.a. de diverse Aalsterse dienstencentra krijgen senioren de kans om zich bij te scholen. Organisatoren maken zelfs wachtlijsten om aan de dringende vraag te voldoen” zegt Lucette. “Ook het OCMW dienstencentrum De Maretak spant zich in om zo’n vormingen aan te bieden. Er is echter nog geen WIFI, wat maakt dat de lesgever enkel een demonstratieles kan geven. De cursist kan de leerstof niet onmiddellijk toepassen” getuigt Callebaut.

Rusthuisbewoners
“Meer en meer bewoners willen ook graag surfen op het internet, skypen met familie of wensen een profiel op Facebook. Met WIFI kunnen familie of bezoekers ook foto’s of filmpjes laten zien van hun vakantie of een gebeurtenis in de familie. Daarom wil sp.a WIFI in alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW” besluit Lucette Callebaut.

Op vraag van sp.a OCMW-raadslid Lucette Callebaut onderzoekt het OCMW van Aalst of het mogelijk is om WIFI te voorzien in ALLE diensten- en woonzorgcentra van het OCMW. sp.a Aalst wil dat alle diensten- en woonzorgcentra van het OCMW uitgerust worden met draadloos internet.

Het bericht Aalst – sp.a wil wifi in alle diensten van het OCMW verscheen eerst op Belg.be.

Cyberaanval Petya ransomware

Door Johan

computerCyberaanval Petya ransomware: CERT.be brengt rapport uit

Een cyberaanval met Petya ransomware legde op dinsdag 27 juni opnieuw heel wat computernetwerken plat. In België is de impact eerder beperkt, maar wereldwijd zijn de gevolgen groot. Van 3 bedrijven die CERT.be een melding deden, kunnen we bevestigen dat het om Petya ransomware gaat. Wij hebben vandaag geen nieuwe meldingen ontvangen.

Uiteindelijk werd een handvol multinationals met een zetel in België het slachtoffer van deze cyberaanval. Voor hen is de schade allicht aanzienlijk. Bedrijven die de adviezen van CERT.be na de uitbraak van WannaCry een maand geleden goed opvolgden, bleken beter beschermd tegen deze aanval.

Patient zero – Voor de uitbraak van het virus kijken we naar Oekraïne. Toen de Oekraïense overheden dinsdagochtend aan de slag gingen, gebeurde er een automatische update van MEDoc, een boekhoudingsoftware. We vermoeden dat deze update de besmetting veroorzaakte. De besmetting verspreidde zich razendsnel binnen de overheidsdiensten en nadien ook bij hun toeleveranciers.

WannaCry – Er is gelijkenis met het WannaCry virus, dat afgelopen maand wereldwijd computernetwerken kon besmetten. Petya maakt immers gebruik van dezelfde kwetsbaarheden als WannaCry. Bij WannyCry werd de ‘killswitch’ snel gevonden en stopte de besmetting. Bij Petya is er een onbevestigde ‘killswitch’. De besmettingen lijken intussen wereldwijd af te nemen.

Hebben we erger voorkomen?De inspanningen van CERT.be na de uitbraak van WannaCry lijken effect te hebben. CERT.be voerde een informatie- en sensibiliseringscampagne om besmettingen met ransomware te voorkomen. Omdat vele bedrijven actie ondernamen na WannaCry, waren ze daarom beter gewapend tegen deze nieuwe cyberaanval.

CERT.be volgt de situatie nog steeds permanent op. Bedrijven die slachtoffer zijn, kunnen dit melden op cert@cert.be of op +32 (0)2 501 05 60.

Wij raden in elk geval aan om deze cybercriminelen niet te betalen. Petya is eerder een wiper die gegevens vernietigt en niet doodzakelijk uit is financieel gewin.

Alle technische adviezen worden beschreven in het rapport van CERT.be dat later op de dag verschijnt.

Beter gewapend zijn tegen ransomware? Lees hier.
Over het CERT.beCERT.be is het federal cyber emergency team, dat als neutrale specialist in internet –en netwerkveiligheid bedrijven ondersteunt bij het coördineren bij cyberbeveiligingsincidenten, adviseert om een oplossing te vinden wanneer er zich cyberbeveiligingsincidenten voordoen en hen bijstaat om deze beveiligingsincidenten te voorkomen.

Over het Centrum voor Cybersecurity BelgiëHet Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale centrum voor cyberveiligheid in België. Het CCB stelt tot doel het superviseren, het coördineren en het waken over de toepassing van de Belgische strategie betreffende cyberveiligheid. Door het optimaliseren van de informatie-uitwisseling zullen de bevolking, de bedrijven de overheid en de vitale sectoren zich gepast kunnen beschermen. www.ccb.belgium.be

De nationale sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid die in oktober door het Centrum voor Cybersecurity België en het CERT wordt georganiseerd heeft tot doel de Belgische burger waakzaam te maken voor verdachte e-mails.

Bron: Centrum voor Cyber Security België

Het bericht Cyberaanval Petya ransomware verscheen eerst op Belg.be.

Cyberaanval Petya ransomware

Door Johan

computerCyberaanval Petya ransomware: CERT.be brengt rapport uit

Een cyberaanval met Petya ransomware legde op dinsdag 27 juni opnieuw heel wat computernetwerken plat. In België is de impact eerder beperkt, maar wereldwijd zijn de gevolgen groot. Van 3 bedrijven die CERT.be een melding deden, kunnen we bevestigen dat het om Petya ransomware gaat. Wij hebben vandaag geen nieuwe meldingen ontvangen.

Uiteindelijk werd een handvol multinationals met een zetel in België het slachtoffer van deze cyberaanval. Voor hen is de schade allicht aanzienlijk. Bedrijven die de adviezen van CERT.be na de uitbraak van WannaCry een maand geleden goed opvolgden, bleken beter beschermd tegen deze aanval.

Patient zero – Voor de uitbraak van het virus kijken we naar Oekraïne. Toen de Oekraïense overheden dinsdagochtend aan de slag gingen, gebeurde er een automatische update van MEDoc, een boekhoudingsoftware. We vermoeden dat deze update de besmetting veroorzaakte. De besmetting verspreidde zich razendsnel binnen de overheidsdiensten en nadien ook bij hun toeleveranciers.

WannaCry – Er is gelijkenis met het WannaCry virus, dat afgelopen maand wereldwijd computernetwerken kon besmetten. Petya maakt immers gebruik van dezelfde kwetsbaarheden als WannaCry. Bij WannyCry werd de ‘killswitch’ snel gevonden en stopte de besmetting. Bij Petya is er een onbevestigde ‘killswitch’. De besmettingen lijken intussen wereldwijd af te nemen.

Hebben we erger voorkomen?De inspanningen van CERT.be na de uitbraak van WannaCry lijken effect te hebben. CERT.be voerde een informatie- en sensibiliseringscampagne om besmettingen met ransomware te voorkomen. Omdat vele bedrijven actie ondernamen na WannaCry, waren ze daarom beter gewapend tegen deze nieuwe cyberaanval.

CERT.be volgt de situatie nog steeds permanent op. Bedrijven die slachtoffer zijn, kunnen dit melden op cert@cert.be of op +32 (0)2 501 05 60.

Wij raden in elk geval aan om deze cybercriminelen niet te betalen. Petya is eerder een wiper die gegevens vernietigt en niet doodzakelijk uit is financieel gewin.

Alle technische adviezen worden beschreven in het rapport van CERT.be dat later op de dag verschijnt.

Beter gewapend zijn tegen ransomware? Lees hier.
Over het CERT.beCERT.be is het federal cyber emergency team, dat als neutrale specialist in internet –en netwerkveiligheid bedrijven ondersteunt bij het coördineren bij cyberbeveiligingsincidenten, adviseert om een oplossing te vinden wanneer er zich cyberbeveiligingsincidenten voordoen en hen bijstaat om deze beveiligingsincidenten te voorkomen.

Over het Centrum voor Cybersecurity BelgiëHet Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is het nationale centrum voor cyberveiligheid in België. Het CCB stelt tot doel het superviseren, het coördineren en het waken over de toepassing van de Belgische strategie betreffende cyberveiligheid. Door het optimaliseren van de informatie-uitwisseling zullen de bevolking, de bedrijven de overheid en de vitale sectoren zich gepast kunnen beschermen. www.ccb.belgium.be

De nationale sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid die in oktober door het Centrum voor Cybersecurity België en het CERT wordt georganiseerd heeft tot doel de Belgische burger waakzaam te maken voor verdachte e-mails.

Bron: Centrum voor Cyber Security België

Het bericht Cyberaanval Petya ransomware verscheen eerst op Belg.be.

❌